Get Adobe Flash player

Selfie z gwiazdą sportu

Fundacja kibica

Kalendarz wydarzeń

Delegat techniczny:  Artur Wołosz s.kl.P - Ciechanów
Termin: 26.08.2017
Zawody: strzelania czarnoprochowe (open)

Rodzaje strzelań: karabin

Kategoria wiekowa: mężczyźni, kobiety

Organizator: Klub Strzelecki GARDA w Ostródzie, 14-100 Ostróda, ul. Drwęcka 24 http://www.ksgarda.pl

Kierownik zawodów: Żłobecki Krzysztof, tel. (+48) 660 95 03 06III runda VII Pucharu Polski w strzelectwie czarnoprochowym

26.08.2017 r., Kaczory k. Ostródy,

Regulamin Zawodów

1. Cel

 • popularyzacja sportu strzeleckiego;
 • popularyzacja strzelectwa z historycznej broni palnej i jej replik;
 • integracja środowiska kolekcjonerów dawnej broni palnej;
 • rywalizacja sportowa środowiska strzelców historycznych prowadzona na zasadach Muzzle Loaders Associations International Committee (MLAIC), International Shooting Sport Federation (ISSF) i Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego (PZSS);
 • podnoszenie kwalifikacji strzeleckich przez strzelców historycznych;
 • zdobywanie odznak strzeleckich PZSS.

2. Organizator

 • Klub Strzelecki „Garda”, ul. Drwęcka 24, 14–100 Ostróda, http://www.ksgarda.pl, e–mail: garda@poczta.pl
 • Zawody zostały wpisane do kalendarza centralnego imprez Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego oraz kalendarza imprez Warmińsko–Mazurskiego Związku Strzelectwa Sportowego; są zaliczane do rankingu VII Pucharu Polski w strzelectwie czarnoprochowym w 2017 r. oraz do przedłużania licencji zawodniczych na rok przyszły.

3. Miejsce

4. Termin

 • Zawody odbędą się dnia 26 sierpnia 2017 r. (sobota).

5. Harmonogram

 • 10.00–11.00 — rejestracja uczestników, kontrola broni.
 • 10.40 — otwarcie.
 • 11.00, 11.45, 12.30, 13.15, 14.00, 14.45, 15.30, 16.15, 17.00 — zmiany startowe.
 • 18.00 — wywieszenie wyników.
 • 18.15 — wręczenie medali i dyplomów oraz zakończenie Zawodów.
 • Biuro zawodów będzie czynne od godz. 9.45. Harmonogram będzie realizowany w zależności od ilości uczestników.

6. Uczestnicy

 • Członkowie klubów strzeleckich i bractw kurkowych akceptujące niniejszy Regulamin Zawodów oraz Regulamin Strzelnicy „Kaczory” Klubu Strzeleckiego „Garda” w Ostródzie. Zawodnicy, którzy nie posiadają aktualnej licencji zawodniczej PZSS zostaną dopuszczeni do startu w zawodach, lecz będą klasyfikowani poza konkurencją. Zawodnicy przyjeżdżają na koszt własny, organizator nie organizuje ani nie zapewnia noclegu. Istnieje możliwość przenocowania na strzelnicy (własny namiot czy kamper) oraz w licznych okolicznych gospodarstwach agroturystycznych.

7. Broń

 • Zawody przeprowadzane będą wyłącznie z użyciem odprzodowej broni czarnoprochowej rozdzielnego ładowania (bez rozróżniania oryginałów i replik). Organizator nie zapewnia broni, amunicji ani prochu czarnego. Zawodnicy strzelają z własnej albo użyczonej broni i amunicji. W przypadku broni rozdzielnego ładowania wyprodukowanej przed 1885 r. oraz jej replik nie wymaga się od uczestników pozwoleń na broń. Po rejestracji w biurze zawodów, przed dopuszczeniem do strzelania, obowiązuje kontrola broni pod względem historycznym, sprawności technicznej oraz bezpieczeństwa dla strzelca i innych uczestników Zawodów.

8. Zgłoszenia

 • Elektronicznie — do czwartku 24 sierpnia 2017 r. na adres: garda@poczta.pl. W zgłoszeniu należy podać dane personalne oraz konkurencje, w których chce się startować. Uczestnicy, którzy przyślą zgłoszenia elektroniczne, mogą zasugerować godzinę startu. W miarę możliwości technicznych ich wnioski będą spełniane. Kolejność na liście startowej będzie ustalana w miarę wolnych miejsc w poszczególnych zmianach.
 • Osobiście — w dniu zawodów. Uczestnicy zapisujący się osobiście będą dopisywani do kolejek startowych w miarę wolnych stanowisk w poszczególnych zmianach.

9. Komisja sędziowska

 • Zawody prowadzone i sędziowane będą przez uprawnionych sędziów strzelectwa sportowego PZSS (kl. P, I, II i III, część z certyfikatami PZSS w specjalności sędziowskiej strzelania czarnoprochowe). Na zawodach obecny będzie delegat techniczny Kolegium Sędziów PZSS.

10. Protesty

 • Ewentualne protesty można składać wyłącznie w formie pisemnej, na ręce Sędziego Głównego, po uiszczeniu opłaty w wysokości 100,00 pln, ale nie później niż 10 min. od wywieszenia wyników. W przypadku uwzględnienia protestu opłata podlega zwrotowi.

11. Opłaty

 • Opłaty startowe w wynoszą od osoby 35,00 pln za pierwszą konkurencja i po 30,00 pln za każdą następną. Organizator zapewnia zawodnikom ciepły posiłek i napoje.

12. Klasyfikacja i nagrody

 • Możliwy jest wyłącznie jednorazowy start zawodnika w każdej konkurencji. Klasyfikacja tylko indywidualna. Konkurencja będzie nagradzana medalami, jeżeli wystartuje w niej minimum 4 zawodników. Miejsca 1–3 medale i dyplomy, miejsca 1–6 dyplomy.

13. Konkurencje

 • Broń długa
  • Miquelet (MLAIC nr 1)
   • broń — wojskowy gładkolufowy muszkiet skałkowy
   • przyrządy celownicze — właściwe odpowiedniemu oryginałowi broni (typ oryginalny wojskowy, bez szczerbiny)
   • pocisk — wyłącznie okrągła kula
   • czyszczenie — nie dozwolone
   • lejek — wyłącznie krótki
   • tarcza — francuska wojskowa na 200 m
   • postawa — stojąca
   • odległość — 50 m
  • Vetterli (MLAIC nr 15)
   • broń — dowolny muszkiet lontowy lub skałkowy, dowolny karabin skałkowy lub kapiszonowy
   • przyrządy celownicze — właściwe odpowiedniemu oryginałowi broni
   • pocisk — okrągła kula lub każdego typu wydłużony pocisk
   • czyszczenie — dozwolone
   • lejek — dozwolony
   • tarcza — ISSF 20/50 (TS–2)
   • postawa — stojąca
   • odległość — 50 m
  • Pennsylvania (MLAIC nr 36)
   • broń — dowolny karabin skałkowy
   • przyrządy celownicze — właściwe odpowiedniemu oryginałowi broni
   • pocisk — wyłącznie okrągła kula
   • czyszczenie — dozwolone
   • lejek — dozwolony
   • tarcza — ISSF 20/50 (TS–2)
   • postawa — stojąca
   • odległość — 50 m
  • Lamarmora (MLAIC nr 37)
   • broń — wojskowy karabin kapiszonowy bez przyspiesznika, kaliber powyżej 13,5 mm (0.5315”)
   • przyrządy celownicze — właściwe odpowiedniemu oryginałowi broni (otwarte, typ oryginalny wojskowy z dopuszczalnymi niewielkimi modyfikacjami)
   • pocisk — zgodny z epoką i modelem broni
   • czyszczenie — nie dozwolone
   • lejek — wyłącznie krótki
   • tarcza — ISSF 20/50 (TS–2)
   • postawa — stojąca
   • odległość — 50 m
 • Broń krótka
  • Cominazzo (MLAIC nr 5)
   • broń — dowolny jednostrzałowy pistolet lontowy lub skałkowy o lufie gładkiej
   • przyrządy celownicze — właściwe odpowiedniemu oryginałowi broni
   • pocisk — wyłącznie okrągła kula
   • czyszczenie — dozwolone
   • lejek — dozwolony
   • tarcza — ISSF 20/50 (TS–2)
   • postawa — stojąca, strzelanie z wolnej ręki
   • odległość — 25 m
  • Kuchenreuter (MLAIC nr 6)
   • broń — dowolny jednostrzałowy pistolet kapiszonowy o lufie gwintowanej
   • przyrządy celownicze — właściwe odpowiedniemu oryginałowi broni z XIX w.
   • pocisk — wyłącznie okrągła kula
   • czyszczenie — dozwolone
   • lejek — dozwolony
   • tarcza — ISSF 20/50 (TS–2)
   • postawa — stojąca, strzelanie z wolnej ręki
   • odległość — 25 m
  • Mariette (MLAIC nr 12)
   • broń — replika dowolnego rewolweru kapiszonowego
   • przyrządy celownicze — właściwe odpowiedniemu oryginałowi broni, wysokość muszki dowolna, o profilu i stylu oryginału, jaskółczy ogon nie może przekraczać krawędzi lufy
   • pocisk — okrągła kula lub spiczasty pocisk
   • czyszczenie — dozwolone
   • lejek — zbędny
   • tarcza — ISSF 20/50 (TS–2)
   • postawa — stojąca, strzelanie z wolnej ręki
   • odległość — 25 m
  • Donald Malson (MLAIC nr 23)
   • broń — replika dowolnego rewolweru kapiszonowego
   • przyrządy celownicze — właściwe odpowiedniemu oryginałowi broni, wysokość muszki dowolna, o profilu i stylu oryginału, jaskółczy ogon nie może przekraczać krawędzi lufy
   • pocisk — okrągła kula lub spiczasty pocisk
   • czyszczenie — dozwolone
   • lejek — zbędny
   • tarcza — ISSF 20/50 (TS–2)
   • postawa — stojąca, strzelanie z wolnej ręki
   • odległość — 50 m
  • Pułaski vel Kuchenreuter L–50 (non MLAIC)
   • broń — dowolny jednostrzałowy pistolet kapiszonowy o lufie gwintowanej
   • przyrządy celownicze — właściwe odpowiedniemu oryginałowi broni z XIX w.
   • pocisk — wyłącznie okrągła kula
   • czyszczenie — dozwolone
   • lejek — dozwolony
   • tarcza — ISSF 20/50 (TS–2)
   • postawa — stojąca, strzelanie z wolnej ręki
   • odległość — 50 m

14. Przebieg konkurencji

 • Zawodnicy zobowiązani są do zajmowania wyznaczonych stanowisk odpowiednio wcześniej. Jeśli zawodnik nie znajdzie się na stanowisku, zostanie trzykrotnie wywołany w odstępach minutowych, po czym jego kolejka startowa przepada, a opłata startowa nie podlega zwrotowi. W szczególnych okolicznościach, w miarę wolnych miejsc, sędzia prowadzący strzelanie na danej osi może wyrazić zgodę, żeby zawodnik strzelał w późniejszej zmianie.
 • Broń i jej ewentualne dodatkowe wyposażenie (np. pas strzelecki, stopka, bączek), rodzaj i wymiary przyrządów celowniczych, sposób ładowania i rodzaj amunicji – o ile nie są określone w niniejszym Regulaminie muszą odpowiadać MLAIC - Rules. Muzzle Loaders Associations International Confederation. World Governing Body for Muzzle Loading Shooting. Rules. September 2016 (http://mlaic.org/wp-content/uploads/2016/01/MLAIC-Rules-2016-final-version.pdf) dla danej konkurencji.
 • Każda usterka broni, której zawodnik nie jest w stanie samodzielnie usunąć w czasie trwania konkurencji, powoduje wykluczenie zawodnika z tej konkurencji.
 • Usterka broni, wymagająca pomocy osób trzecich, powoduje wykluczenie zawodnika z zawodów.
 • Zamiana bądź wymiana broni podczas trwania konkurencji jest zabroniona.
 • W zawodach mogą brać udział sędziowie pracujący podczas zawodów, jednakże nie mogą oni sędziować konkurencji, w której biorą udział, a oceny osiągniętych przez nich wyników musi dokonywać inny sędzia.
 • Czas trwania konkurencji wynosi 30 min.
 • Zawodnik oddaje 13 strzałów do 2 identycznych tarcz, pierwsza na 7 strzałów, druga na 6 — lub odwrotnie (można strzelać w dowolnej kolejności). W przypadku, gdy zawodnik oddał więcej niż 13 strzałów do tarcz lub w tarczach znajduje się w sumie więcej niż 13 przestrzelin, lub w jednej z tarcz znajduje się więcej niż 7 przestrzelin, a nie został zgłoszony strzał do tarczy konkurenta, odlicza się najwyżej punktowane przestrzeliny.
 • Wyjątkiem jest konkurencja Miquelet, w której zawodnik oddaje 13 strzałów tylko do 1 tarczy.
 • Ocenianych na rezultat jest 10 najlepszych strzałów.
 • Strzał oddany do tarczy konkurenta musi być zgłoszony sędziemu i będzie uznany za 0 („zero”).
 • Aby przestrzelina mogła być zaliczona do wyższej wartości, jej środek musi być na co najmniej na linii lub wewnątrz pola o wyższej wartości.
 • Każdy strzał po komendzie „START” zaliczony zostanie do konkurencji, za wyjątkiem zgłoszonego wcześniej sędziemu „białego strzału” lub strzału poza tarcze (fouling shot).
 • Przypadki przy ładowaniu, takie jak załadowanie dwóch kul/pocisków, czy załadowanie kuli/pocisku bez prochu, mogą być usunięte po zgłoszeniu u sędziego, w którego obecności strzelec musi oddać strzał w kulochwyt poza tarcze, żeby opróżnić broń. Taki strzał nie będzie liczony w konkurencji 13 strzałów w zawodach.
 • Dozwolona jest kontrola (weryfikacja) strzałów przez strzelca przy pomocy lunety. Nie może tego czynić inna osoba (asysta).
 • Dopuszczalne jest używanie ubrań strzeleckich (kurtek, rękawic i butów).
 • Niedopuszczalne jest używanie spodni strzeleckich oraz spodni z usztywnieniem mających wpływ na polepszenie statyki strzelającego.
 • Przy równej sumie punktów kilku zawodników (remisy) w konkurencjach zwycięża ten zawodnik, kto ma więcej przestrzelin wyższej punktacji (w porządku malejącym), a jeśli i tutaj jest remis, przegranego typuje się ustalając najdalej oddalony od środka tarczy strzał z 10 zaliczanych. Jeśli i po tej metodzie są wyniki remisowe, uwzględnia się 3 odrzucone przy liczeniu strzały.
 • W pozostałych nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Zawodów kwestiach mają zastosowanie M.L.A.I.C. Muzzle Loaders Associations International Committee World Governing Body for Muzzle Loading Shooting. Constitutions & rules. September 2014. W przypadku braku w danej kwestii jednoznacznych bądź bezpiecznych przepisów MLAIC zastosowanie mają Urzędowe przypisy i regulaminy ISSF (http://www.pzss.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=38&Itemid=75).

15. Przepisy bezpieczeństwa podczas Zawodów

 • W trakcie trwania zawodów obowiązują: niniejszy Regulamin Zawodów wraz z Przepisami bezpieczeństwa podczas Zawodów oraz Regulamin Strzelnicy „Kaczory” Klubu Strzeleckiego „Garda” w Ostródzie.
 • Wszyscy uczestnicy zawodów zobowiązani są do ścisłego przestrzegania niniejszego Regulamin Zawodów wraz z Przepisami bezpieczeństwa podczas Zawodów, Regulaminu Strzelnicy „Kaczory” Klubu Strzeleckiego „Garda” w Ostródzie oraz poleceń osób prowadzących strzelanie. Niestosowanie się do ww. powoduje dyskwalifikację i usunięcie ze strzelnicy.
 • Obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu i środków odurzających na terenie strzelnicy, jak również przebywania tu osób będących pod ich wpływem.
 • Każdy zawodnik może zostać poddany kontroli trzeźwości/kontroli antydopingowej przy pomocy alkomatu.
 • Sędzia może w każdej chwili poddać badaniu trzeźwości każdą osobę przebywająca na stanowisku strzeleckim, a w przypadku stwierdzenia, że osoba jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, usunąć z terenu strzelnicy.
 • Jakiekolwiek zachowanie uznane przez sędziego za niebezpieczne może skutkować natychmiastową dyskwalifikacją.
 • Widownia zgromadzona na strzelnicy powinna przebywać w odległości nie mniejszej niż 3 m od stanowisk strzeleckich.
 • Nikt z wyjątkiem sędziów nie może komunikować się ze strzelającym zawodnikiem w trakcie trwania konkurencji.
 • Dopuszcza się użycie wyłącznie prochu czarnego produkcji przemysłowej. Wszystkie ładunki muszą być przygotowane w pojemnikach jednodawkowych, wykonanych z materiału niegromadzącego ładunków elektrostatycznych. Pojemniki z podsypką nie mogą zawierać więcej niż 16 g prochu.
 • Zabrania się do używania do nabijania broni prochownic.
 • Dopuszczone są przybitki tylko z materiałów naturalnych (filc, papier, kasza manna itp.). Niedopuszczalne jest używanie przybitek plastikowych.
 • Broń na stanowiska strzeleckie można przenosić wyłącznie w pokrowcach, pudełkach lub kasetach, rozładowaną.
 • Kapiszony należy trzymać w pudełkach oraz przynosić je na linię ognia tylko w ilości koniecznej i w zamkniętym pudełku (dozwolone są zamknięte kapiszonowniki).
 • Podczas trwania konkurencji zawodnicy zobowiązani są do używania ochronników wzroku i słuchu.
 • Obowiązkowe jest zabezpieczanie smarem komór bębna rewolweru ponad kulami/pociskami.
 • Zabrania się ładowania broni z założonym kapiszonem lub podsypaną panewką.
 • Zapłon (podsypka, kapiszony) może być założony tylko wtedy, gdy broń skierowana jest w kierunku kulochwytu.
 • Obowiązuje absolutny zakaz palenia tytoniu i innych używek na linii ognia.
 • Podczas zawodów zabronione jest ładowanie broni przed komendą „START”.
 • Zakładanie kapiszonów / podsypanie panewki może odbywać się tylko bezpośrednio na stanowisku strzeleckim po komendzie „START”.
 • Każda broń musi być pozbawiona zapłonu, a urządzenia zapłonowe ustawione w pozycji bezpieczeństwa, podczas czasowego przerwania ognia po komendzie „STOP” lub innej, jednoznacznie sugerującej przerwanie strzelania: zawodnik zdejmuje kapiszon z kominka lub zsypuje proch z panewki, ustawia kurek w pozycji „zabezpieczone”, w rewolwerze opuszcza kurek opuszczając go na pole bębna pomiędzy komorami albo komorę pustą.
 • „Biały strzał” lub strzał poza tarcze (fouling shot) musi zostać zgłoszony sędziemu, a broń musi być skierowana lufą w kierunku kulochwytu.
 • Wystrzelenie po komendzie „STOP” lub innej, jednoznacznie sugerującej przerwanie strzelania, powoduje dyskwalifikację zawodnika.
 • Każda broń musi być rozładowana całkowicie po zakończeniu konkurencji i przed oddaleniem się z linii ognia.
 • Odkładanie naładowanej broni na stanowisku strzeleckim jest zabronione i będzie skutkowało natychmiastową dyskwalifikacją.
 • Każdorazowe opuszczenie stanowiska strzeleckiego należy zgłosić sędziemu wraz z okazaniem rozładowanej broni.
 • W przypadku braku zapłonu (niewypału) broń musi być trzymana i skierowana w kierunku celu przez co najmniej 1 min. Każda następna czynność musi być wykonana przy lufie skierowanej cały czas w kierunku kulochwytu.
 • Jeżeli problem wynikający z nieprawidłowego funkcjonowania broni nie może być natychmiast usunięty przez samego strzelca — ten informuje sędziego zanim podejmie jakiekolwiek inne postępowanie.
 • Broń oryginalna musi być w stanie pozwalającym na bezpieczne użytkowanie; repliki muszą być dobrej i bezpiecznej konstrukcji.
 • Nie należy przekraczać normalnych tabel ładowania dla nowoczesnego prochu czarnego.
 • Komendy wydawane przez sędziego i pozostałe warunki bezpieczeństwa — identyczne jak w przepisach ISSF. Komendy: początek konkurencji — „START”, przerwanie ognia — „STOP” (względnie inna komenda jednoznacznie sugerująca konieczność natychmiastowego przerwania strzelania), koniec konkurencji — „STOP”.
 • Sankcje i kary zgodne z Urzędowymi przypisami i regulaminami ISSF: ostrzeżenie (żółta kartka), upomnienie i odjęcie 2 punktów (zielona kartka) oraz dyskwalifikacja (czerwona kartka).

16. Zmiana Regulaminu Zawodów

 • Organizator zastrzega sobie możliwość — w uzasadnionych przypadkach — zmiany niniejszego Regulaminu Zawodów. Zmiana musi być umotywowana.

PZSS na Facebooku