Sportu Osób Niepełnosprawnych

Skład Komisji: 

  • Roman Kędra - przewodniczący,
  • Marek Marucha,
  • Adam Dobosz,
  • Piotr Szuszczyński
Podziel się