Informacja ws. ważności podpisu elektronicznego w orzeczeniach PZSS

Wszystkie dokumenty podpisane przez Pana Radosława Olefira (jak również inne upoważnione przez PZSS osoby) w okresie ważności podpisu elektronicznego zachowują ważność również po jego wygaśnięciu.

Każdy podpis elektroniczny ma swój okres ważności i jego wygaśnięcie jest całkowicie normalnym zjawiskiem w eksploatacji każdego podpisu elektronicznego. Dotychczasowy podpis Pana Radosława Olefira, Sekretarza Komisji Licencyjno-Patentowej stracił ważność 2024-06-05 10:52:09. Podobna sytuacja miała miejsce w 2021 roku podczas poprzedniej wymiany podpisu elektronicznego.

Kwestia wywoływania skutków prawnych wygasłych podpisów została uregulowana w:

Art. 18 pkt. 1 Ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej

"Podpis elektroniczny lub pieczęć elektroniczna weryfikowane za pomocą certyfikatu wywołują skutki prawne, jeżeli zostały złożone w okresie ważności tego certyfikatu."

 

PZSS nie będzie wydawał dodatkowych potwierdzeń bądź ponownie podpisywał dokumentów z uwagi na wymianę certyfikatów pracowników, gdyż są one poprawnie wydane w zgodzie z powszechnie obowiązującym prawem.

 

Podziel się