Get Adobe Flash player

FOOM 2018

Selfie z gwiazdą sportu

Stop zwolnieniom z WF-u

Fundacja kibica

Zmiana numeru konta PZSS Od 1 stycznia 2018 nastąpiła zmiana rachunku bankowego PZSS. Aktualny numer konta: Alior Bank Warszawa 72 2490 0005 0000 4530 3676 0428. Więcej...
Ramowe zasady eliminacji do zawodów głównych (IO, MŚ, ME) na lata 2018-2020
 1. O powołanie zawodnika kadry narodowej do reprezentacji kraju na zawody główne (IO, IE, MŚ, ME) wnosi trener kadry, za pośrednictwem i po zaopiniowaniu przez dyrektora sportowego, na podstawie analizy wyników sportowych uzyskanych przez zawodników w wyznaczonych startach międzynarodowych i krajowych.
 2. W odrębnych tabelach określono poziom sportowy, którego osiągnięcie warunkuje powołanie zawodnika na zawody główne.
  Tabele* zostały opracowane na podstawie wyników z czterech zawodów głównych (z wyłączeniem IO, IE) ostatnich lat i będą w kolejnych latach uaktualniane.
 3. Przyjmuje się następujące kryteria – minimalny wynikowy poziom sportowy w zawodach kwalifikacyjnych, z uwzględnieniem wieku zawodnika:
  a / juniorzy - uzyskanie wyniku nie niższego niż 12. miejsce (patrz tabela*)
  b / młodzieżowcy – uzyskanie wyniku nie niższego niż 18. miejsce (patrz tabela*)
  c / seniorzy - uzyskanie wyniku nie niższego niż 12. miejsce (patrz tabela*)
  d / konkurencje nieolimpijskie ISSF – 3 miejsce (patrz tabela*)
 4. W przypadku spełnienia kryteriów przez zawodników w liczbie  przekraczającej limity powołań, propozycję składu przedstawia trener.
 5. Jednorazowe uzyskanie wyniku określonego w tabeli, nie oznacza obligatoryjnego włączenia zawodnika do reprezentacji.
 6. Realizacja indywidualnych rocznych planów szkolenia oraz prezentowanie nienagannej postawy sportowej, jest wymogiem niezbędnym zakwalifikowania zawodnika do składu ostatecznego na zawody główne.
 7. Dyrektor sportowy, do ostatecznego składu reprezentacji, może zaproponować zawodnika, który nie wykonał postawionego zadania, ale był bliski jego realizacji (np. młodego zawodnika rokującego na przyszłość) lub z powodów losowych nie mógł brać udziału w pełnym cyklu szkolenia.
  Ostateczny skład reprezentacji na zawody główne zatwierdza prezydium zarządu PZSS.
 8. O powołanie zawodnika kadry narodowej do reprezentacji kraju na zawody z cyklu Pucharu Świata i międzynarodowe wnosi trener kadry narodowej, kierując się rocznymi planami szkoleniowymi, aktualnym poziomem sportowym oraz stopniem realizacji programu szkoleniowego przez sportowca.
  Ostateczny skład zatwierdza prezes PZSS po zaopiniowaniu wniosku przez dyrektora sportowego.
 9. Po zakończonym cyklu zawodów trenerzy KN oceniają udział reprezentantów w zawodach, wykonanie zadań sportowych i przedstawiają wnioski zarządowi PZSS
  a / Podstawą rozliczania zawodników powyżej 35 roku życia są jedynie osiągnięcia w zawodach głównych (IO, IE, MŚ, ME, PŚ).
 10. Zawodnicy powyżej 23 roku życia, uczestniczący w zawodach głównych w poprzednim sezonie, którzy:
  a/ zajęli miejsca 1-8, żeby zakwalifikować się do reprezentacji na kolejne zawody główne powinni osiągnąć przynajmniej raz normę, o której mowa w punkcie 2., na wniosek trenera taki zawodnik może być wyłączony z kwalifikacji.
  b/ zajęli miejsca 9-16 powinni osiągnąć przynajmniej 2 razy normę, o której mowa w punkcie 2.
  c/ zajęli miejsca 17. i dalsze oraz zawodnicy, którzy nie brali udziału w zawodach głównych w poprzednim sezonie powinni osiągnąć przynajmniej 3 razy normę, o której mowa w punkcie 2.

Warszawa, 13.11.2017 r.

* tabele z wynikami będą tworzone na podstawie wyników co najmniej z trzech poprzednich zawodów rangi mistrzowskiej.


*Normy wynikowe - wszystkie rodzaje strzelań - 2018-2020  (aktualizacja - 2.01.2018)

Więcej...
Strzelcy w potrzebie

Nadszedł czas podatkowych rozliczeń, kto ma ten obowiązek przed sobą może przeznaczy 1% na wsparcie będącej w potrzebie osoby związanej bezpośrednio ze środowiskiem sportu strzeleckiego lub bliskiej strzelcom sportowym bądź też wspomoże taką osobę w formie darowizny? Poniżej przedstawiamy z założenia ograniczoną listę osób potrzebujących pomocy, zaznaczając jednocześnie, że jest to sytuacja wyjątkowa, jak wyjątkowi są nasi zasłużeni reprezentanci kraju, czy animatorzy sportu strzeleckiego. Solidaryzujemy się z poszkodowanymi i potrzebującymi, ale nie podejmujemy się wyręczania wyspecjalizowanych fundacji, które w świetle prawa zajmują się taką działalnością, ani prowadzenia ogólnodostępnej tablicy ogłoszeń osób w potrzebie. Dlatego też z góry informujemy, że nie będziemy wieszać na stronie PZSS wszystkich napływających zgłoszeń, bez wyjaśniania przyczyn. Informujemy też, że PZSS nie zbiera darowizn w czyimkolwiek imieniu, prosimy więc o niewpłacanie datków na konto Związku! Jak wspomnieliśmy darowizny mogą mieć formę bądź to odpisu 1% przy rozliczeniu rocznym PIT, bądź to innej jednorazowej lub cyklicznej wpłaty. Pamiętajmy jednak, że kwoty z 1 % w rozliczeniu PIT będą do wykorzystania dopiero od października, natomiast inne darowizny – natychmiast!

Więcej...
Egzaminy na patent strzelecki

W odpowiedzi na docierające do PZSS sygnały o możliwości występowania potencjalnych zagrożeń dla poziomu egzaminów na patent strzelecki, w celu uniknięcia ewentualnych zarzutów co do rzetelności sprawdzianów i uchronienia członków klubów przed komplikacjami z tego tytułu zarząd PZSS doprecyzował niektóre przepisy regulaminu egzaminów stwierdzających posiadanie kwalifikacji niezbędnych do uprawiania sportu strzeleckiego, jednocześnie zlecając przygotowanie programu komputerowego umożliwiającego sprawne realizowanie przyjętych zasad.

Więcej...

Program wzorcowy kursu instruktorskiego w sporcie strzeleckim

Zgodnie z uchwałą zarządu PZSS z dnia 23 kwietnia 2014r. prezydium zarządu przyjmuje program kursu instruktorskiego opracowany przez dr. Kazimierza Kurzawskiego i tr. Andrzeja Kijowskiego (wersja z lutego 2016) jako program wzorcowy kursów w sporcie strzeleckim.

 

Więcej...
Piątek dniem pracy wewnętrznej Komisji Licencyjnej!

Informujemy, że począwszy od 25 marca 2016 roku każdy piątek będzie w Komisji Licencyjnej dniem pracy wewnętrznej, a w przypadku, kiedy piątek będzie wolny, takim dniem będzie pierwszy poprzedzający dzień pracy. W dniu pracy wewnętrznej Komisja Licencyjna nie będzie przyjmować interesantów i udzielać informacji telefonicznie.

Komisja Licencyjna została zmuszona do wystąpienie do władz PZSS o zgodę na takie rozwiązanie z powodu niemożności wygospodarowania czasu niezbędnego do uważnego sprawdzenia wniosków licencyjnych i patentowych, ich opracowania, i przygotowania decyzji. Liczba odbieranych telefonów i zadawanych pytań, na które odpowiedzi są w znakomitej większości dostępne na stronie PZSS lub powinny być udzielane zainteresowanym w macierzystych klubach, rośnie z każdym rokiem i absorbuje Komisję Licencyjną. Ostatnio, mimo przedłużanego czasu pracy, Komisja Licencyjna z coraz większym trudem znajduje czas na tzw. pracę na dokumentach. W takich okolicznościach wydzielenia w tygodniu przynajmniej jednego dnia przeznaczonego na weryfikację wniosków jest koniecznością, żeby utrzymać niezakłóconą ciągłość możliwie najszybszego wydawania zaświadczeń. Zapewniamy wszystkich zainteresowanych, że priorytetem Komisji Licencyjnej jest niezwłoczne wystawianie decyzji patentowych i licencji, a niezamierzona zwłoka, jeśli czasem występuje, wynika z błędnie wypełnionych lub niekompletnych wniosków, czasami też ze spiętrzenia ich liczby na przełomie lat. Dziękujemy za zrozumienie tej decyzji podjętej wyłącznie z chęci przyspieszenia wydawania dokumentów PZSS oczekiwanych przez zainteresowanych.  

Więcej...
Liga Młodzieżowa PZSS do 17 lat

ligaLiga Młodzieżowa do 17 lat w konkurencjach karabin i pistolet pneumatyczny 10 m, ma za zadanie popularyzować  współzawodnictwo dzieci i  młodzieży w sporcie strzeleckim w Polsce.Postanowienia ogólne

 • Uczestnictwo - każdy klub posiadający licencję PZSS
 • Konkurencje : karabin pneumatyczny 40, pistolet pneumatyczny 40.
 • W skład zespołu wchodzą min. 3 osoby. Zespół może liczyć więcej osób (z jednego klubu)  i może być mieszany (dziewczęta i chłopcy). Klub może wystawić jeden zespół w każdej konkurencji. Do danej rozgrywki wystawia 3 osobową drużynę.

Zasady rozgrywania zawodów

 • Konkurencje i ilość strzałów
  • Karabin pneumatyczny     40 strzałów (tylko drużynowa punktacja)
  • Pistolet pneumatyczny      40 strzałów (tylko drużynowa punktacja)

Zgłoszenia

 • Każdy klub uczestniczący w Lidze Młodzieżowej PZSS zgłasza zespół przed I Rundą kwalifikacyjną oraz 3 osobowy zespół, który będzie startował w danej rundzie do Delegata technicznego PZSS  przed rozpoczęciem zawodów
 • Każdy ze zgłoszonych zawodników musi posiadać licencję PZSS
 • Udział w Lidze Młodzieżowej PZSS jest bezpłatny.

Przebieg rund kwalifikacyjnych.

Dwie rundy kwalifikacyjne, które przeprowadzane są przy innych rozgrywanych zawodach ogólnopolskich lub strefowych z udziałem Delegata technicznego PZSS.

 • Pierwsza runda kwalifikacyjna – Puchar Prezesa.         
  Przed rozpoczęciem  zawodów kluby zgłaszają swoje drużyny. Nie przeprowadza się osobnego strzelania w zawodach. Wyniki zawodników zostają spisane z konkurencji rozgrywanych w ramach zawodów.
 • Druga runda kwalifikacyjna – Złoty Muszkiet, Złota Krócica
  Przed rozpoczęciem  zawodów kluby zgłaszają swoje drużyny. Nie przeprowadza się osobnego strzelania w zawodach. Wyniki zawodników zostają spisane z konkurencji rozgrywanych w ramach zawodów.

Na podstawie spisanych wyników z I i II Rundy zostaje sformułowany komunikat w biurze PZSS. Na wynik składa się suma rezultatów uzyskanych przez trzech zgłoszonych zawodników.

Kwalifikacje do rundy finałowej

Do finału Ligi Młodzieżowej PZSS kwalifikuje się osiem najlepszych zespołów w pistolecie i osiem w karabinie. Decyduje wynik z rundy kwalifikacyjnej I lub II (w przypadku dwóch startów zespołu, liczy się lepszy wynik).

Finał Ligi Młodzieżowej PZSS

Osiem zespołów zakwalifikowanych do finału będzie brało udział w dwuetapowych rozgrywkach:

 1. Mecze kwalifikacyjne „każdy z każdym” będą rozegrane w dwóch grupach G1; G2; w których będą rozstawione drużyny zakwalifikowane do finału:
  G1:   A1; B2; C1; D2
  G2:   A2; B1; C2; D1
  Podczas konferencji zostaną w drodze losowania przydzielone numery drużyny w danej grupie od 1 do 4, co będzie stanowiło o kolejności strzelań w rozgrywkach.
  G1:  1,2,3,4
  G2:  1,2,3,4
  Zawodnicy walczą ustawieni w zespole również z numerami 1, 2, 3. Rozgrywka polega na bezpośredniej potyczce z zawodnikiem przeciwnej drużyny z tym samym numerem.
  Zasady meczy kwalifikacyjnych:
  15 minut czas przygotowawczy i strzały próbne
  12 minut każda seria dziesięciostrzałowa, po każdej serii będą przydzielane punkty (2 pkt za wygraną serię; po 1 punkcie za remis; 0 punktów za przegraną serię dla zawodnika)
 2. Mecze finałowe o złoty medal i o brązowy medal.
  Pierwsze zespoły z rozgrywki grupowej przystępują do meczu o złoty/srebrny medal; drugie zespoły przystępują do meczu o medal brązowy.
  Zasady meczy finałowych:
  8 minut czas przygotowawczy i strzały próbne
  Prezentacja
  2 minuty przygotowanie i strzały próbne
  20 strzałów, 50 sekund na strzał, ocenianie z dziesiętnymi) przyznawanie punktów za każdy strzał ( 2 punkty za wygrany strzał, 1 punkt za remis 0 punktów za przegrany strzał)
  Na obu etapach w przypadku remisów rozstrzyga dodatkowy strzał oceniany tak jak poprzednio (ocena w dziesiętnych)

Strzelnica podczas rozgrywania finału

 • Ilość stanowisk - minimum 24 stanowisk – zalecane 30
 • Zalecenia: oprawa muzyczna (dotyczy finału), widoczne dla zawodników tablice   (ekrany) z wynikami.

Postanowienia końcowe

 •  Do regulaminu zasad i rozgrywania Ligi Młodzieżowej PZSS, mogą zostać wprowadzone modyfikacje.
 • W sprawach spornych jedynym, wyłącznym interpretatorem ww. zasad i regulaminów Ligi Młodzieżowej PZSS jest Dział Szkolenia PZSS.
Więcej...
Historia PZSS w pigułce

logoPZSS-stare23 kwietnia 1933 r. odbył się w Warszawie Organizacyjny Walny Zjazd Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego. Udział w nim wzięli delegaci 11 okręgów strzeleckich, reprezentujących 198650 członków ("Przegląd Strzelecki i Łuczniczy" nr 2 z 1933 r. str.14).

Decyzja  utworzenia Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego zapadła na plenarnym posiedzeniu Naczelnej Rady Strzelectwa w dniu 5 marca 1933 r.:

Więcej...
Format publikacji zamieszczanych na stronie PZSS

Uprasza się przesyłających materiały przeznaczone do publikacji na stronie PZSS (informacje, komunikaty, itp.) o przygotowanie ich formatach edytowalnych (word, excel, txt). Proszę nie przysyłać tych materiałów w formacie pdf (Portable Document Format).

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Więcej...
DEKLARACJA - Nie dla rasizmu w sporcie
Dnia  02.12.2010 r w Centrum Olimpijskim w Warszawie przyjęto i podpisano deklarację „Nie dla rasizmu w sporcie”
Zważywszy, że Powszechna Deklaracja Praw Człowieka proklamuje,iż wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi w swej godności i w swych prawach, i że każdemu człowiekowi przysługują wszystkie prawa i wolności w niej wymienione,
Więcej...

wp kaczawyCertyfikowane sztabki złota po odpowiednio 20; 10 i 5 gramów za miejsca: 1.; 2. i 3. w super finale (tak w karabinie, jak i w pistolecie) oraz 7. sztabkę niespodziankę przygotowali organizatorzy tegorocznej edycji Wielkiego Pucharu Kaczawy w strzelaniu z broni pneumatycznej.

Listy startowe wskazuje, że chętnych do zdobycia nagród z cennego  kruszcu oraz innych trofeów w zawodach klasyfikacyjnych w bieżącym roku nie zabraknie. Nie zabraknie też zaprzyjaźnionych Czechów, którzy rokrocznie się stawiają  na wezwanie Józka Zatwardnickiego i kolegów z Agatu by rywalizować na osiach i sędziować zawody rozgrywane w Krainie Wymarłych Wulkanów.  Od piątku będzie się działo.

 To już 15. raz w kalendarzu centralnym PZSS pojawiły się zawody klasyfikacyjne w Złotoryi, obliczyli m.in. to wspomniani Czesi, który przygotowali okolicznościowy album wręczony J. Zatwardnickiemu podczas uroczystego zakończenia WPK. Album pokazuje ewolucję WPK od imprezy - nazwijmy ją - na miarę ówczesnych możliwości, do dzisiejszej postaci zawodów coraz bliższych marzeniom ich twórcy J. Zatwardnickiego i grona oddanych działaczy m.in.  prezesa Edwarda Rygielskiego i wielu przyjaciół klubu, z racji formalnych, zwanych  członkami zarządu i komisji rewizyjnej, a po ludzku: przyjaciółmi sportu strzeleckiego w Złotoryi.

Od wielu lat wielką postacią tych zawodów jest Renata Mauer- Różańska. Trzykrotna medalistka olimpijska, gdyby ktoś nie wiedział, dwukrotna mistrzyni największej imprezy sportowej świata, bywało rywalizowała w WPK,  jako zawodniczka i pełniła rolę światowej gwiazdy sportu. Jak zwykle i w tym roku przyjechała na zaproszenie przyjaciół z Agatu, i jak zwykle serdecznie przyjęta, z oddaniem i opanowaniem wypełniała zadania olimpijskiej gwiazdy. No, może z mała przerwą na otarcie łez wzruszenia, kiedy, wraz z bukietem pięknych róż, odebrała ciepłe słowa gospodarzy.

W Złotoryi pojawiła się też Sylwia Bogacka,  miała do wypełnienia dwie role:  wicemistrzyni i finalistki olimpijskiej z Londynu, rekordzistki świata z różnych miejsc itd., czyli światowej gwiazdy sportu strzeleckiego, ale też uczestniczki rywalizacji w zawodach kwalifikacyjnych, a tu rywalki jakby nie odpuszczały. Pierwszą rolę gwiazdy Sylwia zdobyła raz na zawsze i wywiązuje się z niej znakomicie, co widziałem na własne oczy niejednokrotnie. Co do drugiej, sądząc po minie mistrzyni świata, w w pierwszym  dniu rywalizacji nie było satysfakcjonująco? Jednak sobotni rezultat (patrz komunikat), który z uwagi na brak stempla kolegium sędziów PZSS pozwolę sobie nazwać najwyższym  rezultatem jaki polska zawodniczka uzyskała w konkurencji kpn 60 kiedykolwiek, w normalnych warunkach zwany “rekordem Polski”, sprawił, że na najwyższym podium nasza mistrzyni – nie wiem czy promieniała – ale wyraźnie było widać, że z tym stopniem pudła medalistce olimpijskiej do twarzy. Kiedyś Marlin Monroe śpiewała, że najlepszym przyjacielem pięknej kobiety są diamenty, nie wiem jak w przypadku Sylwii, ale ze złotem utytułowana sportsmenka looking great, podobnie jak w 2012. z odpowiedniej wagi srebrem... Życzymy Sylwii możliwie najczęstszych wejść na te topowe szczyty!

Nie chce kolejny raz powtarzać o atmosferze zawodów w Złotoryi, ona była i jest, i ma swoje podłoże. Z jednej strony ciepło gospodarzy, nawet pani Ewa Kowalik, z racji powierzonych zadań, raczej delikatnie tonująca emocje uczestników imprezy , a przecież potrzebująca spokoju do prowadzenia buchalterii imprezy, dobrotliwie w sumie znosiła szwendanie się różnych osób, zamieniających biuro zawodów w szatnię; za wyrozumiałość dziękujemy. Wpływ na świetną atmosferę zawodów w Złotoryi ma też niewątpliwe przychylność miejscowych władz (o władzach PZSS nie wspominam); obecność przedstawicieli starostwa i burmistrza Złotoryi Roberta Pawłowskiego oraz innych przedstawicieli władz lokalnych i licznych reprezentantów biznesu, m.in. Fundacji KGHM, którzy wspierają przynoszące chwałę nie tylko miastu nad Kaczawą, ale i krajowi, dzieło Agatu. W Tym roku do grona oficjeli goszczących na Pucharze Kaczawy dołączyła Maria Lesna, wójt gminy Złotoryja wiejskiej; w obrębie kierowanej przez panią wójt gminy się znajduje działka, na którą Agat uzyskał papiery notarialne, i na której ma zamiar rozwijać swoją działalność. Zanim to jednak nastąpi Józek chwali się rewaloryzacją dotychczasowej siedziby w dość ponurym, nie tylko z uwagi na historię, gmachu przy Lotników Polskich. Trzeba przyznać, że siedziba klubu, zwłaszcza po ostatnich modernizacjach, m.in. wyposażeniu strzelnicy pneumatycznej w tarcze elektroniczne i poszerzeniu stanu posiadania o kolejne pomieszczenie, się wyróżnia zachęcającym ciepłem.

Tu pozwolę sobie wspominać o licznych reprezentantach Polski wywodzących się z klubu nad Kaczawą, w ostatnim czasie zwłaszcza o Danielu Romańczyku, medaliście Pucharu Świata z Delhi. Daniel pozwoli nam przejść do creme de la creme  WPK w Złotoryi, tj. do superfinałowych bojów o złote sztabki. Gwiazdą tej rywalizacji jest Szymon Wielgomas, z uwagi na pewną olimpijkę z Londynu, reprezentujący od pewnego czasu Amicusa Lębork. Nie zwykłem zaglądać komukolwiek do kieszeni i skarbonki, ale Szymon, bez koparki, bez łopaty, miski do płukania urobku, nawet futra zwierzaka do odcedzania kruszcu, zgromadził w ostatnich latach tyle złota, że nawet w Dowson City nad Klondike byłby znaczącą postacią. Przyznam szczerze, nie wiem czy Natalia Król tegoroczne 20 gram dorzuci do wcześniejszego urobku, czy dopiero rozpoczęła drogę Szymona sprzed lat, ale trzeba przyznać, że tak przed odebraniem certyfikatu i odpowiedniej sztabki, jak i po przyjęciu trofeum za zwycięstwo w rywalizacji pistoletowej, nadal była, jak zwykle nadzwyczaj sympatyczną dziewczyną.  A co z Danielem przy  okazji  złota? Otóż władze Agatu postanowiły, że miejscowy medalista Pucharu Świata i mistrzostw Polski zostanie uhonorowany sztabką kruszcu kojarzącego się z siedzibą klubu znad Kaczawy. Gratulujemy wszystkim!


Polscy medaliści olimpijscy

Liga Strzelecka PZSS

liga strzelecka pzss1

Polecamy

Partnerzy PZSS

września 2018
P W Ś C Pt S N
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

PZSS na Facebooku