Get Adobe Flash player

I Puchar Polski

6 GP Józefa Zapędzkiego

Selfie z gwiazdą sportu

Stop zwolnieniom z WF-u

Fundacja kibica

 

Dokumenty Komisji Licencyjno-Patentowej

 1. Ogólne zasady bezpieczeństwa w strzelectwie sportowym
 2. Regulamim przyznawania i pozbawiania licencji zawodniczych, uprawniających do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach wchodzących w skład sportu strzeleckiego
  Załącznik nr 1 - Wniosek o wydanie licencji zawodniczej uprawniającej do udziału we współzawodnictwie w sporcie strzeleckim
  Załącznik nr 2 - Wniosek o przedłużenie licencji zawodniczej uprawniającej do udziału we współzawodnictwie w sporcie strzeleckim
  Załącznik nr 3 - Wniosek o przedłużenie licencji zawodniczej - zestawienie zbiorcze - wersja pdf, wersja Word.
  Załącznik nr 4 - Wzór licencji uprawniającyej do do udziału we współzawodnictwie w sporcie strzeleckim.
  Załącznik nr 5 - Wniosek o wydanie licencji zawodniczej uprawniającej do udziału we współzawodnictwie wyłącznie w konkurencjach pneumatycznych
 3. Ogólne zasady bezpieczeństwa w strzelectwie sportowym
 4. Regulamin nadawania i pozbawiania licencji uprawniających kluby do udziału we współzawodnictwie w sporcie strzeleckim.- nowy (16.11.2016)
 5. Regulamin przyznawania licencji trenerom strzelectwa sportowego (aktualizacja: 1.05.2017)
 6. Regulamin egzaminów stwierdzający posiadanie kwalifikacji niezbędnych do uprawiania sportu strzeleckiego (patent strzelecki)
 7. Wniosek na patent strzelecki
 8. Program kursu do egzaminu na patent strzelecki
 9. Regulamin uzyskiwania uprawnien prowadzacego strzelanie 
 10. Wniosek o przyznanie licencji trenera strzelectwa sportowego
 11. Wniosek zgłoszenie przynależności do PZSS i przyznanie licencji klubowej - nowy (16.11.2016)
 12. Wniosek o przedłużenie licencji klubowej- nowy (16.11.2016)
 13. Wniosek o przedłużenie licencji zawodniczej 
 14. Wniosek o wprowadzenie zmian w danych osobowych

Instrukcja prawidłowego wypełnienia wniosku o przyznanie licencji klubowej PZSS

 

Dokumenty Kolegium Sędziów

 Zakładka Kolegium Sędziów

 Dokumenty Komisji Metodyczno-Szkoleniowej i Doskonalenia Kadr Trenerskich

 1. Regulamin powoływnia kadry narodowej w strzelectwie sportowym
 2. Ramowe zasady eliminacji do zawodów głównych (IO, MŚ, ME) na lata 2017-2018
 3. Kadra szkoleniowa PZSS
 4. Zbiór regulaminów PZSS oraz zasad organizacji i przeprowadzania zawodów w ogólnopolskim systemie współzawodnictwa sportowego na lata 2017-2020 (aktualizacja 28.02.2018).
 5. System Sportu Młodzieżowego - Regulamin współzawodnictwa sportowego młodzieży uzdolnionej - część ogólna (MSiT) (aktualizacja 1.01.2017)
 6. Program wzorcowy kursu instruktorskiego w sporcie strzeleckim
  - Program kursu - pobierz
  - Wniosek o zatwierdzenie kursu Instruktorów Strzelectwa Sportowego
  - Regulamin wydawania legitymacji instruktora strzelectwa sportowego potwierdzającej kwalifikacje zawodowe do uzyskania licencji trenerskiej PZSS

Dokumenty Komisji Ds. Strzelania Dynamicznego i Czarnoprochowego

 1. Regulamin, rozgrywane dyscypliny, przepisy dodatkowe - ogólne, tarczowe, strzelań do rzutków, ogólne przepisy bezpieczeństwa - pobierz
 2. Odznaki strzeleckie w strzelectwie czarnoprochowym - pobierz

PZSS na Facebooku