Get Adobe Flash player

Selfie z gwiazdą sportu

Stop zwolnieniom z WF-u

Fundacja kibica

Biblioteka trenera

Tytuł Autor Odsłony
Analiza obciążeń treningowych i startowych w rocznym cyklu szkolenia na przykładzie zawodnika Kadry Olimpijskiej w strzelaniach pistoletowych Kisiel Krzysztof 4844
Wybrane aspekty metodycznego podejścia do procesu szkolenia młodego zawodnika w strzelectwie sportowym Kijowski Andrzej 3577
Komputerowe systemy wspomagania procesu szkolenia w strzelectwie sportowym Kurzawski Kazimierz,Kijowski Andrzej, Kucharczyk Krzysztof, Netzel Paweł 4405
Przygotowanie fizyczne w treningu strzelca Wodnik Jacek 10816
Podstawowe problemy żywieniowe w strzelectwie sportowym Skrzypiec-Spring Monika, Spring Adam 3392
Sztuka koncentracji przyczyny zakłóceń oraz usprawnianie Samuleiwcz Jolanta, Pietrzyk Grzegorz, Łukaszewski Tomasz 4473
Strzelectwo dynamiczne - charakterystyka dyscypliny Przybyła Krystian 13943
Technika strzelania z postawy klęczącej Łysiak Monika 6824
Relacje pomiędzy trenerem a sportowcem Kurzawski Kazimierz, Kornacka Agata 2882
Najczęściej popełniane błędy w broni krótkiej i możliwości ich eliminacji Kulmatycki Wojciech 9968
Rozgrzewka w konkurencjach karabinowych Królkowski Marcin 4276
Wielostopniowy system naboru i selekcji do wyczynowego uprawiania sportu Kosendiak Jan 4678
Pistolet szybkostrzelny 2x30 – konkurencja przyszłości czy przeszłości? (materiał do dyskusji dla trenerów) Kisiel Krzysztofl 7022
Psychologia i technologia sztuki celowania w dokładnych strzelaniach sportowych – wybrane zagadnienia psychologiczno-techniczne Haber Zbigniew 5946
Preferowany typ koncentracji uwagi w zależności od cech temperamentu w strzelectwie sportowym Blecharz Jan, Lenczowska Katarzyna 6109
Błędy trenerskie w przygotowaniu zawodnika Pietrzyk Grzegorz 4365
Nim padnie pierwszy strzał Kulmatycki Wojciech, Samulewicz Jolanta 10438
Problematyka efektywnej komunikacji trener – zawodnik Nowicki Dariusz 5990
Wybrane elementy kontroli treningu sportowego w strzelaniu karabinowym na przykładzie własnych doświadczeń Mauer-Różańska Renata 14749
Celowanie w pistolecie sportowym Rymski Krzysztof 17546
Aspekty medyczne treningu strzeleckiego Skrzypiec-Spring Monika, Spring Adam 7899
Specyfika pracy trenerskiej poza granicami Polski Haber Zbigniew 3157
Przyrządy celownicze w pistolecie sportowym Rymski Krzysztof 11733
Praktyka ćwiczeń psychologicznych w rutynie treningu strzeleckiego Nowicki Dariusz 9695
Metody nauczania i kontroli taktyki strzelania Kurzawski Kazimierz 10930
Prowadzenie obserwacji strzelania podczas treningów i zawodów Kijowski Andrzej 8831
Odnowa biologiczna w strzelectwie sportowym Cichomski Edmund 8527
Zainteresowanie wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań w kontroli treningu strzeleckiego Kurzawski Kazimierz, Jagodziński Michał 10016
Praca trenera strzelectwa sportowego Kurzawski Kazimierz, Filipkowski Sławomir 11061
Wybrane elementy przygotowania psychicznego. Środki treningowe z zakresu przygotowania psychicznego stosowane w treningu zaawansowanych strzelców Kijowski Andrzej 12842
Teoretyczne podstawy przygotowania taktycznego Kijowski Andrzej 15838
Współpraca między trenerem a sportowcem Kurzawski Kazimierz 15739
Wybrane elementy przygotowania taktycznego. Środki treningowe z zakresu przygotowania taktycznego stosowane w treningu strzeleckim Kijowski Andrzej 8851
Zastosowanie komputerów w procesie szkoleniowym - badania diagnostyczne juniorów młodszych Rymski Krzysztof 6397
Elementy techniki strzelania części szybkiej w pistolecie sportowym Rymski Krzysztof 12996
Środki treningowe w strzelectwie sportowym Kijowski Andrzej, Haber Zbigniew 17228

PZSS na Facebooku