I Edycja Turnieju Karabinowego „V Edycji” 100, 200 m

Rembertów

23.02 - 23.02.2019

Zawody długodystans. - dt na koszt organizatora

Dyscypliny

Pistolet
Karabin
Strzelba

Kategorie wiekowe

Kobiety i Mężczyźni
Juniorzy
Juniorzy młodsi
Młodzicy

Delegat techniczny

Leszek Chromiński , s.kl.P , Siedlce

Kierownik zawodów

Andrzej Domański
601281260
zimb-ad@zimb-ad.com.pl

Organizator

Stowarzyszenie Bractwo Strzeleckie SALWA Wołomin
Adres: 05-200 Wołomin, ul. Korsaka 4
E-mail: salwa@salwa.pl

Informacje dodatkowe

Rezultaty

Pobierz

Organizator:

 • Stowarzyszenie Bractwo Strzeleckie „Salwa” Wołomin, 05-200 Wołomin ul. Korsaka 4, www.salwa.pl, e-mail: salwa@salwa.pl
 • Kierownik zawodów – tel. 602 624 320

Cel zawodów

 • popularyzacja strzelectwa sportowego,
 • integracja środowisk strzeleckich,
 • wyłonienie najlepszych zawodniczek i zawodników,
 • ustanawianie rekordów województwa mazowieckiego,
 • zdobywanie odznak strzeleckich

Termin i miejsce zawodów

 • 23-24.02.2019
 • Rembertów – poligon za terenem ASW

Uczestnictwo

 • posiadający Patent Strzelecki
 • posiadający licencję PZSS.
 • posiadający pozwolenie na broń
 • miłośnicy strzelectwa sportowego.
 • przedstawiciele służb mundurowych.

Program zawodów

 • Rejestracja zawodników i wydawanie metryczek od godziny 08.45
 • Rozpoczęcie konkurencji strzeleckich od godziny 09.00
 • Zakończenie konkurencji strzeleckich i rozdanie nagród ok. godziny 14.30

Konkurencje:

 • Konkurencje snajperskie:
  • Konkurencja – karabin cz, dowolna ilość strzałów próbnych do górnego koła o  średnicy 19 cm oraz 2x5 strzałów do 2 tarcz o średnicy koła 13,5 cm.
   Maksymalnie po 5 przestrzelin w tarczach punktowanych.
   Maksymalna ilość punktów – 100. Odległość 100 m. 
  • Konkurencja – karabin cz, 3+10 strzałów do tarczy specjalnej. Odległość 200 m. Ocenie podlega 10 najlepszych przestrzelin w każdej tarczy. W przypadku większej ilości przestrzelin w tarczy, odejmowane są najwyższe trafienia
 • Pozycja - leżąc.
  • Przyrządy celownicze optyczne.
  • Karabin samopowtarzalny lub repetier.
  • Karabin podparty w jednym punkcie – poduszka strzelecka, dwójnóg (bipod).
  • Czas: 15 minut
 • Konkurencje tradycyjne
  • Konkurencja – karabin cz, 3+10 strzałów na odległość 100 m do tarczy TS-4, pozycja leżąc
  • Konkurencja – karabin cz, 3+10 strzałów na odległość 200 m do tarczy 23p, pozycja leżąc.
 • Ocenie podlega 10 najlepszych przestrzelin w każdej tarczy.
  • W przypadku większej ilości przestrzelin w tarczy, odejmowane są najwyższe trafienia.
 • Czas: 15 minut

 

Konkurencje dodatkowe

 • Pistolet centralnego zapłonu, 3+10 strzałów do tarczy sportowej. Ocenie podlega 10 najlepszych przestrzelin.
 • Karabinek bocznego zapłonu, 3 x 6 strzałów do tarczy sportowej.
  6 strzałów w pozycji leżącej; 6 strzałów w pozycji klęczącej; 6 strzałów w pozycji stojącej. Ocenie podlega 15 najlepszych przestrzelin.
  W czasie zmiany pozycji broń musi pozostać zabezpieczona.  

Klasyfikacje:

 • Konkurencje snajperskie – suma trafień 200+300 metrów
 • Konkurencje tradycyjne – suma trafień 100+200+300 metrów – broń własna
 • Konkurencje tradycyjne – suma trafień 100+200+300 metrów – broń klubowa
 • Konkurencje dodatkowe – suma trafień pistolet cz + karabinek bz

Nagrody:

 • Za miejsca I-III w każdej kategorii puchary i dyplomy

Zgłoszenia:

 • Przez internet za pomocą formularza dostępnego na stronie www.salwa.pl i profilu SBS Salwa w serwisie facebook.

Sprawy rożne

 • Konkurencje snajperskie tylko broń i amunicja własna.
 • Konkurencje tradycyjne - możliwość użyczenia broni przez organizatora
 • Konkurencje dodatkowe - możliwość użyczenia broni przez organizatora
 • Możliwość zakupu amunicji w kalibrze 7,62x39; 7,62x54R; .223; 9 mm; LR.22 (boczny zapłon)
 • Organizator zapewnia lunety obserwacyjne (tylko do konkurencji tradycyjnych).
 • Dopuszcza się używanie własnych lunet.
 • W zawodach obowiązują przepisy ISSF, PZSS oraz niniejszy regulamin
 • Organizator zapewnia ciepłe napoje i ciepły posiłek
 • W zawodach obowiązują przepisy PZSS oraz niniejszy regulamin
 • Zawody zgłoszone do kalendarza PZSS (Delegat).
 • Odbiór pucharów i dyplomów wyłącznie w dniu zawodów
 • Zabezpieczenie medyczne zawodów zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • Zawody odbędą się bez względu na pogodę

Składka na zawody

 • Konkurencje snajperskie (broń i amunicja własna) – 60 PLN
 • Konkurencja tradycyjna – karabin cz (broń i amunicja własna): - 70 PLN
 • Konkurencja tradycyjna – karabin KBK AK (broń i amunicja organizatora) - 130 PLN
 • Konkurencja tradycyjna – karabin Beryl .223 (broń i amunicja organizatora) - 150 PLN
 • Konkurencje dodatkowe – pistolet cz + karabinek bz, broń i amunicja własna - 30 PLN
 • Konkurencja dodatkowe – pistolet cz + karabinek bz, broń i amunicja organizatora – 60 PLN

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

Stowarzyszenie Bractwo Strzeleckie SALWA z siedzibą w Wołominie, przy ul. Korsaka 4, NIP 125-10-53-738, REGON 016246444, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000169116, jako administrator danych osobowych, informuje osoby zgłaszające się do udziału w zawodach o prawnych i formalnych wymogach dotyczących danych osobowych:

 • Podanie danych osobowych w formularzu zgłoszeniowym jest dobrowolne, ale niezbędne w celu dopuszczenia do udziału w zawodach.
  Odmowa podania danych osobowych lub odmowa wyrażenia zgody na ich przetwarzanie, będzie skutkowała brakiem możliwości udziału w zawodach.
 • Każda osoba wypełniająca formularz zgłoszeniowy, lub udostepniająca swoje dane osobowe w procesie rejestracji ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;
 • Podane dane będą przetwarzane na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia czynności związanych z udziałem w zawodach i opublikowane w formie komunikatu końcowego na ogólnodostępnej stronie internetowej www.salwa.pl, oraz przekazane w formie elektronicznej do Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, zgodnie z wymogami i regulaminami Związku
 • Każda osoba biorąca udział w zawodach ma prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • Startujący wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku w celu dokumentacji fotograficznej i filmowej zawodów.

Oświadczenia startującego

 • Startujący oświadcza, że zapoznał się z regulaminem zawodów.
 • Startujący oświadcza, że posiada umiejętności posługiwania się bronią palną, niezbędne do startu w niniejszych zawodach.
 • Startujący oświadcza, że jego stan zdrowia pozwala na udział w zawodach strzeleckich i startuje w nich na własną odpowiedzialność.

ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE ZMIANY W REGULAMINIE ZAWODÓW.

Podziel się