Black Powder Only IVI runda w strzelectwie czarnoprochowym

Płock

27.04 - 27.04.2019

Strzelanie czarnoproch. - dt. na koszt organizatora

Dyscypliny

Pistolet
Karabin
Strzelba

Kategorie wiekowe

Kobiety i Mężczyźni
Juniorzy
Juniorzy młodsi
Młodzicy

Delegat techniczny

Andrzej Komosiński

Kierownik zawodów

Paweł Ślepowroński
517 619 924
pawel.slepowronski@gmail.com

Organizator

Klub Strzelecki GROT Płock
Adres: ul. Norbertańska 6, 09-402 Płock
Strona internetowa organizatora

Informacje dodatkowe

Regulamin Zawodów

Cel zawodów

 • popularyzacja sportu strzeleckiego;
 • popularyzacja strzelectwa z historycznej broni palnej i jej replik;
 • integracja środowiska kolekcjonerów dawnej broni palnej;
 • rywalizacja sportowa środowiska strzelców historycznych prowadzona na zasadach Muzzle Loaders Associations International Committee (MLAIC) i Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego (PZSS);
 • podnoszenie kwalifikacji strzeleckich przez strzelców historycznych;
 • zdobywanie odznak strzeleckich PZSS.

Organizator

 • Klub Strzelecki GROT Płock, Norbertańska 6, 09-402 Płock, grot.plock@gmail.com
 • Kierownik zawodów: Paweł Ślepowroński, tel. 517-619-924, pawel.slepowronski@gmail.com
 • we współpracy ze Stowarzyszeniem Klubem Sportowym GROT Mikołajewo 29, 09-440 Staroźreby

Termin i miejsce zawodów

 • 27.04.2019, Płock, ul. Norbertańska 6
 • Biuro zawodów będzie czynne od godz. 08:00.
 • rejestracja uczestników, kontrola broni godz. 08:30
 • rozpoczęcie zawodów godz. 09:00       
 • zmiany startowe co 45 min      
 • wywieszenie wyników wyniki końcowe do 30 min po zakończeniu ostatniej zmiany
 • wręczenie medali i dyplomów oraz zakończenie Zawodów ok. 60 min po zakończeniu ostatniej zmiany

Program zawodów

Broń długa

 • Miquelte / Miguelete (MLAIC nr 1)
  • broń — wojskowy gładkolufowy muszkiet skałkowy
  • przyrządy celownicze — właściwe odpowiedniemu oryginałowi broni (typ oryginalny wojskowy, bez szczerbiny)
  • pocisk — wyłącznie okrągła kula
  • czyszczenie — nie dozwolone
  • lejek — wyłącznie krótki
  • tarcza — francuska wojskowa na 200 m
  • postawa — stojąca
  • odległość — 50 m
 • Vetterli (MLAIC nr 15)
  • broń — dowolny muszkiet lontowy lub skałkowy, dowolny karabin skałkowy lub kapiszonowy
  • przyrządy celownicze — właściwe odpowiedniemu oryginałowi broni
  • pocisk — okrągła kula lub każdego typu wydłużony pocisk
  • czyszczenie — dozwolone
  • lejek — dozwolony
  • tarcza — ISSF 20/50 (TS–2)
  • postawa — stojąca
  • odległość — 50 m
 • Pennsylvania (MLAIC nr 36)
  • broń — dowolny karabin skałkowy
  • przyrządy celownicze — właściwe odpowiedniemu oryginałowi broni
  • pocisk — wyłącznie okrągła kula
  • czyszczenie — dozwolone
  • lejek — dozwolony
  • tarcza — ISSF 20/50 (TS–2)
  • postawa — stojąca
  • odległość — 50 m
 • Lamarmora (MLAIC nr 37)
  • broń — wojskowy karabin kapiszonowy bez przyspiesznika, kaliber powyżej 13,5 mm (0.5315”)
  • przyrządy celownicze — właściwe odpowiedniemu oryginałowi broni (otwarte, typ oryginalny wojskowy z dopuszczalnymi niewielkimi modyfikacjami)
  • pocisk — zgodny z epoką i modelem broni
  • czyszczenie — nie dozwolone
  • lejek — wyłącznie krótki
  • tarcza — ISSF 20/50 (TS–2)
  • postawa — stojąca
  • odległość — 50 m

Broń krótka

 • Cominazzo (MLAIC nr 2)
  • broń — dowolny jednostrzałowy pistolet lontowy lub skałkowy o lufie gładkiej
  • przyrządy celownicze — właściwe odpowiedniemu oryginałowi broni
  • pocisk — wyłącznie okrągła kula
  • czyszczenie — dozwolone
  • lejek — dozwolony
  • tarcza — ISSF 20/50 (TS–2)
  • postawa — stojąca, strzelanie z jednej ręki
  • odległość — 25 m
 • Kuchenreuter (MLAIC nr 6)
  • broń — dowolny jednostrzałowy pistolet kapiszonowy o lufie gwintowanej
  • przyrządy celownicze — właściwe odpowiedniemu oryginałowi broni z XIX w.
  • pocisk — wyłącznie okrągła kula
  • czyszczenie — dozwolone
  • lejek — dozwolony
  • tarcza — ISSF 20/50 (TS–2)
  • postawa — stojąca, strzelanie z jednej ręki
  • odległość — 25 m
 • Mariette (MLAIC nr 12)
  • broń — replika dowolnego rewolweru kapiszonowego
  • przyrządy celownicze — właściwe odpowiedniemu oryginałowi broni, wysokość muszki dowolna, o profilu i stylu oryginału, jaskółczy ogon nie może przekraczać krawędzi lufy
  • pocisk — okrągła kula lub spiczasty pocisk
  • czyszczenie — dozwolone
  • lejek — zbędny
  • tarcza — ISSF 20/50 (TS–2)
  • postawa — stojąca, strzelanie z jednej ręki
  • odległość — 25 m
 • Donald Malson (MLAIC nr 23)
  • broń — replika dowolnego rewolweru kapiszonowego
  • przyrządy celownicze — właściwe odpowiedniemu oryginałowi broni, wysokość muszki dowolna, o profilu i stylu oryginału, jaskółczy ogon nie może przekraczać krawędzi lufy
  • pocisk — okrągła kula lub spiczasty pocisk
  • czyszczenie — dozwolone
  • lejek — zbędny
  • tarcza — ISSF 20/50 (TS–2)
  • postawa — stojąca, strzelanie z jednej ręki
  • odległość — 50 m
 • Pulaski vel Kuchenreuter L–50 (non MLAIC)
  • broń — dowolny jednostrzałowy pistolet kapiszonowy o lufie gwintowanej
  • przyrządy celownicze — właściwe odpowiedniemu oryginałowi broni z XIX w.
  • pocisk — wyłącznie okrągła kula
  • czyszczenie — dozwolone
  • lejek — dozwolony
  • tarcza — ISSF 20/50 (TS–2)
  • postawa — stojąca, strzelanie z jednej ręki
  • odległość — 50 m

Uczestnictwo

 • Członkowie klubów strzeleckich i bractw kurkowych posiadający aktualną na rok 2019 Licencję Zawodnika PZSS.
 • Bez ograniczenia wieku kobiety i mężczyźni, kategoria open
 • Zawodnicy przyjeżdżają na koszt własny, organizator nie organizuje ani nie zapewnia noclegu.
 • Sędziowie pełniący swoje obowiązki w trakcie niniejszych zawodów nie mogą startować w żadnej z konkurencji.

Punktacja

 • Indywidualna. Konkurencja będzie liczona, jeżeli wystartuje w niej minimum 4 zawodników. Miejsca 1–3 medale i dyplomy, miejsca 4–6 dyplomy.

Nagrody

 • Miejsca 1–3 medale i dyplomy, miejsca 4–6 dyplomy.

Zgłoszenia

 • Elektronicznie — zgłoszenia należy kierować do  Jarosława Walczaka na adres grot.plock@gmail.coml
  W zgłoszeniu należy obligatoryjnie podać: imię i nazwisko, miejscowość zamieszkania, przynależność do klubu sportowego/strzeleckiego względnie innej organizacji, numer licencji PZSS oraz konkurencje, w których chce się startować. Niniejsze dane będą niezbędne przy sporządzeniu komunikatu z zawodów. Uczestnicy, którzy przyślą zgłoszenia elektroniczne, mogą zasugerować godzinę startu. W miarę możliwości technicznych ich wnioski będą spełniane. Kolejność na liście startowej jest ustalona w miarę wolnych miejsc w poszczególnych zmianach.
 • Osobiście — od godz. 08:30 w dniu zawodów. Uczestnicy zapisujący się osobiście będą dopisywani do kolejek startowych w miarę wolnych stanowisk w poszczególnych zmianach.

Koszty uczestnictwa

 • Opłaty startowe wynoszą od osoby: 40,00 PLN za pierwszą konkurencja i po 30,00 PLN za każdą następną. Organizator zapewnia zawodnikom jeden ciepły posiłek oraz napoje gorące (kawa, herbata) i zimne.

Sprawy różne

 • Broń
  • W konkurencjach MLAIC Zawody przeprowadzane będą wyłącznie z użyciem odprzodowej broni czarnoprochowej rozdzielnego ładowania (oryginałów i replik). Organizator nie zapewnia broni, amunicji ani prochu czarnego. Zawodnicy strzelają z własnej albo użyczonej broni i amunicji. W przypadku broni rozdzielnego ładowania wyprodukowanej przed 1885 r. oraz jej replik nie wymaga się od uczestników pozwoleń na broń. Po rejestracji w biurze zawodów, przed dopuszczeniem do strzelania, obowiązuje kontrola broni pod względem historycznym, sprawności technicznej oraz bezpieczeństwa dla strzelca i innych uczestników Zawodów.
 • Przebieg konkurencji MLAIC
  • Przepisy ogólne
   • Zawodnicy zobowiązani są do zajmowania wyznaczonych stanowisk odpowiednio wcześniej. Jeśli zawodnik nie znajdzie się na stanowisku, zostanie trzykrotnie wywołany w odstępach minutowych, po czym jego kolejka startowa przepada, a opłata startowa nie podlega zwrotowi. W szczególnych okolicznościach, w miarę wolnych miejsc, sędzia prowadzący strzelanie na danej osi może wyrazić zgodę, żeby zawodnik strzelał w późniejszej zmianie.
   • Broń i jej ewentualne dodatkowe wyposażenie (np. pas strzelecki, stopka, bączek), rodzaj i wymiary przyrządów celowniczych, sposób ładowania i rodzaj amunicji – o ile nie są określone w niniejszym Regulaminie Zawodów — przyjmuje się, że muszą odpowiadać Constitutions, rules & regulations MLAIC, August 2012 (http://www.mlaic.org/constitution%20and%20rules.htm) dla danej konkurencji.
   • Każda usterka broni, której zawodnik nie jest w stanie samodzielnie usunąć w czasie trwania konkurencji, powoduje wykluczenie zawodnika z tej konkurencji.
   • Usterka broni, wymagająca pomocy osób trzecich, powoduje wykluczenie zawodnika z zawodów.
   • Zamiana bądź wymiana broni podczas trwania konkurencji jest zabroniona.
   • Konkurencje kulowe
   • Czas trwania konkurencji wynosi 30 min.
   • Zawodnik oddaje 13 strzałów do 2 identycznych tarcz, pierwsza na 7 strzałów, druga na 6 — lub odwrotnie (można strzelać w dowolnej kolejności). W przypadku, gdy zawodnik oddał więcej niż 13 strzałów do tarcz lub w tarczach znajduje się w sumie więcej niż 13 przestrzelin, lub w jednej z tarcz znajduje się więcej niż 7 przestrzelin, a nie został zgłoszony strzał do tarczy konkurenta, odlicza się najwyżej punktowane przestrzeliny.
   • Wyjątkiem jest konkurencja Miquelet, w której zawodnik oddaje 13 strzałów tylko do 1 tarczy.
   • Ocenianych na rezultat jest 10 najlepszych strzałów.
   • Strzał oddany do tarczy konkurenta musi być zgłoszony sędziemu i będzie uznany za 0 („zero”).
   • Aby przestrzelina mogła być zaliczona do wyższej wartości, jej środek musi być na co najmniej na linii lub wewnątrz pola o wyższej wartości.
   • Każdy strzał po komendzie „START” zaliczony zostanie do konkurencji, za wyjątkiem zgłoszonego wcześniej sędziemu „białego strzału” lub strzału poza tarcze (fouling shot).
   • Przypadki przy ładowaniu, takie jak załadowanie dwóch kul/pocisków, czy załadowanie kuli/pocisku bez prochu, mogą być usunięte po zgłoszeniu u sędziego, w którego obecności strzelec musi oddać strzał w kulochwyt poza tarcze, żeby opróżnić broń. Taki strzał nie będzie liczony w konkurencji 13 strzałów w zawodach.
   • Dozwolona jest kontrola (weryfikacja) strzałów przez strzelca przy pomocy lunety. Nie może tego czynić inna osoba (asysta).
   • Dopuszczalne jest używanie ubrań strzeleckich (kurtek, rękawic i butów).
   • Niedopuszczalne jest używanie spodni strzeleckich oraz spodni z usztywnieniem mających wpływ na polepszenie statyki strzelającego.
   • Przy równej sumie punktów kilku zawodników (remisy) w konkurencjach indywidualnych zwycięża ten, kto ma więcej przestrzelin wyższej punktacji (w porządku malejącym), a jeśli i tutaj jest remis, przegranego typuje się ustalając najdalej oddalony od środka tarczy strzał z 10 zaliczanych. Jeśli i po tej metodzie są wyniki remisowe, uwzględnia się 3 odrzucone przy liczeniu strzały.
   • W pozostałych nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Zawodów kwestiach mają zastosowanie Constitutions, rules & regulations MLAIC, August 2012 (http://www.mlaic.org). W przypadku braku w danej kwest jednoznacznych bądź bezpiecznych przepisów MLAIC bądź SASS, zastosowanie mają Urzędowe przypisy i regulaminy ISSF (http://www.pzss.org.pl). 

Przepisy bezpieczeństwa podczas Zawodów

 • W trakcie trwania zawodów obowiązują: niniejszy Regulamin Zawodów wraz z Przepisami bezpieczeństwa podczas Zawodów oraz Regulamin Strzelnicy w [*].
 • Wszyscy uczestnicy zawodów zobowiązani są do ścisłego przestrzegania niniejszego Regulaminu Zawodów wraz z Przepisami bezpieczeństwa podczas ZawodówRegulamin Strzelnicy w Płocku. oraz poleceń osób prowadzących strzelanie. Niestosowanie się do ww. powoduje dyskwalifikację i usunięcie ze strzelnicy.
 • Obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu i środków odurzających na terenie strzelnicy, jak również przebywania tu osób będących pod ich wpływem.
 • Każdy zawodnik może zostać poddany kontroli trzeźwości/kontroli antydopingowej przy pomocy alkomatu.
 • Sędzia może w każdej chwili poddać badaniu trzeźwości każdą osobę przebywająca na stanowisku strzeleckim, a w przypadku stwierdzenia, że osoba jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, usunąć z terenu strzelnicy.
 • Jakiekolwiek zachowanie uznane przez sędziego za niebezpieczne może skutkować natychmiastową dyskwalifikacją.
 • Widownia zgromadzona na strzelnicy powinna przebywać w odległości nie mniejszej niż 3 m od stanowisk strzeleckich.
 • Nikt z wyjątkiem sędziów nie może komunikować się ze strzelającym zawodnikiem w trakcie trwania konkurencji.
 • Dopuszcza się użycie wyłącznie prochu czarnego produkcji przemysłowej. Wszystkie ładunki muszą być przygotowane w pojemnikach jednodawkowych, wykonanych z materiału niegromadzącego ładunków elektrostatycznych. Pojemniki z podsypką nie mogą zawierać więcej niż 16 g prochu.
 • Zabrania się do używania do nabijania broni prochownic.
 • Dopuszczone są przybitki tylko z materiałów naturalnych (filc, papier, kasza manna itp.). Niedopuszczalne jest używanie przybitek plastikowych.
 • Broń na stanowiska strzeleckie można przenosić wyłącznie w pokrowcach, pudełkach lub kasetach, rozładowaną.
 • Kapiszony należy trzymać w pudełkach oraz przynosić je na linię ognia tylko w ilości koniecznej i w zamkniętym pudełku (dozwolone są zamknięte kapiszonowniki).
 • Podczas trwania konkurencji zawodnicy zobowiązani są do używania ochronników wzroku i słuchu.
 • Obowiązkowe jest zabezpieczanie smarem komór bębna rewolweru ponad kulami/pociskami.
 • Zabrania się ładowania broni z założonym kapiszonem lub podsypaną panewką.
 • Zapłon (podsypka, kapiszony) może być założony tylko wtedy, gdy broń skierowana jest w kierunku kulochwytu.
 • Obowiązuje absolutny zakaz palenia tytoniu i innych używek na linii ognia.
 • Podczas zawodów zabronione jest ładowanie broni przed komendą „START”.
 • Zakładanie kapiszonów / podsypanie panewki może odbywać się tylko bezpośrednio na stanowisku strzeleckim po komendzie „START”.
 • Każda broń musi być pozbawiona zapłonu, a urządzenia zapłonowe ustawione w pozycji bezpieczeństwa, podczas czasowego przerwania ognia po komendzie „STOP” lub „PRZERWIJ STRZELANIE”: zawodnik zdejmuje kapiszon z kominka lub zsypuje proch z panewki, ustawia kurek w pozycji „zabezpieczone”, w rewolwerze opuszcza kurek opuszczając go na pole bębna pomiędzy komorami albo komorę pustą.
 • „Biały strzał” lub strzał poza tarcze (fouling shot) musi zostać zgłoszony sędziemu, a broń musi być skierowana lufą w kierunku kulochwytu.
 • Wystrzelenie po komendzie „STOP”, „PRZERWIJ STRZELANIE” lub innej, jednoznacznie sugerującej przerwanie strzelania, powoduje dyskwalifikację zawodnika.
 • Każda broń musi być rozładowana całkowicie po zakończeniu konkurencji i przed oddaleniem się z linii ognia.
 • Odkładanie naładowanej broni na stanowisku strzeleckim jest zabronione i będzie skutkowało natychmiastową dyskwalifikacją.
 • Każdorazowe opuszczenie stanowiska strzeleckiego należy zgłosić sędziemu wraz z okazaniem rozładowanej broni.
 • W przypadku braku zapłonu (niewypału) broń musi być trzymana i skierowana w kierunku celu przez co najmniej 1 min. Każda następna czynność musi być wykonana przy lufie skierowanej cały czas w kierunku kulochwytu.
 • Jeżeli problem wynikający z nieprawidłowego funkcjonowania broni nie może być natychmiast usunięty przez samego strzelca — ten informuje sędziego zanim podejmie jakiekolwiek inne postępowanie.
 • Broń oryginalna musi być w stanie pozwalającym na bezpieczne użytkowanie; repliki muszą być dobrej i bezpiecznej konstrukcji.
 • Nie należy przekraczać normalnych tabel ładowania dla nowoczesnego prochu czarnego.
 • Komendy wydawane przez sędziego i pozostałe warunki bezpieczeństwa — identyczne jak w przepisach ISSF. Komendy: początek konkurencji — „START”, przerwanie ognia — „STOP” lub „PRZERWIJ STRZELANIE” (względnie inna komenda jednoznacznie sugerująca konieczność natychmiastowego przerwania strzelania), koniec konkurencji — „STOP”.
 • W konkurencjach MLAIC sankcje i kary zgodne z Urzędowymi przypisami i regulaminami ISSF: ostrzeżenie (żółta kartka), upomnienie i odjęcie 2 punktów (zielona kartka) oraz dyskwalifikacja (czerwona kartka); w konkurencjach SASS — zgodnie z przepisami SASS.

Zmiana Regulaminu Zawodów

 • Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość, w uzasadnionych przypadkach, zmiany niniejszego Regulaminu Zawodów.
Podziel się