Get Adobe Flash player
Sport strzelecki
Biblioteka trenera
Kadra
Kalendarz imprez
Rekordy
Rankingi
Przepisy
Klasy sportowe
Odznaki strzeleckie
Terminy egzaminów
Składki, opłaty
Strzelanie w sieci
Galerie zdjęć
Inne strony
Magazyn PZSS

AMS Bydgoszcz

IO Rio de Janiero

MPJ MMM rzutki

MPJ MMP

Fundacja kibica

 
PZSS - opłaty i stawki
(obowiązują od 03.12.2012)
  
 

Lp.

Wyszczególnienie

jednostka opłaty

kwota

1.

Egzamin na patent strzelecki  (na podst. Art.10b ust.2, ustawy o broni  i amunicji - dz.u. Nr 52 poz. 525 z 2004 z późn. zm.)

jednorazowo

400 zł

2.

Egzamin poprawkowy na patent strzelecki

jednorazowo

100 zł

3.

Egzamin na patent strzelecki - część teoretyczna dla osób przedłużających ważność licencji po uzyskaniu pełnoletniości
(nie później niż do końca stycznia po roku w którym skończyli 18 lat)

jednorazowo

100 zł

4.

Opłata za egzamin rozszerzający patent strzelecki - tylko dla osób, które poprzedni egzamin zdawały do 6 miesięcy wstecz (Uchwała Zarządu z dnia 6.04.2006)

jednorazowo

200 zł

5.

Opłata za wydanie plastikowej karty patentu strzeleckiego

jednorazowo

60 zł

6.

Wydanie duplikatu dokumentu, zmiana danych ewidencyjnych, rozszerzenie itp.

jednorazowo

50 zł

7.

Opłata za wznowienie ważności patentu strzeleckiego, dla osób które uzyskały patent przed 31.12.2005 roku.

jednorazowo

20 zł

8.

Wydanie licencji zawodniczej dla osób pełnoletnich

na 1 rok

50 zł

9.

Przedłużenie ważności licencji zawodniczej

na 1 rok

50 zł

10.

Wydanie legitymacji prowadzącego strzelanie (wydawanej zgodnie z regulaminem uzyskiwania uprawnien prowadzacego strzelanie - (27.04.2014))

jednorazowo

50 zł

11.

Wydanie licencji zawodniczej dla osób niepełnoletnich
Do 18 roku życia

do uzyskania pełnoletności

zwolniona
z opłat

12.

Przedłużenie ważności licencji zawodniczej po ukończeniu 18 lat
Do 20 roku życia włącznie

na 1 rok

10 zł

13.

Egzamin na przedłużenie ważności licencji w przypadku braku startów

za pierwszą dyscyplinę

400 zł

14.

Egzamin na przedłużenie ważności licencji w przypadku braku startów

za każdą następną dyscyplinę

200 zł

15.

Egzamin poprawkowy na przedłużenie ważności licencji w przypadku braku startów

za 1 dyscyplinę

100 zł

16.

Licencja trenera PZSS

letni cykl olimpijski

50 zł

17.

Licencja klubowa PZSS

letni cykl olimpijski

200 zł

18.

Składka członkowska PZSS od klubu

za 1 rok

50 zł

19.

Składka członkowska PZSS od wojewódzkiego związku

za 1 rok

350 zł

20.

Startowe w zawodach PZSS - karabin, pistolet

za 1 konkurencję

40 zł

21.

Startowe w zawodach PZSS za zespół 3 osobowy - karabin, pistolet

za 1 konkurencję

40 zł

22.

Startowe w zawodach PZSS - strzelba

za 1 konkurencję

100 zł

23.

Startowe w zawodach PZSS za zespół 3 osobowy - strzelba

za 1 konkurencję

100 zł

24.

Serie treningowe na zawodach PZSS

za 1 konkurencję

15 zł

25.

Licencja sędziego

letni cykl olimpijski

40 zł

26.

Stawka sędziowska na zawodach PZSS

za 1 dzień zawodów

80 zł

27.

Stawka delegata technicznego na zawodach PZSS

za 1 dzień zawodów

130 zł

28.

Opłata za złożenie protestu na zawodach PZSS

jednorazowo

100 zł

29.

Opłata za złożenie odwołania w sprawie protestu na zawodach PZSS

jednorazowo

200 zł

 
 
 
Wszelkie opłaty związane z uzyskaniem Patentu najlepiej wnosić przelewem na konto:
Polski Związek Strzelectwa Sportowego
00-336 Warszawa, ul. Kopernika 30
tel./faks: (22)  849 84 67,  (22) 849 57 76
e-mail: biuro@pzss.org.pl
Rachunek bieżący PZSS:
60 1060 0076 0000 3200 0136 9459
Bank BPH SA o/Warszawa
NIP: 5211181484
 
 
 
Potwierdzenia nadania przelewu należy złożyć u sekretarza Komisji egzaminacyjnej w dniu egzaminu.
 
 
 
Za zgodność
Radosław Olefir

PZSS na Facebooku