Wnioski o nadanie licencji

Wnioski o nadanie licencji

Informujemy, że od dnia 14.09.2020 nie jest wymagane dołączenie do wniosku o nadanie licencji zawodniczej jego wersji papierowej. Licencje będą przyznawane na podstawie wniosków w wersji elektronicznej. Wnioski złożone przed tym dniem zostaną rozpatrzone bez konieczności jego dołączania.

Wersja papierowa jest wymagana w przypadku wnioskodawców niepełnoletnich z uwagi na zgodę rodziców oraz orzeczenie lekarskie.

Ponadto przypominamy, że termin na wydanie licencji wynosi 30 dni od dnia zatwierdzenia wniosku przez wojewódzki związek.

 

Komisja Licencyjna przypomina również, że od dnia 1 października można składać wnioski o przedłużenie licencji klubowej. Zwracamy uwagę, że w styczniu br. wszedł w życie zmieniony regulamin przyznawania licencji klubowych. Prosimy wszystkie kluby ubiegające się o przedłużenie licencji o zapoznanie się z nowym brzmieniem regulaminu, a w szczególności § 5.

Zwracamy również uwagę, że dowód uczestnictwa w zawodach, o którym mowa w § 5 pkt 1a, należy przedstawić na oświadczeniu, którego wzór stanowi załącznik do wniosku o przedłużenie licencji klubowej.

Wszystkie powyższe dokumenty znajdują się w zakładce Licencje i patenty > Licencja Klubowa

Podziel się