Organizacja zawodów

Rezultaty

REZULTATY - wzór

Pobierz

Skróty stosowane w komunikatach rezultatów

Pobierz

Protokół zdarzenia

Pobierz

Formularz niesprawności PSZ/PST

Pobierz

Oficjalna lista skórtów klubów stosowana w komunikatach rezultatów dostępna jest pod tym adresem: https://soz.pzss.org.pl/Clubs/index

Zgłaszanie zawodów do kalendarza

Regulamin wstawienia zawodów do kalendarza sportowego PZSS

Pobierz

Wzór regulaminu zawodów

Pobierz

Wniosek o zatwierdzenie obsady sędziowskiej (formularz)

Pobierz

Inne materiały

Rozgrywanie zawodów na tarczach SIUS - Samouczek ver. 3.0 (aktualizacja: październik 2021)

Pobierz

Metryczka strzelań – 10, 50 m.

Pobierz

Metryczka strzelań - 50 m (kdw 3x40)

Pobierz

Metryczka strzelań – 25 m

Pobierz

Rozliczenia finansowe

Zasady wynagrodzeń sędziów

Pobierz

Lista wypłat ryczałtów sędziowskich

Pobierz

Dane podatnika

Pobierz
Podziel się