Licencja Klubowa

Regulamin nadawania i pozbawiania licencji uprawniających kluby do udziału we współzawodnictwie w sporcie strzeleckim - obowiązuje od 26.10.2023

Pobierz

Od dnia 1.11.2023 kluby zainteresowane przyjęciem do PZSS i uzyskaniem licencji klubowej składają wniosek wyłącznie w wersji elektronicznej. Postępowania wszczęte przed tą datą zostaną rozpatrzone na podstawie dotychczasowych zasad.

Dostęp do systemu w celu uzyskania dostępu do Klubu nadają właściwe wojewódzkie związki po przyjęciu danego klubu w poczet członków.

Do wniosku w systemie wnioskodawca dołącza oświadczenie Klubu (druk poniżej) oraz zaświadczenie WZSS o członkostwie. Kluby LOK załączają dodatkowo zgodę ZW LOK.

 

 

 

Wniosek klubu - załącznik do wniosku elektronicznego

Pobierz

Zaświadczenie WZSS - wzór

Pobierz

Zgoda LOK

Pobierz
Podziel się