Get Adobe Flash player
Sport strzelecki
Biblioteka trenera
Kadra
Kalendarz imprez
Rekordy
Rankingi
Przepisy
Klasy sportowe
Odznaki strzeleckie
Terminy egzaminów
Składki, opłaty
Strzelanie w sieci
Galerie zdjęć
Inne strony
Magazyn PZSS

Selfie z gwiazdą sportu

GP Wieliczki

PS New Delhi

Zaślubiny z morzem

Fundacja kibica

UWAGA!!!
 
 

Osoby zgłaszające się na egzamin muszą posiadać czytelnie wypełniony wniosek o nadanie Patentu Strzeleckiego z ważnym orzeczeniem lekarza medycyny sportowej (patrz poniżej) jak również do wglądu dokument tożsamości ze zdjęciem. Orzeczenia lekarskie nie spełniające poniższych wymogów nie będą uwzględniane.

Osoby zglaszajace się na egzamin musza posiadac orzeczenie lekarza medycyny sportowej potwierdzające zdolnośc bezpiecznego uprawiania sportu strzeleckiego (podst. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 14 kwietnia 2011 roku Dz.U. Nr 88 poz.502 z 2011 roku w spraiwe kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanei zdrowia oraz zakresu badań lekarskich niezbednych do uzyskania orzeczenia lekarskiego).

 
 

Opłatę za egzamin najlepiej wnieść przelewem konto:

Polski Związek Strzelectwa Sportowego
 60 1060 0076 0000 3200 0136 9459
 Bank BPH SA o/Warszawa.

Potwierdzenia nadania przelewu należy złożyć u sekretarza Komisji egzaminacyjnej w dniu egzaminu.

 

Terminy egzaminów:
Informujemy, że kolejne terminy egzaminów będa opublikowane nie później niż 14 dni przed egzaminem!

Termin egzaminu P K S Lokalizacja Badania Kontakt
do organizatora
26.02.2017,
godz. 10:00
x x x Olsztyn,
ul. Westerplatte 1
TAK 792-064-692
jacek6211@wp.pl
05.03.2017,
godz. 9:00
x x x Gdańsk,
Jaśkowa Dolina 114
TAK 669-824-465
pomzss@poczta.onet.pl
11.03.2017,
godz. 10:00
x x x Siemianowice Śląskie,
ul. Zwycięstwa 2
TAK 506-074-152
ozss.katowice@wp.pl
26.03.2017,
godz. 10:00
x x x Warszawa,
Strzelnica Rembertów-Poligon
TAK 22-625-26-30
kontakt@strzelectwo-legia.pl
09.04.2017,
godz. 10:00
x x x Warszawa,
Strzelnica Rembertów-Poligon
TAK 22-625-26-30
kontakt@strzelectwo-legia.pl

Kolejne terminy wkrótce...
Uwaga!
W rubryce "badania" TAK oznacza możliwość wykonania niezbędznych badań podczas egzaminu.

Za zgodność

Radosław Olefir

 

PZSS na Facebooku