Get Adobe Flash player

Selfie z gwiazdą sportu

Stop zwolnieniom z WF-u

Fundacja kibica

Kalendarz wydarzeń

Zawody: Monte Casino
Miejsce: Przecław

Termin: sobota, 19.05.2018 - sobota, 19.05.2018
Delegat techniczny: Ryszard Taysner s.kl.P - Zielona Góra
Kategoria: Zawody regionalne (open) - dt. na koszt organizatora

Rodzaje strzelań: karabin, pistolet

Kategoria wiekowa: mężczyźni, kobiety

Organizator:

Kierownik zawodów:Regulamin zawodów strzeleckich

Cel zawodów:

 • Wspomnienie bohaterów spod Monte Cassino
 • Integracja środowiska strzeleckiego.
 • Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu.

Organizator:

 • Klub Sportowy Elita Szczecin
 • Kontakt: tel. 601514800, http://www.ks-elita.pl

Termin i miejsce zawodów:

 • 19.05.2018 (sobota) 9.45-17.00
 • Strzelnica w Przecławiu k. Szczecina.

Program zawodów:

 • 9.45 rozpoczęcie zawodów
 • 10.00-16.00 przebieg konkurencji strzeleckich
 • 16.45 wręczenie nagród
 • 17.00 zakończenie zawodów
 • Rozgrywane konkuerncje:
  • Karabin centralnego zapłonu KCz 10 300m L OPEN
   • broń – karabin centralnego zapłonu w kalibrze do 12.7 mm z podziałem na klasy
   • ilość strzałów próbnych - 3
   • ilość strzałów ocenianych 10
   • odległość – 300 m
   • cel – tarcza pierścieniowa Esa zależna od klasy
   • postawa - leżąc
   • czas na konkurencję łącznie 20  min
   • broń wyłącznie własna
  • klasy:
   • Karabin Dowolny (Kdw) – przyrządy mechaniczne dowolne [Tarcza ESA 600],
   • Karabin Optyka (Kcz OPT) – przyrządy dowolne [Tarcza ESA 300]
   • Karabin Standard (Kcz - ST) – przyrządy celownicze mechaniczne otwarte [Tarcza ESA 600],
   • Karabin Standard SEMI AUTO (Kcz - SEMI) – przyrządy celownicze mechaniczne otwarte, broń samopowtarzalna zasilana z magazynka, wyłącznie w kalibrze 223 Rem lub 308win  [Tarcza ESA 600],
   • Karabin Sportowy KSp 20 L
    • broń sportowy 22LR
    • ilość strzałów próbnych - dowolna
    • ilość strzałów ocenianych - 20
    • odległość – 50 m
    • cel – tarcza pierścieniowa ISSF KSp
    • postawa – leżąc, dozwolone jest użycie pasa
    • czas na konkurencję łącznie 25min - 5 min próbne, konkurencja 20  min
    • broń własna, lub organizatora
   • Pistolet sportowy Psp 10  25m
    • broń – pistolet sportowy
    • ilość strzałów próbnych - dowolna
    • wymagana ilość amunicji 10
    • czas na konkurencję łącznie 15min - 5 min próbne, konkurencja 10  min
    • cele – Tarcza PSp
    • broń własna
   • Pistolet centralnego zapłonu Pcz 10  25m
    • broń – pistolet centralnego zapłonu
    • ilość strzałów próbnych - dowolna
    • wymagana ilość amunicji 10
    • czas na konkurencję łącznie 15min - 5 min próbne, konkurencja 10  min
    • cele – Tarcza PSp
    • broń własna

    REZULTATY

Uczestnictwo

 • posiadający licencję zawodniczą PZSS, kategoria OPEN, młodzicy

Klasyfikacja

 • indywidualna w każdej  konkurencji - open
 • indywidualna KSp - młodzicy
 • dwubój karabinowy - open
 • dwubój pistoletowy - open

Nagrody

 • Za miejsca 1- 3 w dwuboju karabinowym: medale, dyplomy i nagrody rzeczowe.
 • Za miejsca 1- 3 w dwuboju pistoletowym: medale, dyplomy i nagrody rzeczowe.

Koszty uczestnictwa

 • Opłata startowa za konkurencję 50 zł
 • Opłata zawiera poczęstunek

Zgłoszenia

 • Zapisy wyłącznie przez system informatyczny na http://www.ks-elita.pl Zapisy zostaną uruchomione ok 12.05.2018 r. Ilość miejsc ograniczona. 

Mapa dojazdu

 • Dojazd na strzelnicę ELITA w Przecławiu – http://www.ks-elita.pl
 • Sprawdź w mapach GOOGLE: Pozycja Lat: 53.37600 Long: 14.493782 lub wejdź bezpośrednio na adres: https://goo.gl/maps/85nzycWXacQ2  lub użyj swojego smartfona do odczytania kodu QR:

UWAGI DODATKOWE:

 • Konkurencja 1 - Dozwolone jest stosowanie podpór przednich w postaci dwójnogów. Nie są dozwolone resty i podpory typu trójnogi. Stosowanie podpór tylnych (np. monopodów itp.) jest dozwolone. Przednia i tylna podstawa karabinu nie może być połączona.
 • Na stanowisku strzeleckim zawodnik może posiadać tylko wymaganą ilość amunicji dla danego strzelania. Posiadanie dodatkowej amunicji skutkuje dyskwalifikacją.
 • Awaria broni lub amunicji jest sprawą zawodnika.
 • Na stanowisko strzeleckie broń wnoszona jest w pokrowcach, futerałach lub skrzyniach transportowych.
 • Opuszczenie stanowiska z bronią możliwe jest tylko po jej rozładowaniu, sprawdzeniu przez sędziego i umieszczeniu w pokrowcu, futerale lub skrzyni transportowej. Nie zastosowanie się do wymogu skutkuje dyskwalifikacją.
 • Wszelkiego rodzaju przeglądy i naprawy broni można wykonywać tylko w wyznaczonej strefie bezpieczeństwa.
 • Do strefy bezpieczeństwa nie wolno wnosić amunicji ostrej, ćwiczebnej a także atrap amunicji. Nie zastosowanie się skutkuję dyskwalifikacją.
 • W trakcie przemieszczania się po terenie strzelnicy, broń musi być rozładowana i  znajdować się w kaburze, pokrowcu, futerale lub skrzyni transportowej.
 • W sprawach spornych decyzje ostateczną podejmuje sędzia główny.
 • Zawodnik zobowiązany jest posiadać własne ochronniki słuchu i wzroku lub inne aparaty służące ochronie wzroku – pkt 7.2.9 – Urzędowy Przepisy i Regulaminy ISSF

PZSS na Facebooku