Get Adobe Flash player

Selfie z gwiazdą sportu

Stop zwolnieniom z WF-u

Fundacja kibica

Ramowe zasady eliminacji do zawodów głównych (IO, MŚ, ME) na lata 2017-2018
 1. O powołanie zawodnika kadry narodowej do reprezentacji kraju na zawody główne (IO, MŚ, ME) wnosi trener kadry na podstawie analizy wyników sportowych uzyskanych przez zawodników w wyznaczonych startach międzynarodowych i krajowych, za pośrednictwem i po zaopiniowaniu przez dyrektora sportowego.
 2. W odrębnych tabelach określono poziom sportowy, którego osiągnięcie warunkuje powołanie zawodnika na zawody główne.
  Tabele* zostały opracowane na podstawie wyników z zawodów mistrzowskich z lat 2013-2016 i mogą być w kolejnych latach uaktualniane.
 3. Przyjmuje się następujące kryteria – minimalny wynikowy poziom sportowy w zawodach eliminacyjnych, z uwzględnieniem wieku zawodnika:
  a/ powyżej 35 lat - uzyskanie wyniku nie niższego niż 10. miejsce (patrz tabela*)
  b/ do 35 lat - uzyskanie wyniku nie niższego niż 15. miejsce (patrz tabela*)
  c/ młodzieżowcy - wyniku nie niższego niż 18. miejsce (patrz tabela*)
  d/ juniorzy - uzyskanie wyniku nie niższego niż 12 miejsce (patrz tabela*)
 4. W przypadku osiągnięcia kryteriów przez większą liczbę zawodników niż może być powołana, propozycję składu przedstawia trener.
 5. Jednorazowe uzyskanie wyniku określonego w tabeli, przy niestabilnym poziomie, nie uzasadnia włączenia zawodnika do reprezentacji.
 6. Z eliminacji może być wyłączony zawodnik w zawodach głównych poprzedniego sezonu osiągnął miejsce finałowe.
 7. Realizacja indywidualnych rocznych planów szkolenia oraz prezentowanie nienagannej postawy sportowej i moralnej, jest wymogiem niezbędnym do zakwalifikowania się do składu ostatecznego na zawody główne rangi mistrzowskiej.
 8. Dyrektor sportowy, do ostatecznego składu kadry narodowej, może zaproponować zawodnika, który nie wykonał postawionego zadania, ale był bliski jego realizacji (np. młody zawodnik rokujący nadzieję na przyszłość) lub z powodów losowych nie mógł brać udziału w pełnym cyklu szkolenia. Przedstawiony przez dyrektora sportowego ostateczny skład reprezentacji na zawody główne zatwierdza Prezydium PZSS.
 9. O powołanie zawodnika kadry narodowej do reprezentacji kraju na zawody z cyklu Pucharu Świata i międzynarodowe wnosi trener kadry narodowej, kierując się rocznymi planami szkoleniowymi, aktualnym poziomem sportowym oraz stopniem realizacji programu szkoleniowego przez sportowca. Ostateczny skład zatwierdza Prezes PZSS po zaopiniowaniu wniosku przez Dyrektora Sportowego.
 10. Po zakończonym cyklu zawodów następuje ocena udziału reprezentantów w zawodach i wykonania zadań sportowych
  a/ Podstawą rozliczania zawodników powyżej 35 roku życia są jedynie osiągnięcia w zawodach głównych (IO, MŚ, ME). Jeżeli nie wykonają postawionych zadań: do 10 miejsca w 2015 i 2016 roku, nie będą brani pod uwagę do składu reprezentacji w roku następnym.
  b/ Zawodnicy do 35 lat rozliczani są z wykonania indywidualnych zadań sportowych.

Warszawa 08-11-2016

* tabele z wynikami będą tworzone na podstawie wyników co najmniej z trzech poprzednich zawodów rangi mistrzowskiej.


*Normy wynikowe - wszystkie rodzaje strzelań - 2017-2018  (aktualizacja - 23.03.2017)

Więcej...
Strzelcy w potrzebie

adamPrzed nami jeszcze  2 miesiące podatkowych rozliczeń z fiskusem, kto ma  ten obowiązek przed sobą może  skorzysta z naszej podpowiedzi i przeznaczy 1% na rehabilitację Adasia, urodzonego z zespołem wad serca synka Joanny Nowakowskiej, reprezentantki Polski, wicemistrzyni i rekordzistki świata.

Więcej...
Egzaminy na patent strzelecki

W odpowiedzi na docierające do PZSS sygnały o możliwości występowania potencjalnych zagrożeń dla poziomu egzaminów na patent strzelecki, w celu uniknięcia ewentualnych zarzutów co do rzetelności sprawdzianów i uchronienia członków klubów przed komplikacjami z tego tytułu zarząd PZSS doprecyzował niektóre przepisy regulaminu egzaminów stwierdzających posiadanie kwalifikacji niezbędnych do uprawiania sportu strzeleckiego, jednocześnie zlecając przygotowanie programu komputerowego umożliwiającego sprawne realizowanie przyjętych zasad.

Więcej...

Program wzorcowy kursu instruktorskiego w sporcie strzeleckim

Zgodnie z uchwałą zarządu PZSS z dnia 23 kwietnia 2014r. prezydium zarządu przyjmuje program kursu instruktorskiego opracowany przez dr. Kazimierza Kurzawskiego i tr. Andrzeja Kijowskiego (wersja z lutego 2016) jako program wzorcowy kursów w sporcie strzeleckim.

 

Więcej...
Piątek dniem pracy wewnętrznej Komisji Licencyjnej!

Informujemy, że począwszy od 25 marca 2016 roku każdy piątek będzie w Komisji Licencyjnej dniem pracy wewnętrznej, a w przypadku, kiedy piątek będzie wolny, takim dniem będzie pierwszy poprzedzający dzień pracy. W dniu pracy wewnętrznej Komisja Licencyjna nie będzie przyjmować interesantów i udzielać informacji telefonicznie.

Komisja Licencyjna została zmuszona do wystąpienie do władz PZSS o zgodę na takie rozwiązanie z powodu niemożności wygospodarowania czasu niezbędnego do uważnego sprawdzenia wniosków licencyjnych i patentowych, ich opracowania, i przygotowania decyzji. Liczba odbieranych telefonów i zadawanych pytań, na które odpowiedzi są w znakomitej większości dostępne na stronie PZSS lub powinny być udzielane zainteresowanym w macierzystych klubach, rośnie z każdym rokiem i absorbuje Komisję Licencyjną. Ostatnio, mimo przedłużanego czasu pracy, Komisja Licencyjna z coraz większym trudem znajduje czas na tzw. pracę na dokumentach. W takich okolicznościach wydzielenia w tygodniu przynajmniej jednego dnia przeznaczonego na weryfikację wniosków jest koniecznością, żeby utrzymać niezakłóconą ciągłość możliwie najszybszego wydawania zaświadczeń. Zapewniamy wszystkich zainteresowanych, że priorytetem Komisji Licencyjnej jest niezwłoczne wystawianie decyzji patentowych i licencji, a niezamierzona zwłoka, jeśli czasem występuje, wynika z błędnie wypełnionych lub niekompletnych wniosków, czasami też ze spiętrzenia ich liczby na przełomie lat. Dziękujemy za zrozumienie tej decyzji podjętej wyłącznie z chęci przyspieszenia wydawania dokumentów PZSS oczekiwanych przez zainteresowanych.  

Więcej...
Wsparcie dla Adama Smelczyńskiego

Adam SmelczynskiAdam Smelczyński, wicemistrz olimpijski z Melbourne, 6-krotny olimpijczyk, wielokrotny mistrz i  medalista mistrzostw Europy i medalista mistrzostw świata, przez wiele lat postać tytaniczna strzelectwa światowego, kawaler medalu Kalos Kagathos przyznanego za wybitne osiągniecia w sporcie i poza nim jest w potrzebie. Dr Smelczyński, który przez całą zawodową karierę niósł  pacjentom ulgę i poprawiał komfort ich życia teraz sam potrzebuje wsparcia. Nawarstwienie ciężkich chorób sprawiło, że ratując życie Mistrzowi lekarze byli zmuszeni amputować mu obie nogi.

 Z dnia na dzień sprawny mężczyzna, opiekujący się chorą żoną i bez trudu wchodzący do mieszkania na 4. piętrze budynku bez windy, stał się inwalidą na wózku, bez nóg odjętych powyżej kolan. Teraz Mistrza czeka rehabilitacja, do odzyskania przynajmniej częściowej sprawności i możliwości radzenia sobie w codziennym życiu niezbędne są przynajmniej 2, a najprawdopodobniej 3 zestawy protez. Wszystkie drogie,  z czego pierwszy – wstępny, tymczasowy nie jest współfinansowany przez NFZ, drugi zaś – tylko w bardzo ograniczonym zakresie. Przy tak wysokiej amputacji efektywnym wyjściem okaże się zapewne dopasowanie trzeciego zestawu z przynajmniej jednym stawem sterowanym elektronicznie, co umożliwi panowanie nad nowymi nogami. Dlatego też, mimo, w pierwszym odruchu, braku entuzjazmu zainteresowanego dla tego rozwiązania zwracamy się do ludzi dobrej woli, zarówno tych, którzy przezywali wspaniałe wzruszenia dzięki sukcesom reprezentanta Polski, jak i młodszych, dla których mistrz Smelczyński, to wielka postać z annałów światowego strzelectwa o darowizny na rzecz Mistrza bądź to w formie odpisu 1% przy rozliczeniu rocznym PIT, bądź w innej formie darowizny. Pamiętajmy jednak, ze wpłaty 1 % w rozliczeniu PIT będą do wykorzystania dopiero od października 2016 r., natomiast inne darowizny – natychmiast!
W imieniu Adama Smelczyńskiego, jego córki i strzeleckiej rodziny dobrodziejom serdecznie dziękujemy. Polski Związek Strzelectwa Sportowego przyłącza się do tej kwesty zarówno materialnie, jak i organizacyjnie.
Tomasz Kwiecień, prezes PZSS 
Nr. kont i zasady wnoszenia wpłat:

POMOC DLA ADAMA SMELCZYŃSKIEGO

JAK PRZEKAZAĆ 1%

Wypełniając zeznanie PIT, podatnik musi obliczyć podatek należny wobec Urzędu Skarbowego.

 • W rubryce WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP)
 • Wpisać numer KRS: 0000270809
 • Obliczyć kwotę 1%
 • W rubryce INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE (bardzo ważne!) wpisać nazwisko oraz numer członkowski nadany przez Fundację –  Smelczyński, 5772

JAK PRZEKAZAĆ DAROWIZNĘ

Należy dokonać przelewu bankowego (może być przelew internetowy) lub wpłaty na poczcie:

 • nazwa odbiorcy:             
  Fundacja Avalon - Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym,
  Michała Kajki 80/82 lok.1, 04-620 Warszawa
 • numery rachunków odbiorcy:     
  • Rachunek złotowy PLN: 62 1600 1286 0003 0031 8642 6001
  • Rachunek walutowy EUR: IBAN:PL07 1600 1286 0003 0031 8642 6021
  • Rachunek walutowy USD: IBAN:PL77 1600 1286 0003 0031 8642 6022
   Rachunki prowadzone przez:   BNP Paribas Bank Polska SA
   W tytule wpłaty proszę podać nazwisko i numer członkowski nadany przez Fundację – Smelczyński, 5772 (ten dopisek jest bardzo ważny).
Więcej...
Liga Młodzieżowa PZSS do 17 lat

ligaLiga Młodzieżowa do 17 lat w konkurencjach karabin i pistolet pneumatyczny 10 m, ma za zadanie popularyzować  współzawodnictwo dzieci i  młodzieży w sporcie strzeleckim w Polsce.Postanowienia ogólne

 • Uczestnictwo - każdy klub posiadający licencję PZSS
 • Konkurencje : karabin pneumatyczny 40, pistolet pneumatyczny 40.
 • W skład zespołu wchodzą min. 3 osoby. Zespół może liczyć więcej osób (z jednego klubu)  i może być mieszany (dziewczęta i chłopcy). Klub może wystawić jeden zespół w każdej konkurencji. Do danej rozgrywki wystawia 3 osobową drużynę.

Zasady rozgrywania zawodów

 • Konkurencje i ilość strzałów
  • Karabin pneumatyczny     40 strzałów (tylko drużynowa punktacja)
  • Pistolet pneumatyczny      40 strzałów (tylko drużynowa punktacja)

Zgłoszenia

 • Każdy klub uczestniczący w Lidze Młodzieżowej PZSS zgłasza zespół przed I Rundą kwalifikacyjną oraz 3 osobowy zespół, który będzie startował w danej rundzie do Delegata technicznego PZSS  przed rozpoczęciem zawodów
 • Każdy ze zgłoszonych zawodników musi posiadać licencję PZSS
 • Udział w Lidze Młodzieżowej PZSS jest bezpłatny.

Przebieg rund kwalifikacyjnych.

Dwie rundy kwalifikacyjne, które przeprowadzane są przy innych rozgrywanych zawodach ogólnopolskich lub strefowych z udziałem Delegata technicznego PZSS.

 • Pierwsza runda kwalifikacyjna – Puchar Prezesa.         
  Przed rozpoczęciem  zawodów kluby zgłaszają swoje drużyny. Nie przeprowadza się osobnego strzelania w zawodach. Wyniki zawodników zostają spisane z konkurencji rozgrywanych w ramach zawodów.
 • Druga runda kwalifikacyjna – Złoty Muszkiet, Złota Krócica
  Przed rozpoczęciem  zawodów kluby zgłaszają swoje drużyny. Nie przeprowadza się osobnego strzelania w zawodach. Wyniki zawodników zostają spisane z konkurencji rozgrywanych w ramach zawodów.

Na podstawie spisanych wyników z I i II Rundy zostaje sformułowany komunikat w biurze PZSS. Na wynik składa się suma rezultatów uzyskanych przez trzech zgłoszonych zawodników.

Kwalifikacje do rundy finałowej

Do finału Ligi Młodzieżowej PZSS kwalifikuje się osiem najlepszych zespołów w pistolecie i osiem w karabinie. Decyduje wynik z rundy kwalifikacyjnej I lub II (w przypadku dwóch startów zespołu, liczy się lepszy wynik).

Finał Ligi Młodzieżowej PZSS

Osiem zespołów zakwalifikowanych do finału będzie brało udział w dwuetapowych rozgrywkach:

 1. Mecze kwalifikacyjne „każdy z każdym” będą rozegrane w dwóch grupach G1; G2; w których będą rozstawione drużyny zakwalifikowane do finału:
  G1:   A1; B2; C1; D2
  G2:   A2; B1; C2; D1
  Podczas konferencji zostaną w drodze losowania przydzielone numery drużyny w danej grupie od 1 do 4, co będzie stanowiło o kolejności strzelań w rozgrywkach.
  G1:  1,2,3,4
  G2:  1,2,3,4
  Zawodnicy walczą ustawieni w zespole również z numerami 1, 2, 3. Rozgrywka polega na bezpośredniej potyczce z zawodnikiem przeciwnej drużyny z tym samym numerem.
  Zasady meczy kwalifikacyjnych:
  15 minut czas przygotowawczy i strzały próbne
  12 minut każda seria dziesięciostrzałowa, po każdej serii będą przydzielane punkty (2 pkt za wygraną serię; po 1 punkcie za remis; 0 punktów za przegraną serię dla zawodnika)
 2. Mecze finałowe o złoty medal i o brązowy medal.
  Pierwsze zespoły z rozgrywki grupowej przystępują do meczu o złoty/srebrny medal; drugie zespoły przystępują do meczu o medal brązowy.
  Zasady meczy finałowych:
  8 minut czas przygotowawczy i strzały próbne
  Prezentacja
  2 minuty przygotowanie i strzały próbne
  20 strzałów, 50 sekund na strzał, ocenianie z dziesiętnymi) przyznawanie punktów za każdy strzał ( 2 punkty za wygrany strzał, 1 punkt za remis 0 punktów za przegrany strzał)
  Na obu etapach w przypadku remisów rozstrzyga dodatkowy strzał oceniany tak jak poprzednio (ocena w dziesiętnych)

Strzelnica podczas rozgrywania finału

 • Ilość stanowisk - minimum 24 stanowisk – zalecane 30
 • Zalecenia: oprawa muzyczna (dotyczy finału), widoczne dla zawodników tablice   (ekrany) z wynikami.

Postanowienia końcowe

 •  Do regulaminu zasad i rozgrywania Ligi Młodzieżowej PZSS, mogą zostać wprowadzone modyfikacje.
 • W sprawach spornych jedynym, wyłącznym interpretatorem ww. zasad i regulaminów Ligi Młodzieżowej PZSS jest Dział Szkolenia PZSS.
Więcej...
Historia PZSS w pigułce

logoPZSS-stare23 kwietnia 1933 r. odbył się w Warszawie Organizacyjny Walny Zjazd Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego. Udział w nim wzięli delegaci 11 okręgów strzeleckich, reprezentujących 198650 członków ("Przegląd Strzelecki i Łuczniczy" nr 2 z 1933 r. str.14).

Decyzja  utworzenia Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego zapadła na plenarnym posiedzeniu Naczelnej Rady Strzelectwa w dniu 5 marca 1933 r.:

Więcej...
Ubiegasz się o licencję klubową PZSS? KONIECZNIE PRZECZYTAJ!!!

Doświadczenie uczy, ze prawidłowe wypełnienie wniosku o przyznanie licencji klubowej PZSS sprawia przedstawicielom Klubów wiele problemów, dlatego też Komisja Licencyjna przedstawia  krótką instrukcję wypełniania tego wniosku:

Więcej...
Format publikacji zamieszczanych na stronie PZSS

Uprasza się przesyłających materiały przeznaczone do publikacji na stronie PZSS (informacje, komunikaty, itp.) o przygotowanie ich formatach edytowalnych (word, excel, txt). Proszę nie przysyłać tych materiałów w formacie pdf (Portable Document Format).

Administrator strony

Więcej...

 

1. Celem Testu jest sklasyfikowanie  zawodników strzelectwa dynamicznego według następujących Tytułów Zawodniczych ( Klas Sportowych ):

1.1 Mistrz ( M )

1.2 Ekspert ( I )

1.3 As ( II )

1.4 Strzelec ( III )
1.5 Kandydat

2. Test Klasyfikacyjny przeprowadza się podczas specjalnie przeznaczonych ku temu zawodów.

2.1 Zawody składają się z 3 (trzech) torów strzeleckich,  podzielonych na 14 (czternaście)  przebiegów.

2.2 Podczas Testu zawodnik oddaje łącznie 90 (dziewięćdziesiąt)  strzałów.

2.3 Podczas Testu stosuje się punktację Limitowaną.  Na torach i przebiegach obowiązują limity strzałów.

2.4 Wynikiem zawodnika jest łączny czas uzyskany przez niego  na wszystkich torach i przebiegach, powiększony o ewentualne kary .

2.5 W celu uzyskania Tytułu Zawodniczego zawodnik musi ostrzelać wszystkie tory i przebiegi.

2.6 Dopuszcza się ustawianie poszczególnych torów na odrębnych osiach strzeleckich strzelnicy. Poszczególne przebiegi danego toru muszą się odbywać na jednej osi strzeleckiej.

2.7 Nie jest możliwe powtarzanie poszczególnych przebiegów lub torów, chyba że celem zawodów nie jest  uzyskanie Tytułu Zawodniczego.

3. Uzyskany przez zawodnika Tytuł Zawodniczy ważny jest do końca następnego roku po jego zdobyciu.

3.1 Uzyskanie Tytułu Zawodniczego wraz z jego datą ważności potwierdza Kolegium Sędziów .

3.2 Podczas Testu zawodnik może brać udział w więcej niż jednej klasie sprzętowej,  jednakże Tytuł Zawodniczy może on uzyskać tylko w pierwszej klasie sprzętowej, w której wystartował.

4. Tytuły Zawodnicze przyznawane są dla każdej z klas sprzętowych oddzielnie zgodnie z poniższymi limitami czasowymi wyrażonymi w sekundach:   

Czas dla: 

Pistolet dużego kalibru

Pistolet standard

Rewolwer

Mistrz ( M )

91.76 lub mniej

98.82 lub mniej

102.35 lub mniej

Ekspert ( I )

111.43 - 91.77

120.00 - 98.83

124.29 - 102.36

As  ( II )

141,82 - 111,44

152,73 - 120,01

158.18 - 124.30

Strzelec ( III )

195,00 - 141,83

210,00 - 152,74

217.50 - 158.19

Kandydat

195,01 lub więcej

210,01 lub więcej

217,51 lub więcej

 

5. Do Testu stosuje się przepisy konkurencji Pistolet i rewolwer obronny

6. Pomiędzy poszczególnymi przebiegami w ramach jednego toru zawodnik nie musi rozładowywać broni. Po zakończeniu strzelania na danym przebiegu powinien zabezpieczyć ją odpowiednio do jej konstrukcji, schować do kabury i przygotować się do kolejnego przebiegu.

6.1 Każdy zawodnik powinien mieć przy sobie odpowiednią ilość magazynków i amunicji, aby nie doprowadzać do zbędnych przerw pomiędzy przebiegami i torami.

6.2 Podczas Testu zastosowanie mają wszystkie przepisy konkurencji Pistolet i rewolwer obronny, a w szczególności:

6.2.1 Podczas strzelania do tarcz lub przeładowywania broni więcej niż 50% górnej części tułowia oraz 100% jego nóg i stóp musi znajdować się za zasłoną.

6.2.2 Prawidłowe strzelanie zza niskiej zasłony typu „beczka” polega na strzelaniu z jej boku, a nie ponad nią. Podczas strzelania zza niskiej zasłony typu „beczka” zawodnik musi klęczeć na  przynajmniej jednym kolanie.

7. Procedura strzelania:

7.1 Podczas startu do wszystkich przebiegów zawodnik  stoi wyprostowany z rękoma naturalnie zwieszonymi wzdłuż ciała – z wyjątkiem Przebiegu nr 5 na Torze nr 1.

7.2 Tory i przebiegi należy ostrzelać w następujący sposób:

Tor 1
Odległość 6,4 m

Przebieg 1

Stanowisko Nr 1. Po sygnale wyciągnąć broń  ostrzelać dwa razy centralne pole A i raz górne pole A tarczy T1.

3 strzały

Przebieg 2

Stanowisko Nr 1. Po sygnale wyciągnąć broń i ostrzelać dwa razy centralne pole A i raz górne pole A tarczy T2.

3 strzały

Przebieg 3

Stanowisko Nr 1. Po sygnale wyciągnąć broń i ostrzelać dwa razy centralne pole A i raz górne pole A tarczy T3.

3 strzały

Przebieg 4

Stanowisko Nr 1. Po sygnale wyciągnąć broń i ostrzelać dwa razy górne pole A tarcz T1-T3.

6 strzałów

*** Przed przebiegiem 5 należy zakleić na tarczach przestrzeliny strzałów chybionych w górne pole A, a trafionych poniżej.

Przebieg 5

Stanowisko Nr 1. Pozycja startowa z bronią w słabej ręce, broń opuszczona pod kątem 45 stopni, kurek może być napięty, broń może być odbezpieczona, ale palec poza kabłąkiem spustowym. Po sygnale ostrzelać jeden raz tarcze T1-T3.

3 strzały

Przebieg 6

Stanowisko Nr 1. W broni mogą być maksymalnie 3 naboje. Pozycja startowa tyłem do tarcz. Po sygnale odwrócić się, wyciągnąć broń i ostrzelać jeden raz tarcze T1-T3, wykonać przeładowanie z otwartym zamkiem i ostrzelać jeden raz tarcze T1-T3.

6 strzałów

Przebieg 7

Stanowisko Nr 1. Po sygnale wyciągnąć broń i ostrzelać dwa razy tarcze T1-T3, używając tylko silnej ręki.

6 strzałów

Tor 2
Odległość 4,6 - 9,1 m

Przebieg 1

Stanowisko Nr 2 (9,1 m). Po sygnale wyciągnąć broń i idąc w kierunku tarcz ostrzelać dwa razy tarcze T1-T3. Wszystkie strzały muszą być oddane w ruchu do przodu. Nie wolno przekroczyć linii 4,6 m.

6 strzałów

Przebieg 2

Stanowisko Nr 3 (4,6 m). Po sygnale wyciągnąć broń i idąc tyłem od tarcz ostrzelać dwa razy tarcze T1-T3. Wszystkie strzały muszą być oddane w ruchu.

6 strzałów

Przebieg 3

Stanowisko Nr 2 (9,1 m). W broni może być maksymalnie 6 naboi. Pozycja startowa tyłem do tarcz. Po sygnale odwrócić się, wyciągnąć broń i ostrzelać dwa razy tarcze T1-T3, wykonać przeładowanie z otwartym zamkiem i ostrzelać dwa razy tarcze T1-T3.

12 strzałów

Przebieg 4

Stanowisko Nr 2 (9,1 m). Po sygnale wyciągnąć broń i ostrzelać dwa razy tarcze T1-T3, używając tylko silnej ręki.

6 strzałów

Tor 3
Odległość 18,3 m (barykada) i 13,7 m (beczka)

Przebieg 1

Stanowisko Nr 4 (18,3 m). Po sygnale wyciągnąć broń i ostrzelać dwa razy tarcze T1-T3 z jednej (dowolnej) strony barykady, wykonać przeładowanie taktyczne i ostrzelać dwa razy tarcze T1-T3 z drugiej strony barykady.

12 strzałów

Przebieg 2

Stanowisko Nr 4 (18,3 m). Po sygnale wyciągnąć broń i ostrzelać dwa razy tarcze T1-T3 z jednej (dowolnej) strony barykady, wykonać taktyczną zmianę magazynka, przemieścić się do pozycji Nr 5 (13,7 m) i z jednej (dowolnej) strony beczki klęcząc ostrzelać dwa razy tarcze T1-T3.

12 strzałów

Przebieg 3

Stanowisko Nr 5 (13,7 m). Po sygnale wyciągnąć broń, uklęknąć i ostrzelać dwa razy tarcze T1-T3 z jednej (dowolnej) strony beczki

6 strzałów

 

8. Tory muszą być zbudowane w sposób opisany poniżej.

tory

Powyższe klasy zawodnicze obowiązują od  1 stycznia 2010 roku

Polscy medaliści olimpijscy

Liga Strzelecka PZSS

liga strzelecka pzss1

Polecamy

Partnerzy PZSS

listopada 2017
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

PZSS na Facebooku