Zmiana regulaminu licencji klubowej

Informujemy, że w dniu 18.06.2024 Zarząd PZSS wprowadził zmiany w regulaminie licencji klubowej.

Zmiany obejmują:

  1. Rozpoczęcie składania wniosków o przedłużenie licencji klubowej już od 1 września.
  2. Zniesienie obowiązku dostarczania umowy z trenerem/instruktorem. Zamiast umowy Klub musi dołączyć do wniosku oświadczenie trenera/instruktora oraz klubu zgodne ze wzorem z zał. nr 3. (Dotychczas dołączone umowy zachowują ważność zgodnie z ich okresem obowiązywania, nie ma potrzeby wymieniania ich na oświadczenia!),
  3. Zastąpienie ośwadczenia weryfikatora strzelnicy oświadczeniem sędziego klasy min. państwowej powołanego przez Związek zgodnie z zał. nr 2.
  4. Dokumenty bazy szkoleniowej (strzelnicy) podczas składania wniosku o przedłużenie licencji klubowej muszą być ważne przez co najmniej I kwartał roku, na który przedłużana jest licencja.

 

Jednocześnie przypominamy klubom, że w tym roku kończy się cykl olimpijski, a wraz z nim ważność licencji trenerskich/instruktorskich. Aby można było poprawnie złożyć wniosek o przedłużenie licencji klubowej na rok 2025 konieczne jest, aby trener/instruktor wykazywany we wniosku miał już przedłużoną licencję trenerską/instruktorską.

Rozpoczęcie składania wniosków na przedłużenie licencji trenerskiej/instruktorskiej rozpocznie się 5 sierpnia w systemie informatycznym SOZ. Szczegłówa instrukcja składania wniosku zostanie opublikowana w późniejszym terminie.

Regulamin nadawania i pozbawiania licencji uprawniających kluby do udziału we współzawodnictwie w sporcie strzeleckim - obowiązuje od 20.06.2024

Pobierz
Podziel się