Get Adobe Flash player

Fundacja kibica

Biblioteka trenera

Tytuł Autor Odsłony
Analiza obciążeń treningowych i startowych w rocznym cyklu szkolenia na przykładzie zawodnika Kadry Olimpijskiej w strzelaniach pistoletowych Kisiel Krzysztof 3486
Wybrane aspekty metodycznego podejścia do procesu szkolenia młodego zawodnika w strzelectwie sportowym Kijowski Andrzej 2577
Komputerowe systemy wspomagania procesu szkolenia w strzelectwie sportowym Kurzawski Kazimierz,Kijowski Andrzej, Kucharczyk Krzysztof, Netzel Paweł 3238
Przygotowanie fizyczne w treningu strzelca Wodnik Jacek 7366
Podstawowe problemy żywieniowe w strzelectwie sportowym Skrzypiec-Spring Monika, Spring Adam 2497
Sztuka koncentracji przyczyny zakłóceń oraz usprawnianie Samuleiwcz Jolanta, Pietrzyk Grzegorz, Łukaszewski Tomasz 3255
Strzelectwo dynamiczne - charakterystyka dyscypliny Przybyła Krystian 10341
Technika strzelania z postawy klęczącej Łysiak Monika 4688
Relacje pomiędzy trenerem a sportowcem Kurzawski Kazimierz, Kornacka Agata 2080
Najczęściej popełniane błędy w broni krótkiej i możliwości ich eliminacji Kulmatycki Wojciech 6057
Rozgrzewka w konkurencjach karabinowych Królkowski Marcin 3239
Wielostopniowy system naboru i selekcji do wyczynowego uprawiania sportu Kosendiak Jan 3308
Pistolet szybkostrzelny 2x30 – konkurencja przyszłości czy przeszłości? (materiał do dyskusji dla trenerów) Kisiel Krzysztofl 5130
Psychologia i technologia sztuki celowania w dokładnych strzelaniach sportowych – wybrane zagadnienia psychologiczno-techniczne Haber Zbigniew 4399
Preferowany typ koncentracji uwagi w zależności od cech temperamentu w strzelectwie sportowym Blecharz Jan, Lenczowska Katarzyna 4641
Błędy trenerskie w przygotowaniu zawodnika Pietrzyk Grzegorz 3581
Nim padnie pierwszy strzał Kulmatycki Wojciech, Samulewicz Jolanta 8682
Problematyka efektywnej komunikacji trener – zawodnik Nowicki Dariusz 5209
Wybrane elementy kontroli treningu sportowego w strzelaniu karabinowym na przykładzie własnych doświadczeń Mauer-Różańska Renata 11964
Celowanie w pistolecie sportowym Rymski Krzysztof 13878
Aspekty medyczne treningu strzeleckiego Skrzypiec-Spring Monika, Spring Adam 6291
Specyfika pracy trenerskiej poza granicami Polski Haber Zbigniew 2525
Przyrządy celownicze w pistolecie sportowym Rymski Krzysztof 8686
Praktyka ćwiczeń psychologicznych w rutynie treningu strzeleckiego Nowicki Dariusz 7545
Metody nauczania i kontroli taktyki strzelania Kurzawski Kazimierz 8471
Prowadzenie obserwacji strzelania podczas treningów i zawodów Kijowski Andrzej 7159
Odnowa biologiczna w strzelectwie sportowym Cichomski Edmund 7479
Zainteresowanie wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań w kontroli treningu strzeleckiego Kurzawski Kazimierz, Jagodziński Michał 8792
Praca trenera strzelectwa sportowego Kurzawski Kazimierz, Filipkowski Sławomir 9850
Wybrane elementy przygotowania psychicznego. Środki treningowe z zakresu przygotowania psychicznego stosowane w treningu zaawansowanych strzelców Kijowski Andrzej 11123
Teoretyczne podstawy przygotowania taktycznego Kijowski Andrzej 13646
Współpraca między trenerem a sportowcem Kurzawski Kazimierz 13738
Wybrane elementy przygotowania taktycznego. Środki treningowe z zakresu przygotowania taktycznego stosowane w treningu strzeleckim Kijowski Andrzej 7724
Zastosowanie komputerów w procesie szkoleniowym - badania diagnostyczne juniorów młodszych Rymski Krzysztof 5502
Elementy techniki strzelania części szybkiej w pistolecie sportowym Rymski Krzysztof 11507
Środki treningowe w strzelectwie sportowym Kijowski Andrzej, Haber Zbigniew 15633

PZSS na Facebooku