Kurs trenera strzelectwa sportowego II klasy

Kurs trenera strzelectwa sportowego II klasy

UWAGA!

Ostateczny termin zgłaszania kandydatur na kurs trenera II kl. PZSS upływa 30.09.2020.

Wszyscy kandydaci na kurs zobligowani są do przesłania mailowo skanów następujących dokumentów:

1. legitymacja instruktorska

2. licencja szkoleniowa (trenerska) PZSS

3. poświadczenie wykształcenia (minimum świadectwo dojrzałości)

4. zaświadczenie o pracy lub wolontariacie w klubie

5. krótki opis przebiegu swojej pracy szkoleniowej (kogo szkolili, jakie
osiągnięcia itp.)

 


 

Polski Związek Strzelectwa Sportowego organizuje kurs na trenera II klasy strzelectwa sportowego PZSS.

Kurs organizowany będzie przez PZSS na strzelnicy WKS „Śląsk” we Wrocławiu od października 2020 roku.

Program kursu obejmuje:

 • 100 godzin – część ogólna
 • 300 godzin – część specjalistyczna

Zajęcia prowadzone będą przez trenerów KM, lekarza i psychologa PZSS oraz pracowników naukowych AWF we Wrocławiu.

Zajęcia będą odbywać się w systemie zjazdów weekendowych (sobota, niedziela po 10-12 godzin dziennie).

Cel kursu

 • Przygotowanie instruktorów do podniesienia kwalifikacji zawodowych do stopnia trenera II klasy.
 • Przekazanie aktualnej wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu treningu sportowego w strzelectwie.
 • Przygotowanie do samodzielnego prowadzenia szkolenia poprzez opanowanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności pedagogicznych.
 • Opanowanie umiejętności i wiedzy z zakresu współzawodnictwa w strzelectwie sportowym.
 • Opanowanie umiejętności samodzielnego planowania, organizowania, motywowania i kontroli procesu szkolenia w strzelectwie sportowym.

 

Warunki uczestnictwa w kursie:

 • Wykształcenie – minimum świadectwo dojrzałości;
 • Posiada staż pracy w charakterze instruktora sportu, względnie jest zawodnikiem i posiada klasę mistrzowską;
 • Posiada aktualną licencję szkoleniową Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego;
 • Udokumentowane osiągnięcia szkoleniowe (np. zawodnicy zdobywają punkty w Ogólnopolskim Systemie Sportu Młodzieżowego, są członkami kadry narodowej lub wojewódzkiej, itp.)

Koszty kursu zależne będą od ilości uczestników i zostaną określone w późniejszym terminie. Koszty pozostałe – dojazd, wyżywienie, zakwaterowanie uczestnicy ponoszą we własnym zakresie.

Zainteresowane osoby prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa w kursie na adres: kijowski@pzss.org.pl; szkolenie@pzss.org.pl

Podziel się