Get Adobe Flash player

ME Gyor

Selfie z gwiazdą sportu

Stop zwolnieniom z WF-u

Fundacja kibica

Zmiana numeru konta PZSS Od 1 stycznia 2018 nastąpiła zmiana rachunku bankowego PZSS. Aktualny numer konta: Alior Bank Warszawa 72 2490 0005 0000 4530 3676 0428. Więcej...
Ramowe zasady eliminacji do zawodów głównych (IO, MŚ, ME) na lata 2018-2020
 1. O powołanie zawodnika kadry narodowej do reprezentacji kraju na zawody główne (IO, IE, MŚ, ME) wnosi trener kadry, za pośrednictwem i po zaopiniowaniu przez dyrektora sportowego, na podstawie analizy wyników sportowych uzyskanych przez zawodników w wyznaczonych startach międzynarodowych i krajowych.
 2. W odrębnych tabelach określono poziom sportowy, którego osiągnięcie warunkuje powołanie zawodnika na zawody główne.
  Tabele* zostały opracowane na podstawie wyników z czterech zawodów głównych (z wyłączeniem IO, IE) ostatnich lat i będą w kolejnych latach uaktualniane.
 3. Przyjmuje się następujące kryteria – minimalny wynikowy poziom sportowy w zawodach kwalifikacyjnych, z uwzględnieniem wieku zawodnika:
  a / juniorzy - uzyskanie wyniku nie niższego niż 12. miejsce (patrz tabela*)
  b / młodzieżowcy – uzyskanie wyniku nie niższego niż 18. miejsce (patrz tabela*)
  c / seniorzy - uzyskanie wyniku nie niższego niż 12. miejsce (patrz tabela*)
  d / konkurencje nieolimpijskie ISSF – 3 miejsce (patrz tabela*)
 4. W przypadku spełnienia kryteriów przez zawodników w liczbie  przekraczającej limity powołań, propozycję składu przedstawia trener.
 5. Jednorazowe uzyskanie wyniku określonego w tabeli, nie oznacza obligatoryjnego włączenia zawodnika do reprezentacji.
 6. Realizacja indywidualnych rocznych planów szkolenia oraz prezentowanie nienagannej postawy sportowej, jest wymogiem niezbędnym zakwalifikowania zawodnika do składu ostatecznego na zawody główne.
 7. Dyrektor sportowy, do ostatecznego składu reprezentacji, może zaproponować zawodnika, który nie wykonał postawionego zadania, ale był bliski jego realizacji (np. młodego zawodnika rokującego na przyszłość) lub z powodów losowych nie mógł brać udziału w pełnym cyklu szkolenia.
  Ostateczny skład reprezentacji na zawody główne zatwierdza prezydium zarządu PZSS.
 8. O powołanie zawodnika kadry narodowej do reprezentacji kraju na zawody z cyklu Pucharu Świata i międzynarodowe wnosi trener kadry narodowej, kierując się rocznymi planami szkoleniowymi, aktualnym poziomem sportowym oraz stopniem realizacji programu szkoleniowego przez sportowca.
  Ostateczny skład zatwierdza prezes PZSS po zaopiniowaniu wniosku przez dyrektora sportowego.
 9. Po zakończonym cyklu zawodów trenerzy KN oceniają udział reprezentantów w zawodach, wykonanie zadań sportowych i przedstawiają wnioski zarządowi PZSS
  a / Podstawą rozliczania zawodników powyżej 35 roku życia są jedynie osiągnięcia w zawodach głównych (IO, IE, MŚ, ME, PŚ).
 10. Zawodnicy powyżej 23 roku życia, uczestniczący w zawodach głównych w poprzednim sezonie, którzy:
  a/ zajęli miejsca 1-8, żeby zakwalifikować się do reprezentacji na kolejne zawody główne powinni osiągnąć przynajmniej raz normę, o której mowa w punkcie 2., na wniosek trenera taki zawodnik może być wyłączony z kwalifikacji.
  b/ zajęli miejsca 9-16 powinni osiągnąć przynajmniej 2 razy normę, o której mowa w punkcie 2.
  c/ zajęli miejsca 17. i dalsze oraz zawodnicy, którzy nie brali udziału w zawodach głównych w poprzednim sezonie powinni osiągnąć przynajmniej 3 razy normę, o której mowa w punkcie 2.

Warszawa, 13.11.2017 r.

* tabele z wynikami będą tworzone na podstawie wyników co najmniej z trzech poprzednich zawodów rangi mistrzowskiej.


*Normy wynikowe - wszystkie rodzaje strzelań - 2018-2020  (aktualizacja - 2.01.2018)

Więcej...
Strzelcy w potrzebie

adamPrzed nami jeszcze  2 miesiące podatkowych rozliczeń z fiskusem, kto ma  ten obowiązek przed sobą może  skorzysta z naszej podpowiedzi i przeznaczy 1% na rehabilitację Adasia, urodzonego z zespołem wad serca synka Joanny Nowakowskiej, reprezentantki Polski, wicemistrzyni i rekordzistki świata.

Więcej...
Egzaminy na patent strzelecki

W odpowiedzi na docierające do PZSS sygnały o możliwości występowania potencjalnych zagrożeń dla poziomu egzaminów na patent strzelecki, w celu uniknięcia ewentualnych zarzutów co do rzetelności sprawdzianów i uchronienia członków klubów przed komplikacjami z tego tytułu zarząd PZSS doprecyzował niektóre przepisy regulaminu egzaminów stwierdzających posiadanie kwalifikacji niezbędnych do uprawiania sportu strzeleckiego, jednocześnie zlecając przygotowanie programu komputerowego umożliwiającego sprawne realizowanie przyjętych zasad.

Więcej...

Program wzorcowy kursu instruktorskiego w sporcie strzeleckim

Zgodnie z uchwałą zarządu PZSS z dnia 23 kwietnia 2014r. prezydium zarządu przyjmuje program kursu instruktorskiego opracowany przez dr. Kazimierza Kurzawskiego i tr. Andrzeja Kijowskiego (wersja z lutego 2016) jako program wzorcowy kursów w sporcie strzeleckim.

 

Więcej...
Piątek dniem pracy wewnętrznej Komisji Licencyjnej!

Informujemy, że począwszy od 25 marca 2016 roku każdy piątek będzie w Komisji Licencyjnej dniem pracy wewnętrznej, a w przypadku, kiedy piątek będzie wolny, takim dniem będzie pierwszy poprzedzający dzień pracy. W dniu pracy wewnętrznej Komisja Licencyjna nie będzie przyjmować interesantów i udzielać informacji telefonicznie.

Komisja Licencyjna została zmuszona do wystąpienie do władz PZSS o zgodę na takie rozwiązanie z powodu niemożności wygospodarowania czasu niezbędnego do uważnego sprawdzenia wniosków licencyjnych i patentowych, ich opracowania, i przygotowania decyzji. Liczba odbieranych telefonów i zadawanych pytań, na które odpowiedzi są w znakomitej większości dostępne na stronie PZSS lub powinny być udzielane zainteresowanym w macierzystych klubach, rośnie z każdym rokiem i absorbuje Komisję Licencyjną. Ostatnio, mimo przedłużanego czasu pracy, Komisja Licencyjna z coraz większym trudem znajduje czas na tzw. pracę na dokumentach. W takich okolicznościach wydzielenia w tygodniu przynajmniej jednego dnia przeznaczonego na weryfikację wniosków jest koniecznością, żeby utrzymać niezakłóconą ciągłość możliwie najszybszego wydawania zaświadczeń. Zapewniamy wszystkich zainteresowanych, że priorytetem Komisji Licencyjnej jest niezwłoczne wystawianie decyzji patentowych i licencji, a niezamierzona zwłoka, jeśli czasem występuje, wynika z błędnie wypełnionych lub niekompletnych wniosków, czasami też ze spiętrzenia ich liczby na przełomie lat. Dziękujemy za zrozumienie tej decyzji podjętej wyłącznie z chęci przyspieszenia wydawania dokumentów PZSS oczekiwanych przez zainteresowanych.  

Więcej...
Wsparcie dla Adama Smelczyńskiego

Adam SmelczynskiAdam Smelczyński, wicemistrz olimpijski z Melbourne, 6-krotny olimpijczyk, wielokrotny mistrz i  medalista mistrzostw Europy i medalista mistrzostw świata, przez wiele lat postać tytaniczna strzelectwa światowego, kawaler medalu Kalos Kagathos przyznanego za wybitne osiągniecia w sporcie i poza nim jest w potrzebie. Dr Smelczyński, który przez całą zawodową karierę niósł  pacjentom ulgę i poprawiał komfort ich życia teraz sam potrzebuje wsparcia. Nawarstwienie ciężkich chorób sprawiło, że ratując życie Mistrzowi lekarze byli zmuszeni amputować mu obie nogi.

 Z dnia na dzień sprawny mężczyzna, opiekujący się chorą żoną i bez trudu wchodzący do mieszkania na 4. piętrze budynku bez windy, stał się inwalidą na wózku, bez nóg odjętych powyżej kolan. Teraz Mistrza czeka rehabilitacja, do odzyskania przynajmniej częściowej sprawności i możliwości radzenia sobie w codziennym życiu niezbędne są przynajmniej 2, a najprawdopodobniej 3 zestawy protez. Wszystkie drogie,  z czego pierwszy – wstępny, tymczasowy nie jest współfinansowany przez NFZ, drugi zaś – tylko w bardzo ograniczonym zakresie. Przy tak wysokiej amputacji efektywnym wyjściem okaże się zapewne dopasowanie trzeciego zestawu z przynajmniej jednym stawem sterowanym elektronicznie, co umożliwi panowanie nad nowymi nogami. Dlatego też, mimo, w pierwszym odruchu, braku entuzjazmu zainteresowanego dla tego rozwiązania zwracamy się do ludzi dobrej woli, zarówno tych, którzy przezywali wspaniałe wzruszenia dzięki sukcesom reprezentanta Polski, jak i młodszych, dla których mistrz Smelczyński, to wielka postać z annałów światowego strzelectwa o darowizny na rzecz Mistrza bądź to w formie odpisu 1% przy rozliczeniu rocznym PIT, bądź w innej formie darowizny. Pamiętajmy jednak, ze wpłaty 1 % w rozliczeniu PIT będą do wykorzystania dopiero od października 2016 r., natomiast inne darowizny – natychmiast!
W imieniu Adama Smelczyńskiego, jego córki i strzeleckiej rodziny dobrodziejom serdecznie dziękujemy. Polski Związek Strzelectwa Sportowego przyłącza się do tej kwesty zarówno materialnie, jak i organizacyjnie.
Tomasz Kwiecień, prezes PZSS 
Nr. kont i zasady wnoszenia wpłat:

POMOC DLA ADAMA SMELCZYŃSKIEGO

JAK PRZEKAZAĆ 1%

Wypełniając zeznanie PIT, podatnik musi obliczyć podatek należny wobec Urzędu Skarbowego.

 • W rubryce WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP)
 • Wpisać numer KRS: 0000270809
 • Obliczyć kwotę 1%
 • W rubryce INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE (bardzo ważne!) wpisać nazwisko oraz numer członkowski nadany przez Fundację –  Smelczyński, 5772

JAK PRZEKAZAĆ DAROWIZNĘ

Należy dokonać przelewu bankowego (może być przelew internetowy) lub wpłaty na poczcie:

 • nazwa odbiorcy:             
  Fundacja Avalon - Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym,
  Michała Kajki 80/82 lok.1, 04-620 Warszawa
 • numery rachunków odbiorcy:     
  • Rachunek złotowy PLN: 62 1600 1286 0003 0031 8642 6001
  • Rachunek walutowy EUR: IBAN:PL07 1600 1286 0003 0031 8642 6021
  • Rachunek walutowy USD: IBAN:PL77 1600 1286 0003 0031 8642 6022
   Rachunki prowadzone przez:   BNP Paribas Bank Polska SA
   W tytule wpłaty proszę podać nazwisko i numer członkowski nadany przez Fundację – Smelczyński, 5772 (ten dopisek jest bardzo ważny).
Więcej...
Liga Młodzieżowa PZSS do 17 lat

ligaLiga Młodzieżowa do 17 lat w konkurencjach karabin i pistolet pneumatyczny 10 m, ma za zadanie popularyzować  współzawodnictwo dzieci i  młodzieży w sporcie strzeleckim w Polsce.Postanowienia ogólne

 • Uczestnictwo - każdy klub posiadający licencję PZSS
 • Konkurencje : karabin pneumatyczny 40, pistolet pneumatyczny 40.
 • W skład zespołu wchodzą min. 3 osoby. Zespół może liczyć więcej osób (z jednego klubu)  i może być mieszany (dziewczęta i chłopcy). Klub może wystawić jeden zespół w każdej konkurencji. Do danej rozgrywki wystawia 3 osobową drużynę.

Zasady rozgrywania zawodów

 • Konkurencje i ilość strzałów
  • Karabin pneumatyczny     40 strzałów (tylko drużynowa punktacja)
  • Pistolet pneumatyczny      40 strzałów (tylko drużynowa punktacja)

Zgłoszenia

 • Każdy klub uczestniczący w Lidze Młodzieżowej PZSS zgłasza zespół przed I Rundą kwalifikacyjną oraz 3 osobowy zespół, który będzie startował w danej rundzie do Delegata technicznego PZSS  przed rozpoczęciem zawodów
 • Każdy ze zgłoszonych zawodników musi posiadać licencję PZSS
 • Udział w Lidze Młodzieżowej PZSS jest bezpłatny.

Przebieg rund kwalifikacyjnych.

Dwie rundy kwalifikacyjne, które przeprowadzane są przy innych rozgrywanych zawodach ogólnopolskich lub strefowych z udziałem Delegata technicznego PZSS.

 • Pierwsza runda kwalifikacyjna – Puchar Prezesa.         
  Przed rozpoczęciem  zawodów kluby zgłaszają swoje drużyny. Nie przeprowadza się osobnego strzelania w zawodach. Wyniki zawodników zostają spisane z konkurencji rozgrywanych w ramach zawodów.
 • Druga runda kwalifikacyjna – Złoty Muszkiet, Złota Krócica
  Przed rozpoczęciem  zawodów kluby zgłaszają swoje drużyny. Nie przeprowadza się osobnego strzelania w zawodach. Wyniki zawodników zostają spisane z konkurencji rozgrywanych w ramach zawodów.

Na podstawie spisanych wyników z I i II Rundy zostaje sformułowany komunikat w biurze PZSS. Na wynik składa się suma rezultatów uzyskanych przez trzech zgłoszonych zawodników.

Kwalifikacje do rundy finałowej

Do finału Ligi Młodzieżowej PZSS kwalifikuje się osiem najlepszych zespołów w pistolecie i osiem w karabinie. Decyduje wynik z rundy kwalifikacyjnej I lub II (w przypadku dwóch startów zespołu, liczy się lepszy wynik).

Finał Ligi Młodzieżowej PZSS

Osiem zespołów zakwalifikowanych do finału będzie brało udział w dwuetapowych rozgrywkach:

 1. Mecze kwalifikacyjne „każdy z każdym” będą rozegrane w dwóch grupach G1; G2; w których będą rozstawione drużyny zakwalifikowane do finału:
  G1:   A1; B2; C1; D2
  G2:   A2; B1; C2; D1
  Podczas konferencji zostaną w drodze losowania przydzielone numery drużyny w danej grupie od 1 do 4, co będzie stanowiło o kolejności strzelań w rozgrywkach.
  G1:  1,2,3,4
  G2:  1,2,3,4
  Zawodnicy walczą ustawieni w zespole również z numerami 1, 2, 3. Rozgrywka polega na bezpośredniej potyczce z zawodnikiem przeciwnej drużyny z tym samym numerem.
  Zasady meczy kwalifikacyjnych:
  15 minut czas przygotowawczy i strzały próbne
  12 minut każda seria dziesięciostrzałowa, po każdej serii będą przydzielane punkty (2 pkt za wygraną serię; po 1 punkcie za remis; 0 punktów za przegraną serię dla zawodnika)
 2. Mecze finałowe o złoty medal i o brązowy medal.
  Pierwsze zespoły z rozgrywki grupowej przystępują do meczu o złoty/srebrny medal; drugie zespoły przystępują do meczu o medal brązowy.
  Zasady meczy finałowych:
  8 minut czas przygotowawczy i strzały próbne
  Prezentacja
  2 minuty przygotowanie i strzały próbne
  20 strzałów, 50 sekund na strzał, ocenianie z dziesiętnymi) przyznawanie punktów za każdy strzał ( 2 punkty za wygrany strzał, 1 punkt za remis 0 punktów za przegrany strzał)
  Na obu etapach w przypadku remisów rozstrzyga dodatkowy strzał oceniany tak jak poprzednio (ocena w dziesiętnych)

Strzelnica podczas rozgrywania finału

 • Ilość stanowisk - minimum 24 stanowisk – zalecane 30
 • Zalecenia: oprawa muzyczna (dotyczy finału), widoczne dla zawodników tablice   (ekrany) z wynikami.

Postanowienia końcowe

 •  Do regulaminu zasad i rozgrywania Ligi Młodzieżowej PZSS, mogą zostać wprowadzone modyfikacje.
 • W sprawach spornych jedynym, wyłącznym interpretatorem ww. zasad i regulaminów Ligi Młodzieżowej PZSS jest Dział Szkolenia PZSS.
Więcej...
Historia PZSS w pigułce

logoPZSS-stare23 kwietnia 1933 r. odbył się w Warszawie Organizacyjny Walny Zjazd Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego. Udział w nim wzięli delegaci 11 okręgów strzeleckich, reprezentujących 198650 członków ("Przegląd Strzelecki i Łuczniczy" nr 2 z 1933 r. str.14).

Decyzja  utworzenia Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego zapadła na plenarnym posiedzeniu Naczelnej Rady Strzelectwa w dniu 5 marca 1933 r.:

Więcej...
Format publikacji zamieszczanych na stronie PZSS

Uprasza się przesyłających materiały przeznaczone do publikacji na stronie PZSS (informacje, komunikaty, itp.) o przygotowanie ich formatach edytowalnych (word, excel, txt). Proszę nie przysyłać tych materiałów w formacie pdf (Portable Document Format).

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Więcej...

logoPZSS-stare23 kwietnia 1933 r. odbył się w Warszawie Organizacyjny Walny Zjazd Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego. Udział w nim wzięli delegaci 11 okręgów strzeleckich, reprezentujących 198650 członków ("Przegląd Strzelecki i Łuczniczy" nr 2 z 1933 r. str.14).

Decyzja  utworzenia Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego zapadła na plenarnym posiedzeniu Naczelnej Rady Strzelectwa w dniu 5 marca 1933 r.:

"Wychodząc z założenia, że w obecnych ciężkich warunkach ekonomicznych istnienie dwóch związków, a mianowicie PZBM Polski Zwiazek Broni Małokalibrowej i PZBWiD (Polskiego Związku Broni Wojskowej i Dowolnej – przyp. PZSS) stanowi dla klubów i organizacji ciężar finansowy przekraczający ich obecne możliwości, że faktycznie nastąpiło zjednoczenie się tych dwóch związków już na szczeblu wszystkich powiatów oraz większości okręgów przez utworzenie wspólnych zarządów, że obarczenie pracą czynnych organizatorów sportu strzeleckiego nie zezwala na rozproszkowanie ich wysiłków, lecz wymaga ich skupienia N.R.S., wzywa PZBM i PZBWiD do połączenia się w jeden wspólny związek pod nazwą Polski Związek Strzelectwa Sportowego (P.Z.S.S.). ("Przegląd Strzelecki i Łuczniczy" nr 1 z 1933 r.).

 

 

Nadzwyczajne walne zjazdy PZBM i PZBWiD, obradujące jednocześnie w dniu 23 kwietnia 1933 r., uchwaliły rozwiązanie wymienionych wyżej związków, polecając przekazanie całego majątku nowej organizacji. 

Tego samego dnia odbył się zjazd organizacyjny Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego. Zjazd wybrał Zarząd Główny, w którego skład weszli:

 

 • Prezes – płk dypl. Stanisław WECKI,
 • I wiceprezes – mjr dypl Albin HABINA,
 • II wiceprezes – dyr. Edward KORB,
 • Członkowie: - Jan PAKUŁA, kpt Kazimierz MAZUR, prof. Kazimierz STRZEMIEŃSKI, Ryszard BIAŁOSTOCKI, Władysław UZDOWSKI, Jadwiga KIMACZYŃSKA,
 • zastępcy: - Wanda DĄBROWSKA, Antoni SEROCKI.

Na zjeździe wybrano również komisję: statutową, rewizyjną i dyscyplinarną.
Zebranie konstytucyjne nowo wybranych władz związkowych odbyło się 20 maja 1933 r. Ustalono na nim następującą obsadę personalną:

 • szef propagandowo-prasowy – dyr. Edward KORB,
 • sekretarz – Jan PAKUŁA,
 • kapitan sportowy – prof. Kazimierz STRZEMIEŃSKI,
 • skarbnik – Jadwiga KIMACZYŃSKA,
 • referent ewidencyjny – Ryszard BIAŁOSTOCKI.

Za tymczasową podstawę do działalności przyjęto statut byłego Polskiego Związku Broni Wojskowej i Dowolnej. Zdecydowano, ze statut ten będzie obowiązywał do czasu uchwalenia nowego, opracowanego przez komisję statutową.

Ujednolicenie organizacyjne polskiego sportu strzeleckiego stało sie mozliwe po utworzenie 8 maja 1932 r. Naczelnej Rady Strzelectwa Sportowego w Polsce. Prace przygotowawcze do powołania tej organizacji zostały podjęte jeszcze w roku 1931. Zarząd Główny Związku Strzeleckiego opracował projekt statutu, który po zatwierdzeniu przez Państwowy Urząd Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego stał się podstawą działania. Zgodnie ze statutem w skład Naczelnej Rady Strzelectwa wchodzili przedstawiciele:

 • Polskiego Związku Broni Małokalibrowej;
 • Polskiego Związku Broni Wojskowej i Dowolnej;
 • Polskiego Związku Łuczników;
 • Polskiego Związku Stowarzyszeń Łowieckich;
 • Zjednoczenia Strzeleckich Bractw Kurkowych R.P.;
 • Wojska;
 • Państwowego Urzędu Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego.

Naczelna Rada Strzelecka sprawowała swoje funkcje przez:

 • obrady plenarne (dwa razy w roku);
 • obrady Konwentu Seniorów (przewodniczących poszczególnych Komisji – raz na miesiąc);
 • pracę w komisjach:
  - programowo-organizacyjnej,
  - regulaminowej,
  - technicznej,
  - odznaki strzeleckiej i łuczniczej.

Zadania bieżące Naczelna Rada Strzelectwa wykonywała za pośrednictwem podległego sobie Biura N.R.S. kierowanego przez Jana Pakułę. Był on równocześnie sekretarzem Zarządu Głównego Polskiego Związku Broni Wojskowej i Dowolnej oraz sekretarzem Zarządu Głównego Polskiego Związku Broni Małokalibrowej. Już w 1932 r. podjęto szereg prac przygotowawczych zmierzających do powstania w rok później jednolitej organizacji strzeleckiej. Projekt takiej organizacji mogła wysunąć  Naczelna Rada Strzelectwa, utworzono ją więc i postarano się o wyrobienie autorytetu. Między innymi z tego względu kompletny skład Rady oraz najlepszych strzelców w 1932 r. przyjął herbatką na Zamku prezydent Rzeczypospolitej – Ignacy Mościcki. W ten sposób powstała wspólna platforma pracy dla całego polskiego sportu strzeleckiego.

Należy obiektywnie stwierdzić, że na rozwój strzelectwa w Polsce w latach 1922-32 duży wpływ wywarła praca Komendy Głównej Związku Strzeleckiego. Ujednoliciła ona regulaminy konkurencji strzeleckich i zawodów, organizowała systematycznie strzeleckie mistrzostwa Polski i inne imprezy, ustanowiła odznakę strzelecką, wydała szereg przepisów oraz doraźnych zarządzeń regulujących całe życie sportowo-strzeleckie. Związek Strzelecki czynił ciągłe wysiłki zmierzające do budowy nowych strzelnic, obniżka cen na broń i amunicję oraz wprowadzenie do produkcji krajowej broni strzeleckiej taniej, lecz o międzynarodowym standardzie. W propagandzie dominowało hasło "strzelectwo to sport obrony narodowej". Wszystkie te dzialania sprawiły, że do właściwych terytorialnie okręgów PZSS zaczęły zgłaszać swój akces sekcje strzeleckie "Sokoła", ZHP, Policji Państwowej i innych organizacji o charakterze obronnym.

Nowoutworzony Związek ogólnopolski stanął przed koniecznościa podjęcia decyzji i o kluczowym znaczeniu dla przyszłości sportu strzeleckiego. Do zadań pierwszoplanowych  należały:

 • Zmiana systemu zawodów strzeleckich w kraju oraz dokładne określenie trybu eliminacji (by np. na Mistrzostwa Polski nie zjeżdżało się zbyt wielu strzelców reprezentujących niski poziom),
 • Ujednolicenie form organizacyjnych polskiego strzelectwa sportowego,
 • Włączenie sportu strzeleckiego do Związku Polskich Związków Sportowych,
 • Przygotowanie odpowiedniej ekipy strzeleckiej na igrzyska olimpijskie w Berlinie w 1936r.
 • Wyrazem dążeń do nadania strzelectwu uporządkowanej rangi sportowej było również powołanie Głównej Komisji Dyscyplinarnej oraz Polskiego Kolegium Sędziów Strzelecko-Łuczniczych.

W latach trzydziestych, mimo kryzysu ekonimicznego, istniał klimat sprzyjający rozwojowi strzelectwa. Dzięki temu doprowadzono do powstania jednolitej organizacji strzelectwa sportowego. Wprawdzie organizowano jeszcze  jednolite narodowe zawody strzeleckie (z broni sportowej, myśliwskiej i łuku) na zasadzie przynależności strzelców, braci kurkowych, myśliwych i łuczników do jednej centrali, którą była Naczelna Rada Strzelectwa w Polsce. Stopniowo jednak zarówno myśliwi, jak i łucznicy coraz bardziej się usamodzielniali. Organizowali własne igrzyska sportowe. Zaś Zarząd Główny PZSS coraz więcej uwagi poświęcał tym konkurencjom strzeleckim, które miały wejść w 1936 r. do programu berlińskiej olimpiady.

 

Opracowano na podstawie artykułu mgr Henryka CEBULSKIEGO zamieszczonego w "Biuletynie PZSS" nr 2 z 1973 roku

Polscy medaliści olimpijscy

Liga Strzelecka PZSS

liga strzelecka pzss1

Polecamy

Partnerzy PZSS

lutego 2018
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28

PZSS na Facebooku