Get Adobe Flash player

Selfie z gwiazdą sportu

Stop zwolnieniom z WF-u

Fundacja kibica

Kalendarz wydarzeń

Zawody: Longshot 2018
Miejsce: Wędrzyn

Termin: sobota, 28.04.2018 - niedziela, 29.04.2018
Delegat techniczny: Adam Morawski s.kl.P - Łomianki
Kategoria: Zawody długodystans. - dt na koszt organizatora

Rodzaje strzelań: karabin

Kategoria wiekowa: mężczyźni, kobiety

Organizator:

Kierownik zawodów:Longshot 2018

28-29.04.2018, Wędrzyn

Komunikat klasyfikacyjny

Regulamin zawodów strzeleckich MODERN LONGSHOT 2018

Cel zawodów

 • Celem zawodów jest propagowanie strzelań karabinowych na duże odległości a także wymiana doświadczeń oraz integracja środowisk służb mundurowych i sportowych. Zawody mają na celu poprzez wzajemną rywalizacje podnosić kwalifikacje funkcjonariuszy i żołnierzy jak również propagować konkurencje na gruncie cywilnym. W trakcie współzawodnictwa wyłoniony będzie najlepszy zespół strzelecki oraz najlepszy strzelec.

Organizator Zawodów

 • Organizatorem imprezy jest Klub Sportowy Gwardia 1924 przy współpracy z OSS DELTA oraz Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych i 17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana.

Termin i miejsce zawodów

 • 28-29.04.2018 r. Wędrzyn koło Gorzowa Wielkopolskiego. Strzelnica OSPWL Wędrzyn.

Program zawodów

 • Program publikowany jest w sekcji PROGRAM na www.longshot.pl.

Konkurencje

 • Broń: Karabin centralnego zapłonu w kalibrze od 222 do 458.
 • Klasy sprzętowe: TACTICAL (patrz „Sprawy różne”), OPEN wszystkie w kalibrze 222 do 458.
 • Amunicja: Całkowity zakaz używania amunicji smugowej, przeciwpancernej, zapalającej i innej nie dozwolonej do strzelań sportowych.
 • Bez strzałów próbnych!
 • Konkurencje dla klasy TACTICAL i OPEN:
  • KONKURENCJA NR 1
   • Cel: tarcza LONGSHOT™ 300, (zobacz tutaj)
   • Odległość: 300 metrów.
   • Postawa: dowolna
   • Czas strzelania: 10 minut
   • Ilość strzałów: 10
  • KONKURENCJA NR 2
   • Cel: tarcza LONGSHOT™ 600, (zobacz tutaj)
   • Odległość: 600 metrów
   • Postawa: dowolna
   • Czas strzelania: 10 minut.
   • Ilość strzałów: 10
  • KONKURENCJA NR 3
   • Cel: tarcza LONGSHOT™ 800 (zobacz tutaj) o wymiarach 1000x1000 mm
   • Odległość: 800 metrów
   • Postawa: dowolna
   • Czas strzelania: 10 minut
   • Ilość strzałów: 10
  • O klasyfikacji generalnej decyduje suma punktów uzyskanych w konkurencjach nr 1, nr 2 i nr 3.
  • UWAGA! Dodatkowo rozegrana będzie oddzielna konkurencja w strzelaniu na 1000 (+) metrów!
   • Cel: tarcza LONGSHOT™ 800 (zobacz tutaj) o wymiarach 1000x1000 mm
   • Odległość: 1000 (+) metrów.
   • Postawa: dowolna.
   • Czas strzelania: 10 minut.
   • Ilość strzałów: 10
 • Konkurencje dla klasy SUPER MAGNUM:
  • KONKURENCJA NR 1
   • Cel: tarcza LONGSHOT™ 1000 (zobacz tutaj) z dodatkową punktowaną strefą trafień o wymiarach 1700x1000 mm: Trafienie strefy dodatkowej (0,5 pkt.)
   • Odległość: 1000 metrów
   • Postawa: dowolna
   • Czas strzelania: 10 minut
   • Ilość strzałów: 5
   • Wynik: punktacja x 1
  • KONKURENCJA NR 2
   • Cel: tarcza LONGSHOT™ 1000 (zobacz tutaj) z dodatkową punktowaną strefą trafień o wymiarach 1700x1000 mm: Trafienie strefy dodatkowej (0,5 pkt.)
   • Odległość: 1200 metrów
   • Postawa: dowolna
   • Czas strzelania: 10 minut
   • Ilość strzałów: 5
   • Wynik: punktacja x 1,5
  • KONKURENCJA NR 3
   • Cel: tarcza LONGSHOT™ 1000 (zobacz tutaj) z dodatkową punktowaną strefą trafień o wymiarach 1700x1000 mm: Trafienie strefy dodatkowej (0,5 pkt.)
   • Odległość: 1500 metrów
   • Postawa: dowolna
   • Czas strzelania: 10 minut
   • Ilość strzałów: 5
   • Wynik: punktacja x 2
   • Dodatkowe informacje w rozdziale „Koszy uczestnictwa” oraz „Sprawy różne”.

Procedura strzelania

 • Po sygnale zawodnicy zajmują stanowiska i przygotowują się do strzelania.
 • Na komendę „Ładuj!” ładują magazynki i podpinają do broni.
 • Po komendzie „START!” wykonują strzelanie wg warunków odpowiednich dla strzelania nr 1, 2, 3.
 • Po komendzie „STOP – Rozładuj!” rozładowują broń, umożliwiają dokonanie kontroli przez sędziego.
 • Każdy strzał przed komendą „START” i po komendzie „STOP” skutkuje dyskwalifikacją (DQ!).
 1. Zawodnik strzela do jednej tarczy wg warunków strzelania konkurencji nr. 1,2,3. z jednej zadeklarowanej jednostki broni oraz w jednej klasie sprzętowej.
 2. Organizator dopuszcza możliwość strzelania z jednego egzemplarza broni przez dwóch lub większą ilość zawodników. W takiej jednak sytuacji do klasyfikacji generalnej liczony będzie wynik tylko pierwszego strzelającego zawodnika. Wyniki pozostałych strzelających umieszczone będą w grupie PK. (poza konkursem). Nie dotyczy „Super Magnum”.
 3. Broń może być oparta (nie przymocowana/przykręcona) na dowolnym przedmiocie przyniesionym przez zawodnika. Do podparcia broni wolno używać np. plecaki lub zasobniki. Całość sprzętu (bez broni i amunicji) dodatkowego używanego przez zawodnika nie może ważyć więcej niż 8 kg. I może podlegać kontroli przez obsługę sędziowską.
  • a. Dozwolone jest stosowanie wszelkiego rodzaju podpór przednich w postaci dwójnogów.
  • b. Dozwolone jest stosowanie podpór tylnych stanowiącego fabryczne wyposażenie karabinu jak i dodatkowych podkładek (np. monopodów itp.) używanych przez zawodnika w celu polepszenia stabilizacji broni.
  • c. Przednia i tylna podstawa karabinu nie może być ze sobą połączona innym elementem niż tylko łożem karabinu.
 4. Na stanowisku strzeleckim zawodnik może posiadać tylko wymaganą ilość amunicji dla danego strzelania. Posiadanie dodatkowej amunicji skutkuje dyskwalifikacją (DQ!).
 5. Awaria broni lub amunicji jest sprawą zawodnika.
 6. Na stanowisko strzeleckie broń wnoszona jest w pokrowcach, futerałach lub skrzyniach transportowych. Jeżeli zawodnik wykorzysta go do podparcia lub stabilizacji broni, ekwipunek ten podlegał będzie ważeniu wraz z pozostałym sprzętem.
 7. Opuszczenie stanowiska z bronią możliwe jest tylko po jej rozładowaniu, sprawdzeniu przez sędziego i umieszczeniu w pokrowcu, futerale lub skrzyni transportowej. Nie zastosowanie się do wymogu skutkuje dyskwalifikacją (DQ!).
 8. Przebieg strzelań ocenianych może być rejestrowany przy pomocy urządzeń audio/video. Materiał ten dostępny jest tylko i wyłącznie dla obsługi sędziowskiej. Nie podlega on publikacji oraz dystrybucji i nie może być wykorzystywany do innych celów niż organizacyjnych LONGSHOT 2018.
 9. Wszelkiego rodzaju przeglądy i naprawy broni można wykonywać tylko w wyznaczonej strefie bezpieczeństwa (SAFETY AREA).
 10. Do strefy bezpieczeństwa nie wolno wnosić amunicji ostrej, ćwiczebnej a także atrap amunicji. Nie zastosowanie się skutkuję dyskwalifikacją (DQ!).
 11. W trakcie przemieszczania się po terenie strzelnicy, broń powinna znajdować się w pokrowcu, futerale lub skrzyni transportowej.
 12. W sprawach spornych decyzje ostateczną podejmuje sędzia główny.

Uczestnictwo

 • W zawodach uczestniczyć mogą firmy, instytucje i osoby prywatne posiadające:
  • stosowne pozwolenia w zakresie posiadania broni palnej,
  • poprawną rejestrację zawodnika,
  • wniesioną opłatę startową.

Klasyfikacja

 • Indywidualna.
 • Zespołowa. Zespoły dwuosobowe (suma punktów zdobyta przez zespół w jednej klasie sprzętowej).

Nagrody

 • 1-3 Puchary.
 • 1-6 Dyplomów.

Termin zgłoszeń

 • Rejestracja tylko drogą elektroniczną na stronie www.longshot.pl do wyczerpania miejsc startowych. Ilość startujących ograniczona!

Koszty uczestnictwa

 • Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny.
 • Opłata startowa 300, 600, 800 m – 350 PLN od zawodnika.
 • Opłata dodatkowa za konkurencje 1000 metrów – 150 PLN.
 • Operatatorem płatności jest Dotpay Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków, KRS 0000700791, NIP: 6342661862. Na podstawie umowy pomiędzy KS Gwardia1924 i OSS DELTA, akceptantem jest Ośrodek Szkolenia Specjalistycznego DELTA S.C. Zbigniew Świerczek, Jarosław Kępiński, ul. A. Fredry 59, 40-662 KATOWICE, NIP: 9542689356, REGON: 241415556.

Fakturę VAT można otrzymać drogą elektroniczną w ciągu 7 dni od dokonania wpłaty i przesłaniu prośby, wraz pełnymi danymi firmy, mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sprawy różne

 1. W przypadku rejestracji i wniesienia opłaty startowej zawodnikowi, który rezygnuje ze startu nie przysługuje jej zwrot.
 2. W dniu 27.04.2018 w treningu mogą brać udział tylko i wyłącznie zarejestrowani zawodnicy z wniesioną opłatą startową.
 3. Konkurencje dodatkowa na 1000 metrów strzelać może zawodnik, który wniósł opłatę dodatkową.
 4. Organizator otwiera klasę sprzętową po zarejestrowaniu się minimum 10 zawodników.
 5. Broń dla klasy „TACTICAL Standard”: Karabin centralnego zapłonu w kalibrze 223, 5,45x39, 7,62x39, 308, 7,62x53R (7,62x54R).
 6. Broń dla klasy „TACTICAL Standard Semi-Auto”: Karabin samopowtarzalny centralnego zapłonu w kalibrze od 222 do 458.
 7. Broń dla klasy „TACTICAL Magnum”: Karabin centralnego zapłonu w kalibrze: 338 Lapua Magnum, 300 Winchester Magnum i energii wystrzelonego pocisku od 4500 – 10 000 J.
 8. Broń klasy „TACTICAL Super Magnum”: Karabin centralnego zapłonu w kalibrze 375 CT, 408, 416, 460, 50 BMG i energii wystrzelonego pocisku powyżej 10 000 J.
 9. Całość wyposażenia używanego przez zawodnika w klasie „TACTICAL” musi mieć przeznaczenie taktyczne. W przypadku wątpliwości decyzje ostateczną podejmuje Kierownik Zawodów.
 10. W przypadku drużyn wojskowych, każda jednostka ma prawo do wystawienia po jednej drużynie w każdej klasie sprzętowej.
 11. W przypadku takiej samej liczby punktów uzyskanych przez zawodników po ostatnim strzelaniu, organizator przeprowadza dogrywkę.
 12. Zasady oceny trafień są zgodne z przepisami ISSF.
 13. Zawodnik ma prawo do wnoszenia protestu dotyczącego uzyskanego wyniku, do 1 godziny po ich ostatecznym wywieszeniu (opublikowaniu). Po wytyczonym czasie wszelkie protesty i zastrzeżenia nie będą uwzględniane. W innych kwestiach protest zawodnika będzie uwzględniony po przedstawieniu go w formie pisemnej oraz wniesieniu opłaty arbitrażowej w wysokości 200 PLN lub 50 EUR do sędziego głównego zawodów.

Polityka prywatności

 • Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późń. zm.) uczestnik od momentu wysłania rejestracji wyraża zgodę do przetwarzania swoich danych osobowych w celach organizacyjnych i promocyjnych zawodów strzeleckich LONGSHOT 2018.

Regulamin zawodów strzeleckich HISTORY LONGSHOT 2018

 Cel zawodów

 • Celem zawodów jest propagowanie strzelań karabinowych na duże odległości z broni historycznej, a także wymiana doświadczeń oraz integracja środowiska strzeleckiego. W trakcie współzawodnictwa wyłoniony będzie najlepszy strzelec.

Organizator Zawodów

 • Organizatorem imprezy jest Klub Sportowy Gwardia 1924 przy współpracy z OSS DELTA oraz Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych i 17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana.

Termin i miejsce zawodów

 • 28-29.04.2018 r. Wędrzyn koło Gorzowa Wielkopolskiego. Strzelnica OSPWL Wędrzyn.

Program zawodów

 • Program publikowany jest w sekcji PROGRAM na www.longshot.pl.

Klasa sprzętowa

 • Klasa sprzętowa otwarta zostaje przy starcie minimum 10 zawodników.
 • KARABIN HISTORYCZNY KLASA OPEN:
  • Karabin centralnego zapłonu w kalibrze od 222 do 458. Każdy egzemplarz wyprodukowany do roku 1950. Nie replika.
  • Przyrządy celownicze mechaniczne, odpowiednie dla danego typu broni, opierające się na rozwiązaniach spotykanych przed rokiem 1950.
 • KARABIN HISTORYCZNY KLASA WOJSKOWA:
  • Karabin wojskowy centralnego zapłonu, w kalibrze od 222 do 458, wyprodukowany przed rokiem 1950. Tylko oryginalna konfiguracja fabryczna, będąca na wyposażeniu formacji wojskowych.
  • Przyrządy celownicze mechaniczne, odpowiednie dla danego typu broni.
  • Muszka w postaci słupka. Dopuszcza się osłony muszki jeżeli fabrycznie były stosowane na danym typie broni.
  • Szczerbinka w postaci celownika ramkowego lub celownika przeziernikowego (jeżeli fabrycznie był montowany na danym typie broni).
 • Konkurencje
  • KONKURENCJA NR 1
  • Cel: tarcza LONGSHOT™ 300, (zobacz tutaj)
   • Odległość: 100 metrów.
   • Postawa: dowolna
   • Czas strzelania: 10 minut
   • Ilość strzałów: 10
  • KONKURENCJA NR 2
   • Cel: Tarcza LONGSHOT™ 600, (zobacz tutaj)
   • Odległość: 200 metrów.
   • Postawa: dowolna
   • Czas strzelania: 10 minut
   • Ilość strzałów: 10
  • KONKURENCJA NR 3
   • Cel: Tarcza LONGSHOT™ 600, (zobacz tutaj)
   • Odległość: 300 metrów.
   • Postawa: dowolna
   • Czas strzelania: 10 minut
   • Ilość strzałów: 10
  • O klasyfikacji generalnej decyduje suma punktów uzyskanych w konkurencjach nr 1, nr 2, nr 3.
 • Dodatkowe informacje w rozdziale „Koszy uczestnictwa” oraz „Sprawy różne”.

Procedura strzelania

 • •  Po sygnale zawodnicy zajmują stanowiska i przygotowują się do strzelania.
 • •  Na komendę „Ładuj!” ładują magazynki i podpinają do broni.
 • •  Po komendzie „START!” wykonują strzelanie wg warunków odpowiednich dla strzelania nr 1, 2, 3.
 • •  Po komendzie „STOP – Rozładuj!” rozładowują broń, umożliwiają dokonanie kontroli przez sędziego.
 • •  Każdy strzał przed komendą „START” i po komendzie „STOP” skutkuje dyskwalifikacją (DQ!).
 1. Zawodnik strzela do jednej tarczy wg warunków strzelania konkurencji nr 1, nr 2 i nr 3, z jednej zadeklarowanej jednostki broni.
 2. Organizator dopuszcza możliwość strzelania z jednego egzemplarza broni przez dwóch lub większą ilość zawodników.
 3. Broń może być oparta (nie przymocowana/przykręcona) na dowolnym przedmiocie przyniesionym przez zawodnika. Do podparcia broni wolno używać np. plecaki lub zasobniki. Całość sprzętu (bez broni i amunicji) dodatkowego używanego przez zawodnika nie może ważyć więcej niż 8 kg. I może podlegać kontroli przez obsługę sędziowską.
 4. W konkurencji KARABIN HISTORYCZNY, na stanowisku strzeleckim zawodnik może posiadać tylko wymaganą ilość amunicji dla danego strzelania. Posiadanie dodatkowej amunicji skutkuje dyskwalifikacją (DQ!).
 5. Awaria broni lub amunicji jest sprawą zawodnika.
 6. Na stanowisko strzeleckie broń wnoszona jest w pokrowcach, futerałach lub skrzyniach transportowych. Jeżeli zawodnik wykorzysta go do podparcia lub stabilizacji broni, ekwipunek ten podlegał będzie ważeniu wraz z pozostałym sprzętem.
 7. Opuszczenie stanowiska z bronią możliwe jest tylko po jej rozładowaniu, sprawdzeniu przez sędziego i umieszczeniu w pokrowcu, futerale lub skrzyni transportowej. Nie zastosowanie się do wymogu skutkuje dyskwalifikacją (DQ!).
 8. Przebieg strzelań ocenianych może być rejestrowany przy pomocy urządzeń audio/video. Materiał ten dostępny jest tylko i wyłącznie dla obsługi sędziowskiej. Nie podlega on publikacji oraz dystrybucji i nie może być wykorzystywany do innych celów niż organizacyjnych LONGSHOT 2018.
 9. Wszelkiego rodzaju przeglądy i naprawy broni można wykonywać tylko w wyznaczonej strefie bezpieczeństwa (SAFETY AREA).
 10. Do strefy bezpieczeństwa nie wolno wnosić amunicji ostrej, ćwiczebnej a także atrap amunicji. Nie zastosowanie się skutkuję dyskwalifikacją (DQ!).
 11. W trakcie przemieszczania się po terenie strzelnicy, broń powinna znajdować się w pokrowcu, futerale lub skrzyni transportowej.
 12. W sprawach spornych decyzje ostateczną podejmuje sędzia główny.

Uczestnictwo

 • W zawodach uczestniczyć mogą firmy, instytucje i osoby prywatne posiadające stosowne pozwolenia w zakresie posiadania broni palnej o ile jest wymagane, zarejestrowane w terminie po wniesieniu opłaty startowej.

Klasyfikacja

 • Indywidualna

Nagrody

 • 1-3 Puchary.
 • 1-6 Dyplomów.

Termin zgłoszeń

 • Rejestracja tylko drogą elektroniczną na stronie www.longshot.pl  Ilość startujących ograniczona!

Koszty uczestnictwa

 • Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny.
 • Opłata startowa – 150 PLN od zawodnika.
 • Operatatorem płatności jest Dotpay Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków, KRS 0000700791, NIP: 6342661862. Na podstawie umowy pomiędzy KS Gwardia1924 i OSS DELTA, akceptantem jest Ośrodek Szkolenia Specjalistycznego DELTA S.C. Zbigniew Świerczek, Jarosław Kępiński, ul. A. Fredry 59, 40-662 KATOWICE, NIP: 9542689356, REGON: 241415556.
 • Fakturę VAT można otrzymać drogą elektroniczną w ciągu 7 dni od dokonania wpłaty i przesłaniu prośby, wraz pełnymi danymi firmy, mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sprawy różne

 1. W przypadku rejestracji i wniesienia opłaty startowej zawodnikowi, który rezygnuje ze startu nie przysługuje jej zwrot.
 2. W dniu 27.04.2018 r. w treningu mogą brać udział tylko i wyłącznie zarejestrowani zawodnicy z wniesioną opłatą startową.
 3. W przypadku takiej samej liczby punktów uzyskanych przez zawodników po ostatnim strzelaniu, organizator przeprowadza dogrywkę.
 4. Zasady oceny trafień są zgodne z przepisami ISSF.
 5. Zawodnik ma prawo do wnoszenia protestu dotyczącego uzyskanego wyniku, do 1 godziny po ich ostatecznym wywieszeniu (opublikowaniu). Po wytyczonym czasie wszelkie protesty i zastrzeżenia nie będą uwzględniane. W innych kwestiach protest zawodnika będzie uwzględniony po przedstawieniu go w formie pisemnej oraz wniesieniu opłaty arbitrażowej w wysokości 200 PLN lub 50 EUR do sędziego głównego zawodów.

Polityka prywatności

 • Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późń. zm.) uczestnik od momentu wysłania rejestracji wyraża zgodę do przetwarzania swoich danych osobowych w celach organizacyjnych i promocyjnych zawodów strzeleckich LONGSHOT 2018.

PZSS na Facebooku