Nadawanie uprawnień Klubom i WZSS

Zmiana formy dostarczania wniosków

Od dnia 15.11.2023 nie trzeba dostarczać wniosków oraz upoważnień w formie papierowej. Wniosek należy wysłać w formie skanu pod adres portal@pzss.org.pl.

(UWAGA! nie zmeinia się konieczność podpisania upoważnienia przez WZSS).

 

 

Dostęp do systemów informatycznych

Aby nadać lub odebrać uprawnienia do konta klubowego w systemach informatycznych związku należy złożyć wiosek o modyfikacje uprawnień oraz upoważnienie do przetwarzania danych.

Uprawnienia do zarządzania klubem są przydzielane osobom wskazanym przez Kluby i są one przydzielane do indywidualnych kont tych osób. Uzytkownicy logują się dotychczasowymi danymi logowania, którymi logują się na swoje indywidualne konta. Do systemu SOZ użytkownicy logują się tymi samymi danymi logowania, które są używane w Portalu.

Podmioty ubiegające się o członkostwo w PZSS i licencję klubową otrzymują dostęp do modułu wnioskowania w systemie SOZ od wojewódzkiego związeku po przyjęciu w poczet członków WZSS.

 

 

Zmiana uprawnień po zmianie organu Klubu

PZSS zaleca, aby ustępujacy Zarząd w porozumieniu z nowym zarządem złożył stosowne dokumenty dotyczące zmiany uprawnień.

Jeżeli nie jest to możliwe nowo wybrany Zarząd może wystąpić z wnioskiem o zmiane uprawnień dołączając do wniosku uchwałę walnego zebrania lub innego aktu zmieniającego skład organu oraz:

  • dla Klubów LOK potwierdzenie nowego zarządu wydane przez ZW LOK,
  • dla klubów zarejestrowanych u starosty potwierdzenie złożenia wniosku o zmianę organu w ewidencji,
  • dla klubów zarejestrowanych w KRS potwierdzenie złożenia do sądu rejestrowego wniosku o zmianę w organach klubu.

PZSS zastrzega sobie prawo do do wstrzymania rozpoznania wniosków do czasu ujawnienia zmian w stosownym rejestrze bez podania przyczyny wraz z jednoczesnym zawieszeniem uprawnień dotychczasowym operatorom.

 

 

Regulamin nadawania uprawnień

Pobierz

Dla Klubów

Wniosek o modyfikacje uprawnień do zarządzania kontem Klubu

Pobierz

Upoważnienie do przetwarzania danych - Klub

Pobierz

Dla Wojewódzkich Związków

Wniosek o modyfikacje uprawnień do zarządzania kontem WZSS

Pobierz

Upoważnienie do przetwarzania danych - WZSS

Pobierz
Podziel się