Sport strzelecki - charakterystyka dziedziny sportu

W skład sportu strzeleckiego wchodzą:

 • strzelectwo sportowe (oparte na przepisach ISSF)
 • strzelectwo długodystansowe (oparte na przepisach WBSF)
 • strzelectwo czarnoprochowe (oparte na przepisach MLAIC)
 • strzelectwo historyczne 
 • strzelectwo kurkowe (oparte na przepisach Bractw Kurkowych)
 • strzelectwo dynamiczne (oparte na przepisach IPSC, IDPA)
 • strzelectwo westernowe (oparte na przepisach SASS)
 • strzelectwo parkurowe (oparte na przepisach FITASC)
 • strzelectwo osób niepełnosprawnych
 • strzelectwo niewidomych i słabowidzących

Sport strzelecki realizowany jest w trzech dyscyplinach: 

 1. pistolet
 2. karabin
 3. strzelba gładkolufowa
W każdej dyscyplinie rozgrywane są konkurencje strzeleckie.

Konkurencje rozgrywane są według kategorii wiekowych lub określonych grup zawodników.

Podstawowe kategorie wiekowe strzelców:

 1. młodzicy – do 15 lat
 2. juniorzy młodsi – 16 i 17 lat
 3. juniorzy – 18, 19 i 20 lat
 4. seniorzy – od 21 lat
  w tym młodzieżowcy – 21, 22 i 23 lata

Podstawowe grupy zawodników:

 • Kobiety – bez ograniczenia wieku
 • Mężczyźni - bez ograniczenia wieku
 • Weterani – od 45 lat
 • Młodzież szkolna, służby mundurowe, itp. 

Wykaz podstawowych konkurencji w strzelectwie sportowym w poszczególnych dyscyplinach*:

pistolet karabin strzelba gładkolufowa
   Pistolet pneumatyczny*    Karabin pneumatyczny*    Trap
   Pistolet sportowy*    Karabin dowolny*    Double Trap
   Pistolet szybkostrzelny*    Karabin sportowy*    Skeet
   Pistolet standardowy*    Karabin standardowy*  
   Pistolet centralnego zapłonu*    
   Pistolet dowolny*    
   Pistolet dynamiczny    
   Pneumatyczny pistolet dynamiczny    
 
* Szczegółowe parametry broni w zbiorze regulaminów ISSF

Konkurencje strzeleckie na XXXII Igrzyskach Olimpijskich - TOKYO 2020 - pobierz

Konkurencje strzeleckie na XXXIII Igrzyskach Olimpijskich - PARYŻ 2024 - pobierz

Obowiązujące odległości w strzelectwie sportowym (odległość liczona od linii ognia do linii tarcz):

 • 10 m – strzelanie z broni pneumatycznej (pistolety i karabiny pneumatyczne)
 • 25 m – strzelanie z broni kulowej krótkiej (pistolety i rewolwery bocznego i centralnego zapłonu)
 • 50 m – strzelanie z broni kulowej długiej i krótkiej (karabiny i pistolety małokalibrowe bocznego zapłonu)
 • 300 m – strzelanie z broni kulowej długiej (karabiny dużego kalibru, centralnego zapłonu)

Kaliber broni - najmniejsza średnica przewodu lufy. W przypadku luf gwintowanych kaliber broni oznacza średnicę lufy mierzoną na polach gwintu.

         Kaliber broni podaje się w następujących jednostkach:

 • milimetry lub cale  (broń pneumatyczna i kulowa)
 • wagomiar (broń śrutowa) 
  Wagomiar -  oznacza liczbę kul o średnicy przewodu lufy, jaką można odlać z ołowiu o masie jednego funta angielskiego (453,6 g).
  Im mniejsza liczba, czyli im mniej kul można odlać, tym średnica przewodu lufy większa.

Tabela z przeliczeniem jednostek kalibru

milimetry cale wagomiar
4,5 mm .177  
5,6 mm .22  
7,62 mm .30  
8 mm .315  
9 mm .35  
9,65 mm .38  
11,43 mm .45  
16,8 mm   kaliber 16
18,2 mm   kaliber 12
19,7 mm   kaliber 10

Obowiązujące kalibry broni w strzelectwie sportowym według przepisów ISSF:

 • 4,5 mm – broń pneumatyczna
 • 5,6 mm – broń kulowa małokalibrowa bocznego zapłonu
 • do 8 mm – karabiny dużego kalibru
 • 7,62 – 9,65 mm – pistolety i rewolwery centralnego zapłonu
 • nie większy niż 12 – broń śrutowa

W strzelectwie sportowym można stosować następujące przyrządy celownicze:

 • otwarte – szczerbinka i muszka
 • zakryte – przeziernik i muszka
 • optyczne – luneta przymocowana do lufy karabinu (wyłącznie w konkurencji Ruchoma tarcza)

Podstawowe komendy wydawane w strzelectwie sportowym:

 • ŁADUJ
 • START
 • STOP
 • ROZŁADUJ

Kary stosowane w strzelectwie sportowym za nieprzestrzeganie przepisów i regulaminów:

 • OSTRZEŻENIE  -  żółta kartka
 • ODJĘCIE  PUNKTÓW  -  zielona kartka
 • DYSKWALIFIKACJA  -  czerwona kartka

OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W STRZELECTWIE SPORTOWYM - pobierz

Opis najczęściej rozgrywanych konkurencji strzeleckich

pełna nazwa: 10m Pistolet pneumatyczny 60 strzałów

skrót:  Ppn 60

Konkurencja polega na oddaniu 60 strzałów ocenianych do tarcz których czarne pole ma średnicę 59,5 mm, a dziesiątka, znajdująca się w środku tarczy, ma średnicę 11,5 mm.

Tarcza do strzelań z pistoletu pneumatycznego Odległość strzelania – 10 m.

Na ogólnopolskich zawodach strzeleckich zawodnicy oddają po jednym strzale do tarczy papierowej.

Mężczyźni, kobiety, seniorzy, seniorki, juniorzy i juniorki oddają 60 strzałów ocenianych,

juniorzy młodsi i juniorki młodsze oddają 50 strzałów, natomiast młodzicy i młodziczki oddają 40 strzałów ocenianych.


 

pełna nazwa: 10m Karabin pneumatyczny 60 strzałów

skrót:  Kpn 60

Konkurencja polega na oddaniu 60 strzałów ocenianych do tarcz których czarne pole ma średnicę 30,5 mm. Dziesiątka, to biała kropka o średnicy 0,5 mm znajdująca się w środku tarczy. Odległość strzelania – 10 m.

Tarcza do strzelań z karabinu pneumatycznego Odległość strzelania 10 m

Informacje dotyczące liczby strzałów ocenianych w poszczególnych kategoriach wiekowych są identyczne jak w konkurencji pistolet pneumatyczny.


pełna nazwa: 50m Karabin dowolny 60 strzałów leżąc

skrót:  Kdw 60l

Konkurencja polega na oddaniu 60 strzałów ocenianych w pozycji leżącej do tarcz których czarne pole ma średnicę 112,4 mm. Dziesiątka znajdująca się w środku tarczy ma średnicę 10,4 mm.

Odległość strzelania – 50 m.

Na ogólnopolskich zawodach strzeleckich zawodnicy strzelają najczęściej po 1 strzale do jednej tarczy.


 

pełna nazwa: 50m Karabin dowolny 3x40 strzałów

skrót:  Kdw 3x40

Konkurencja polega na oddaniu po 40 strzałów ocenianych w trzech postawach strzeleckich: klęczącej, leżącej i stojącej do tarcz takich jak w konkurencji karabin sportowy – 50 m

Tarcza do strzelań w konkurencjach karabinu sportowego i karabinu dowolnego Odległość strzelania - 50 m

 


pełna nazwa: 50m Pistolet dowolny 60 strzałów

skrót:  Pdw 60

Konkurencja polega na oddaniu 60 strzałów ocenianych w postawie stojącej do tarcz których czarne pole ma średnicę 200 mm. Dziesiątka w środku tarczy ma średnicę 50 mm.
Na ogólnopolskich zawodach strzeleckich zawodnicy strzelają najczęściej po 10 strzałów do jednej tarczy. Podobnie jak w konkurencjach karabinowych, pistolet musi być ładowany jednym nabojem.


pełna nazwa: 25m Pistolet sportowy 30+30 strzałów

skrót:  Psp 30+30

Konkurencja składa się z dwóch części: dokładnej (30 strzałów) i szybkiej (30 strzałów).
Część dokładna: 6 serii po 5 strzałów do tarczy której czarne pole ma średnicę 200 mm.
Dziesiątka znajdująca się w środku tarczy ma średnicę 50 mm.
Odległość strzelania – 25 m.
Pistolet lub rewolwer ładuje się 5 nabojami bocznego zapłonu, kal. 5,6 mm
Zawodniczka w ciągu 5 minut oddaje 5 strzałów ocenianych do jednej tarczy.
Po części dokładnej, po kilkugodzinnej przerwie, rozpoczyna się część szybka, polegająca na oddaniu
6 serii po 5 strzałów do tarczy obracającej się wzdłuż osi pionowej.  Czarne pole tarczy ma średnicę 500 mm, a dziesiątka 100 mm.
Tarcza odwraca się płaszczyzną do zawodnika na 3 sekundy, w tym czasie należy oddać jeden strzał.

Następnie tarcza zamyka się na 7 sekund – widoczna jest tylko krawędź tarczy. W części szybkiej zawodnik oddaje w tym rytmie 30 strzałów ocenianych.

Tarcza do strzelań w konkurecji pistoletu dowlolnego i pistoletu sportowego (strzelanie dokładne). Odległość strzelania – 50 m (pistolet dowolny), 25 m (pistolet sportowy).


pełna nazwa: 25m Pistolet centralnego zapłonu 30+30 strzałów

skrót:  Pcz 30+30

Konkurencja jest podobna do Psp 30+30. Różnica polega na innym rodzaju broni i amunicji.
W konkurencji pistolet centralnego zapłonu strzela się z broni o kalibrze od 7,62 mm do  9,65 mm i naboi centralnego zapłonu.

Tarcza do strzelań na 25 m w konkurencji pistolet sportowy-część szybka, pistolet centralnego zapłonu-część szybka i pistolet szybkostrzelny

 

pełna nazwa: Trap 125 – mężczyźni / Trap 125 - kobiety

skrót:  T 125 – mężczyźni / T 125 - kobiety

Konkurencja polega na strzelaniu ze strzelb śrutowych do rzutków o średnicy 110 mm, wysokości 25-26 mm i masie 105 g, wyrzucanych ze schronu w odległości 15 m od linii pięciu stanowisk strzeleckich.

Do każdego rzutka mogą być oddane 2 strzały. Po oddaniu strzału do rzutka strzelec nr 1 musi być gotowy do przejścia na stanowisko nr 2,  kiedy tylko strzelec na stanowisku nr 2 wystrzeli do swojego rzutka. Pozostali strzelcy w grupie muszą postępować tak samo poruszając się od strony lewej do prawej.


pełna nazwa: Skeet 125 – mężczyźni / Skeet 125 - kobiety

skrót:  S 125 – mężczyźni / S 125 - kobiety

Konkurencja polega na strzelaniu ze strzelb śrutowych do rzutków wyrzucanych z dwóch budek.
Do rzutka można oddać tylko jeden strzał.

Pole do strzelania konkurencji skeet składa się z dwóch budek (wysokiej i niskiej)

i ośmiu stanowisk strzeleckich rozmieszczonych na obwodzie wycinka okręgu o promieniu 19,2 m.

Rzutki wyrzucane są pojedynczo z wysokiej i niskiej budki.

Zawodnicy po oddaniu strzału przechodzą na kolejne stanowisko.

Mężczyźni strzelają do 125 rzutków natomiast kobiety do 75 rzutków.


pełna nazwa: Pistolet dynamiczny
skrót:  Pdn

Konkurencja polega na strzelaniu z pistoletów i rewolwerów centralnego zapłonu o kal. min. 9 mm
do tarcz i celów metalowych rozstawionych na torze strzelnicy w sposób zgodny z przepisami konkurencji.

Ustawienie , rozmieszczenie oraz ilość celów wymusza na zawodniku różne pozycje i postawy strzeleckie w różnych miejscach na torze oraz niezbędne przeładowania broni.

Wynikiem zawodnika jest współczynnik otrzymany z podzielenia sumy zdobytych punktów na tarczach przez czas jaki musiał poświęcić na ich trafienie.

Konkurencja obejmuje, w zależności od rangi zawodów, od kilku do kilkunastu ( i więcej) torów.

Ustawione przebiegi (tory) mogą być, w zależności od ilości strzałów niezbędnych do ich ukończenia krótkie do 9 strzałów, średnie 10-16 strzałów lub długie 17-32 strzałów.

Rywalizacja przebiega w klasach uzależnionych od rodzaju i wyposażenia broni ( np. otwarta,  modyfikowana, standardowa, produkcyjna) oraz kategoriach wiekowych.

Zawodnicy podzieleni na grupy ( niezależnie od klasy i kategorii) strzelają kolejno na poszczególnych torach. O wyniku w zawodach decyduje suma "ważonych" współczynników osiągniętych na poszczególnych torach.  

Przykładowa tarcza do strzelań konkurencji pistolet dynamiczny.
Tarcza ma wymiary 580 x 460 mm.
Za trafienie w pole A otrzymujemy 5 pkt., pole C - 3 lub 4 pkt., pole D 1 lub 2 pkt
w zależności od parametrów naboju i klasy w której startujemy.

 


pełna nazwa: Pneumatyczny Pistolet dynamiczny
skrót:  Ppd

Konkurencja polega na strzelaniu z pistoletów i rewolwerów pneumatycznych strzelających plastikowymi kulkami o średnicy 6  mm do tarcz i celów rozstawionych na torze strzelnicy w sposób zgodny z przepisami konkurencji.

Konkurencja co do zasady jest identyczna jak "pistolet dynamiczny" z tym, że z racji stosowanej broni może być z powodzeniem rozgrywana w każdej hali sportowej lub sali gimnastycznej.

Ustawienie , rozmieszczenie oraz ilość celów wymusza na zawodniku różne pozycje i postawy strzeleckie w różnych miejscach na torze oraz niezbędne przeładowania broni.

Wynikiem zawodnika jest współczynnik otrzymany z podzielenia sumy zdobytych punktów na tarczach przez czas jaki musiał poświęcić na ich trafienie.

Konkurencja obejmuje, w zależności od rangi zawodów, od kilku do kilkunastu ( i więcej) torów. Ustawione przebiegi (tory) mogą być, w zależności od ilości strzałów niezbędnych do ich ukończenia krótkie do 9 strzałów, średnie 10-16 strzałów lub długie 17-32 strzałów.

Rywalizacja przebiega w klasach uzależnionych od rodzaju i wyposażenia broni ( np. otwarta, standardowa, produkcyjna) oraz kategoriach wiekowych.

Zawodnicy podzieleni na grupy ( niezależnie od klasy i kategorii) strzelają kolejno na poszczególnych torach. O wyniku w zawodach decyduje suma "ważonych" współczynników osiągniętych na poszczególnych torach.

Tarcza do strzelań konkurencji pneumatyczny pistolet dynamiczny. Tarcza ma wymiary 375 x 300 mm.
Za trafienie w pole A otrzymujemy 5 pkt., pole C - 3 pkt., pole D 1 pkt. .

Podziel się