Get Adobe Flash player

Selfie z gwiazdą sportu

Fundacja kibica

Kalendarz wydarzeń

Delegat techniczny:  Józef Wilmowski s.kl.P - Kraków
Termin: 23.09.2017
Zawody: czarnoprochowe

Rodzaje strzelań: karabin, pistolet

Kategoria wiekowa: mężczyźni, kobiety

Organizator: Związkowy Klub Strzelecki, ul. Marymoncka 42, 01–977 Warszawa, tel. 22 834 41 08, 22 865 77 15, email: biuro@zks.waw.pl, http://www.zks.waw.pl

Kierownik zawodów: Krynicki Mirosław; Sander Hubert, tel. 22 834 41 08, email: biuro@zks.waw.plPuchar Polski „Grand Prix Mazovia 2017”

23.09.2017 r., Warszawa

Regulamin Zawodów

1. Cel

 • popularyzacja sportu strzeleckiego;
 • popularyzacja strzelectwa z historycznej broni palnej i jej replik;
 • integracja środowiska kolekcjonerów dawnej broni palnej;
 • rywalizacja sportowa środowiska strzelców historycznych prowadzona na zasadach Muzzle Loaders Associations International Committee (MLAIC), International Shooting Sport Federation (ISSF) i Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego (PZSS
 • podnoszenie kwalifikacji strzeleckich przez strzelców historycznych;

2. Organizator

 • Związkowy Klub Strzelecki, ul. Marymoncka 42, 01–977 Warszawa, tel. 22 834 41 08, 22 865 77 15, http://www.zks.waw.pl

3. Termin

 • Zawody odbędą się w sobotę 23 września 2017 r.

4. Miejsce

 • Strzelnica Związkowego Klubu Strzeleckiego , ul. Marymoncka 42, 01–977 Warszawa
 • Strzelnica znajduje się u zbiegu Wisłostrady (Wybrzeże Gdyńskie) i ul. Marymonckiej. Wjazd od ul. Marymonckiej; od strony Centrum Warszawy – skręt w prawo natychmiast na murem cmentarza żołnierzy włoskich, od strony Łomianek – nie ma bezpośredniego skrętu w lewo, trzeba zawrócić na zawrotce w połowie wysokości cmentarza żołnierzy włoskich, po czym skręcić w prawo natychmiast na murem cmentarnym.
 • Współrzędne nawigacyjne wjazdu – GPS: N 52°18'0.179 E 20°56'28.679".

5. Zgłoszenia

 • Elektronicznie na adres: sander.hubert@gmail.com
 • W zgłoszeniu należy obligatoryjnie podać: imię i nazwisko, miejscowość zamieszkania, przynależność do klubu sportowego/strzeleckiego względnie innej organizacji, numer licencji PZSS oraz konkurencje, w których chce się startować. Niniejsze dane będą niezbędne przy sporządzeniu komunikatu z zawodów. Uczestnicy, którzy przyślą zgłoszenia elektroniczne, mogą zasugerować godzinę startu. Kolejność na liście startowej jest ustalona w miarę wolnych miejsc w poszczególnych zmianach.
 • Osobiście – od godz. 8.00 w dniu zawodów. Uczestnicy zapisujący się osobiście będą dopisywani do kolejek startowych w miarę wolnych stanowisk w poszczególnych zmianach.

6. Harmonogram

 • 8.00–10.00 – rejestracja uczestników, kontrola broni
 • 8.45 – otwarcie
 • 9.00, 9.45, 10.30. 11.15, 12.00, 12.45, 13.30, 14.15 – zmiany startowe na 25 i 50 m
 • 15.30 – wywieszenie wyników IV edycji PP
 • 16.00 – wywieszenie wyników zwycięzców PP 2017 r.
 • 16.30 – wręczenie pucharów/medali i dyplomów oraz zakończenie Zawodów
 • Komunikat klasyfikacyjny

Biuro zawodów będzie czynne od godz. 8.00.

Harmonogram będzie realizowany w zależności od ilości uczestników.

7. Uczestnicy

 • Zawodnicy posiadający ważną licencję zawodniczą PZSS, akceptujące niniejszy Regulamin Zawodów, oraz Regulamin Strzelnicy Związkowego Klubu Strzeleckiego w Warszawie. Zawodnicy przyjeżdżają na koszt własny.

8. Broń

 • W konkurencjach MLAIC Zawody przeprowadzane będą wyłącznie z użyciem odprzodowej broni czarnoprochowej rozdzielnego ładowania (oryginałów i replik).
 • Organizator nie zapewnia broni, amunicji ani prochu czarnego. Zawodnicy strzelają z własnej albo użyczonej broni i amunicji. W przypadku broni rozdzielnego ładowania wyprodukowanej przed 1885 r. oraz jej replik nie wymaga się od uczestników pozwoleń na broń. Po rejestracji w biurze zawodów, przed dopuszczeniem do strzelania, obowiązuje kontrola broni pod względem historycznym, sprawności technicznej oraz bezpieczeństwa dla strzelca i innych uczestników Zawodów.

9. Komisja sędziowska

 • Zawody prowadzone i sędziowane będą przez uprawnionych sędziów strzelectwa sportowego PZSS. Na zawodach obecny będzie delegat techniczny Kolegium Sędziów PZSS.

10. Protesty

 • Ewentualne protesty można składać wyłącznie w formie pisemnej, na ręce Sędziego Głównego, po uiszczeniu opłaty w wysokości 100,00 PLN, ale nie później niż 30 min. od wywieszenia wyników IV edycji PP. W przypadku uwzględnienia protestu opłata podlega zwrotowi.

11. Opłaty

 • Opłaty startowe w konkurencjach kulowych na 25 i 50 m wynoszą od osoby:
 • 30,00 pln za pierwszą konkurencja i po 20,00 pln za każdą następną.
 • Organizator zapewnia zawodnikom zimne napoje oraz ciepły posiłek.

12. Klasyfikacja i nagrody

 • Możliwy jest wyłącznie jednorazowy start zawodnika w każdej konkurencji. Klasyfikacja tylko indywidualna. Konkurencja będzie liczona, jeżeli wystartuje w niej minimum 4 zawodników. Miejsca 1–3 puchary/medale i dyplomy, miejsca 4–6 dyplomy.

13. Konkurencje MLAIC

 • Broń długa
  • Miquelet /Miguelete (MLAIC nr 1)
   • broń – wojskowy gładkolufowy muszkiet skałkowy
   • przyrządy celownicze – właściwe odpowiedniemu oryginałowi broni (typ oryginalny wojskowy, bez szczerbiny)
   • pocisk – wyłącznie okrągła kula
   • czyszczenie – nie dozwolone
   • lejek – wyłącznie krótki
   • tarcza – francuska wojskowa na 200 m
   • postawa – stojąca
   • odległość – 50 m
  • Vetterli (MLAIC nr 15)
   • broń – dowolny muszkiet lontowy lub skałkowy, dowolny karabin skałkowy lub kapiszonowy
   • przyrządy celownicze – właściwe odpowiedniemu oryginałowi broni
   • pocisk – okrągła kula lub każdego typu wydłużony pocisk
   • czyszczenie – dozwolone
   • lejek – dozwolony
   • tarcza – ISSF 20/50 (TS–2)
   • postawa – stojąca
   • odległość – 50 m
  • Pennsylvania (MLAIC nr 36)
   • broń – dowolny karabin skałkowy
   • przyrządy celownicze – właściwe odpowiedniemu oryginałowi broni
   • pocisk – wyłącznie okrągła kula
   • czyszczenie – dozwolone
   • lejek – dozwolony
   • tarcza – ISSF 20/50 (TS–2)
   • postawa – stojąca
   • odległość – 50 m
  • Lamarmora (MLAIC nr 37)
   • broń – wojskowy karabin kapiszonowy bez przyspiesznika, kaliber powyżej 13,5 mm (0.5315”)
   • przyrządy celownicze – właściwe odpowiedniemu oryginałowi broni (otwarte, typ oryginalny wojskowy z dopuszczalnymi niewielkimi modyfikacjami)
   • pocisk – zgodny z epoką i modelem broni
   • czyszczenie – nie dozwolone
   • lejek – wyłącznie krótki
   • tarcza – ISSF 20/50 (TS–2)
   • postawa – stojąca
   • odległość – 50 m
 • Broń krótka
  • Cominazzo (MLAIC nr 5)
   • broń – dowolny jednostrzałowy pistolet lontowy lub skałkowy o lufie gładkiej
   • przyrządy celownicze – właściwe odpowiedniemu oryginałowi broni
   • pocisk – wyłącznie okrągła kula
   • czyszczenie – dozwolone
   • lejek – dozwolony
   • tarcza – ISSF 20/50 (TS–2)
   • postawa – stojąca, strzelanie z jednej ręki
   • odległość – 25 m
  • Kuchenreuter (MLAIC nr 6)
   • broń – dowolny jednostrzałowy pistolet kapiszonowy o lufie gwintowanej
   • przyrządy celownicze – właściwe odpowiedniemu oryginałowi broni z XIX w.
   • pocisk – wyłącznie okrągła kula
   • czyszczenie – dozwolone
   • lejek – dozwolony
   • tarcza – ISSF 20/50 (TS–2)
   • postawa – stojąca, strzelanie z jednej ręki
   • odległość – 25 m
  • Mariette (MLAIC nr 12)
   • broń – replika dowolnego rewolweru kapiszonowego
   • przyrządy celownicze – właściwe odpowiedniemu oryginałowi broni, wysokość muszki dowolna, o profilu i stylu oryginału, jaskółczy ogon nie może przekraczać krawędzi lufy
   • pocisk – okrągła kula lub spiczasty pocisk
   • czyszczenie – dozwolone
   • lejek – zbędny
   • tarcza – ISSF 20/50 (TS–2)
   • postawa – stojąca, strzelanie z jednej ręki
   • odległość – 25 m
  • Donald Malson (MLAIC nr 23)
   • broń – replika dowolnego rewolweru kapiszonowego
   • przyrządy celownicze – właściwe odpowiedniemu oryginałowi broni, wysokość muszki dowolna, o profilu i stylu oryginału, jaskółczy ogon nie może przekraczać krawędzi lufy
   • pocisk – okrągła kula lub spiczasty pocisk
   • czyszczenie – dozwolone
   • lejek – zbędny
   • tarcza – ISSF 20/50 (TS–2)
   • postawa – stojąca, strzelanie z jednej ręki
   • odległość – 50 m
  • Pulaski vel Kuchenreuter L–50 (non MLAIC)
   • broń – dowolny jednostrzałowy pistolet kapiszonowy o lufie gwintowanej
   • przyrządy celownicze – właściwe odpowiedniemu oryginałowi broni z XIX w.
   • pocisk – wyłącznie okrągła kula
   • czyszczenie – dozwolone
   • lejek – dozwolony
   • tarcza – ISSF 20/50 (TS–2)
   • postawa – stojąca, strzelanie z jednej ręki
   • odległość – 50 m
  • Rewolwer modern inox (non MLAIC)
   • broń – dowolny rewolwer kapiszonowy
   • przyrządy celownicze – przyrządy celownicze mechaniczne dowolne, mogą być współczesne, dozwolone używanie praski do ładowania bębna
   • pocisk – wyłącznie okrągła kula
   • czyszczenie – dozwolone
   • tarcza – ISSF 20/50 (TS–2)
   • postawa – stojąca, strzelanie z jednej ręki
   • odległość – 25 m

14. Przebieg konkurencji MLAIC

 • Przepisy ogólne
  • Zawodnicy zobowiązani są do zajmowania wyznaczonych stanowisk odpowiednio wcześniej. Jeśli zawodnik nie znajdzie się na stanowisku, zostanie trzykrotnie wywołany w odstępach minutowych, po czym jego kolejka startowa przepada, a opłata startowa nie podlega zwrotowi. W szczególnych okolicznościach, w miarę wolnych miejsc, sędzia prowadzący strzelanie na danej osi może wyrazić zgodę, żeby zawodnik strzelał w późniejszej zmianie.
  • Broń i jej ewentualne dodatkowe wyposażenie (np. pas strzelecki, stopka, bączek), rodzaj i wymiary przyrządów celowniczych, sposób ładowania i rodzaj amunicji – o ile nie są określone w niniejszym Regulaminie Zawodów – przyjmuje się, że muszą odpowiadać Constitutions, rules & regulations MLAIC, August 2012 ( http://www.mlaic.org/cons...and%20rules.htm ) dla danej konkurencji.
  • Każda usterka broni, której zawodnik nie jest w stanie samodzielnie usunąć w czasie trwania konkurencji, powoduje wykluczenie zawodnika z tej konkurencji.
  • Usterka broni, wymagająca pomocy osób trzecich, powoduje wykluczenie zawodnika z zawodów.
  • Zamiana bądź wymiana broni podczas trwania konkurencji jest zabroniona.
  • W zawodach mogą brać udział sędziowie pracujący podczas zawodów, jednakże nie mogą oni sędziować konkurencji, w której biorą udział, a oceny osiągniętych przez nich wyników musi dokonywać inny sędzia.
 • Konkurencje kulowe
  • Czas trwania konkurencji wynosi 30 min.
  • Zawodnik oddaje 13 strzałów do 2 identycznych tarcz, pierwsza na 7 strzałów, druga na 6 – lub odwrotnie (można strzelać w dowolnej kolejności). W przypadku, gdy zawodnik oddał więcej niż 13 strzałów do tarcz lub w tarczach znajduje się w sumie więcej niż 13 przestrzelin, lub w jednej z tarcz znajduje się więcej niż 7 przestrzelin, a nie został zgłoszony strzał do tarczy konkurenta, odlicza się najwyżej punktowane przestrzeliny.
  • Wyjątkiem są konkurencje Miquelet/Miguelete, w których zawodnik oddaje 13 strzałów tylko do 1 tarczy.
  • Ocenianych na rezultat jest 10 najlepszych strzałów.
  • Strzał oddany do tarczy konkurenta musi być zgłoszony sędziemu i będzie uznany za „0” („zero”).
  • Aby przestrzelina mogła być zaliczona do wyższej wartości, jej środek musi być na co najmniej na linii lub wewnątrz pola o wyższej wartości.
  • Każdy strzał po komendzie „START” zaliczony zostanie do konkurencji, za wyjątkiem zgłoszonego wcześniej sędziemu „białego strzału” lub strzału poza tarcze (fouling shot).
  • Przypadki przy ładowaniu, takie jak załadowanie dwóch kul/pocisków, czy załadowanie kuli/pocisku bez prochu, mogą być usunięte po zgłoszeniu u sędziego, w którego obecności strzelec musi oddać strzał w kulochwyt poza tarcze, żeby opróżnić broń. Taki strzał nie będzie liczony w konkurencji 13 strzałów w zawodach.
  • Dozwolona jest kontrola (weryfikacja) strzałów przez strzelca przy pomocy lunety. Nie może tego czynić inna osoba (asysta).
  • Niedopuszczalne jest używanie spodni strzeleckich oraz spodni z usztywnieniem mających wpływ na polepszenie statyki strzelającego.
  • Przy równej sumie punktów kilku zawodników (remisy) w konkurencjach zwycięża ten zawodnik, kto ma więcej przestrzelin wyższej punktacji (w porządku malejącym), a jeśli i tutaj jest remis, przegranego typuje się ustalając najdalej oddalony od środka tarczy strzał z 10 zaliczanych. Jeśli i po tej metodzie są wyniki remisowe, uwzględnia się 3 odrzucone przy liczeniu strzały.
  • W pozostałych nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Zawodów kwestiach mają zastosowanie Constitutions, rules & regulations MLAIC, August 2012 ( http://www.mlaic.org/cons...and%20rules.htm ). W przypadku braku w danej kwestii jednoznacznych bądź bezpiecznych przepisów MLAIC zastosowanie mają Urzędowe przypisy i regulaminy ISSF ( http://www.pzss.org.pl/in...id=38&Itemid=75 ).

15. Przepisy bezpieczeństwa podczas Zawodów

 • W trakcie trwania zawodów obowiązują: niniejszy Regulamin Zawodów wraz z Przepisami bezpieczeństwa podczas Zawodów, Regulamin Strzelnicy Związkowego Klubu Strzeleckiego w Warszawie.
 • Wszyscy uczestnicy zawodów zobowiązani są do ścisłego przestrzegania niniejszego Regulaminu Zawodów wraz z Przepisami bezpieczeństwa podczas Zawodów, Regulaminu Strzelnicy Związkowego Klubu Strzeleckiego w Warszawie oraz poleceń osób prowadzących strzelanie. Niestosowanie się do ww. powoduje dyskwalifikację i usunięcie ze strzelnicy.
 • Obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu i środków odurzających na terenie strzelnicy, jak również przebywania tu osób będących pod ich wpływem.
 • Każdy zawodnik może zostać poddany kontroli trzeźwości/kontroli antydopingowej przy pomocy alkomatu.
 • Sędzia może w każdej chwili poddać badaniu trzeźwości każdą osobę przebywająca na stanowisku strzeleckim, a w przypadku stwierdzenia, że osoba jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, usunąć z terenu strzelnicy.
 • Jakiekolwiek zachowanie uznane przez sędziego za niebezpieczne może skutkować natychmiastową dyskwalifikacją.
 • Widownia zgromadzona na strzelnicy powinna przebywać w odległości nie mniejszej niż 3 m od stanowisk strzeleckich.
 • Nikt z wyjątkiem sędziów nie może komunikować się ze strzelającym zawodnikiem w trakcie trwania konkurencji.
 • Dopuszcza się użycie wyłącznie prochu czarnego produkcji przemysłowej. Wszystkie ładunki muszą być przygotowane w pojemnikach jednodawkowych, wykonanych z materiału niegromadzącego ładunków elektrostatycznych. Pojemniki z podsypką nie mogą zawierać więcej niż 16 g prochu.
 • Zabrania się do używania do nabijania broni prochownic.
 • Dopuszczone są przybitki tylko z materiałów naturalnych (filc, papier, kasza manna itp.). Niedopuszczalne jest używanie przybitek plastikowych.
 • Broń na stanowiska strzeleckie można przenosić wyłącznie w pokrowcach, pudełkach lub kasetach, rozładowaną.
 • Kapiszony należy trzymać w pudełkach oraz przynosić je na linię ognia tylko w ilości koniecznej i w zamkniętym pudełku (dozwolone są zamknięte kapiszonowniki).
 • Podczas trwania konkurencji zawodnicy zobowiązani są do używania ochronników wzroku i słuchu.
 • Obowiązkowe jest zabezpieczanie smarem komór bębna rewolweru ponad kulami/pociskami.
 • Zabrania się ładowania broni z założonym kapiszonem lub podsypaną panewką.
 • Zapłon (podsypka, kapiszony) może być założony tylko wtedy, gdy broń skierowana jest w kierunku kulochwytu.
 • Obowiązuje absolutny zakaz palenia tytoniu i innych używek na linii ognia.
 • Podczas zawodów zabronione jest ładowanie broni przed komendą „START”.
 • Zakładanie kapiszonów / podsypanie panewki może odbywać się tylko bezpośrednio na stanowisku strzeleckim po komendzie „START”.
 • Każda broń musi być pozbawiona zapłonu, a urządzenia zapłonowe ustawione w pozycji bezpieczeństwa, podczas czasowego przerwania ognia po komendzie „STOP” lub „PRZERWIJ STRZELANIE”: zawodnik zdejmuje kapiszon z kominka lub zsypuje proch z panewki, ustawia kurek w pozycji „zabezpieczone”, w rewolwerze opuszcza kurek opuszczając go na pole bębna pomiędzy komorami albo komorę pustą.
 • „Biały strzał” lub strzał poza tarcze (fouling shot) musi zostać zgłoszony sędziemu, a broń musi być skierowana lufą w kierunku kulochwytu.
 • Wystrzelenie po komendzie „STOP”, „PRZERWIJ STRZELANIE” lub innej, jednoznacznie sugerującej przerwanie strzelania, powoduje dyskwalifikację zawodnika.
 • Każda broń musi być rozładowana całkowicie po zakończeniu konkurencji i przed oddaleniem się z linii ognia.
 • Odkładanie naładowanej broni na stanowisku strzeleckim jest zabronione i będzie skutkowało natychmiastową dyskwalifikacją.
 • Każdorazowe opuszczenie stanowiska strzeleckiego należy zgłosić sędziemu wraz z okazaniem rozładowanej broni.
 • W przypadku braku zapłonu (niewypału) broń musi być trzymana i skierowana w kierunku celu przez co najmniej 1 min. Każda następna czynność musi być wykonana przy lufie skierowanej cały czas w kierunku kulochwytu.
 • Jeżeli problem wynikający z nieprawidłowego funkcjonowania broni nie może być natychmiast usunięty przez samego strzelca – ten informuje sędziego zanim podejmie jakiekolwiek inne postępowanie.
 • Broń oryginalna musi być w stanie pozwalającym na bezpieczne użytkowanie; repliki muszą być dobrej i bezpiecznej konstrukcji.
 • Nie należy przekraczać normalnych tabel ładowania dla nowoczesnego prochu czarnego.
 • Komendy wydawane przez sędziego i pozostałe warunki bezpieczeństwa – identyczne jak w przepisach ISSF. Komendy: początek konkurencji – „START”, przerwanie ognia – „STOP” lub „PRZERWIJ STRZELANIE” (względnie inna komenda jednoznacznie sugerująca konieczność natychmiastowego przerwania strzelania), koniec konkurencji – „STOP”.
 • Sankcje i kary zgodne z Urzędowymi przypisami i regulaminami ISSF: ostrzeżenie (żółta kartka), upomnienie i odjęcie 2 punktów (zielona kartka) oraz dyskwalifikacja (czerwona kartka).

16. Zmiana Regulaminu Zawodów

 • Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość – w uzasadnionych przypadkach – zmiany niniejszego Regulaminu Zawodów. Zmiana musi być umotywowana.

PZSS na Facebooku