Get Adobe Flash player
Sport strzelecki
Biblioteka trenera
Kadra
Kalendarz imprez
Rekordy
Rankingi
Przepisy
Klasy sportowe
Odznaki strzeleckie
Terminy egzaminów
Składki, opłaty
Strzelanie w sieci
Galerie zdjęć
Inne strony
Magazyn PZSS

PS Baku

ME Europy jun.

ZNO Pilzno

PŚ Monachium

Fundacja kibica

UWAGA!!!
 
 

Osoby zgłaszające się na egzamin muszą posiadać czytelnie wypełniony wniosek o nadanie Patentu Strzeleckiego z ważnym orzeczeniem lekarza medycyny sportowej (patrz poniżej) jak również do wglądu dokument tożsamości ze zdjęciem. Orzeczenia lekarskie nie spełniające poniższych wymogów nie będą uwzględniane.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU
z dnia 3 października 2006 roku
Dz.U. Nr 189 poz.1396 z 2006 roku
w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zaświadczeń lekarskich, a także rodzaju niezbędnych badań lekarskich dla osób ubiegających się o przyznanie licencji zawodnika lub licencji trenera.

par.2. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania określonej dyscypliny sportu oraz zaświadczenie lekarskie o zdolności do wykonywania obowiązków trenera wydaje lekarz specjalista w dziedzinie medycyny sportowej albo lekarz posiadający certyfikat w zakresie orzecznictwa sportowo-lekarskiego nadany przez Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej.
 

Opłatę za egzamin najlepiej wnieść przelewem konto:

Polski Związek Strzelectwa Sportowego
 60 1060 0076 0000 3200 0136 9459
 Bank BPH SA o/Warszawa.

Potwierdzenia nadania przelewu należy złożyć u sekretarza Komisji egzaminacyjnej w dniu egzaminu.

 

Terminy egzaminów:
Informujemy, że kolejne terminy egzaminów będa opublikowane nie później niż 14 dni przed egzaminem!

Termin egzaminu P K S Lokalizacja Badania Kontakt
do organizatora
16.06.2016,
godz. 17:00
x x   98-338 Sulmierzyce
ul. Urzędowa 1
NIE 601-217-769
kaminski@pzss.org.pl
18.06.2016,
godz.  9:00
x x x Lublin,
ul. Gospodarcza 27
TAK biuro@lzss.lublin.pl
18.06.2016,
godz. 10:00
x x x Bydgoszcz,
ul. Gdańska 163
NIE 796-795-899
zawiszastrzelectwo@wp.pl
18.06.2016,
godz. 11:00
x x x Kielce,
ul. Jagiellońska 32
NIE 604-772-220
jansajnok@poczta.onet.pl
20.06.2016,
godz. 17:00
x x x Zielona Góra,
ul. Strzelecka 22
NIE 604-884-835
r.kedra@vp.pl
22.06.2016.
godz.  9:00
x x x Wrocław,
ul. Świątnicka 36
NIE 71-342-54-55
dzss@interia.pl
22.06.2016,
godz. 18:00
x x x Mława,
ul. Zuzanny Morawskiej 29
TAK 502-248-536
biuro@kaliber.org.pl
24.06.2016,
godz. 11:00
x x x Starachowice,
ul. Stryelnicya 29
TAK 503-065-042
kontakt@srzelnica-starachowice.pl
25.06.2016,
godz. 11:00
x x x Gostyń,
ul. Wrocławska 45A
NIE 669-218-251
w.chilinski@o2.pl
26.06.2016,
godz. 10:00
x x x Warszawa,
Strzelnica Sportowa Rembertów-Poligon
TAK 22 625-26-30
kontakt@strzelectwo-legia.pl
26.06.2016, 
godz. 10:00
      Bydgoszcz,
ul. Gdańska 163
NIE 796-795-899
zawiszastrzelectwo@wp.pl
30.06.2016,
godz. 14:00
x x x Kraków,
Strzelnica Pasternik
NIE 508-065-869
dymiaca_lufa@wp.eu
03.07.2016,
godz. 9:00
x x x Warszawa,
ul. Marymoncka 42
TAK 601-759-995
bozena.manczak@zks.waw.pl
06.07.2016,
godz.  9:00
x x x Wrocław,
ul. Świątnicka 36
NIE 71-342-54-55
dzss@interia.pl

Kolejne terminy wkrótce...
Uwaga!
W rubryce "badania" TAK oznacza możliwość wykonania niezbędznych badań podczas egzaminu.

Za zgodność

Radosław Olefir

 

PZSS na Facebooku