Patent strzelecki

Najczęściej zadawane pytania

 1. Kiedy mogę przystąpić do egzaminu na patent strzelecki?

  Po 1 miesiącu od momentu zarejestrowania przez Klub w Portalu PZSS.
 1. Czy mogę zarejestrować się na egzamin przed upływem 1 miesiąca od daty zarejestrowania w Portalu PZSS?

  Tak, jednak egzamin musi się odbyć po upływie 1 miesiąca od daty zarejestrowania.

 2. Gdzie mogę zdawać egzamin?

  Przy zdawaniu egzaminów obowiązuje rejonizacja. Na egzamin możesz zapisać się tylko w województwie właściwym dla swojego miejsca zamieszkania lub siedziby klubu macierzystego.
 1. Gdzie mogę zdawać egzamin, gdy jestem członkiem klubu w innym województwie niż mieszkam?

  W takim przypadku można przystąpić do egzaminu w obu województwach – zarówno właściwym dla miejsca zamieszkania, jak i siedziby klubu. Na przykład: mieszkając w województwie Wielkopolskim, a będąc członkiem klubu w województwie Dolnośląskim można przystąpić do egzaminu zarówno w województwie Wielkopolskim, jak i Dolnośląskim.

 2. Jak zapisać się na egzamin?

  Wyłącznie poprzez portal.pzss.org.pl. Wybierz zakładkę „egzaminy”, następnie z wykazu egzaminów wybierz odpowiednie miejsce i termin. Nie zapomnij wydrukować wniosku o nadanie patentu wygenerowanego z Portalu.
 1. Jak dokonać płatności za egzamin?

  Płatność za egzamin możliwa jest wyłącznie przez system Przelewy24 podczas rejestracji na egzamin. Portal po ukończeniu rejestracji przekieruje do płatności.
 1. Jaki zakres tematów będzie na egzaminie?

  Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej. Szczegóły zakres tematyki  zawarty jest w paragrafie 9 Regulaminu egzaminów stwierdzających posiadanie kwalifikacji niezbędnych do uprawiania sportu strzeleckiego, który znajdziesz tutaj: https://www.pzss.org.pl/assets/files/licencyjno-patentowa/regulamin-patentu-strzeleckiego-12_11_2018.pdf 
 1. Jakie dokumenty muszę posiadać przystępując do egzaminu?

  Osoby zgłaszające się na egzamin muszą posiadać:

  1. wniosek o nadanie patentu strzeleckiego wygenerowany z Portalu PZSS,

  2. Potwierdzenie przynależności klubowej (na wniosku),

  3. Zaświadczenie uprawnionego lekarza, stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania strzelectwa (nie musi być to lekarz medycyny sportowej - zgodnie z obowiązującymi przepisami),

  4. dowód osobisty lub paszport.

  Zaświadczenie lekarskie oraz potwierdzenie z Klubu nie jest wymagane przy podejściu do egzaminu poprawkowego lub rozszerzającego.
 1. Co się dzieje, jeśli nie zaliczyłem jednej dyscypliny w czasie praktycznej części egzaminu?

  Patent wydany jest w zakresie, w jakim został zdany egzamin. Na przykład, jeśli podczas egzaminu zaliczono pistolet i karabin, a nie zaliczono strzelby patent zostanie nadany w zakresie pistolet i karabin. Strzelba zostanie „dopisana” do patentu po zdaniu egzaminu poprawkowego.
 1. Kiedy mogę przystąpić do egzaminu poprawkowego?

  Nie wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia niezaliczonego egzaminu.
 1. W jaki sposób mogę się zapisać na egzamin poprawkowy?

  Dokładnie w taki sam sposób jak w celu przystąpienia do pierwszego egzaminu. Podobnie jak w przypadku pierwszego egzaminu obowiązuje rejonizacja.
 1. Jakie dokumenty muszę posiadać przystępując do egzaminu poprawkowego?

  Osoby zgłaszające się na egzamin muszą posiadać wniosek o nadanie patentu strzeleckiego wygenerowany z Portalu PZSS. Nie są wymagane dodatkowe badania lekarskie oraz potwierdzenie klubu
 1. Jak wygląda egzamin poprawkowy?

  To zależy, która część nie została zaliczona. Jeśli nie została zaliczona część teoretyczna przystępuje się do części teoretycznej, a następnie do części praktycznej. Jeśli nie została zaliczona część praktyczna egzaminu przystępuje się wyłącznie do części praktycznej egzaminu w dyscyplinie(-ach), która nie została zaliczona.
 1. Czy mogę zrezygnować z podejścia do egzaminu ?

  Z wybranego terminu egzaminu można zrezygnować za pośrednictwem Portalu Informatycznego, klikając przycisk „wypisz” nie później niż 24 godziny przed zamknięciem rejestracji. Wtedy otrzymasz zwrot wpłaconej kwoty. 
 1. Co się stanie, jeśli nie pojawię się na egzaminie, a nie wyrejestruje się z niego? 

  W przypadku nie pojawienia się na egzaminie bez uprzedniego wypisania wpłata nie zostanie zwrócona, a egzamin zostanie uznany za niezaliczony.
 1. Gdzie uzyskam login i hasło do mojego konta w Portalu PZSS ?

  Login i hasło do portalu uzyskasz w klubie, którego jesteś członkiem. 
 1. Kiedy otrzymam Patent (Orzeczenie) ?

  Logując się na swoim koncie w Portalu PZSS wygenerujesz dokument - Orzeczenie, który będzie gotowy maksymalnie do 30 dni od dostarczenia kompletu dokumentów przez bezpośredniego organizatora egzaminu do Biura PZSS. Dokumenty procedowane są w zgodnie z kolejnością ich dat wpływu.
 1. Czy mogę dodatkowo otrzymać plastikową kartę patentu ?

  Tak. Jeśli nie opłaciłeś karty przy egzaminie, w celu jej uzyskania plastikowej karty wyślij mailem na adres patenty@pzss.org.pl prośbę o jej wydanie, wraz z załączonym dowodem opłaty 60 zł. Na konto PZSS 72 2490 0005 0000 4530 3676 0428 tytułem karta patentu.    
 1. Co oznacza, że mam nieważny patent strzelecki, skoro był „bezterminowy”?

  Ustawa z dnia 15 kwietnia 2005 roku o zmianie ustawy o kulturze fizycznej oraz ustawy o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2005 Nr 85, poz. 726) w art. 5 unieważnia wszystkie wydane przed jej wejściem w życie patenty z dniem 31 grudnia 2005 roku.
 1. Jak odnowić ważność patentu?

  Należy wypełnić wniosek o uaktualnienie patentu https://www.pzss.org.pl/assets/files/licencyjno-patentowa/wniosek_na_uaktualnienie_patentu.pdf – na wniosku musi znaleźć się potwierdzenie klubu, opłacić na konto PZSS 72 2490 0005 0000 4530 3676 0428 50 zł tytułem „wznowienie patentu”, następnie wypełniony wniosek wraz z dowodem wniesienia opłaty przesłać na adres PZSS: ul. Mikołaja Kopernika 30, 00-336 Warszawa

 

 1. Policja żąda ode mnie oryginalnego orzeczenia o nadaniu patentu. Jak mogę je uzyskać?

  Dokumenty wydawane przez PZSS podpisane są podpisem kwalifikowanym i zgodnie z obowiązującym w Rzeczypospolite Polskiej prawem (ustawa z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne) są oryginalnymi dokumentami. Tak podpisany dokumenty należy złożyć w formie elektronicznej (na płycie CD, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przez e-puap) do właściwego Wydziału Postępowań Administracyjnych.

 

Akty prawne

Regulamin egzaminów stwierdzający posiadanie kwalifikacji niezbędnych do uprawiania sportu strzeleckiego (patent strzelecki) - aktualizacja 25.06.2020

Pobierz

Standardy obowiązujące podczas egzaminu praktycznego na patent strzelecki

Pobierz

Program kursu do egzaminu na patent strzelecki

Pobierz

Wniosek o uaktualnienie patentu strzeleckiego

Pobierz

Ogólne zasady bezpieczeństwa w strzelectwie sportowym

Pobierz

Pytania egzaminacyjne

Pobierz
Podziel się