Komunikaty Kolegium Sędziów

Piątek, 30 października 2020

Rozgrywanie zawodów na tarczach SIUS

Jest do pobrania polska wersja samouczka do programów SIUS:

https://www.pzss.org.pl/assets/files/materialy-uzupelniajace/samouczek-do-programow-sius.pdf

 

Wtorek, 15 września 2020

Zasady wyznaczania Jury na zawodach PZSS

Na podstawie § 23  regulaminu kolegium sędziów, podczas zawodów PZSS wyznacza się:

 1. Jury Zawodów
 • sędzia główny zawodów - przewodniczący
 • sędziowie główni osi
 • kierownik sekcji kontroli broni i wyposażenia
 1. Jury RTS
 • przewodniczący komisji RTS
 • dwóch członków komisji

Jeżeli stosowane są tarcze elektroniczne na pawilonie 25m powinien być obecny 1 członek Jury RTS.
Jeżeli stosowane są tarcze papierowe w skład Jury wchodzą:
Kierownik biura obliczeń i Kierownik tarczowni 25m.

 1. Jury of Appeal
 • Delegat Techniczny PZSS - przewodniczący

W przypadku konieczności rozstrzygnięcia odwołania, delegat wskazuje dwóch członków Jury (niezaangażowanych w kwestionowaną decyzję) do rozpoznania tego odwołania.

Antoni Kamiński
przewodniczący Kolegium Sędziów PZSS

 

Czwartek, 3 września 2020

Formularze, wnioski i zestawienia dotyczące spraw sędziowskich

Zamieszczone na stronie PZSS w zakładce Kolegium Sędziów: formularze, wnioski i zestawienia, po wypełnieniu proszę przesyłać w wersji edytowalnej (Word, Excel) dotyczy to równieź ostatecznych rezultatów z zawodów ujętych w kalendarzu sportowym PZSS - NIE KONWERTOWAĆ do PDF !

Antoni Kamiński
przewodniczący Kolegium Sędziów PZSS

 

Wtorek, 25 sierpnia 2020

Egzamin na uzyskanie uprawnień sędziego strzelectwa sportowego klasy państwowej

Egzamin na klasę państwową sędziego strzelectwa sportowego (pistolet, karabin) odbędzie się 12 września 2020 (sobota) o godz. 15:00 na strzelnicy WKS ŚLĄSK we Wrocławiu, przy ul. Świątnickiej 36.

Egzamin na klasę państwową sędziego strzelectwa sportowego (strzelba gładkolufowa) odbędzie się 26 września 2020 (sobota) o godz. 11.00 w czasie Mistrzostw Polski kobiet i mężczyzn w Poznaniu - strzelnica Lizawka, Poznań-Antoninek, ul. Bałtycka 79 (odcinek pomiędzy ulicami Warszawską a Gnieźnieńską). Kontakt telefoniczny Ryszard Kapłon 605 583 119.

Do egzaminu na klasę państwową mogą przystąpić sędziowie klasy pierwszej, którzy spełnili warunki wyszczególnione w § 12 regulaminu KS PZSS:

1. Staż w sędziowaniu w klasie pierwszej minimum 4 lata
2. Sędziowanie minimum na 4 zawodach PZSS
3. Uzyskanie minimum 35 punktów wyłącznie za rangę zawodów ujętych w kalendarzu imprez PZSS
4. Posiadanie patentu strzeleckiego
5. Udział w kursie szkoleniowym zatwierdzającym podwyższenie kwalifikacji sędziowskich.

Sędziowie, którzy mają spełnione wszystkie warunki do uzyskania wyższej klasy i chcą przystąpić do egzaminu na klasę państwową zobowiązani są do wypełnienia formularza zgłoszeniowego i wysłanie go (w niezmienonym formacie) w terminie do 6 września 2020 roku, pod adres mailowy: kaminski@pzss.org.pl

Do egzaminu należy zgłosić się z wypełnioną kartą pracy sędziego z podpisami delegatów technicznych PZSS potwierdzających sędziowanie na zawodach oraz z przepisami ISSF i regulaminami PZSS w wersji papierowej lub elektronicznej.

Tematy egzaminacyjne na klasę państwową:

(pistolet, karabin)

 1. Przepisy bezpieczeństwa w sporcie strzeleckim
 2. Czasy przygotowawcze: 10 m – Kpn, Ppn; 25 m – Psp cz.dokł., Psp cz.szybka; 50 m – Kdw, Pdw
 3. Niesprawności broni i amunicji uznane i nieuznane
 4. Limit niesprawności uznanych w konkurencjach na 25 m
 5. Przypadki dostrzeliwania nieoddanych strzałów z powodu niesprawności uznanej
 6. Przypadki powtarzania serii z powodu niesprawności uznanej
 7. Czynności sędziego, w przypadku zgłoszenia przez zawodnika niesprawności broni (amunicji)
 8. Pełne komendy do rozpoczęcia konkurencji: Psp cz. dokładna, Psp cz. szybka, Psz
 9. Parametry broni (wg ISSF) podlegające kontroli
 10. Parametry ubioru (wg ISSF) podlegające kontroli
 11. Urządzenia do kontroli broni i wyposażenia
 12. Dokumenty sprawdzane przez sędziego przed rozpoczęciem konkurencji (zawodów)
 13. Opis prawidłowej postawy w konkurencjach: Kpn, Kdw 60l, Kdw 3x40, Pdw , Psp cz. szybka, Psz
 14. Czynności sędziego, w przypadku zgłoszenia przez zawodnika awarii lub usterki urządzenia na strzelnicy
 15. Prawa zawodnika w przypadku przerwy w strzelaniu nie z jego winy.
 16. Wymiary przestrzelin skośnych (wg ISSF) uznanych za prawidłowe strzały
 17. Zasady kalibrowania wątpliwych przestrzelin
 18. Podstawowe kategorie wiekowe wraz z zakresem wiekowym w strzelectwie sportowym
 19. Czas zgłaszania protestów dotyczących wyników po wywieszeniu oficjalnego protokołu z zakończonej konkurencji
 20. Postępowanie w przypadku równych wyników.
 21. Kary obligatoryjne za oddanie za dużo strzałów w całej konkurencji
 22. Kary obligatoryjne za oddanie do jednej tarczy więcej strzałów niż przewiduje program
 23. Zasady odejmowania punktów karnych
 24. Przewinienia, za które można lub należy zdyskwalifikować zawodnika
 25. Sposoby rozpatrywania protestów
 26. Procedury w przypadku zgłoszenia przez zawodnika protestu dotyczącego tarczy elektronicznej.
 27. Zasady postępowania w przypadku nieuznania przez sędziów protestów i odwołania od protestów
 28. Sędziowskie funkcje kierownicze na zawodach krajowych
 29. Finały: konkurencje 10m; 25m i 50m
 30. Zasady wypełniania metryczki strzelania
 31. Zasady sporządzania rezultatów z zawodów
 32. Zakres obowiązków:
  - delegata technicznego PZSS
  - sędziego głównego zawodów
  - przewodniczącego komisji RTS
  - sędziego głównego osi
  - kierownika biura obliczeń
  - kierownika kontroli broni i wyposażenia

(strzelba gładkolufowa)

 1. Zakres obowiązków Sędziego Głównego Zawodów
 2. Zakres obowiązków Przewodniczącego Komisji RTS
 3. Zakres obowiązków sędziego głównego strzelań
 4. Zakres obowiązków Kierownika Biura Obliczeń
 5. Zasady sporządzania rezultatów z zawodów
 6. Wymogi techniczne broni i amunicji stosowanej w strzelaniu do rzutków według ISSF
 7. Zasady wyznaczania sędziów pomocniczych oraz zakres ich obowiązków w strzelaniach do rzutków
 8. Przebieg i sposób przeprowadzania serii konkurencji TRAP i SKEET
 9. Odległości, kąty i wzniesienia rzutków w konkurencjach TRAP i SKEET
 10. Rzutki nieliczone i rzutki chybione
 11. Postawa GOTÓW w strzelaniach do rzutków
 12. Odmowa przyjęcia rzutka
 13. Niesprawności uznane i nieuznane w strzelaniach do rzutków
 14. Procedura obliczania wyników w konkurencjach SKEET, TRAP i DOUBLE TRAP
 15. Równe wyniki i baraże w strzelaniach do rzutków
 16. Procedury przeprowadzenia finałów w konkurencjach SKEET, TRAP i DOUBLE TRAP
 17. Kary stosowane w strzelaniach do rzutków
 18. Protesty i odwołania w strzelaniach do rzutków

Antoni Kamiński
przewodniczący Kolegium Sędziów PZSS

 

Wtorek, 21 lipca 2020

Zasady rozgrywania konkurencji MIX (karabin i pistolet) na zawodach krajowych

Podczas zawodów krajowych, gdy w danej konkurencji MIX jest więcej zmian niż jedna to konkurencja ta przeprowadzana będzie w następujący sposób:

I etap kwalifikacji w konkurencji MIX (Kpn i Ppn) może odbywać się w kilku zmianach wszystko uzależnione jest od wielkości strzelnicy i ilości zgłoszonych zespołów, zgodnie
z regulaminem.

W pierwszym etapie mamy 5 min czasu przed przygotowawczego, a następnie 10 minut na czas przygotowawczy i strzały próbne.  W tym etapie każdy zawodnik oddaje 30 strzałów w czasie 30 min niezależnie od partnera. (Łącznie 60 strzałów).

Z pośród wszystkich zmian wyłanianych jest najlepszych 8 zespołów z największą liczbą punktów, które przechodzą do drugiego etapu kwalifikacji.

Przed drugim etapem kwalifikacji losowane są stanowiska dla poszczególnych zespołów zakwalifikowanych do tego etapu. Zawodnicy mają 7 minunt czasu przed przygotowawczego, a czas przed przygotowawczy i na strzały próbne wynosi 3 minuty. W 2 etapie kwalifikacji, każdy z zawodników oddaje po 20 strzałów w czasie 20 minut niezależnie od partnera. (Łącznie 40 strzałów).

Do finału awansują cztery najlepsze zespoły, gdzie dwa pierwsze rywalizują w meczu o złoty medal, a trzeci i czwarty zespół z drugiego etapu kwalifikacji rywalizują w meczu o brązowy medal.

Antoni Kamiński
przewodniczący Kolegium Sędziów PZSS

Środa, 8 lipca 2020

Szkolenie sędziów strzelectwa sportowego na podwyższenie klasy sędziowskiej.

18 lipca 2020 (sobota) o godz. 14:00 na strzelnicy ZAWISZA Bydgoszcz, przy ul. Gdańskiej 163, odbędzie się szkolenie sędziów strzelectwa sportowego na podniesienie klasy sędziowskiej.
W szkoleniu mogą brać udział wyłącznie sędziowie, którzy spełnili warunki określone w § 12 Regulaminu KS PZSS. Szkolenie jest bezpłatne.

Antoni Kamiński
przewodniczący Kolegium Sędziów PZSS

Wtorek, 14 kwietnia 2020

Zmiana przepisu w regulaminie KS PZSS dotycząca ważności licencji sędziowskiej.

Informuję, że w regulaminie KS PZSS w § 10 p. 2, zmieniono treść dotyczącą terminu ważności licencji sędziowskiej.
Zmiana została zatwierdzona przez Zarząd PZSS.
Treść przepisu po zmianie:
§ 10
. . .
2. Ważność licencji sędziowskiej upływa z końcem roku następnego po roku, w którym odbyły się letnie igrzyska olimpijskie.
________________________________________________________________________________________

W związku z przesunięciem Igrzysk Olimpijskich w Tokio na 2021 rok, licencje sędziowskie wydane z datą ważności 2020, zostają automatycznie przedłużone w systemie PZSS do końca 2022 roku.

Antoni Kamiński
przewodniczący Kolegium Sędziów PZSS

Środa, 4 marca 2020

Informacje dotyczące spraw sędziowskich.

Pytania dotyczące spraw sędziowskich proszę kierować wyłącznie na adres kaminski@pzss.org.pl lub pod numer telefonu 601 21 77 69.

W przypadku korespondencji mailowej, bardzo proszę o podanie przy nazwisku, swojego kontaktu telefonicznego.

Nie zawsze mam możliwość udzielania informacji drogą elektroniczną, natomiast telefonicznie znacznie szybciej odpowiem na pytania dotyczące spraw sędziowskich.

Antoni Kamiński
przewodniczący Kolegium Sędziów PZSS

Sobota, 25 stycznia 2020

Dotyczy sędziów, kandydatów na klasę pierwszą i państwową.

Kursy przygotowawcze do egzaminu na klasę pierwszą lub państwową są bezpłatne i będą organizowane wyłącznie przez kolegium sędziów PZSS.
Terminy i miejsca kursów oraz egzaminów będą podane na stronie internetowej PZSS w dziale Kolegium Sędziów.

Na kurs mogą zapisywać się wyłącznie sędziowie, którzy spełnili wszystkie warunki na podniesienie klasy sędziowskiej, zgodnie z regulaminem kolegium sędziów PZSS - § 12 p. 3-7.

Antoni Kamiński
przewodniczący Kolegium Sędziów PZSS

Wtorek, 10 grudnia 2019

Dotyczy wyłącznie sędziów powołanych na Mistrzostwa Europy 2020 w broni pneumatycznej we Wrocławiu.

18 stycznia 2020 (sobota) o godz. 9:00 we Wrocławiu, przy ul. Świątnickiej 36 odbędzie się szkolenie sędziów obsługujących Mistrzostwa Europy 2020. W programie szkolenia: tarcze elektroniczne, urządzenia pomiarowe, aktualne przepisy, sprawy organizacyjne.
Dla sędziów zamiejscowych zapewniony jest nocleg z 17/18 stycznia oraz wyżywienie: 17 stycznia - kolacja od 18:00 do 20:00, 18 stycznia - śniadanie o 8:00 i obiad o 13:00. Obiad zapewniony jest również dla sędziów miejscowych.
Szkolenie przwidziane jest od godz. 9:00 do około godz. 17:00.
W celu zapewnienia odpowiedniej liczby noclegów i wyżywienia, bardzo proszę o pilne potwierdzenie udziału w szkoleniu e-maliem: kaminski@pzss.org.pl  lub telefonicznie: 601 21 77 69.

Antoni Kamiński - przewodniczący KS PZSS

Wykaz sędziów powołanych na Mistrzostwa Europy 2020

Pobierz

Wtorek, 8 października 2019

W związku z brakiem oprogramowania do tarcz elektronicznych SIUS do przeprowadzenia konkurencji MIX według nowych przepisów zatwierdzonych przez ISSF, informuję, że do czasu udostępnienia nowej wersji oprogramowania przez firmę SIUS, konkurencje MIX będą rozgrywane według starych przepisów.

Antoni Kamiński
przewodniczący Kolegium Sędziów PZSS

Niedziela, 8 września 2019

Materiały ze szkolenia sędziów strzelectwa sportowego w Łebie, 6-8 września 2019 r.

Pobierz

Wtorek, 3 września 2019

Kolegium Sędziów informuje, że w związku z zatwierdzeniem przez ISSF ostatecznych przepisów dla konkurencji Mix, zaczyną one obowiązywać od pierwszych zawodów klasyfikacyjnych w Łebie, 24-27 października 2019 r.

Przepisy konkurencji dla Mix - Pistolet, Karabin

Antoni Kamiński
przewodniczący Kolegium Sędziów PZSS

Środa, 31 lipca 2019

Informuję, że w hotelu WODNIK w Łebie, w którym odbędzie się kurs sędziów strzelectwa sportowego w terminie 6-8 września 2019 roku, wszystkie pokoje zostały zajęte przez sędziów zgłaszających swój udział w szkoleniu.
Osoby, które wcześniej zarezerwowały noclegi w hotelu, a nie są zdecydowane czy przyjadą, proszone są o powiadomienie kierownika recepcji hotelu o rezygnacji. Zwolnione miejsca będą przeznaczone dla tych którzy teraz zdecydowały się na udział w kursie.

Antoni Kamiński
przewodniczący Kolegium Sędziów PZSS

Środa, 26 czerwca 2019

Sędziowie klasy pierwszej, którzy zgłosili przystąpienie do egzaminu na klasę państwową w specjalności: strzelanie do rzutków, proszeni są o obowiązkowy kontakt telefoniczny z członkiem KS PZSS Ryszardem Kapłonem - tel. 605 583 119 w terminie do 7 lipca 2019, w sprawie szczegółów dotyczących egzaminu.

Antoni Kamiński - przewodniczący Kolegium Sedziów PZSS

Wtorek, 18 czerwca 2019

Kolegium Sędziów PZSS organizuje bezpłatne szkolenie sędziów strzelectwa sportowego klasy pierwszej i wyższej oraz kandydatów na klasę pierwszą, które odbędzie się 6-8 września 2019 roku w Łebie.
Dla osób, które chcą zarezerwować nocleg, zapewnione jest zakwaterowanie wraz z całodziennym wyżywieniem w cenie 110 zł za dobę w hotelu WODNIK - Łeba, ul. Nadmorska 10.
Rezerwacja w hotelu na hasło “sędzia PZSS” pod numerem telefonu 602 445 595 (kierownik recepcji Anna Siuchnińska)

Potwierdzenie udziału w szkoleniu należy przesłać e-mailem na załączonym formularzu w Excelu pod adres: kaminski@pzss.org.pl  w terminie do 25 sierpnia 2019 r.

UWAGA !   Formularz należy wypełnić komputerowo, nie konwertować do PDF !

Zajęcia odbędą się 7 września od godz. 9:00 do 17:00 w sali konferencyjnej hotelu.

Antoni Kamiński – przewodniczący Kolegium Sędziów PZSS

Formularz zgłoszeniowy

Pobierz

Program szkolenia

Pobierz

Sobota, 18 maja 2019

dotyczy: kontroli broni i wyposażenia

Na wszystkich mistrzostwach Polski w strzelectwie sportowym oraz na zawodach: Puchar Prezesa PZSS oraz Złoty Muszkiet, Złota Krócica i Złoty Rzutek, kontrola broni, ubioru i wyposażenia jest obowiązkowa przed rozpoczęciem konkurencji, według procedur kontroli sprzętu ISSF 6.7.6.2 f) i h) oraz po konkurencji według przepisu ISSF 6.7.9.

W pozostałych zawodach w strzelectwie sportowym, kontrola przed konkurencją będzie nieobowiązkowa.
Natomiast po zakończonej konkurencji do kontroli zostanie wylosowana zwiększona liczba zawodników.

W składzie sekcji kontroli ubioru musi być wyznaczona co najmniej jedna kobieta-sędzia.
Tylko kobieta-sędzia może przeprowadzać kontrolę ubioru strzeleckiego, bielizny i tapingu u kobiet (zawodniczek).

Antoni Kamiński
przewodniczący Kolegium Sędziów PZSS

Czwartek, 18 kwietnia 2019

Egzamin na uzyskanie licencji sędziego strzelectwa sportowego klasy państwowej w dyscyplinie: strzelba (strzelanie do rzutków), odbędzie się 27 lipca 2019 roku (sobota) o godz. 11:00 na strzelnicy LIZAWKA, Poznań-Antoninek, ul. Bałtycka 79.

Tematy egzaminacyjne na klasę państwową:

 1. Zakres obowiązków Sędziego Głównego Zawodów
 2. Zakres obowiązków Przewodniczącego Komisji RTS
 3. Zakres obowiązków sędziego głównego strzelań
 4. Zakres obowiązków Kierownika Biura Obliczeń
 5. Zasady sporządzania rezultatów z zawodów
 6. Wymogi techniczne broni i amunicji stosowanej w strzelaniu do rzutków według ISSF
 7. Zasady wyznaczania sędziów pomocniczych oraz zakres ich obowiązków w strzelaniach do rzutków
 8. Przebieg i sposób przeprowadzania serii konkurencji TRAP i SKEET
 9. Odległości, kąty i wzniesienia rzutków w konkurencjach TRAP i SKEET
 10. Rzutki nieliczone i rzutki chybione
 11. Postawa GOTÓW w strzelaniach do rzutków
 12. Odmowa przyjęcia rzutka
 13. Niesprawności uznane i nieuznane w strzelaniach do rzutków
 14. Procedura obliczania wyników w konkurencjach SKEET, TRAP i DOUBLE TRAP
 15. Równe wyniki i baraże w strzelaniach do rzutków
 16. Procedury przeprowadzenia finałów w konkurencjach SKEET, TRAP i DOUBLE TRAP
 17. Kary stosowane w strzelaniach do rzutków
 18. Protesty i odwołania w strzelaniach do rzutków

Antoni Kamiński – przewodniczący Kolegium Sędziów PZSS

Czwartek, 4 kwietnia 2019

Egzamin na uzyskanie licencji sędziego strzelectwa sportowego klasy państwowej w dyscyplinach: pistolet i karabin, odbędzie się 26 lipca 2019 roku (piątek) o godz. 12:30 na strzelnicy ZKS GWARDIA w Zielonej Górze, przy ul. Strzeleckiej 22.

Do egzaminu na klasę państwową mogą przystąpić sędziowie klasy pierwszej, którzy spełnili warunki wyszczególnione w §12 regulaminu KS PZSS:

Staż w sędziowaniu w klasie pierwszej minimum 4 lata
Sędziowanie minimum na 4 zawodach PZSS
Uzyskanie minimum 35 punktów wyłącznie za rangę zawodów ujętych w kalendarzu imprez PZSS
Posiadanie patentu strzeleckiego
Udział w kursie szkoleniowym zatwierdzającym podwyższenie kwalifikacji sędziowskich.

Sędziowie, którzy mają spełnione wszystkie warunki do uzyskania wyższej klasy i chcą przystąpić do egzaminu na klasę państwową zobowiązani są do wypełnienia formularza zgłoszeniowego i wysłanie go w terminie do 30 maja 2019 roku, pod adres mailowy: kaminski@pzss.org.pl

Do egzaminu należy zgłosić się z wypełnioną kartą pracy sędziego z podpisami delegatów technicznych PZSS potwierdzających sędziowanie na zawodach oraz z przepisami ISSF i regulaminami PZSS w wersji papierowej lub elektronicznej.

Kurs przygotowawczy do egzaminu odbędzie się 1 czerwca 2019 (sobota) o godz. 16:00
na strzelnicy CWZS ZAWISZA w Bydgoszczy, przy ul. Gdańskiej 163
(szkolenie jest bezpłatne).

Tematy egzaminacyjne na klasę państwową:

Przepisy bezpieczeństwa w sporcie strzeleckim
Czasy przygotowawcze: 10 m – Kpn, Ppn; 25 m – Psp cz.dokł., Psp cz.szybka; 50 m – Kdw, Pdw
Niesprawności broni i amunicji uznane i nieuznane
Limit niesprawności uznanych w konkurencjach na 25 m
Przypadki dostrzeliwania nieoddanych strzałów z powodu niesprawności uznanej
Przypadki powtarzania serii z powodu niesprawności uznanej
Czynności sędziego, w przypadku zgłoszenia przez zawodnika niesprawności broni (amunicji)
Pełne komendy do rozpoczęcia konkurencji: Psp cz. dokładna, Psp cz. szybka, Psz
Parametry broni (wg ISSF) podlegające kontroli
Parametry ubioru (wg ISSF) podlegające kontroli
Urządzenia do kontroli broni i wyposażenia
Dokumenty sprawdzane przez sędziego przed rozpoczęciem konkurencji (zawodów)
Opis prawidłowej postawy w konkurencjach: Kpn, Kdw 60l, Kdw 3x40, Pdw , Psp cz. szybka, Psz
Czynności sędziego, w przypadku zgłoszenia przez zawodnika awarii lub usterki urządzenia na strzelnicy
Prawa zawodnika w przypadku przerwy w strzelaniu nie z jego winy.
Wymiary przestrzelin skośnych (wg ISSF) uznanych za prawidłowe strzały
Zasady kalibrowania wątpliwych przestrzelin
Podstawowe kategorie wiekowe wraz z zakresem wiekowym w strzelectwie sportowym
Czas zgłaszania protestów dotyczących wyników po wywieszeniu oficjalnego protokołu z zakończonej konkurencji
Postępowanie w przypadku równych wyników.
Kary obligatoryjne za oddanie za dużo strzałów w całej konkurencji
Kary obligatoryjne za oddanie do jednej tarczy więcej strzałów niż przewiduje program
Zasady odejmowania punktów karnych
Przewinienia, za które można lub należy zdyskwalifikować zawodnika
Sposoby rozpatrywania protestów
Procedury w przypadku zgłoszenia przez zawodnika protestu dotyczącego tarczy elektronicznej.
Zasady postępowania w przypadku nieuznania przez sędziów protestów i odwołania od protestów
Sędziowskie funkcje kierownicze na zawodach krajowych
Finały: konkurencje 10m; 25m i 50m
Zakres obowiązków:
   - delegata technicznego PZSS
   - sędziego głównego zawodów
   - przewodniczącego komisji RTS
   - sędziego głównego osi
   - kierownika biura obliczeń
   - kierownika kontroli broni i wyposażenia
Zasady wypełniania metryczki strzelania
Zasady sporządzania rezultatów z zawodów

Antoni Kamiński – przewodniczący Kolegium Sędziów PZSS

Piątek, 20 stycznia 2017

1. Zawody w konkurencjach ISSF, wymienione w części II Zbioru Regulaminów PZSS muszą odbywać się zgodnie z ogłoszonymi i obowiązującymi od 1 stycznia 2017 roku Przepisami ISSF.

2. Wymagania sprzętowe ogłoszone w przepisach ISSF na 2017 rok będą przestrzegane przez sekcje kontroli broni i wyposażenia. Jednakże, jeśli usunięcie naruszenia przepisu nie jest w opinii sekcji kontroli broni i wyposażenia czynnością prostą i wymaga zaawansowanych prac technicznych, a sprzęt jest zgodny z przepisami obowiązującymi w 2016 roku, zawodnik będzie dopuszczony do konkurencji i pouczony o konieczności dokonania zmian do końca marca 2017 roku. Po tym terminie wszystkie nowe obowiązujące przepisy dotyczące broni i wyposażenia będą egzekwowane.

3. ISSF opublikował "Listę utworów" zaakceptowanych przez Radę Zawodniczą ISSF - utworów, które zgodnie z nowymi przepisami powinny być odtwarzane podczas finałów, a także kwalifikacji. Pojawiło się więc pytanie czy można odtwarzać te utwory podczas zawodów w Polsce. Zgodnie z odpowiedzią otrzymaną z ISSF HQ, żadne porozumienie ani umowa licencyjna nie została przez ISSF podpisana w tej kwestii, w związku z czym, każdy organizator zawodów musi zapewnić zgodność z obowiązującymi w danym kraju przepisami.

4. Ostateczne decyzje w kwestii stosowalności nowych przepisów w okresie do końca marca 2017 roku, ale tylko w szczególnych przypadkach, będzie podejmował Delegat Techniczny danych zawodów.

Piątek, 17 kwietnia 2015

Przepisy ISSF określają zasady stosowania butli ze sprężonym powietrzem w przepisie 6.7.7.1.g:6.7.7.1 Procedury Kontroli Sprzętu
...
g) zawodnik odpowiedzialny jest za to, by butla na powietrze lub CO2 nie miała przekroczonej daty ważności (maksymalnie dziesięć (10) lat). Data może być sprawdzona podczas kontroli   sprzętu i mogą zostać udzielone wskazania.Podczas zawodów rozgrywanych w ramach współzawodnictwa PZSS, przepis ten musi być przestrzegany. Interpretacja powyższego przepisu we wspomnianych zawodach jest następująca: nie można dopuścić do używania butli po upływie jej terminu ważności. Dotyczy to także butli, które mają fabryczny termin ważności dłuższy (np. 20 lat), jeśli upłynęło 10 lat od ich dopuszczenia do użytkowania.
Kolegium Sędziów PZSS zobowiązuje delegatów technicznych do egzekwowania w pełni przepisu 6.7.7.1 g, zgodnie z podaną wyżej interpretacją. Jednocześnie delegat techniczny musi sprawdzić podczas zawodów, czy udostępniona zawodnikom butla stacjonarna posiada właściwą legalizację. termin ważności oraz czy jest właściwie zabezpieczona przed uszkodzeniem (np. przewróceniem). 
Przypominamy również organizatorom, że zapewnienie zawodnikom dostępu do takiej zalegalizowanej butli stacjonarnej jest ich obowiązkiem.

Zalecenia dotyczące posługiwania się butlami ze sprężonym powietrzem

Pobierz
Podziel się