Get Adobe Flash player
Sport strzelecki
Biblioteka trenera
Kadra
Kalendarz imprez
Rekordy
Rankingi
Przepisy
Klasy sportowe
Odznaki strzeleckie
Terminy egzaminów
Składki, opłaty
Strzelanie w sieci
Galerie zdjęć
Inne strony
Magazyn PZSS

Polish Open Kaliber 2016

ZK Wrocław

AMS Bydgoszcz

IO Rio de Janiero

Fundacja kibica

UWAGA!!!
 
 

Osoby zgłaszające się na egzamin muszą posiadać czytelnie wypełniony wniosek o nadanie Patentu Strzeleckiego z ważnym orzeczeniem lekarza medycyny sportowej (patrz poniżej) jak również do wglądu dokument tożsamości ze zdjęciem. Orzeczenia lekarskie nie spełniające poniższych wymogów nie będą uwzględniane.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU
z dnia 3 października 2006 roku
Dz.U. Nr 189 poz.1396 z 2006 roku
w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zaświadczeń lekarskich, a także rodzaju niezbędnych badań lekarskich dla osób ubiegających się o przyznanie licencji zawodnika lub licencji trenera.

par.2. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania określonej dyscypliny sportu oraz zaświadczenie lekarskie o zdolności do wykonywania obowiązków trenera wydaje lekarz specjalista w dziedzinie medycyny sportowej albo lekarz posiadający certyfikat w zakresie orzecznictwa sportowo-lekarskiego nadany przez Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej.
 

Opłatę za egzamin najlepiej wnieść przelewem konto:

Polski Związek Strzelectwa Sportowego
 60 1060 0076 0000 3200 0136 9459
 Bank BPH SA o/Warszawa.

Potwierdzenia nadania przelewu należy złożyć u sekretarza Komisji egzaminacyjnej w dniu egzaminu.

 

Terminy egzaminów:
Informujemy, że kolejne terminy egzaminów będa opublikowane nie później niż 14 dni przed egzaminem!

Termin egzaminu P K S Lokalizacja Badania Kontakt
do organizatora
03.12.2016,
godz. 10:00
x x x Kosakowo,
ul. Żeromskiego 11
TAK 669-824-465
pomzss@poczta.onet.pl
04.12.2016,
godz. 9:00
x x x Warszawa,
ul. Marymoncka 42
TAK 601-759-995
bozena.manczak@zks.waw.pl
08.12.2016,
godz. 9:00
x x x Wrocław,
ul. Świątnicka 36
NIE 71 342-54-55
dzss@interia.pl
10.12.2016,
godz. 10:00
x x x Ostróda,
ul. Jana III Sobieskiego 9 pok. 208
NIE 605-744-748, 693-623-682
ja-kop@wp.pl, ksgarda@onet.eu
10.12.2016,
godz. 10:00
x x x Koszalin,
ul. Szczecińska 25A
TAK 502-525-535
kkskaliber@wp.pl
10.12.2016,
godz. 11:00
x x x Gostyń,
ul. Wrocławska 45A
NIE 669-218-251
w.chilinski@o2.pl
10.12.2016,
godz. 15:00
x x x Białystok,
ul. Grunwaldzka 18
NIE 509-124-660
p.kaliber@wp.pl
11.12.2016,
godz. 10:00
x x x Warszawa,
Strzelnica Rebertów-Poligon
TAK 22 625-26-30
kontakt@strzelectwo-legia.pl

Kolejne terminy wkrótce...
Uwaga!
W rubryce "badania" TAK oznacza możliwość wykonania niezbędznych badań podczas egzaminu.

Za zgodność

Radosław Olefir

 

PZSS na Facebooku