Strzelectwo dla każdego 2023

Polski Związek Strzelectwa Sportowego informuje, że został po raz drugi wybrany przez Ministra Sportu i Turystyki na realizatora projektu „Wspieranie Upowszechniania Strzelectwa”.

Projekt będzie realizowany w okresie 14 lipca - 31 grudnia 2023 roku.

W związku z tym zapraszamy kluby strzeleckie zrzeszone w PZSS do składania wniosków o przystąpienie do projektu.

Kluby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o szczegółowe zapoznanie się z „Regulaminem programu Strzelectwo dla każdego 2023”, a następnie wypełnienie zgłoszenia klubu w systemie.

Do zgłoszenia konieczne będzie dołączenie skanu podpisanego oświadczenia.

Zgłoszenia przyjmujemy wyłącznie poprzez formularz w systemie (nie trzeba wysyłać wersji papierowej) do dnia 26 czerwca 2023 roku g. 23:59:59.

Po otrzymaniu zgłoszeń Związek podejmie decyzję o ilości grup przydzielonych poszczególnym klubom, o czym zostaną poinformowane zainteresowane kluby.

Regulamin projektu

Pobierz

Oświadczenie Klubu

Pobierz
Podziel się