Skład kolegium i plan pracy

Skład Kolegium Sędziów

 • Antoni Kamiński - przewodniczący
 • Rafał Krauz
 • Andrzej Próchnicki
 • Ryszard Kapłon
 • Dariusz Mierzejewski.

Plan pracy na 2022 rok

 1. Tłumaczenie zmian w przepisach ISSF
 2. Publikacja i wdrażanie przepisów sędziowskich oraz zapewnienie jednolitego stosowania przepisów we wszystkich województwach;
 3. Organizowanie i prowadzenie kursów dla sędziów strzelectwa sportowego i dynamicznego;
 4. Przyznawanie licencji sędziego strzelectwa sportowego i dynamicznego;
 5. Wyznaczanie lub zatwierdzanie obsad sędziowskich na zawody ujęte w kalendarzu sportowym PZSS;
 6. Awansowanie sędziów na wyższe klasy;
 7. Opracowanie przepisów Związku zapewniających sędziom niezbędne warunki umożliwiające wypełnianie ich funkcji;
 8. Prowadzenie ewidencji sędziów strzelectwa sportowego;
 9. Wdrażanie przepisów Związku dotyczących specjalnych warunków bezpieczeństwa, związanych z uprawianiem sportu strzeleckiego,
 10. Udzielanie doradczej pomocy organizatorowi zawodów strzeleckich;
 11. Gromadzenie uwag, wniosków i propozycji dotyczących regulaminów i zasad organizacji zawodów;
 12. Opracowywanie i uaktualnianie programów szkolenia sędziów strzelectwa sportowego i dynamicznego;
 13. Organizowanie i prowadzenie egzaminów dla sędziów oraz kandydatów na sędziów strzelectwa sportowego i dynamicznego;
 14. Zatwierdzanie rekordów Polski w strzelectwie sportowym.
Podziel się