Get Adobe Flash player

Selfie z gwiazdą sportu

Stop zwolnieniom z WF-u

Fundacja kibica

 Skład Komisji:

 • Marek Matracki - przewodniczący

Materiały do pobrania:
Uwaga: Wnioski składające się z 2 i więcej stron proszę drukować po wypełnieniu dwustronnie
 1. Ogólne zasady bezpieczeństwa w strzelectwie sportowym
 2. Regulamim przyznawania i pozbawiania licencji zawodniczych, uprawniających do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach wchodzących w skład sportu strzeleckiego
  Załącznik nr 1 - Wniosek o wydanie licencji zawodniczej uprawniającej do udziału we współzawodnictwie w sporcie strzeleckim
  Załącznik nr 2 - Wniosek o przedłużenie licencji zawodniczej uprawniającej do udziału we współzawodnictwie w sporcie strzeleckim
  Załącznik nr 3 - Wniosek o przedłużenie licencji zawodniczej - zestawienie zbiorcze - wersja pdf, wersja Word.
  Załącznik nr 4 - Wzór licencji uprawniającyej do do udziału we współzawodnictwie w sporcie strzeleckim.
  Załącznik nr 5 - Wniosek o wydanie licencji zawodniczej uprawniającej do udziału we współzawodnictwie wyłącznie w konkurencjach pneumatycznych
 3. Ogólne zasady bezpieczeństwa w strzelectwie sportowym
 4. Regulamin nadawania i pozbawiania licencji uprawniających kluby do udziału we współzawodnictwie w sporcie strzeleckim.- nowy (25.09.2018)
 5. Regulamin przyznawania licencji trenerom strzelectwa sportowego 
 6. Regulamin egzaminów stwierdzający posiadanie kwalifikacji niezbędnych do uprawiania sportu strzeleckiego (patent strzelecki)
 7. Wniosek na patent strzelecki
 8. Program kursu do egzaminu na patent strzelecki
 9. Regulamin uzyskiwania uprawnien prowadzacego strzelanie 
 10. Wniosek o przyznanie licencji trenera strzelectwa sportowego
 11. Wniosek zgłoszenie przynależności do PZSS i przyznanie licencji klubowej 
 12. Wniosek o przedłużenie licencji klubowej- nowy (25.09.2018)
 13. Wniosek o przedłużenie licencji zawodniczej 
 14. Wniosek o wprowadzenie zmian w danych osobowych

PZSS na Facebooku