Get Adobe Flash player
Sport strzelecki
Biblioteka trenera
Kadra
Kalendarz imprez
Rekordy
Rankingi
Przepisy
Klasy sportowe
Odznaki strzeleckie
Terminy egzaminów
Składki, opłaty
Strzelanie w sieci
Galerie zdjęć
Inne strony
Magazyn PZSS

IO Rio de Janiero

MPJ MMM rzutki

MPJ MMP

MP Wroclaw

Fundacja kibica

UWAGA!!!
 
 

Osoby zgłaszające się na egzamin muszą posiadać czytelnie wypełniony wniosek o nadanie Patentu Strzeleckiego z ważnym orzeczeniem lekarza medycyny sportowej (patrz poniżej) jak również do wglądu dokument tożsamości ze zdjęciem. Orzeczenia lekarskie nie spełniające poniższych wymogów nie będą uwzględniane.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU
z dnia 3 października 2006 roku
Dz.U. Nr 189 poz.1396 z 2006 roku
w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zaświadczeń lekarskich, a także rodzaju niezbędnych badań lekarskich dla osób ubiegających się o przyznanie licencji zawodnika lub licencji trenera.

par.2. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania określonej dyscypliny sportu oraz zaświadczenie lekarskie o zdolności do wykonywania obowiązków trenera wydaje lekarz specjalista w dziedzinie medycyny sportowej albo lekarz posiadający certyfikat w zakresie orzecznictwa sportowo-lekarskiego nadany przez Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej.
 

Opłatę za egzamin najlepiej wnieść przelewem konto:

Polski Związek Strzelectwa Sportowego
 60 1060 0076 0000 3200 0136 9459
 Bank BPH SA o/Warszawa.

Potwierdzenia nadania przelewu należy złożyć u sekretarza Komisji egzaminacyjnej w dniu egzaminu.

 

Terminy egzaminów:
Informujemy, że kolejne terminy egzaminów będa opublikowane nie później niż 14 dni przed egzaminem!

Termin egzaminu P K S Lokalizacja Badania Kontakt
do organizatora
10.09.2016,
godz.  9:00
x x x Gdańsk,
ul. Jaśkowa Dolina 114
TAK
669-824-465
pomzss@poczta.onet.pl
10.09.2016,
godz. 10:00
x x x Łódź,
ul. Północna 36
NIE 601-217-769
kaminski@pzss.org.pl
24.09.2016,
godz. 10:00
x x x Kędzierzyn-Koźle,
ul. X. Dunikowskiego 87
NIE 602-571-802
epedzisz@neostrada.pl
24.09.2016,
godz. 10:00
x x x Ostróda,
ul. Jana III Sobieskiego 9 pok. 208
TAK
605-744-748; 693-623-682
ja-kop@wp.pl; ksgarda@onet.eu
06.10.2016,
godz. 12:00
x x x Kraków,
Strzelnica Pasternik
NIE 508-065-869
dymiaca_lufa@wp.eu

Kolejne terminy wkrótce...
Uwaga!
W rubryce "badania" TAK oznacza możliwość wykonania niezbędznych badań podczas egzaminu.

Za zgodność

Radosław Olefir

 

PZSS na Facebooku