Get Adobe Flash player

Selfie z gwiazdą sportu

Fundacja kibica

Kalendarz wydarzeń

Delegat techniczny:  Ryszard Kapłon s.kl.P - Rawicz
Termin: 15-16.09.2017
Zawody: PZSS

Rodzaje strzelań: strzelba gładkolufowa

Kategoria wiekowa: młodzicy, młodziczki

Organizator: Myśliwski Klub Sportowy "DIANA", 61-707 Poznań, ul. Libelta 37, www. mksdiana.pl, e-mail: biuro@mksdiana.pl

Kierownik zawodów: Kowalczyk Wojciech, tel. 504 111 371, e-mail: biuro@mksdiana.plMiędzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików (rzutki)

15-16.09.2017, Poznań

Regulamin  zawodów

1. Cel zawodów

 • wyłonienie indywidualnego Międzywojewódzkiego Mistrza Młodzików w konkurencjach strzelania do rzutków,
 • zdobywanie klas sportowych uprawniających do startu w Mistrzostwach Polski Młodzików,
 • popularyzacja strzelectwa sportowego,

2. Organizator zawodów

 • Myśliwski Klub Sportowy „DIANA” z siedzibą: 61-707  Poznaniu ul. Libelta 37,  www.mksdiana.pl
 • Kierownik zawodów : Kowalczyk Wojciech, Tel 504 111 371  mail: wojciech_kowalczyk@vp.pl

3. Termin i miejsce zawodów 

 • Przyjazd ekip w godzinach południowych w dniu 15.09.2017
 • Zakończenie zawodów po dekoracji zwycięzców  w dniu 16.09.2017 r.
 • Zawody rozgrywane zostaną na strzelnicy myśliwsko-sportowej „Lizawka” w Poznaniu-Antoninku przy ulicy Bałtyckiej 79 (odcinek pomiędzy ulicami Warszawską a Gnieźnieńska)
 • Współrzędne geograficzne:       N 52°25´12.038”      E 17°1´24.399”

4. Program zawodów  

15.09.2017 - piątek
  Przyjazd ekip 
12.00 - 15.00 Trening  Trap 
  Trening Skeet
15.00 Konferencja techniczna kierowników ekip
16.09.2017 - sobota
9.00 - 12.00 Trap 50 
 12.00 - 14.00 Skeet 50
 15.00 Dekoracja zwycięzców i zakończenie zawodów
  Komunikat klasyfikacyjny

 

5. Uczestnictwo

 • W zawodach mogą wziąć udział osoby posiadający licencję zawodniczą PZSS; zawody rozgrywane zostaną z podziałem na młodziczki i młodzików.

6. Klasyfikacja

 • Indywidualna, z podziałem młodziczki i młodzików.

7. Nagrody      

 • za miejsca 1-3 – medale i dyplomy, za miejsca 4-6 - dyplomy

8. Zgłoszenia

9. Koszty uczestnictwa

 • Startowe zgodnie z regulaminem PZSS, płatne w dniu przyjazdu ekip
 • Koszty zakwaterowania i koszty wyżywienia – pokrywają samodzielnie uczestnicy;

10. Sprawy różne

 • Organizator zapewnia depozyt broni.
 • Na strzelnicy istnieje możliwość przeglądu i naprawy broni oraz możliwość zakupu amunicji.
 • Zakwaterowanie : rezerwacje i korekty rezerwacji dokonują kluby
 • Proponowane miejsca zakwaterowania:
  • gościniec „Lizawka” , ul. Bałtycka 79  Poznań (na terenie strzelnicy) Tel 731 633 333
  • Hotel 3, ul. Św.Marcina 1  Swarzędz Tel.61/651 02 44
 • Proponowane miejsca wyżywienia:
  • punkt gastronomiczny na terenie strzelnicy i restauracja gościńca „Lizawka”,
  • restauracja Hotelu 3

PZSS na Facebooku