Historia zmian

Wersja 1.2

 1. Wyeliminowano błędy uniemożliwiające zapisanie się zawodnika na egzamin, w przypadku, gdy koniec 3 miesięcznego stażu przypada w dniu egzaminu.
 2. Zmodyfikowano niektóre nazwy elementów w menu, by były bardziej precyzyjne.
 3. Dodano wyświetlanie ilości wniosków, które są akceptowane, by klubom było łatwiej stwierdzić ilość akceptowanych wniosków. Ilość wyświetla się przy guziku akceptacji.
 4. Dodano pytanie potwierdzające podczas akceptowania wniosków z uwagi zdarzające się na pomyłki.
 5. Dodano możliwość cofnięcia akceptacji wniosku.
 6. Dodano oświadczenie zgodnie z treścią dotychczasowych wniosków papierowych podczas akceptowania wniosku.
 7. Dodano możliwość podglądu historii wniosku dla klubów oraz zawodników wraz z widokiem komentarzy wystawianych przez Klub, WZSS i PZSS do konkretnych wniosków.
 8. Pole poczta domyślnie wypełnia się nazwa miejscowości podczas edycji adresu. Pole poczta może być zmienione na inną wartość.
 9. Dodano powiadomienie, gdy zbliża się data ważności (30 dni) licencji klubowej.
 10. Dodano powiadomienie, gdy zbliża się data ważności (30 dni) dokumentów obiektu.
 11. Dodano powiadomienie, gdy zbliża się data ważności (30 dni) polisy ubezpieczeniowej.
 12. Dodano podgląd historii adresów dla Klubów
 13. Dodano podgląd historii wniosku dla zawodnika oraz Klubu wraz z widokiem komentarzy wystawianych przez Klub, WZSS i PZSS do konkretnych wniosków.
 14. Dodano podgląd historii licencji zawodniczej dla Klubów
 15. Dodano możliwość pobierania orzeczeń o patencie i licencji przez Klub
 16. Poprawiono problemy z wylogowaniem użytkownika podczas długotrwałej pracy na wnioskach. -  Dodano podtrzymywanie sesji zalogowania podczas zaznaczana poszczególnych wniosków do zatwierdzenia.
 17. Poprawiono błąd związany z niepoprawnym przypisywaniem województwa pierwszego na liście.
 18. Nieznacznie poprawiono dopasowywanie się tabelek do rozdzielczości ekranu. Ta funkcjonalność będzie jeszcze dopracowywana w kolejnych aktualizacjach.
 19. Poprawiono problem z zapisaniem danych podczas edycji, gdy w polu PESEL wpisana jest np. karta stałego pobytu.
 20. Uproszczono sposób resetowania hasła. Na adres email przyjdzie link do resetowania hasła. Po kliknięciu w link użytkownik zostanie od razu przekierowany do ustawienia nowego hasła.
 21. Poprawiono przypisywanie WZSSów podczas zmiany barw klubowych. Zawodnik skreślany z Klubu zostanie przypisany do WZSS właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Podczas zapisywania do Klubu zostanie przypisany do WZSS zgodnie z WZSS Klubu.
 22. Poprawiono błąd związany z niesłusznym wymaganiem ustawienia województwa podczas zapisu
 23. W module zarządzania wnioskami WZSS dodano sortowanie wg Klubu wraz z wyświetlaniem ilości wniosków w poszczególnych Klubach.
 24. Zmieniono układ modułu zarządzania wnioskami Klubów.
 25. Poprawiono inne drobne błędy.

 

Wersja 1.1

 1. Uruchomiono sprawdzanie 3 miesięcznego stażu przynależności Klubowej. Staż liczy się od dnia pierwszej przynależności – oznacza to, że w przypadku zmiany barw staż w pierwszym Klubie zalicza się zawodnikowi.
 2. Egzaminy będą publikowane w Portalu z wyprzedzeniem takim samym jak na stronie, jednak rejestracja będzie dostępna zgodnie z ustaleniami 14 dni przed.
 3. Rejestracja będzie bezwzględnie kończyć się 1 dzień roboczy przed egzaminem. Daje to czas Sekretarzom na przygotowanie dokumentów do egzaminu.
 4. Dodano informacje w Portalu odn. Badań lekarskich oraz kontaktu do organizatora poszczególnych egzaminów.
 5. Z uwagi na uruchomienie sprawdzania rejestracji na patent konieczne było uporządkowanie dat wstąpienia. Do czasu uruchomienia Portalu PZSS nie przechowywał dat rozpoczęcia i zakończenia przynależności w danym klubie. Z tej przyczyny daty wstąpienia widoczne w bazie przed 1.09.2018 mogą być niepoprawne. Daty wstąpienia, które były puste zostały ustawione na 1900-01-01, gdyż po uruchomieniu sprawdzania podczas rejestracji na egzamin ta data nie może być pusta.
 6. Wszystkie daty wstąpienia przed 1.09.2018 mogą zostać jednorazowo poprawione przez Klub. Wszelkie zgłaszane dotychczas problemy z ustawianiem daty wstąpienia zostały rozwiązane.
 7. Dodano zapis historyczny adresów zamieszkania w celu uniknięcia wątpliwości co do odpowiedzialności za błędne dane adresowe w orzeczeniach.
 8. Usprawniono czas dostarczenia wiadomości email z przypomnieniem hasła.
 9. Dodano możliwość weryfikacji dokumentów elektronicznych wydanych przez PZSS. (Dostęp przez stronę www.pzss.org.pl zakładka Portal Informatyczny).
Podziel się