Wykonanie postanowienia Panelu Dyscyplinarnego POLADA

Zgodnie z Postanowieniem z dnia 18 kwietnia 2024 Panelu Dyscyplinarnego I instancji Polskiej Agencji Antydopingowej sygn. akt. 27/2023 nakładającym na Marka Nowaka (IGLICA Warszawa) karę 2 lat dyskwalifikacji Polski Związek Strzelectwa Sportowego zawiadamia o korekcie wyników oraz zajętych miejsc w konkurencji Pistolet Pneumatyczny mężczyzn oraz Pistolet Pneumatyczny Mix podczas zawodów Finału Pucharu Polski 2023.

Rezultaty Finału Pucharu Polski - akt. 18.06.2024

Pobierz
Podziel się