90-lecie Łódzkiego Związku Strzelectwa Sportowego 1928-2018

„Obecnie dowiadujemy się, 9 b. m. Województwo Łódzkie zatwierdziło statut Łódzkiego Strzeleckiego Stowarzyszenia Sportowego. Nowe Stowarzyszenie w pierwszym rzędzie postawiło sobie za cel spopularyzowanie sportu strzeleckiego w Łodzi, który w naszym mieście po wojnie mało był uprawiany.” czytamy na kolumnie sportowej „Kuriera Łódzkiego” z 29 stycznia 1928r. W świat poszedł sygnał, że łódzcy strzelcy postanowili nadać formę organizacyjną rozproszonemu dotychczas środowisku, spopularyzować strzelectwo i podjąć działania na rzecz jego rozwoju.

02 wycinki gazet

28 listopada 1928 roku odbyło się posiedzenie organizacyjne  Łódzkiego Okręgowego Związku Stowarzyszeń Strzeleckich, Łowieckich i Łuczniczych z udziałem delegatów:

 • Okręgowego Urzędu WP i PW,
 • Łódzkiego Klubu Sportowego,
 • Policyjnego Klubu Sportowego,
 • Wojskowego Klubu Sportowego,
 • Harcerskiego Klubu Sportowego,
 • Towarzystwa Gimnastycznego SOKÓŁ
 • oraz Obywatelskiego Bractwa Strzeleckiego w Konstantynowie.

Przewodniczącym Komisji Organizacyjnej wybrano gen. bryg. Stanisława Małachowskiego. On też został  prezesem  nowej organizacji, której statut władze wojewódzkie zatwierdziły  15 stycznia 1930 roku.

Pierwszy oficjalny zarząd ukonstytuował się w składzie:

 • gen. Stanisław Małachowski – prezes
 • Hipolit Piątkowski – I wiceprezes
 • Witold Mackiewicz – II wiceprezes
 • Stanisław Kuźnicki – sekretarz

Za najważniejsze cele działalności zarządu uznano:

 • dążenie do rozbudowy sekcji strzeleckich w klubach sportowych,
 • organizowanie zawodów we wszystkich rodzajach broni,
 • popularyzowanie sportu strzeleckiego wśród młodzieży szkolnej i robotniczej.

Przejawem praktycznie natychmiastowego przystąpienia do realizowania postawionych celów było m. in.  organizowanie, począwszy od sierpnia 1929 roku, corocznych oficjalnych strzeleckich mistrzostw okręgu łódzkiego, które się odbywały na strzelnicach:

 • wojskowej MANI,
 • TG SOKÓŁ - przy ul. Tylnej,
 • KS WIMA przy szosie Rokicińskiej,
 • Wojskowego Klubu Sportowego - na placu Hallera,
 • ŁKS – przy Al. Unii
 • oraz strzelnicy myśliwskiej w Parku 3 Maja.

W 1931 roku zawody okręgowe zgromadziły rekordową liczbę startujących - zgłosiło się ponad 300 zawodników wśród nich 58 kobiet.

 

28 listopada 1933 roku  odbyło się plenarne posiedzenie zarządu  ŁOZSSŁiŁ, na  którym  ukonstytuował  się  nowy zarząd w składzie:

 •  płk Jan Bratro – prezes
 • ppłk Feliks Harasimowicz – I wiceprezes
 • kom. Leonard Kurzawiński – II wiceprezes
 • kpt. Krajewski – sekretarz
 • J. Serbek – skarbnik
 • Zygmunt Michalski – przewodniczący Wydziału Sportowego

31 marca 1935 roku Walne Zebranie ŁOZSSŁiŁ  zmieniło nazwę związku na:  Polski Związek Strzelectwa Sportowego – Okręg Łódzki (PZSS-OŁ).

Ostanie przed wojną Mistrzostwa Okręgu Łódzkiego zostały rozegrane na przełomie czerwca i lipca 1939 roku. 

II wojna światowa przerwała działalność sportową łódzkiego związku strzeleckiego. Dopiero w 1948 roku, grono przedwojennych działaczy strzelectwa sportowego postanowiło reaktywować i odbudować sport strzelecki w Łodzi.  Związek otrzymuje nazwę: Okręgowy Związek Strzelectwa Sportowego w Łodzi. Pierwszym powojennym prezesem OZSS w Łodzi został Bolesław Mrozowski. Funkcję tę pełnił w latach 1948-1976. Zarząd wybrany na kadencję 1976-80 przyznał mu tytuł Honorowego Przewodniczącego Związku Strzeleckiego w Łodzi. W 1976 r. stanowisko prezesa objął  płk  Marian Garbień, który pełnił tę funkcję aż do śmierci w 2001r.

Do grupy działaczy, trenerów i zawodników, którzy przyczynili się do tego, że sport strzelecki w sekcjach i klubach regionu łódzkiego się odrodził należy zaliczyć:

 • Bolesława Gościewicza, pierwszego łódzkiego olimpijczyka z VIII Igrzysk Olimpijskich w Paryżu, który po zaprzestaniu uprawiania sportu strzeleckiego całkowicie poświęcił się pracy trenerskiej, prowadząc zajęcia szkoleniowe w łódzkich klubach: WŁÓKNIARZ, BUDOWLANI, ŁKS, ORZEŁ-Łódź, AZS-Łódź.
 • Bolesława Mrozowskiego, wielokrotnego mistrza okręgu, długoletniego prezesa Okręgowego Związku Strzeleckiego w Łodzi (1948-1976),
 • Waldemara Komana, wielokrotnego mistrza okręgu, długoletniego kierownika sekcji Związkowego Klubu Sportowego "Spójnia" późniejszego Klubu Sportowego SPOŁEM, wieloletniego członka zarządu OZSS,
 • Władysława Frątczaka, kierownika sekcji ŁKS w latach 1959-60, we władzach OZSS kilka kadencji pełnił funkcje wiceprezesa i przewodniczącego Kolegium Sędziów,
 • Zbigniewa Gołębiowskiego, który w latach 1956-80 był działaczem OZSS jako przewodniczący Kolegium Sędziów,
 • Pawła Śliwińskiego wieloletniego instruktora sportu strzeleckiego, od 1956 roku działacza sportowego pełniącego funkcje we władzach związku,
 • Jana Bauera jednego z założycieli sekcji strzeleckiej przy Akademickim Związku Sportowym, długoletniego działacza OZSS, który pełnił funkcję kierownika szkolenia,
 • Zbysława Gralińskiego, który w latach 1956-64 pełnił funkcję skarbnika OZSS, a w następnych kadencjach członka zarządu,
 • Kazimierza Frankowskiego, członka zarządu Klubu Sportowego GWARDIA, oraz wiceprezesa OZSS w latach 1964-76.

W gronie zasłużonych działaczy i trenerów strzelectwa  sportowego wyróżniali się  też: Szargut, Oleszczyk, K. Gierłowski, Jadwiga Liskowska, Saturin Bardian, J. Faliński, J. Czyż, B. Szarska, R. Czyż, R. Byczkowska, Feliks Włodarczyk , K. Wecel,  ppłk Ciemior,  mjr Lentecki,  por. Trznadel,  por. Tyzler, kpt. Jurkiewicz,  sierż. Edward Olszak, Zdzisława Kowalska, Karol Sadzisz, Jerzy Zieliński, Janusz Kochanowski, Dionizy Moździrski.

 

10 września 1990 roku, na Walnym Zebraniu sprawozdawczo-wyborczym, został zatwierdzony nowy statut Wojewódzkiego Związku Strzelectwa Sportowego w Łodzi. Wkrótce zmieniona też została nazwa związku na Łódzki Okręgowy Związek Strzelecki, obejmujący swoim zasięgiem byłe województwa: konińskie, płockie, skierniewickie, piotrkowskie, sieradzkie i kaliskie.

Po reformie podziału administracyjnego kraju  województwo łódzkie zmieniło swój obszar, a tym samym wiele klubów strzeleckich znalazło się w strukturach związków w województwach ościennych.

W 1999 roku Łódzki Okręgowy Związek Strzelecki zmienił swoją nazwę na Łódzki Związek Strzelectwa Sportowego (ŁZSS), pod którą funkcjonuje do dzisiaj, i objął swym zasięgiem województwo łódzkie. Wówczas też Zarząd Związku zatwierdził obecne logo ŁZSS autorstwa Antoniego Kamińskiego.

03 logo LZSS

W owym czasie w Łódzkim Związku Strzelectwa Sportowego zarejestrowanych było 17 klubów i sekcji strzeleckich. Dzisiaj w ŁZSS zarejestrowanych jest 30 klubów strzeleckich: 10-ka Radomsko, BRACTWO KURKOWE Łódź, BUNKIER Zduńska Wola, C4 GUNS Łódź, COLT Łódź, DZIESIĄTKA-Łódź, IGLICA Bełchatów, KABAR Łódź, KOKORO Łódź, KOLIMATOR Łódź, KRUK Łask, MAGNUM Błaszki, ORZEŁ Kutno, ORZEŁ Łódź, OSiR Koluszki, PSSW Łódź, RYKOSZET Radomsko, SALWA Szczerców,     SHOOTING ACADEMY Łódź, SIGMA SHOOTING Łódź, SKSS Rogów, SNAJPER Wójcin, SOKÓŁ Zduńska Wola, SPOŁEM Łódź, STRZELEC-Łódź, STRZELMISTRZ Łódź, TARCZA Ozorków, TOP GUN Aleksandrów Łódzki, VICTORIA Wieruszów, ROTA 44 Konstantynów Łódzki.

Prezesi kierujący łódzkim strzelectwem sportowym:
1.  1928-1933  gen. Stanisław MAŁACHOWSKI 04 malachowski stanislaw
2 1933-1939 płk Jan BRATRO 05 batro jan
3 1948-1976 Bolesław MROZOWSKI 06 mrozowski boleslaw
4 1976-2001 Marian GRABIEŃ 07 grabien marian
5 2001- Antoni KAMIŃSKI 08 kaminski antoni

 

Zaangażowanie i zasługi działaczy, i trenerów pozwoliły odrodzić łódzkie strzelectwo, ale  miarą jego kondycji były sukcesy na arenach międzynarodowych i krajowych, których przysparzali:

 • w latach 1950-1970:
  • K. Wecal, Jan Bauer, Zdzisława Kowalska, bracia Grzegorz i Marek Rzepeccy, Antoni Kamiński, Bogumił Lewiński, Marek Szolc, W. Bąkowska, bracia Roman i Lucjan Małeccy, Ryszard Kuchczński, Aleksander Goss, Jadwiga Jakubowicz-Gierłowska, Zofia Zielińska-Balcerzak, Henryk Piskorski, Jerzy Szymanowicz, Bolesław  Mrozowski,  Walerian Koman,  Dionizy Moździrski, Józef Kiszkurno, Adam Smelczyński (w roku olimpijskim  wybrany najlepszym  sportowcem Łodzi), Zygmunt Kiszkurno.
 • zaś w latach 1970-1980:
  • Romuald Lewicki, Zbigniew Baj, Włodzimierz Łuczyński, Irena Barczyńska, Maria Włosiak, Ewa Robert, Janusz Kubiak, Zdzisław Moździrski... Za największą indywidualność tego okresu uznawany był Erwin Matelski  - wielokrotny  reprezentantPolski, uczestnik mistrzostw Europy, mistrzostw  świata i igrzysk olimpijskich.

Od 1985 roku młodzi strzelcy trenowani przez byłych, zasłużonych  i utalentowanych zawodników Zdzisława Moździrskiego  i Tomasza Łukaszewskiego  oraz Irenę Barczyńską , Edwarda Olszaka  i Bolesława Wiśniewskiego  zaczęli odnosić sukcesy.

Do zawodników, którzy wiedli prym na arenach krajowych i miedzynarodowych zaliczyć można:

 • Roberta Raduckiego,  podwójnego złotego medalistę mistrzostw Europy w 1989 r., rekordzistę świata,
 • Roberta Piwowarskiego, srebrnego i brązowego medalistę mistrzostw Europy w 1988 roku,
 • Sławomira Minkowskiego, finalistę mistrzostw Europy w 1988 roku.

 

W sumie w mistrzostwach Polski, Europy i Świata w strzelectwie sportowym, w latach  2008-2018, łódzkie kluby zdobyły 177 medali:

SPOŁEM  Łódź

139

ORZEŁ  Łódź

17

OSiR  Koluszki

9

SOKÓŁ  Zduńska Wola

6

WALTER  Pabianice

4

10-ka  Radomsko

2

Jest normą, że w kadrze narodowej PZSS stale znajdujemy nazwiska reprezentantów Łódzkiego ZSS; w ostatnim dziesięcioleciu:

 • Agnieszka NAGAY, Tomasz WAWRZONOWSKI, Angelika CALAK, Natalia JABŁECKA, Ewa FLAK, Przemysław, NAUMIENKO, Ewa PODGÓRSKA, Arkadiusz KAWCZYŃSKI, Piotr GANDZIAREK, Ewelina KOCIĘDA, Marta KLIMCZAK, Piotr PIWOWARSKI, Anna MAJEWSKA, Rafał KONARSKI, Katarzyna KOMOROWSKA, Adam MIKOŁAJCZYK, Alicja MAKOWSKA, Magdalena DŁUGOSZ, Klaudia BUCZEK, Roksana SOBCZYK, Wiktor BLADA

Również wśród szkoleniowców KN znajdujemy trenerów związanych z Łódzkim ZSS: funkcję asystenta trenera głównego KN broni krótkiej, trenera KN juniorów piastował Robert Piwowarski, obecnie takie stanowiska zajmują w zespole  szkoleniowym broni długiej Tomasz Łukaszewski i Grzegorz Pietrzyk.

 

MEDALIŚCI  MISTRZOSTW  ŚWIATA  i  EUROPY (indywidualnie)

 

Imię i nazwisko Medal Konkurencja Wynik Nazwa zawodów Miasto Rok Kraj
Bolesław Gościewicz Brąz Kst 3x20 300m 462 pkt Mistrzostwa Świata Seniorów Lwów 1931 Polska
Józef Kiszkurno    Złoto Trap 300 279 pkt Mistrzostwa Świata Seniorów Lwów 1931 Polska
Złoto Trap 200 185 pkt Mistrzostwa Europy Seniorów Lwów 1931 Polska
Złoto Trap 300 273 pkt Mistrzostwa Świata Seniorów Berlin 1936 Niemcy
Brąz Trap 200 185 pkt Mistrzostwa Świata Seniorów Luhacovice 1938 Czechosłowacja
Robert Piwowarski Srebro Pdw 60 559 pkt Mistrzostwa Europy Juniorów Joensuu 1988 Finlandia
Robert Raducki Złoto Ppn 60 578 pkt Mistrzostwa Europy Juniorów Kopenhaga 1989 Dania
Sylwester Łoś Brąz Pdw 60 548 pkt Mistrzostwa Europy Juniorów Kuovola/Sippo 1997 Finlandia
Przemysław Bożek Srebro Kdw 60L 593 pkt Mistrzostwa Europy Juniorów Pilzno 2000 Czechy
  Złoto Kdw 60L 593 pkt Mistrzostwa Europy Juniorów Zagrzeb 2001 Chorwacja
Agnieszka Staroń  Brąz Kpn 40 399 pkt Mistrzostwa Europy Seniorów Talin 2005 Estonia
Brąz Ksp 3x20 576 pkt Uniwersjada Bangkok 2007 Tajlandia
Tomasz Wawrzonowski   Złoto Ppn 60 578 pkt Mistrzostwa Europy Juniorów Praga 2009 Czechy
Srebro Pdw 60 552 pkt Mistrzostwa Europy Juniorów Osijek 2009 Chorwacja
Brąz Psp 30+30 575 pkt        
Katarzyna Komorowska Srebro Kpn 60 626,5 pkt Mistrzostwa Europy Seniorów Gyor 2018 Węgry

 

MEDALIŚCI  MISTRZOSTW  ŚWIATA  i  EUROPY   (drużynowo)

 

Imię i nazwisko Medal Konkurencja Nazwa zawodów Miasto Rok Kraj
Józef Kiszkurno  Brąz Trap 200 Mistrzostwa Świata Seniorów Lwów 1931 Polska
Złoto Trap 200 Mistrzostwa Świata Seniorów Luhacovice 1938 Czechosłowacja
Zdzisław Moździrski  Brąz Kst 60L Mistrzostwa Europy Juniorów Suhl 1971 NRD
Złoto Kst 3x20 Mistrzostwa Europy Juniorów Eskilstuna 1972 Szwecja
Robert Piwowarski Brąz Pdw 60 Mistrzostwa Europy Juniorów Joensuu 1988 Finlandia
Robert Raducki   Złoto Ppn 60 Mistrzostwa Europy Juniorów Kopenhaga 1989 Dania
Brąz Ppn 60 Mistrzostwa Świata Juniorów Sarajewo 1989 Jugosławia
Srebro Pdw 60 Mistrzostwa Europy Juniorów Zagrzeb 1989 Jugosławia
Sławomir Minkowski  Brąz Kdw 60L Mistrzostwa Europy Seniorów Bolonia 1991 Włochy
Złoto Kdw 60L Mistrzostwa Europy Seniorów Brno 1993 Czechy
Sylwester Łoś  Złoto Pdw 60 Mistrzostwa Europy Juniorów Kuovola/Sippo 1997 Finlandia
Złoto Pdw 60 Mistrzostwa Świata Juniorów Barcelona 1998 Hiszpania
Przemysław Bożek Brąz Kdw 3x40 Mistrzostwa Europy Juniorów Bordeaux 1999 Francja
Agnieszka Staroń   Srebro Kpn 40 Akademickie Mistrzostwa Świata Pilzno 2003 Czechy
Srebro Kpn 40 Mistrzostwa Europy Seniorów Talin 2005 Estonia
Srebro Kpn 40 Mistrzostwa Europy Seniorów Winterthur 2008 Szwajcaria
Agnieszka Nagay (Staroń)  Brąz Ksp 3x20 Mistrzostwa Europy Seniorów Osijek 2013 Chorwacja
Złoto Ksp 3x20 Mistrzostwa Europy Seniorów Maribor 2015 Slovenia
Tomasz Wawrzonowski        Brąz Pdw 60 Mistrzostwa Europy Juniorów Pilzno 2008 Czechy
Srebro Ppn 60 Mistrzostwa Europy Juniorów Praga 2009 Czechy
Złoto Pdw 60 Mistrzostwa Europy Juniorów Osijek 2009 Chorwacja
Brąz Psp 30+30        
Srebro Pdw 60 Akademickie Mistrzostwa Świata Wrocław 2010 Polska
Brąż Pdw 60 Uniwersjada Shenzhen 2011 Chiny
Złoto Pdw 60 Akademickie Mistrzostwa Świata Al. Ain 2014 Emiraty Arabskie
Złoto Ppn 60        
Ewa Flak Srebro Ksp 3x20 Mistrzostwa Europy Juniorów Osijek 2009 Chorwacja
Adam Mikołajczyk  Srebro Pdw 60 Akademickie Mistrzostwa Świata Wrocław 2010 Polska
Srebro Psz 2x30        
Ewelina Kocięda Złoto Ppn 40 Mistrzostwa Europy Juniorów Vierumäki 2012 Finlandia
Anna Majewska Brąz Psp 30+30 Mistrzostwa Europy Juniorów Maribor 2015 Slovenia
Katarzyna Komorowska Złoto Ksp 3x20 Akademickie Mistrzostwa Świata Kuala Lumpur 2018 Malezja
Tomasz Piwowarski Brąz Psz 2x30 Mistrzostwa Świata Changwon 2018 Korea

 

Sukcesy nie byłoby możliwe bez ustawicznego szkolenia adeptów naszego sportu w klubach Łódzkiego ZSS, którego przejawem są punkty zdobywane w systemie współzawodnictwa dzieci i młodzieży, w mistrzostwa Polski, finałach Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży i międzywojewódzkich mistrzostwach młodzików. W latach 2008 2018  udział w punktowych zdobyczach klubów przedstawia się następująco:

SPOŁEM Łódź

1492

SOKÓŁ Zduńska Wola

217,5

OSiR Koluszki

75

10-ka Radomsko

32

SALWA Szczerców

30

IGLICA Niewiadów

20

ORZEŁ Łódź

8

COLT Łódź

8

KRUK Łask

7

IGLICA Bełchatów

5

Dążeniem działaczy, szkoleniowców i oczywiście zawodników jest zakwalifikowanie reprezentanta klubu, i regionu do kadry olimpijskiej, i rywalizacji w igrzyskach olimpijskich, pod tym względem Łódzki ZSS ma również chwalebne tradycje:

Łódzcy olimpijczycy w strzelectwie sportowym

08 logo olimpijskie

 

  Imię i nazwisko IO konkurencja
09 gosciewicz boleslaw Bolesław Gościewicz,
Łódź
Paryż,

1924
pistolet
10 waszkiewicz eugeniusz Eugeniusz Waszkiewicz
10 Pułk Artylerii Polowej Łódź (1922-1927)
Paryż,

1924
karabin
11 pachla antoni Antoni Pachla
WKS 25 Pułk Artylerii Piechoty Piotrków Trybunalski (1924-1939)
Berlin

1936
karabin
12 kiszkurno jozef Józef Kiszkurno
OGNIWO-Łódź (1949 – 1950)
Helsinki

1952
rzutki
13 kiszkurno zygmunt Zygmunt Kiszkurno
OGNIWO-Łódź (1949 – 1952)
Melbourne

1956
rzutki
14 smelczynski adam Adam Smelczyński
KOLEJARZ, SPÓJNIA, BUDOWLANI - Łódź (1949 – 1952)
Melbourne 1956,

Rzym 1960,

Tokio 1964,

Meksyk 1968,

Monachium 1972,

Montreal 1976
rzutki
15 matelski erwin Erwin Matelski
SPOŁEM-Łódź
Moskwa

1980
pistolet
16 nagay agnieszka Agnieszka Nagay (Staroń)
ORZEŁ-Łódź
Ateny 2004,

Pekin 2008,

Londyn 2012,

Rio de Janiero 2016
karabin

Z lektury - siłą rzeczy – syntetycznego, skróconego podsumowania 90-letniej zorganizowanej działalności łódzkich strzelców, wynika, że jubilat nie tylko może się chwalić swoją historią, ale, mimo - co by nie mówić - podeszłego wieku oraz zawirowań dotykających polski sport strzelecki, prezentuje się wcale dobrze dzisiaj i rokuje na przyszłość. Łódzki ZSS spełnia ważną rolę w strukturze Polskiego Związku strzelectwa sportowego tak w wymiarze sportowym, jak i szkoleniowym oraz organizacyjnym. O wymiarze sportowym i szkoleniowym już było, wspomnę więc o organizacyjnym, od wielu lat przedstawiciel Łódzkiego ZSS, jego prezes Antoni Kamiński zasiada w ścisłych władzach PZSS, piastuje prestiżową i arcyważną funkcję przewodniczącego kolegium sędziów Związku. Jak się okazuje kultywuje tym samym kolejną łódzką tradycję przykładania poważnej miary do statusu sędziego sportowego. Oto bowiem w przywołanym na początku  „Kurierze Łódzkim z 1932 r. czytamy:„ ...w związku z tworzeniem Okręgowego Kolegium Sędziów Strzelecko-Łucznych w dniu 22-24 lutego 1932 roku odbędzie się kurs kandydatów na sędziów strzelecko-łucznych. Od kandydatów wymaga się ukończenia 22 roku życia, uzyskanie I lub II klasy odznaki strzeleckiej, względnie wykazanie się praktyką sędziowania na zawodach strzeleckich i łucznych". Obecny przewodniczący KS PZSS nie zaprasza już wprawdzie na kursy i szkolenia „sędziów łucznych”, ale sędziów sportu strzeleckiego jak najbardziej, i też ma wymagania.

Jubilatowi i wszystkim zaangażowanym w jego działalność, na ręce Prezesa ŁZSS, składamy życzenia kolejnych sukcesów sportowych oraz wielu, wielu  jubileuszy!

Podziel się