Long Range Shooting 2019 -

II Runda Pucharu Polski Open
w strzelaniach długodystansowych

Zielonka

01.06 - 02.06.2019

Zawody długodystans. - dt na koszt organizatora

Dyscypliny

Pistolet
Karabin
Strzelba

Kategorie wiekowe

Kobiety i Mężczyźni
Juniorzy
Juniorzy młodsi
Młodzicy

Delegat techniczny

Adam Morawski , s.kl.P , Łomianki

Kierownik zawodów

Andrzej Domański
601281260
zimb-ad@zimb-ad.com.pl

Organizator

Stowarzyszenie Bractwo Strzeleckie SALWA Wołomin
Adres: 05-200 Wołomin, ul. Korsaka 4
E-mail: salwa@salwa.pl

Team99 Rafał Klecki
Adres: ul Sochaczewska 18, lok 7 Brwinów
Telefon: 509991898
E-mail: team99@team99.pl
Strona internetowa organizatora

Informacje dodatkowe

Rezultaty

Pobierz

Regulamin  zawodów

Cel zawodów

 • wyłonienie najlepszych strzelców w poszczególnych klasach i konkurencjach
 • popularyzacja strzelectwa długodystansowego

Organizator zawodów

 • Stowarzyszenie Bractwo Strzeleckie SALWA Wołomin,
 • Kierownik zawodów Andrzej Domański, zimb-ad@zimb-ad.com.pl
 • Bezpośredni organizator zawodów: TEAM99 Rafał Klecki, ul Sochaczewska 18, lok 7  Brwinów

Termin i miejsce zawodów 

 • data przyjazdu i zakończenia zawodów 1-2.06.2019,
 • dokładny adres strzelnicy: Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 7, 05 220 Zielonka

Program zawodów

 • strzelania na dystansie od 100 do 1200 metrów
 • W dniu 1.06.2019 trening według określonego grafiku
 • w dniu 2.06.2019 strzelania oceniane
 • zakończenie zawodów i wręczenie trofeów 2.06.2019 około godz 17.00

Uczestnictwo

 • posiadający licencję zawodniczą PZSS,
 • żołnierze i funkcjonariusze służb państwowych RP;
 • myśliwi;
 • osoby posiadające pozwolenia w zakresie posiadania broni palnej;

Punktacja

 • Indywidualna,

Nagrody        

 • za miejsca 1-3 - medale, za miejsca 1-3 - puchary, za miejsca 1-6 dyplomy, za miejsca 1-3 - nagrody rzeczowe

Zgłoszenia

 • termin zgłoszeń, do dnia 15 maja 2019r. (lub do wyczerpania dostępnych miejsc startowych), .

Koszty uczestnictwa

 • startowe zgodnie z informację zawartą w regulaminie zawodów,
 • koszty zakwaterowania we własnym zakresie.
 • koszty wyżywienia we własnym zakresie.
 • inne koszty – ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków leży po stronie uczestników.

Sprawy różne

 • zmiany i odstępstwa od przepisów międzynarodowych, zgodnie ze szczegółowym regulaminem zawodów
 • możliwość wypożyczenia broni - brak. Strzelanie z broni spełniającej parametry określone w regulaminie zawodów.
Podziel się