Get Adobe Flash player

Polish Open Kaliber 2018

Selfie z gwiazdą sportu

Stop zwolnieniom z WF-u

Fundacja kibica

Zmiana numeru konta PZSS Od 1 stycznia 2018 nastąpiła zmiana rachunku bankowego PZSS. Aktualny numer konta: Alior Bank Warszawa 72 2490 0005 0000 4530 3676 0428. Więcej...
Ramowe zasady eliminacji do zawodów głównych (IO, MŚ, ME) na lata 2018-2020
 1. O powołanie zawodnika kadry narodowej do reprezentacji kraju na zawody główne (IO, IE, MŚ, ME) wnosi trener kadry, za pośrednictwem i po zaopiniowaniu przez dyrektora sportowego, na podstawie analizy wyników sportowych uzyskanych przez zawodników w wyznaczonych startach międzynarodowych i krajowych.
 2. W odrębnych tabelach określono poziom sportowy, którego osiągnięcie warunkuje powołanie zawodnika na zawody główne.
  Tabele* zostały opracowane na podstawie wyników z czterech zawodów głównych (z wyłączeniem IO, IE) ostatnich lat i będą w kolejnych latach uaktualniane.
 3. Przyjmuje się następujące kryteria – minimalny wynikowy poziom sportowy w zawodach kwalifikacyjnych, z uwzględnieniem wieku zawodnika:
  a / juniorzy - uzyskanie wyniku nie niższego niż 12. miejsce (patrz tabela*)
  b / młodzieżowcy – uzyskanie wyniku nie niższego niż 18. miejsce (patrz tabela*)
  c / seniorzy - uzyskanie wyniku nie niższego niż 12. miejsce (patrz tabela*)
  d / konkurencje nieolimpijskie ISSF – 3 miejsce (patrz tabela*)
 4. W przypadku spełnienia kryteriów przez zawodników w liczbie  przekraczającej limity powołań, propozycję składu przedstawia trener.
 5. Jednorazowe uzyskanie wyniku określonego w tabeli, nie oznacza obligatoryjnego włączenia zawodnika do reprezentacji.
 6. Realizacja indywidualnych rocznych planów szkolenia oraz prezentowanie nienagannej postawy sportowej, jest wymogiem niezbędnym zakwalifikowania zawodnika do składu ostatecznego na zawody główne.
 7. Dyrektor sportowy, do ostatecznego składu reprezentacji, może zaproponować zawodnika, który nie wykonał postawionego zadania, ale był bliski jego realizacji (np. młodego zawodnika rokującego na przyszłość) lub z powodów losowych nie mógł brać udziału w pełnym cyklu szkolenia.
  Ostateczny skład reprezentacji na zawody główne zatwierdza prezydium zarządu PZSS.
 8. O powołanie zawodnika kadry narodowej do reprezentacji kraju na zawody z cyklu Pucharu Świata i międzynarodowe wnosi trener kadry narodowej, kierując się rocznymi planami szkoleniowymi, aktualnym poziomem sportowym oraz stopniem realizacji programu szkoleniowego przez sportowca.
  Ostateczny skład zatwierdza prezes PZSS po zaopiniowaniu wniosku przez dyrektora sportowego.
 9. Po zakończonym cyklu zawodów trenerzy KN oceniają udział reprezentantów w zawodach, wykonanie zadań sportowych i przedstawiają wnioski zarządowi PZSS
  a / Podstawą rozliczania zawodników powyżej 35 roku życia są jedynie osiągnięcia w zawodach głównych (IO, IE, MŚ, ME, PŚ).
 10. Zawodnicy powyżej 23 roku życia, uczestniczący w zawodach głównych w poprzednim sezonie, którzy:
  a/ zajęli miejsca 1-8, żeby zakwalifikować się do reprezentacji na kolejne zawody główne powinni osiągnąć przynajmniej raz normę, o której mowa w punkcie 2., na wniosek trenera taki zawodnik może być wyłączony z kwalifikacji.
  b/ zajęli miejsca 9-16 powinni osiągnąć przynajmniej 2 razy normę, o której mowa w punkcie 2.
  c/ zajęli miejsca 17. i dalsze oraz zawodnicy, którzy nie brali udziału w zawodach głównych w poprzednim sezonie powinni osiągnąć przynajmniej 3 razy normę, o której mowa w punkcie 2.

Warszawa, 13.11.2017 r.

* tabele z wynikami będą tworzone na podstawie wyników co najmniej z trzech poprzednich zawodów rangi mistrzowskiej.


*Normy wynikowe - wszystkie rodzaje strzelań - 2018-2020  (aktualizacja - 2.01.2018)

Więcej...
Strzelcy w potrzebie

Nadszedł czas podatkowych rozliczeń, kto ma ten obowiązek przed sobą może przeznaczy 1% na wsparcie będącej w potrzebie osoby związanej bezpośrednio ze środowiskiem sportu strzeleckiego lub bliskiej strzelcom sportowym bądź też wspomoże taką osobę w formie darowizny? Poniżej przedstawiamy z założenia ograniczoną listę osób potrzebujących pomocy, zaznaczając jednocześnie, że jest to sytuacja wyjątkowa, jak wyjątkowi są nasi zasłużeni reprezentanci kraju, czy animatorzy sportu strzeleckiego. Solidaryzujemy się z poszkodowanymi i potrzebującymi, ale nie podejmujemy się wyręczania wyspecjalizowanych fundacji, które w świetle prawa zajmują się taką działalnością, ani prowadzenia ogólnodostępnej tablicy ogłoszeń osób w potrzebie. Dlatego też z góry informujemy, że nie będziemy wieszać na stronie PZSS wszystkich napływających zgłoszeń, bez wyjaśniania przyczyn. Informujemy też, że PZSS nie zbiera darowizn w czyimkolwiek imieniu, prosimy więc o niewpłacanie datków na konto Związku! Jak wspomnieliśmy darowizny mogą mieć formę bądź to odpisu 1% przy rozliczeniu rocznym PIT, bądź to innej jednorazowej lub cyklicznej wpłaty. Pamiętajmy jednak, że kwoty z 1 % w rozliczeniu PIT będą do wykorzystania dopiero od października, natomiast inne darowizny – natychmiast!

Więcej...
Egzaminy na patent strzelecki

W odpowiedzi na docierające do PZSS sygnały o możliwości występowania potencjalnych zagrożeń dla poziomu egzaminów na patent strzelecki, w celu uniknięcia ewentualnych zarzutów co do rzetelności sprawdzianów i uchronienia członków klubów przed komplikacjami z tego tytułu zarząd PZSS doprecyzował niektóre przepisy regulaminu egzaminów stwierdzających posiadanie kwalifikacji niezbędnych do uprawiania sportu strzeleckiego, jednocześnie zlecając przygotowanie programu komputerowego umożliwiającego sprawne realizowanie przyjętych zasad.

Więcej...

Program wzorcowy kursu instruktorskiego w sporcie strzeleckim

Zgodnie z uchwałą zarządu PZSS z dnia 23 kwietnia 2014r. prezydium zarządu przyjmuje program kursu instruktorskiego opracowany przez dr. Kazimierza Kurzawskiego i tr. Andrzeja Kijowskiego (wersja z lutego 2016) jako program wzorcowy kursów w sporcie strzeleckim.

 

Więcej...
Piątek dniem pracy wewnętrznej Komisji Licencyjnej!

Informujemy, że począwszy od 25 marca 2016 roku każdy piątek będzie w Komisji Licencyjnej dniem pracy wewnętrznej, a w przypadku, kiedy piątek będzie wolny, takim dniem będzie pierwszy poprzedzający dzień pracy. W dniu pracy wewnętrznej Komisja Licencyjna nie będzie przyjmować interesantów i udzielać informacji telefonicznie.

Komisja Licencyjna została zmuszona do wystąpienie do władz PZSS o zgodę na takie rozwiązanie z powodu niemożności wygospodarowania czasu niezbędnego do uważnego sprawdzenia wniosków licencyjnych i patentowych, ich opracowania, i przygotowania decyzji. Liczba odbieranych telefonów i zadawanych pytań, na które odpowiedzi są w znakomitej większości dostępne na stronie PZSS lub powinny być udzielane zainteresowanym w macierzystych klubach, rośnie z każdym rokiem i absorbuje Komisję Licencyjną. Ostatnio, mimo przedłużanego czasu pracy, Komisja Licencyjna z coraz większym trudem znajduje czas na tzw. pracę na dokumentach. W takich okolicznościach wydzielenia w tygodniu przynajmniej jednego dnia przeznaczonego na weryfikację wniosków jest koniecznością, żeby utrzymać niezakłóconą ciągłość możliwie najszybszego wydawania zaświadczeń. Zapewniamy wszystkich zainteresowanych, że priorytetem Komisji Licencyjnej jest niezwłoczne wystawianie decyzji patentowych i licencji, a niezamierzona zwłoka, jeśli czasem występuje, wynika z błędnie wypełnionych lub niekompletnych wniosków, czasami też ze spiętrzenia ich liczby na przełomie lat. Dziękujemy za zrozumienie tej decyzji podjętej wyłącznie z chęci przyspieszenia wydawania dokumentów PZSS oczekiwanych przez zainteresowanych.  

Więcej...
Liga Młodzieżowa PZSS do 17 lat

ligaLiga Młodzieżowa do 17 lat w konkurencjach karabin i pistolet pneumatyczny 10 m, ma za zadanie popularyzować  współzawodnictwo dzieci i  młodzieży w sporcie strzeleckim w Polsce.Postanowienia ogólne

 • Uczestnictwo - każdy klub posiadający licencję PZSS
 • Konkurencje : karabin pneumatyczny 40, pistolet pneumatyczny 40.
 • W skład zespołu wchodzą min. 3 osoby. Zespół może liczyć więcej osób (z jednego klubu)  i może być mieszany (dziewczęta i chłopcy). Klub może wystawić jeden zespół w każdej konkurencji. Do danej rozgrywki wystawia 3 osobową drużynę.

Zasady rozgrywania zawodów

 • Konkurencje i ilość strzałów
  • Karabin pneumatyczny     40 strzałów (tylko drużynowa punktacja)
  • Pistolet pneumatyczny      40 strzałów (tylko drużynowa punktacja)

Zgłoszenia

 • Każdy klub uczestniczący w Lidze Młodzieżowej PZSS zgłasza zespół przed I Rundą kwalifikacyjną oraz 3 osobowy zespół, który będzie startował w danej rundzie do Delegata technicznego PZSS  przed rozpoczęciem zawodów
 • Każdy ze zgłoszonych zawodników musi posiadać licencję PZSS
 • Udział w Lidze Młodzieżowej PZSS jest bezpłatny.

Przebieg rund kwalifikacyjnych.

Dwie rundy kwalifikacyjne, które przeprowadzane są przy innych rozgrywanych zawodach ogólnopolskich lub strefowych z udziałem Delegata technicznego PZSS.

 • Pierwsza runda kwalifikacyjna – Puchar Prezesa.         
  Przed rozpoczęciem  zawodów kluby zgłaszają swoje drużyny. Nie przeprowadza się osobnego strzelania w zawodach. Wyniki zawodników zostają spisane z konkurencji rozgrywanych w ramach zawodów.
 • Druga runda kwalifikacyjna – Złoty Muszkiet, Złota Krócica
  Przed rozpoczęciem  zawodów kluby zgłaszają swoje drużyny. Nie przeprowadza się osobnego strzelania w zawodach. Wyniki zawodników zostają spisane z konkurencji rozgrywanych w ramach zawodów.

Na podstawie spisanych wyników z I i II Rundy zostaje sformułowany komunikat w biurze PZSS. Na wynik składa się suma rezultatów uzyskanych przez trzech zgłoszonych zawodników.

Kwalifikacje do rundy finałowej

Do finału Ligi Młodzieżowej PZSS kwalifikuje się osiem najlepszych zespołów w pistolecie i osiem w karabinie. Decyduje wynik z rundy kwalifikacyjnej I lub II (w przypadku dwóch startów zespołu, liczy się lepszy wynik).

Finał Ligi Młodzieżowej PZSS

Osiem zespołów zakwalifikowanych do finału będzie brało udział w dwuetapowych rozgrywkach:

 1. Mecze kwalifikacyjne „każdy z każdym” będą rozegrane w dwóch grupach G1; G2; w których będą rozstawione drużyny zakwalifikowane do finału:
  G1:   A1; B2; C1; D2
  G2:   A2; B1; C2; D1
  Podczas konferencji zostaną w drodze losowania przydzielone numery drużyny w danej grupie od 1 do 4, co będzie stanowiło o kolejności strzelań w rozgrywkach.
  G1:  1,2,3,4
  G2:  1,2,3,4
  Zawodnicy walczą ustawieni w zespole również z numerami 1, 2, 3. Rozgrywka polega na bezpośredniej potyczce z zawodnikiem przeciwnej drużyny z tym samym numerem.
  Zasady meczy kwalifikacyjnych:
  15 minut czas przygotowawczy i strzały próbne
  12 minut każda seria dziesięciostrzałowa, po każdej serii będą przydzielane punkty (2 pkt za wygraną serię; po 1 punkcie za remis; 0 punktów za przegraną serię dla zawodnika)
 2. Mecze finałowe o złoty medal i o brązowy medal.
  Pierwsze zespoły z rozgrywki grupowej przystępują do meczu o złoty/srebrny medal; drugie zespoły przystępują do meczu o medal brązowy.
  Zasady meczy finałowych:
  8 minut czas przygotowawczy i strzały próbne
  Prezentacja
  2 minuty przygotowanie i strzały próbne
  20 strzałów, 50 sekund na strzał, ocenianie z dziesiętnymi) przyznawanie punktów za każdy strzał ( 2 punkty za wygrany strzał, 1 punkt za remis 0 punktów za przegrany strzał)
  Na obu etapach w przypadku remisów rozstrzyga dodatkowy strzał oceniany tak jak poprzednio (ocena w dziesiętnych)

Strzelnica podczas rozgrywania finału

 • Ilość stanowisk - minimum 24 stanowisk – zalecane 30
 • Zalecenia: oprawa muzyczna (dotyczy finału), widoczne dla zawodników tablice   (ekrany) z wynikami.

Postanowienia końcowe

 •  Do regulaminu zasad i rozgrywania Ligi Młodzieżowej PZSS, mogą zostać wprowadzone modyfikacje.
 • W sprawach spornych jedynym, wyłącznym interpretatorem ww. zasad i regulaminów Ligi Młodzieżowej PZSS jest Dział Szkolenia PZSS.
Więcej...
Historia PZSS w pigułce

logoPZSS-stare23 kwietnia 1933 r. odbył się w Warszawie Organizacyjny Walny Zjazd Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego. Udział w nim wzięli delegaci 11 okręgów strzeleckich, reprezentujących 198650 członków ("Przegląd Strzelecki i Łuczniczy" nr 2 z 1933 r. str.14).

Decyzja  utworzenia Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego zapadła na plenarnym posiedzeniu Naczelnej Rady Strzelectwa w dniu 5 marca 1933 r.:

Więcej...
Format publikacji zamieszczanych na stronie PZSS

Uprasza się przesyłających materiały przeznaczone do publikacji na stronie PZSS (informacje, komunikaty, itp.) o przygotowanie ich formatach edytowalnych (word, excel, txt). Proszę nie przysyłać tych materiałów w formacie pdf (Portable Document Format).

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Więcej...
DEKLARACJA - Nie dla rasizmu w sporcie
Dnia  02.12.2010 r w Centrum Olimpijskim w Warszawie przyjęto i podpisano deklarację „Nie dla rasizmu w sporcie”
Zważywszy, że Powszechna Deklaracja Praw Człowieka proklamuje,iż wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi w swej godności i w swych prawach, i że każdemu człowiekowi przysługują wszystkie prawa i wolności w niej wymienione,
Więcej...
022Wychodzi na to, że łatwiej zdobyć złoty medal olimpijski, niż wygrać konkurencję w białostockich zawodach międzynarodowych Polish Open Kaliber 2017. Przekonał się o tym Christian Reitz, absolutna gwiazda światowego strzelectwa, mistrz olimpijski z Rio de Janeiro, brązowy medalista z Pekinu i medalista głównych zawodów międzynarodowych.
Wprawdzie swe największe tryumfy reprezentant Niemiec święci w pistolecie szybkostrzelnym, ale wszyscy śledzący sportową  karierę oficera policji z Hesji wiedzą doskonale, że Christin równie skutecznie rywalizuje i w innych konkurencjach strzeleckich z broni krótkiej.
Na czwartkowej inauguracji zawodów w Białymstoku Christian, w parze z żoną Sandrą, wystąpił w konkurencji mieszanej pistoletu, zajmując 3. miejsce. Rywalizację wygrali: Natalia Król i Szymon Wojtyna przed Joanną Tomalą i Tomaszem Wawrzonowskim.  Również mix karabinowy wygrali nasi reprezentanci: Katarzyna Komorowska w parze z Maciejem Wojtasiakiem, przed Natalią Kochańską i Maciejem Kowalewiczem.
Konkurencje mieszane rozgrywano wedle wzorca z Pucharu Świata, jaki będą miały regulaminowy przebieg w Tokio, władze ISSF rozstrzygną w przyszłym roku?
Rozstrzygnięcia co do przebiegu tegorocznych Polish Open  sędziowie i organizatorzy przyjęli zdecydowanie szybciej; delegat techniczny PZSS Grzegorz Gładyszewski powiadomił podczas konferencji technicznej, że tak stanowiska, jak i tarcze są oświetlone niemal wzorcowo. Z podobną troską wyznaczone zostały też  odległości między stanowiskami a tarczami; różnice, jeśli występują,  nie przekraczają centymetra.
Jak co roku nad banerami przedstawiającymi dobrodziei białostockich Polish Open Kaliber wiszą liczne flagi  reprezentacji  państw uczestniczących w zawodach, jak zawsze też wśród szkoleniowców i zawodników tych reprezentacji spotykamy medalistów igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata i kontynentów, Pucharu Świata. Nawet jeśli niektórzy z nich zakończyli już czynną karierę zawodnicza, to otarcie się o takie sławy,też stanowi jedną z  atrakcji wielkich zawodów białostockiego Kalibra. 

Obecność na Polish Open Kaliber mistrzów i medalistów olimpijskich w strzelectwie, to w Białymstoku norma, ale pojawienie się w Zespole Szkół Rolniczych  - arenie zawodów  - Wojciecha Fortuny, zdobywcy pierwszego polskiego złotego medalu olimpijskiego w sportach zimowych, można uznać za coś na miarę sensacji. Świadczy o nadal dobrej formie gospodarzy Polish Open, nieustająco poszukujących nie tylko nowych rozwiązań obliczonych na wzmocnienie dynamiki imprezy, ale i kolejnych rodzynków wzbogacających, i tak obficie zaopatrzony we frykasy przedświąteczny podlaski wypiek Kalibra. Dla młodzieży, w większości wypełniającej halę przy Suchowolca w Dojlidach, rok 1972 i  IO w Sapporo, to zamierzchła przeszłość, pamiętam jednak - jakby się to działo dzisiaj - szaleństwo, i wybuch radości w szkolnej szatni, w której o poranku się dowiedzieliśmy o wyczynie młodego skoczka narciarskiego z Zakopanego; później już nigdy nie szliśmy na lekcje w takiej euforii, nawet jeśli w perspektywie mięliśmy klasówkę z matematyki... 

Mistrz Fortuna od jakiegoś czasu mieszka na Podlasiu i, jak wyznał zebranym, „nie zamieniłby tego na żadne Krupówki”. Ciepłe przyjęcie przez strzelecką brać zapewne wzmocni to przekonanie i być może zacieśni związki W. Fortuny z imprezą Kalibra, zwłaszcza, że dzięki udziałowi w Polish Open olimpijczyk z Sapporo wreszcie mógł sobie zrobić pamiątkowe zdjęcie z Jurkiem Madejem.

Rywalizację w Super finale o samochód relacjonowała telewizja, widzowie na bieżąco mogli śledzić wydarzenie i obserwować emocje wypełniające scenę i widownię zawodów. Atmosferze uległ nawet Christian Reitz, zwykle strzelający szybko i precyzyjnie... O mały włos z głównym trofeum imprezy wróciłaby do Siedlec Julia Chwedczuk; zawodniczka Dragona do Super finału weszła dzięki wylosowaniu szczęśliwego numerku wykupionego przez jej trenera Leszka Chromińskiego. Walczyła dzielnie, ale ostatecznie uległa reprezentantce gospodarzy Aleksandrze Szutko. Po wygranej Ola musiała stawić czoła wywiadującym reporterom, gratulującym sympatykom, oficjalnym dekoracjom i … eksplozji radości taty. Widać jednak z tych konfrontacji wyszła obronną ręką, bowiem w kolejnym dniu zawodów wygrała w kpn 40 juniorek, udowadniając, że w Polish Open nie samum Super finałem człowiek żyje.

A skoro tak, to warto zwrócić uwagę na rekordy Polski i wartościowe rezultaty uzyskane w zawodach (patrz komunikat). Tomek Bartnik niemal się otarł o swój rekord kraju seniorów w kpn 60, ale poczuł chyba na plecach oddech młodszego rywala, kiedy niemal to samo zrobił Maciej Kowalewicz, ustanawiając rekord juniorów. Maciek zresztą zanotował na swoim koncie jeszcze jeden rekord kraju (w zespole z Natalią Kochańską) i dość często stawał na podium. Sądząc po minie Bogdana, ojca i trenera zawodnika, dochodzący z bagażnika brzęk medali zdobytych w stolicy Podlasia nie specjalnie mu przeszkadzał w drodze do Olsztyna?... Rekordowy występ zanotowali też Natalia Król i Szymon Wojtyna  - zespół mieszany pistoletu.

Jakub Pukacz zdobywał w Białymstoku kolejne doświadczenie w dużych zawodach. Pamiętamy, że był gwiazdą lipcowego FOOM organizowanego przez Mazowsze; jako najlepszy karabiniarz zdobył dla swego klubu Piasta Bieruń i siebie karabin pneumatyczny ufundowany przez Polski Związek Strzelectwa Sportowego. Niestety producent nie zdążył w wakacje z dostawą, ale co się odwlecze… Kiedy się nadarzyła odpowiednio uroczysta okazja Kuba wystąpił na scenę, i w przytomności licznych uczestników oraz widzów Super finału, z rak Andrzeja Kijowskiego, trenera reprezentantek Polski, które zdobyły 5 medali olimpijskich, oraz Włodka Aleksiejuka, członka zarządu PZSS, i prezesa Kalibra, gospodarza Polish Open, odebrał karabin w Białymstoku. Oczywiście wzorem FOOM wyróżnienie sportowca odbyło w obecności klubowego szkoleniowca zawodnika, zarazem taty młodego strzelca, Grzegorza.

Wszystkim wyróżnionym w Białymstoku i organizatorom imprezy gratulujemy!
 
 

Polscy medaliści olimpijscy

Liga Strzelecka PZSS

liga strzelecka pzss1

Polecamy

Partnerzy PZSS

Najbliższe zawody

listopada 2018
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

PZSS na Facebooku