Get Adobe Flash player

Selfie z gwiazdą sportu

Fundacja kibica

Kalendarz wydarzeń

Delegat techniczny:  Olaf Lachman s,kl. P - Wieliczka
Termin: 22-24.09.2017
Zawody: PZSS

Rodzaje strzelań: karabin, pistolet

Kategoria wiekowa: mężczyźni, kobiety, juniorzy, juniorki

Organizator: Biuro Małopolskiego Zarządu Wojewódzkiego LOK, 30-039 Kraków, ul. Pomorska 2, tel / fax: 12 634 05 14, tel: 508 065 869, e-mail:e-mail: biuro.zwkrakow@lok.org.pl

Kierownik zawodów: Marek Stasiak, tel. 508 024 017, dymiaca_lufa@wp.eu ;Ogólnopolskie zawody w strzelectwie sportowym juniorów i seniorów
- Mistrzostwa LOK

Tarnów 22-24.09.2017r.

Regulamin

Cel zawodów

 • popularyzacja i promocja strzelectwa sportowego,
 • umożliwienie sportowej rywalizacji,
 • wyłonienie najlepszych strzelców indywidualnych,
 • wyłonienie najlepszych klubów,
 • zdobywanie klas sportowych,
 • zdobywanie odznak strzeleckich,
 • integracja środowiska strzeleckiego.

Organizator zawodów

Termin i miejsce zawodów

 • Ogólnopolskie zawody w strzelectwie sportowym juniorów i seniorów - Mistrzostwa LOK - odbędą się w dniach  22-24 września 2016r. w Tarnowie.
 • Zawody zostaną przeprowadzone na strzelnicy pneumatycznej i kulowej TOSiSS LOK Tarnów przy ulicy Krzyskiej 17.

Program zawodów

21.09.2017r. (czwartek)
od 12.00 Przyjazd zawodników
od 17.00 Kontrolabroni i wyposażenia
19.00 Odprawa techniczna
22.09.2017r. (piątek) Kontrolabroni i wyposażenia od godz. 7.00
10 m próbne oceniane Kpn 60 - seniorzy, juniorzy Strzelnicapneumatyczna
TOSiSS LOK Tarnów
pawilon dolny
8.00 8.15
10.00 10.15 Kpn 40 - seniorki, juniorki
11.30 11.45 Kpn 60 - seniorzy, juniorzy
13.30 13,45 Kpn 40 - seniorki, juniorki
15.00 15.15 Kpn 60 - seniorzy, juniorzy
17.00 17.15 Kpn 40 - seniorki, juniorki
8.00 8.15 Ppn 60 - seniorzy, juniorzy Strzelnicapneumatyczna
TOSiSS LOK Tarnów
pawilon górny
10.00 10.15
12.00 12.15
14.00 14.15
16.00 16.16
18.00 18.15
23.09.2017r. (sobota) Kontrolabroni i wyposażenia od godz. 7.00
25 m 8.00 Pcz 30d – seniorzy
Pcz 30d - OPEN
Strzelnica kulowa
TOSiSS LOK Tarnów
9.30 Psp 30+30 cz.d. - seniorki, juniorki
11.00 Pcz 30d – seniorzy
Pcz 30d - OPEN
12.30 Psp 30+30 cz.sz. - seniorki, juniorki
50 m 8.00 8.15 Kdw 60L - seniorzy, juniorzy
9.30 9.45
9.30 9.45 Ksp 60L - seniorki, juniorki
11.00 11.15
13.00 13.15 Pdw 60 - seniorzy, juniorzy
15.15 15.30
24.09.2017r. (niedziela) Kontrolabroni i wyposażenia od godz. 7.00Zakończenie zawodów ok. 15.00
10 m 8.00 8.15 Ppn 40 - seniorki, juniorki Strzelnicapneumatyczna
TOSiSS LOK Tarnów
pawilon górny
9.30 9.45
25 m 8.00 Pst 3x20 - seniorzy, juniorzy Strzelnica kulowa
TOSiSS LOK Tarnów
9.30
11.00 Psp 30d - OPEN
12.30
50 m 8.00 8.15 Kdw 3x20 - seniorzy, juniorzy 
10.30 10.45 Ksp 3x20 - seniorki, juniorki
    Komunikat klasyfikacyjny
Uwaga - w zależności od ilości zgłoszeń program godzinowy MOŻE ULEC ZMIANOM !!!
Zgłoszenia: Zgłoszenia przesłać do dnia 11.09.2017r. do godz. 15.00 !!!
Adres: Biuro Małopolskiego Zarządu Wojewódzkiego LOK, 30-039 Kraków, ul. Pomorska 2, tel / fax: 12 634 05 14, tel:  508 065 869, e-mail: dymiaca_lufa@wp.eu
Biuro zawodów: Od dnia 21.09.2017r. od godz. 17.00 - strzelnica TOSiSS LOK Tarnów ul. Krzyska 17
Zakwaterowanie: We własnym zakresie.
 • Camping 202 „Pod Jabłoniami”, ul. Piłsudskiego 28A, tel/fax: 14 621-51-24, www.camping.tarnow.pl ;
 • Dom Studenta PWSzZ, ul. Słowackiego 7, tel: 14 63 16 901;
 • Hotel OHP, ul. Mościckiego 27, tel: 14 621-72-35, tel/fax: 14 627-64-03
Koszt noclegu od 40zł za dobę.
Wyżywienie: We własnym zakresie.
Startowe:
 • 40zł za start 1 zawodnika w 1 konkurencji - dla LOK,
 • 45zł za start 1 zawodnika w 1 konkurencji - spoza LOK,
 • 45zł za start 1 zawodnika w 1 konkurencji - dla OPEN.
Uwaga 1: Odwołanie zawodnika bez obowiązku uiszczenia opłaty startowej może nastąpić najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem zawodów, po tym terminie będzie pobierana opłata w wysokości 50% startowego za każdą konkurencję, w której zawodnik był zgłoszony.
Uwaga 2: Istnieje możliwość zdeponowania broni palnej w magazynie broni TOSiSS LOK Tarnów.
Uwaga 3: Strzelnica pneumatyczna, pawilon górny, jest klimatyzowana.

 

Uczestnictwo

W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy i kluby LOK oraz zawodnicy spoza LOK:

 • seniorki i juniorki,
 • seniorzy i juniorzy,
 • zawodnicy OPEN,
 • zawodnicy uczestniczący w zawodach muszą posiadać aktualną licencję PZSS,
 • zawodnicy od 18 do 23 roku życia zobowiązani są do posiadania aktualnych badań lekarskich.

Klasyfikacja

W zawodach będzie prowadzona klasyfikacja:

 • indywidualna,
 • klubów,
 • województw.

Do klasyfikacji klubów i województw zaliczane będą kluby Ligi Obrony Kraju, UKS-y i TKKF-y.

Nagrody

 • W klasyfikacji indywidualnej za zajęcie miejsc I-III - medale i dyplomy.
 • W klasyfikacji klubów za zajęcie miejsc I-III - dyplomy i puchary,
 • za zajęcie miejsc IV-VI - dyplomy.
 • W klasyfikacji województw za zajęcie miejsc I-III - dyplomy i puchary,
 • za zajęcie miejsc IV-VI - dyplomy.

Zgłoszenia

 • Zgłoszenia ilościowe przyjmowane będą do dnia 11.09.2017r. do godz. 15.00.
 • Zgłoszenia na załączonych drukach należy składać na adres: Biuro Małopolskiego Zarządu Wojewódzkiego LOK, 30-039 Kraków, ul. Pomorska 2, tel / fax: 12 634 05 14, tel:  508 065 869, e-mail: dymiaca_lufa@wp.eu

Koszty uczestnictwa

 • opłata za udział w zawodach:
  • 40zł za start 1 zawodnika w 1 konkurencji - dla LOK,
  • 45zł za start 1 zawodnika w 1 konkurencji - spoza LOK,
  • 45zł za start 1 zawodnika w 1 konkurencji - dla OPEN.
  • koszty zakwaterowania: od 40zł za dobę
  • koszty wyżywienia: od 40zł dziennie za osobę
 • Rezerwacja zakwaterowania i wyżywienia we własnym zakresie !!!!!

Sprawy różne

 • Ranga zawodów – udział delegata technicznego KS PZSS.

ORGANIZATOR

PZSS na Facebooku