Get Adobe Flash player

Selfie z gwiazdą sportu

Stop zwolnieniom z WF-u

Fundacja kibica

Biblioteka trenera

Tytuł Autor Odsłony
Analiza obciążeń treningowych i startowych w rocznym cyklu szkolenia na przykładzie zawodnika Kadry Olimpijskiej w strzelaniach pistoletowych Kisiel Krzysztof 4683
Wybrane aspekty metodycznego podejścia do procesu szkolenia młodego zawodnika w strzelectwie sportowym Kijowski Andrzej 3446
Komputerowe systemy wspomagania procesu szkolenia w strzelectwie sportowym Kurzawski Kazimierz,Kijowski Andrzej, Kucharczyk Krzysztof, Netzel Paweł 4294
Przygotowanie fizyczne w treningu strzelca Wodnik Jacek 10413
Podstawowe problemy żywieniowe w strzelectwie sportowym Skrzypiec-Spring Monika, Spring Adam 3280
Sztuka koncentracji przyczyny zakłóceń oraz usprawnianie Samuleiwcz Jolanta, Pietrzyk Grzegorz, Łukaszewski Tomasz 4334
Strzelectwo dynamiczne - charakterystyka dyscypliny Przybyła Krystian 13440
Technika strzelania z postawy klęczącej Łysiak Monika 6464
Relacje pomiędzy trenerem a sportowcem Kurzawski Kazimierz, Kornacka Agata 2783
Najczęściej popełniane błędy w broni krótkiej i możliwości ich eliminacji Kulmatycki Wojciech 9394
Rozgrzewka w konkurencjach karabinowych Królkowski Marcin 4152
Wielostopniowy system naboru i selekcji do wyczynowego uprawiania sportu Kosendiak Jan 4540
Pistolet szybkostrzelny 2x30 – konkurencja przyszłości czy przeszłości? (materiał do dyskusji dla trenerów) Kisiel Krzysztofl 6818
Psychologia i technologia sztuki celowania w dokładnych strzelaniach sportowych – wybrane zagadnienia psychologiczno-techniczne Haber Zbigniew 5764
Preferowany typ koncentracji uwagi w zależności od cech temperamentu w strzelectwie sportowym Blecharz Jan, Lenczowska Katarzyna 5967
Błędy trenerskie w przygotowaniu zawodnika Pietrzyk Grzegorz 4264
Nim padnie pierwszy strzał Kulmatycki Wojciech, Samulewicz Jolanta 10211
Problematyka efektywnej komunikacji trener – zawodnik Nowicki Dariusz 5889
Wybrane elementy kontroli treningu sportowego w strzelaniu karabinowym na przykładzie własnych doświadczeń Mauer-Różańska Renata 14479
Celowanie w pistolecie sportowym Rymski Krzysztof 17031
Aspekty medyczne treningu strzeleckiego Skrzypiec-Spring Monika, Spring Adam 7688
Specyfika pracy trenerskiej poza granicami Polski Haber Zbigniew 3051
Przyrządy celownicze w pistolecie sportowym Rymski Krzysztof 11247
Praktyka ćwiczeń psychologicznych w rutynie treningu strzeleckiego Nowicki Dariusz 9458
Metody nauczania i kontroli taktyki strzelania Kurzawski Kazimierz 10672
Prowadzenie obserwacji strzelania podczas treningów i zawodów Kijowski Andrzej 8638
Odnowa biologiczna w strzelectwie sportowym Cichomski Edmund 8411
Zainteresowanie wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań w kontroli treningu strzeleckiego Kurzawski Kazimierz, Jagodziński Michał 9896
Praca trenera strzelectwa sportowego Kurzawski Kazimierz, Filipkowski Sławomir 10939
Wybrane elementy przygotowania psychicznego. Środki treningowe z zakresu przygotowania psychicznego stosowane w treningu zaawansowanych strzelców Kijowski Andrzej 12596
Teoretyczne podstawy przygotowania taktycznego Kijowski Andrzej 15506
Współpraca między trenerem a sportowcem Kurzawski Kazimierz 15510
Wybrane elementy przygotowania taktycznego. Środki treningowe z zakresu przygotowania taktycznego stosowane w treningu strzeleckim Kijowski Andrzej 8699
Zastosowanie komputerów w procesie szkoleniowym - badania diagnostyczne juniorów młodszych Rymski Krzysztof 6304
Elementy techniki strzelania części szybkiej w pistolecie sportowym Rymski Krzysztof 12803
Środki treningowe w strzelectwie sportowym Kijowski Andrzej, Haber Zbigniew 17055

PZSS na Facebooku