Get Adobe Flash player

Selfie z gwiazdą sportu

Stop zwolnieniom z WF-u

Fundacja kibica

  

Skład Komisji
 • Monika Łysiak – przewodniczący

Plan pracy Zespołu Metodyczno-Szkoleniowego i Doskonalenia Kadr Trenerskich
 Zespół na lata 2017-20120 ma wyznaczone następujące zadania:
 1. Opracowanie propozycji systemu współzawodnictwa sportowego, zadad eliminacji, norm kwalifikacyjnych, klas sportowych, itp.
 2. Wyznaczenie kierunków szkoleniowch poprzez publikowanie planów szkoleniowych i innych materiałów na stronie internetowej PZSS.
 3. Publikowanie materiałów szkoleniowych własnych i tłumaczonych na stronie internetowej PZSS.
 4. Opracowywanie zakresu badań diagnostycznych w strzelectwie sportowym na każdym poziomie zaawansowania (testy selekcyjne dla początkujących, badania psychologiczne, testy sprawności fizycznej, tworzenie nowej aparatury badawczej i programów komputerowych, itp.
 5. Opracowywanie pomocy szkoleniowych - plakatów, filmów, książek, trenażerów, itp., które przy wsparciu finansowym PZSS lub sponsorów mogłyby wspomóc proces szkoleniowy.
 6. Przygotowywanie pod względem programowym i prowadzenie rokrocznych (lub częściej) według zapotrzebowania środowiska strzeleckiego kursów doskonalenia zawodowego.
 7. Współpraca z innymi komisjami PZSSw tematach związanych ze szkoleniem (np. szkoły sportowe, popularyzacja strzelectwa sportowego, itp.). 
 
Do pobrania:

 

 1. Regulamin powoływnia kadry narodowej w strzelectwie sportowym
 2. Zasady eliminacji do zawodów głownych
 3. Kadra szkoleniowa PZSS
 4. Zbiór regulaminów PZSS oraz zasad organizacji i przeprowadzania zawodów w ogólnopolskim systemie współzawodnictwa sportowego na lata 2017-2020 (aktualizacja 28.02.2018).
 5. System Sportu Młodzieżowego - Regulamin współzawodnictwa sportowego młodzieży uzdolnionej - część ogólna (MSiT) (aktualizacja 1.01.2017)
 6. Druki zgłoszenia zawodników do udziału w zawodach (karabin, pistolet, rzutki)
 7. Regulamin przyznawania licencji trenerom strzelectwa sportowego (aktualizacja: 1.05.2017)
 8. Testy sprawnościowe do klasy sportowej o profilu strzeleckim - Gimnazjum
 9. Program wzorcowy kursu instruktorskiego w sporcie strzeleckim
  -
  Program kursu - pobierz
  -
  Wniosek o zatwierdzenie kursu Instruktorów Strzelectwa Sportowego
  -
  Regulamin procedury zatwierdzania kursów instruktora sportu strzeleckiego i wydawania legitymacji instruktora sportu strzeleckiego

 

 

PZSS na Facebooku