XXI strzelanie o Trofeum Złotego Niedźwiadka

Wrocław

05.10 - 05.10.2019

Strzelanie czarnoproch. - dt. na koszt organizatora

Dyscypliny

Pistolet
Karabin
Strzelba

Kategorie wiekowe

Kobiety i Mężczyźni
Juniorzy
Juniorzy młodsi
Młodzicy

Delegat techniczny

Romuald Górski , s.kl M , Grabowno Wielkie

Kierownik zawodów

Paweł Leszczyński
606191907
breneka@wp.pl

Organizator

Bractwo Kurkowe Miasta Wrocławia
Adres: ul. Cieszyńskiego 9 50-136 Wrocław

Informacje dodatkowe

Regulamin zawodów

Cel Zawodów:

 • Propagowanie idei i tradycji Bractw Kurkowych, Organizacji i Związków Strzelców Historycznych.
 • Popularyzacja sportu strzeleckiego.
 • Popularyzacja strzelectwa z broni historycznej (czarnoprochowej) i jej replik.
 • Rywalizacja sportowa środowiska strzelców czarnoprochowych prowadzona na zasadach międzynarodowych (MLAIC).

Organizator:

 • Bractwo Kurkowe Miasta Wrocławia.

Miejsce:

 • Strzelnica Stadionu Olimpijskiego ul. Paderewskiego 35 we Wrocławiu.
  (współrzędne dla nawigacji: Szerokość: 51° 7′ 10″ N 51.119444° Długość: 17° 5′ 47″ E 17.096389°)

Termin i harmonogram

 • Zawody odbędą się 5 października 2019.
 • HARMONOGRAM: (realizowany w zależności od ilości uczestników)
  • 9.00 – 12.00 – rejestracja uczestników, kontrola broni
  • 10.00 – rozpoczęcie strzelań
  • 11.45 – otwarcie zawodów
  • 17.00 – ogłoszenie listy finalistów i rozpoczęcie strzelań finałowych
  • 18.00 – wręczenie nagród i dyplomów
  • 19.00 – zakończenie zawodów
 • Konkurencje z broni czarnoprochowej będą rozgrywane w 7 zmianach rozpoczynających się orientacyjnie o godz.:
  I - 10.00; II - 11.00; III - 12.15; IV - 13.00; V - 14.00; VI - 15.00 i VII - 16.00.

Uczestnicy zawodów

 • Z uwagi na rangę zawodów i chęć propagowania Strzelania o Trofeum wrocławskiego Złotego Niedźwiadka wśród rosnącej rzeszy pasjonatów historii i tradycji strzeleckich, Bractwo Kurkowe Miasta Wrocławia zaprasza do udziału w zawodach całą społeczność strzelców historycznych zrzeszonych w Bractwach Kurkowych i innych Organizacjach Strzeleckich i Patriotycznych.
 • Ze względów bezpieczeństwa do zawodów będą dopuszczone jedynie osoby umiejące sprawnie obchodzić się z bronią, a więc należące do Bractw Kurkowych, PZSS, LOK, PSSH, Klubów Strzeleckich, Stowarzyszeń i Grup rekonstrukcyjnych oraz strzelcy czynnie uczestniczący w dotychczas rozgrywanych zawodach z broni historycznej – czarnoprochowej.

Broń

 • Zawody przeprowadzane będą z użyciem broni czarnoprochowej oraz centralnego i bocznego zapłonu. Organizator NIE ZAPEWNIA broni ani amunicji czarnoprochowej oraz prochu czarnego. Organizator ZAPEWNIA broń i amunicję do strzelań do   KURA (broń centralnego zapłonu). W przypadku broni wyprodukowanej przed rokiem 1885 lub replik takiej broni (zgodnie z przepisami obowiązującej Ustawy o broni i amunicji) Organizator nie wymaga od uczestników pozwolenia na broń.

Komisja sędziowska

 • Zawody prowadzone będą przez uprawnionych Instruktorów Strzelectwa Sportowego oraz sędziów klasy I, II, i III licencjonowanych przez PZSS. Na zawodach obecny będzie delegat techniczny PZSS.

Konkurencje:

Strzelanie o Trofeum Złotego Niedźwiadka: W ramach Strzelania o Trofeum Złotego Niedźwiadka zostaną przeprowadzone 2 kategorie konkurencji: Broń długa czarnoprochowa oraz Broń krótka czarnoprochowa.

 • Broń długa czarnoprochowa:
  • Vetterli (karabin kapiszonowy 50 m)
   • broń - każdy muszkiet lontowy lub skałkowy, każdy karabin skałkowy lub kapiszonowy,
   • przyrządy celownicze właściwe przepisom odpowiedniej klasy broni,
   • tarcza ISSF 20/50
   • postawa stojąc, odległość 50 metrów.
  • Pennsylvania (karabin skałkowy 50m)
   • broń - dowolny karabin skałkowy o dowolnym kalibrze
   • przyrządy celownicze właściwe przepisom odpowiedniej klasy broni,
   • tarcza ISSF 20/50
   • postawa stojąc, odległość 50 metrów.
  •  Lamarmora (karabin kapiszonowy wojskowy 50m)
   • broń - kapiszonowy karabin wojskowy, kaliber powyżej 13,5mm (.5315”), brak przyspiesznika,
   • przyrządy celownicze - typ oryginalny wojskowy
   • tarcza ISSF 20/50
   • postawa stojąc, odległość 50 metrów.
  • Sharps (broń długa 50 m NON-MLAIC)
   • broń – dowolny karabin czarnoprochowy ładowany odtylcowo nabojem papierowym (np. Sharps, Kammerlader, Mont Storm, Gallager itp.),
   • przyrządy celownicze właściwe czasom powstania oryginału,
   • tarcza ISSF 20/50
   • postawa stojąc, odległość 50 metrów.
  • Miquelet (muszkiet skałkowy 50 m)
   • broń – wojskowy gładkolufowy muszkiet skałkowy,
   • przyrządy celownicze – typ oryginalny wojskowy bez szczerbiny,
   • tarcza – francuska tarcza wojskowa na 200 metrów .
   • postawa stojąc, odległość 50 metrów.
 • Broń krótka czarnoprochowa:
  • Kuchenreuter (pistolet kapiszonowy 25 m)
   • broń - dowolny jednostrzałowy pistolet kapiszonowy, dowolnego kalibru o lufie gwintowanej,
   • przyrządy celownicze wg XIX wieku,
   • tarcza ISSF 20/50
   • postawa stojąc, strzelanie z jednej ręki, odległość 25 metrów.
  • Mariette (Rewolwer 25m)
   • broń – dowolny rewolwer kapiszonowy,
   • przyrządy celownicze wg czasów powstania broni, wysokość muszki dowolna, o profilu w stylu oryginału,
   • tarcza ISSF 20/50
   • postawa stojąc, strzelanie z jednej ręki, odległość 25 metrów.
  • Cominazzo (Pistolet skałkowy gładkolufowy 25m)
   • broń – dowolny jednostrzałowy gładkolufowy pistolet skałkowy
   • przyrządy celownicze właściwe dla czasów powstania oryginału,
   • tarcza ISSF 20/50
   • postawa stojąc, strzelanie z jednej ręki, odległość 25 metrów.
  • Patriot (broń czarnoprochowa krótka dowolna, NON-MLAIC)
   • broń – dowolny pistolet lub rewolwer, zapłon kołowy, skałkowy, kapiszonowy, dowolny kaliber,
   • przyrządy celownicze właściwe dla czasów powstania oryginału,
   • tarcza ISSF 20/50
   • postawa stojąc, strzelanie z jednej lub dwóch rąk, odległość 25 metrów.
  • Donald Malson (Rewolwer 50m)
   • broń – dowolny rewolwer kapiszonowy,
   • przyrządy celownicze wg czasów powstania broni, wysokość muszki dowolna, o profilu w stylu oryginału,
   • tarcza ISSF 20/50
   • postawa stojąc, strzelanie z jednej ręki, odległość 50 metrów.
  • Kuchenreuter L50 (pistolet kapiszonowy 50 m, NON-MLAIC)
   • broń - dowolny jednostrzałowy pistolet kapiszonowy, dowolnego kalibru o lufie gwintowanej,
   • przyrządy celownicze wg XIX wieku,
   • tarcza ISSF 20/50
   • postawa stojąc, strzelanie z jednej ręki, odległość 50 metrów.

Finał strzelania o trofeum Złotego Niedźwiadka

 • Do finału strzelania o trofeum Złotego Niedźwiadka zostanie dopuszczonych 10 zawodników, którzy zdobędą największą ilość punktów liczonych jako suma najlepszego wyniku zawodnika spośród uzyskanych w kategorii Broń długa oraz najlepszego wyniku spośród uzyskanych w kategorii Broń krótka.
 • Finaliści oddają po jednym strzale z broni krótkiej czarnoprochowej do tarczy kołkowanej, pozostałe zasady jak w konkurencji Patriot.
 • Zwycięzcą zostaje ten strzelec, który uzyska przestrzelinę najbliższą wyznaczonemu punktowi na tarczy.

Strzelanie do Kura

 • Strzelanie do kura odbywa się z broni - niespodzianki, centralnego zapłonu, zapewnionej przez Organizatorów, z odległości 10-15 m .

Postanowienia szczegółowe dla konkurencji z broni czarnoprochowej:

 • Zawodnicy zobowiązani są do zajmowania stanowisk odpowiednio wcześniej. Jeśli zawodnik nie znajdzie się na stanowisku, zostanie 3-krotnie wywołany w odstępach 1-minutowych, po czym jego kolejka startowa przepada. W szczególnych okolicznościach, w miarę wolnych miejsc, prowadzący strzelanie na danej osi może wyrazić zgodę, żeby zawodnik strzelał w późniejszej zmianie.
 • Możliwy jest wyłącznie jednorazowy start zawodnika w każdej konkurencji.
 • Broń, rodzaj i wymiary przyrządów celowniczych, sposób ładowania i rodzaj amunicji – o ile nie są określone w niniejszym regulaminie – przyjmuje się, że muszą odpowiadać przepisom MLAIC dla danej konkurencji.
 • Czas trwania konkurencji: 30 min.
 • Zawodnik strzela do dwóch tarcz, pierwsza siedem strzałów, druga sześć lub odwrotnie. W przypadku, gdy zawodnik oddał więcej niż 13 strzałów do tarcz lub w tarczach znajduje się w sumie więcej niż 13 przestrzelin, lub w jednej z tarcz znajduje się więcej niż 7 przestrzelin, a nie został zgłoszony strzał do tarczy konkurenta, odlicza się najwyżej punktowane przestrzeliny.
 • Strzał oddany do tarczy konkurenta musi być zgłoszony sędziemu i będzie uznany za zero.
 • Aby przestrzelina mogła być zaliczona do wyższej wartości, jej środek musi być na co najmniej na linii lub wewnątrz pola o wyższej wartości.
 • Każdy strzał po komendzie „START” zaliczony zostanie do konkurencji, za wyjątkiem zgłoszonego sędziemu „białego strzału” lub strzału poza tarcze (fouling shot).
 • Przypadki przy ładowaniu, takie jak załadowanie dwóch kul/pocisków czy załadowanie kuli/pocisku bez prochu, mogą być usunięte po zgłoszeniu u sędziego, w którego obecności strzelec musi oddać strzał w kulochwyt poza tarcze, żeby opróżnić broń. Taki strzał nie będzie liczony w konkurencji trzynastu strzałów w zawodach.
 • Każda usterka broni, której zawodnik nie jest w stanie sam usunąć w czasie trwania konkurencji, powoduje wykluczenie zawodnika z tej konkurencji.
 • Dozwolona jest kontrola (weryfikacja) strzałów przez strzelca przy pomocy lunety. Nie może tego robić żadna inna osoba (asysta).
 • Przy równej sumie punktów kilku zawodników w konkurencjach indywidualnych zwycięża ten, kto ma więcej przestrzelin wyższej punktacji (w porządku malejącym), a jeśli i tutaj jest remis, przegranego typuje się ustalając najdalej oddalony od środka tarczy strzał z 10ciu zaliczanych. Jeśli i po tej metodzie są wyniki remisowe, uwzględnia się trzy odrzucone strzały.
 • Organizatorzy zobowiązują się umieszczać zaktualizowane wyniki na tablicy wyników lub w innym widocznym miejscu, na tyle szybko na ile będzie to w danych warunkach możliwe.
 • Protesty mogą być wnoszone wyłącznie w formie pisemnej, po uiszczeniu opłaty w wysokości 200 zł, najpóźniej w ciągu godziny po wywieszeniu wyników. W przypadku uwzględnienia protestu w/w opłata podlega zwrotowi.
 • W pozostałych nieuregulowanych niniejszym regulaminem kwestiach zastosowanie mają przepisy MLAIC.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany tego Regulaminu.

Opłaty startowe:

 • Każda konkurencja z broni czarnoprochowej: 20 zł.
 • Strzelanie do kura,  20 zł .
 • W cenie startowego zawarte są napoje: woda/kawa/herbata.
 • Na miejscu będzie dostępny catering za opłatą wg cennika.

Przewidziane nagrody:

 • Zwycięzca finału strzelania o trofeum Złotego Niedźwiadka otrzyma dużą, pozłacaną statuetkę „Złotego Niedźwiadka”, za miejsce II i III nagrodami będą małe Niedźwiadki - odpowiednio srebrny i brązowy. Wszyscy finaliści otrzymają dyplomy.
 • W każdej z konkurencji z broni czarnoprochowej zostaną wręczone dyplomy za miejsca I - VI.
 • W strzelaniu do kura nagrodami będą: za I miejsce - kur, za II i III – dyplomy.

Zgłoszenia

 • Kolejność na liście startowej będzie ustalona na podstawie zgłoszeń na e-mail:
 • tk@auto-france.com.pl, w miarę wolnych miejsc w poszczególnych zmianach.
 • W zgłoszeniu proszę podać:
 • Nazwisko, Imię -
 • Przynależność do Klubu Strzeleckiego/Organizacji -
 • Numer Licencji zawodniczej-
 • Konkurencje - zmiany (godz. startu)
 • Osoby, które nie dokonały zgłoszenia będą mogły zająć ewentualne wolne miejsca w poszczególnych zmianach.

Przepisy bezpieczeństwa

 • Na zawodach obowiązywać będzie regulamin strzelnicy.
 • Obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu i środków odurzających na terenie strzelnicy, jak również przebywania tu osób będących pod ich wpływem oraz zakaz palenia na stanowiskach strzeleckich.
 • Każdy zawodnik może zostać poddany kontroli trzeźwości/kontroli antydopingowej przy pomocy alkomatu.
 • Sędzia może w każdej chwili poddać badaniu trzeźwości każdą osobę przebywająca na stanowisku strzeleckim, a w przypadku stwierdzenia, że osoba jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, usunąć z terenu strzelnicy.
 • Jakiekolwiek zachowanie uznane przez sędziego za niebezpieczne może skutkować natychmiastową dyskwalifikacją.
 • Nikt z wyjątkiem sędziów nie może odzywać się do strzelców w trakcie strzelań.
 • Pomoc osób drugich na stanowisku strzeleckim jest zabroniona.
 • Zamiana broni podczas trwania konkurencji jest zabroniona.
 • Broń przenosimy na stanowiska strzeleckie tylko w pokrowcach, skrzynkach lub kasetach, rozładowaną.
 • W czasie strzelania obowiązują okulary strzeleckie oraz ochraniacze słuchu.
 • Zabrania się używania prochownic.
 • Zakładanie kapiszonów / podsypanie panewki może odbywać się tylko bezpośrednio na stanowisku strzeleckim po komendzie „START”. Biały strzał lub fouling shot musi zostać zgłoszony sędziemu, a broń musi być skierowana lufą w kierunku kulochwytu.
 • Broń ładujemy wyłącznie na stanowisku strzeleckim po komendzie „START” z wcześniej przygotowanych jednodawkowych fiolek.
 • W rewolwerach czarnoprochowych obowiązkowe jest zabezpieczenie tłuszczem komór bębna ponad pociskami.
 • W przypadku awarii broni w trakcie strzelania, strzelec zgłasza awarię sędziemu – pozostając na stanowisku strzeleckim z bronią skierowaną w kierunku kulochwytu.
 • Odkładanie naładowanej broni na stanowisku strzeleckim jest zabronione i grozi natychmiastową dyskwalifikacją.
 • Zabrania się ładowania broni z założonym kapiszonem lub podsypaną panewką.
 • Ze względów bezpieczeństwa zaleca się czyszczenie lufy po każdym strzale.
 • Po komendzie „rozładuj” należy zdjąć kapiszon z kominka lub wysypać proch z panewki.
 • Opuszczenie stanowiska strzeleckiego należy zgłosić sędziemu wraz z okazaniem rozładowanej broni.
 • Komendy wydawane przez sędziego i pozostałe warunki bezpieczeństwa – identyczne jak w regulaminach strzelań PZSS i ISSF.
 • Sankcje i kary: ostrzeżenie, upomnienie, dyskwalifikacja.
 • Wszyscy uczestnicy Zawodów są zobowiązani do ścisłego przestrzegania przepisów niniejszego Regulaminu, zasad bezpieczeństwa, Regulaminu Strzelnicy i poleceń osób prowadzących strzelanie. Niestosowanie się do w/w spowoduje dyskwalifikację i usunięcie ze strzelnicy.
 • W związku z wejściem w życie RODO, proszę w każdym mailu ze zgłoszeniem zamieścić formułkę:
  • Wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie podanych przeze mnie w/w danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia zawodów, w szczególności na listach startowych, listach z wynikami, podczas ogłoszenia wyników, w komunikacie z zawodów. Dane te będą publikowane podczas zawodów jak i zamieszczone na forum bron.iweb.pl, na stronie celpal.org oraz na stronie pzss.org.pl. Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku na zdjęciach zrobionych podczas zawodów, z wyłączeniem użycia do celów komercyjnych.

 

 

Podziel się