Przepisy ISSF i interpretacje Kolegium Sędziów

Przepisy ISSF obowiązujące od 1.05.2023 (wersja angielska)

Przepisy ISSF obowiązujące od 1.05.2023 (wersja polska)

Przepisy ISSF obowiązujące do 1.05.2023 (wersja polska)

 1. Techniczne (aktualizacja 18.03 2018)
 2. Pistolet (aktualizacja 18.03.2018)

 

Pozostałe przepisy

Interpretacje Kolegium Sędziów PZSS

Interpretacja, 26 kwietnia 2021

Wobec wątpliwości w kwestii, czy w przypadku nie pomyślnej kontroli oporu języka spustowego przed finałem zawodnik musi być zdyskwalifikowany, czy też może skorygować opór języka - odpowiedź Dyrektora Technicznego ISSF jest jasna: nie ma dyskwalifikacji w wyniku kontroli sprzętu przed finałem. Zawodnik może poprawić swoje wyposażenie tak by przechodziło test i wziąć udział w finale.
 
Jednak, z uwagi na fakt, że zgodnie z decyzją KS PZSS z dnia 18 maja 2019 roku w na większości zawodów PZSS kontrola przed konkurencją jest nieobowiązkowa, to  zdaniem Kolegium Sędziów stanowisko ISSF nie może być zastosowane wprost na zawodach PZSS.
 
W przypadku, gdy zawodnik uczestniczył na danych zawodach w kontroli broni przed konkurencją, w  przypadku niepomyślnej kontroli przeprowadzanej przed finałem może dany element poprawić (regulacja spustu, przesunięcie guzików itp.). W przypadku, gdy na danych zawodach zawodnik nie uczestniczył w kontroli, nie ma on możliwości skorygowania niepoprawnego przed finałem i sędziowie muszą orzec dyskwalifikację.
 
 
 
 

Dostosowanie krajowe przepisów ISSF, 15 września 2020

Zasady wyznaczania Jury na zawodach PZSS

Na podstawie § 23  regulaminu kolegium sędziów, podczas zawodów PZSS wyznacza się:

 1. Jury Zawodów
 • sędzia główny zawodów - przewodniczący
 • sędziowie główni osi
 • kierownik sekcji kontroli broni i wyposażenia
 1. Jury RTS
 • przewodniczący komisji RTS
 • dwóch członków komisji

Jeżeli stosowane są tarcze elektroniczne na pawilonie 25m powinien być obecny 1 członek Jury RTS.
Jeżeli stosowane są tarcze papierowe w skład Jury wchodzą:
Kierownik biura obliczeń i Kierownik tarczowni 25m.

 1. Jury of Appeal
 • Delegat Techniczny PZSS - przewodniczący

W przypadku konieczności rozstrzygnięcia odwołania, delegat wskazuje dwóch członków Jury (niezaangażowanych w kwestionowaną decyzję) do rozpoznania tego odwołania.

Antoni Kamiński
przewodniczący Kolegium Sędziów PZSS

 

Wtorek, 21 lipca 2020

Zasady rozgrywania konkurencji MIX (karabin i pistolet) na zawodach krajowych

Podczas zawodów krajowych, gdy w danej konkurencji MIX jest więcej zmian niż jedna to konkurencja ta przeprowadzana będzie w następujący sposób:

I etap kwalifikacji w konkurencji MIX (Kpn i Ppn) może odbywać się w kilku zmianach wszystko uzależnione jest od wielkości strzelnicy i ilości zgłoszonych zespołów, zgodnie
z regulaminem.

W pierwszym etapie mamy 5 min czasu przed przygotowawczego, a następnie 10 minut na czas przygotowawczy i strzały próbne.  W tym etapie każdy zawodnik oddaje 30 strzałów w czasie 30 min niezależnie od partnera. (Łącznie 60 strzałów).

Z pośród wszystkich zmian wyłanianych jest najlepszych 8 zespołów z największą liczbą punktów, które przechodzą do drugiego etapu kwalifikacji.

Przed drugim etapem kwalifikacji losowane są stanowiska dla poszczególnych zespołów zakwalifikowanych do tego etapu. Zawodnicy mają 7 minunt czasu przed przygotowawczego, a czas przed przygotowawczy i na strzały próbne wynosi 3 minuty. W 2 etapie kwalifikacji, każdy z zawodników oddaje po 20 strzałów w czasie 20 minut niezależnie od partnera. (Łącznie 40 strzałów).

Do finału awansują cztery najlepsze zespoły, gdzie dwa pierwsze rywalizują w meczu o złoty medal, a trzeci i czwarty zespół z drugiego etapu kwalifikacji rywalizują w meczu o brązowy medal.

Antoni Kamiński
przewodniczący Kolegium Sędziów PZSS

Wtorek, 8 października 2019

W związku z brakiem oprogramowania do tarcz elektronicznych SIUS do przeprowadzenia konkurencji MIX według nowych przepisów zatwierdzonych przez ISSF, informuję, że do czasu udostępnienia nowej wersji oprogramowania przez firmę SIUS, konkurencje MIX będą rozgrywane według starych przepisów.

Antoni Kamiński
przewodniczący Kolegium Sędziów PZSS

Wtorek, 3 września 2019

Kolegium Sędziów informuje, że w związku z zatwierdzeniem przez ISSF ostatecznych przepisów dla konkurencji Mix, zaczyną one obowiązywać od pierwszych zawodów klasyfikacyjnych w Łebie, 24-27 października 2019 r.

Przepisy konkurencji dla Mix - Pistolet, Karabin

Antoni Kamiński
przewodniczący Kolegium Sędziów PZSS

Dostosowanie krajowe przepisów ISSF, 18 maja 2019

dotyczy: kontroli broni i wyposażenia

Na wszystkich mistrzostwach Polski w strzelectwie sportowym oraz na zawodach: Puchar Prezesa PZSS oraz Złoty Muszkiet, Złota Krócica i Złoty Rzutek, kontrola broni, ubioru i wyposażenia jest obowiązkowa przed rozpoczęciem konkurencji, według procedur kontroli sprzętu ISSF 6.7.6.2 f) i h) oraz po konkurencji według przepisu ISSF 6.7.9.

W pozostałych zawodach w strzelectwie sportowym, kontrola przed konkurencją będzie nieobowiązkowa.
Natomiast po zakończonej konkurencji do kontroli zostanie wylosowana zwiększona liczba zawodników.

W składzie sekcji kontroli ubioru musi być wyznaczona co najmniej jedna kobieta-sędzia.
Tylko kobieta-sędzia może przeprowadzać kontrolę ubioru strzeleckiego, bielizny i tapingu u kobiet (zawodniczek).

Antoni Kamiński
przewodniczący Kolegium Sędziów PZSS

Piątek, 20 stycznia 2017

1. Zawody w konkurencjach ISSF, wymienione w części II Zbioru Regulaminów PZSS muszą odbywać się zgodnie z ogłoszonymi i obowiązującymi od 1 stycznia 2017 roku Przepisami ISSF.

2. Wymagania sprzętowe ogłoszone w przepisach ISSF na 2017 rok będą przestrzegane przez sekcje kontroli broni i wyposażenia. Jednakże, jeśli usunięcie naruszenia przepisu nie jest w opinii sekcji kontroli broni i wyposażenia czynnością prostą i wymaga zaawansowanych prac technicznych, a sprzęt jest zgodny z przepisami obowiązującymi w 2016 roku, zawodnik będzie dopuszczony do konkurencji i pouczony o konieczności dokonania zmian do końca marca 2017 roku. Po tym terminie wszystkie nowe obowiązujące przepisy dotyczące broni i wyposażenia będą egzekwowane.

3. ISSF opublikował "Listę utworów" zaakceptowanych przez Radę Zawodniczą ISSF - utworów, które zgodnie z nowymi przepisami powinny być odtwarzane podczas finałów, a także kwalifikacji. Pojawiło się więc pytanie czy można odtwarzać te utwory podczas zawodów w Polsce. Zgodnie z odpowiedzią otrzymaną z ISSF HQ, żadne porozumienie ani umowa licencyjna nie została przez ISSF podpisana w tej kwestii, w związku z czym, każdy organizator zawodów musi zapewnić zgodność z obowiązującymi w danym kraju przepisami.

4. Ostateczne decyzje w kwestii stosowalności nowych przepisów w okresie do końca marca 2017 roku, ale tylko w szczególnych przypadkach, będzie podejmował Delegat Techniczny danych zawodów.

Piątek, 17 kwietnia 2015

Przepisy ISSF określają zasady stosowania butli ze sprężonym powietrzem w przepisie 6.7.7.1.g:6.7.7.1 Procedury Kontroli Sprzętu
...
g) zawodnik odpowiedzialny jest za to, by butla na powietrze lub CO2 nie miała przekroczonej daty ważności (maksymalnie dziesięć (10) lat). Data może być sprawdzona podczas kontroli   sprzętu i mogą zostać udzielone wskazania.Podczas zawodów rozgrywanych w ramach współzawodnictwa PZSS, przepis ten musi być przestrzegany. Interpretacja powyższego przepisu we wspomnianych zawodach jest następująca: nie można dopuścić do używania butli po upływie jej terminu ważności. Dotyczy to także butli, które mają fabryczny termin ważności dłuższy (np. 20 lat), jeśli upłynęło 10 lat od ich dopuszczenia do użytkowania.
Kolegium Sędziów PZSS zobowiązuje delegatów technicznych do egzekwowania w pełni przepisu 6.7.7.1 g, zgodnie z podaną wyżej interpretacją. Jednocześnie delegat techniczny musi sprawdzić podczas zawodów, czy udostępniona zawodnikom butla stacjonarna posiada właściwą legalizację. termin ważności oraz czy jest właściwie zabezpieczona przed uszkodzeniem (np. przewróceniem). 
Przypominamy również organizatorom, że zapewnienie zawodnikom dostępu do takiej zalegalizowanej butli stacjonarnej jest ich obowiązkiem.

Zalecenia dotyczące posługiwania się butlami ze sprężonym powietrzem

Pobierz

Interpretacja przepisu o stopce karabinu pneumatycznego

Skierowano do nas pytanie, czy jednoczesne przesunięcie stopki i jej obrócenie jest dopuszczalne (tak, jak na poniższym zdjęciu). Reguluje to przepis 7.4.2.1, gdzie użyte określenie LUB oznacza, że dopuszcza się zarówno przesunięcie, jak i jednoczesny obrót stopki wokół jej osi pionowej.

Informacja dotycząca spodni strzeleckich - 25 sierpnia 2018 r.

Podczas zawodów w Suhl, Sekcja Kontroli Technicznej zakwestionowała zgodność z przepisami serii spodni strzeleckich, w których zamki błyskawiczne na nogawkach są maskowane dwoma podłużnymi łatkami (widoczne na zdjęciu poniżej). Zgodni z deklaracją producenta (PP Nowiccy) zostaną one poprawione i doprowadzone do stanu, jak na drugim zdjęciu poniżej. To rozwiązanie zostało uznane za zgodne z przepisami przez Komitet Techniczny ISSF.

Decyzją KS PZSS, do końca tego roku, sekcje kontroli technicznej w Polsce będą dopuszczały użycie "wadliwych" spodni podczas zawodów. Do tego czasu należy zgłosić się do producenta w celu dokonania niezbędnych korekt.

 

Interpretacja dotycząca stosowania dodatkowych elementów karabinu 50m

Wpłynęło zapytanie:

Czy w świetle nowych przepisów półka w układzie jak na zdjęciu jest „legalna”? Strzelanie tylko leżącej.W interpretacji z 10 maja 2016 roku (patrz poniżej) przekazaliśmy kontrowersyjną odpowiedź z ISSF. Wątpliwości podane w tej interpretacji przekazane zostały do ISSF HQ i w obecnych przepisach ten problem został uregulowany. Zgodnie z przepisem:

7.4.5.2 Grzybek
Jest to każdy dodatkowy element powiększający kolbę w dół, ułatwiający podtrzymywanie karabinu wysuniętą ręką. Grzybek nie może wystawać w dół, poniżej osi lufy, więcej niż 200 mm.


Zwracamy uwagę, że usunięto ograniczenie stosowalności do postawy stojącej. Oznacza to, że tego typu półka jest dopuszczalna o ile nie narusza przepisu:

7.4.5 Karabin 50 m
f) obciążniki w przedniej części łoża nie mogą być umieszczone niżej niż 90 mm od linii osi lufy i nie mogą być wysunięte do przodu bardziej niż 700 mm od końca systemu;


gdyż element taki może być potraktowany jako dodatkowe obciążenie karabinu.


Przepisy dotyczące strzelań z pistoletu dopuszczają stosowanie "podstawek" (małych statywów) podczas finałów (8.6.3 i 6.4.11.10, przy czym nie dopuszcza się by całkowita wysokość stanowiska i podstawki przekraczała 1m). Poniżej przykładowy statyw-podstawka, używana podczas PŚ 2017.

Interpretacja, 21 września 2017 r.

Wpłynęło zapytanie od jednej z zawodniczek, czy taki obciążnik stopki karabinu pneumatycznego jest dozwolony.Oczywiście jest dozwolony (reguluje to przepis 7.4.2.7), tylko sugerujemy lepszy dobór kolorystyczny użytych materiałów ;-)

Interpretacja, 26 kwietnia 2017 r.

ISSF Technical Director, Willi Grill udzielił odpowiedzi na dwa pytania przesłane do ISSF HQ:

1. Sprzeczności występujące w przepisie 7.4.1.6 Sights (Przyrządy celownicze) pomiędzy punktem a) i c) zostaną usunięte w drugim wydaniu Przepisów ISSF. Zostanie jasno zapisane, że soczewka korekcyjna może być umieszczona tylko na tylnych przyrządach celowniczych, zaś na przednich mogą być stosowane filtry (np. kolorowe, polaryzacyjne), a nie soczewka.

2. Przepis 7.4.2.7 Obciążniki, mówiący między innymi o tym, że:
    c) obciążnik może być umieszczony w dowolnej części karabinu, ale musi zawierać się w podstawowym kształcie łoża (obciążniki nie mogą wystawać z łoża);
    d) żaden typ taśmy klejącej nie może być stosowany do mocowania obciążników do karabinu,
nie wyklucza stosowania charakterystycznych obciążników do wyważania felg samochodowych, używanych często przez strzelców. Nie może jednak łoże, czy kolba karabinu wraz z obciążnikami przekraczać wymiarów określonych przepisami 7.4.4.1 i 7.4.4.2.

Interpretacja, 17 lutego 2017 r.

Kilkakrotnie otrzymaliśmy pytanie, czy w związku ze zmianą przepisów ISSF, które teraz dopuszczają stosowanie szkieł korekcyjnych także na przezierniku, dozwolone jest użycie takiego typu elementu:

50300-0 Gehmann diopter 0.0x

Jest to element umożliwiający korektę wady wzroku od - 5 do + 5 dioptrii przy zerowym powiększeniu. Składa się z systemu soczewek umieszczonych wewnątrz tego elementu. Naszym zdaniem narusza to w oczywisty sposób zapis przepisu 7.4.1.6.c, który jasno stwierdza, że:

"7.4.1.6 Sights
(...)
c) A single corrective lens may be inserted in or attached to the rear sight only; or the athlete may wear corrective or tinted lenses;"

czyli, że wolno zastosować jedynie pojedynczą soczewkę i tylko dołączoną do przeziernika, a nie umieszczoną wewnątrz systemu przyrządów.

W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy z ISSF HQ potwierdzenie słuszności naszej interpretacji. Zaznaczono jednak, że prace nad dalszymi zmianami przepisów w tym zakresie będą trwały w najbliższych latach.

Przy okazji zwracamy uwagę, że w umieszczonych na stronie ISSF przepisach jest błąd, gdyż sformułowanie "inserted in or" nie jest wykreślone. Oczywiście, przekazaliśmy tę uwagę do ISSF HQ.

Interpretacja, 11 lutego 2017 r.

Do KS PZSS trafiło pytanie w związku z przepisem:

   6.2.3.4 Broń jest uważana za załadowaną, gdy nabój lub śrut lub magazynek z nabojami ma kontakt z bronią. Nikt nie może umieścić nabój lub śrut lub magazynek z nabojami w broni przed komendą "ŁADUJ".

Czy w takim razie oznacza to, że sam magazynek można ładować przed komendą ŁADUJ. Odpowiedź brzmi NIE. Mówi o tym przepis:

   6.2.3.2 Pistolety i ich magazynki mogą być ładowane tylko na stanowisku strzeleckim po komendzie "ŁADUJ" lub "START". We wszystkich innych przypadkach, broń i magazynki muszą być rozładowane.

Interpretacja, 17 stycznia 2017 r.

ISSF opublikował "Listę utworów" zaakceptowanych przez Radę Zawodniczą ISSF - utworów, które zgodnie z nowymi przepisami powinny być odtwarzane podczas finałów, a także kwalifikacji [LISTA].

Pojawiło się więc pytanie czy można odtwarzać te utwory podczas zawodów w Polsce.

Zgodnie z odpowiedzią otrzymaną z ISSF HQ w dniu dzisiejszym, żadne porozumienie ani umowa licencyjna nie została przez ISSF podpisana w tej kwestii, w związku z czym, każdy organizator zawodów musi zapewnić zgodność z obowiązującymi w danym kraju przepisami.

Interpretacja, 1 czerwca 2016 r. (skrót ogłoszonych interpretacji na stronie ISSF

INTERPRETACJA PRZEPISÓW ISSF 2016

Ogłoszona 1 czerwca 2016, obowiązuje od zaraz.

W skrócie:

1. Muzyka podczas kwalifikacji i finałów - także podczas Igrzysk Olimpijskich. Utwory zostały zatwierdzone przez Radę Zawodników ISSF.

2. Wychodzenie poza linię ognia (6.2.2.7). Aby zwiększyć bezpieczeństwo nakazuje się, by sędziowie, obsługa, itp mogli wychodzić poza linię ognia tylko po uzyskaniu zgody Sędziego Głównego Osi. Wcześniej musi on wydać komendy STOP... ROZŁADUJ... WŁOŻYĆ WSKAŹNIKI BEZPIECZEŃSTWA. Po zakończeniu przerwy musi być wydana komenda PRZYJĄĆ POSTAWĘ.

3. Nieprawidłowości podczas procedury Shoot-Off w finałach (6.17). Na sędziach spoczywa odpowiedzialność upewnienia się, że wszyscy zawodnicy wiedzą kto strzela shoot-off. Jeśli mimo wszystko przez pomyłkę inny zawodnik odda strzał - musi być ten strzał anulowany i nie stosuje się żadnej kary.

4. Obciążniki karabinu (7.4.2.6 i 7.4.5.c). Muszą być przymocowane trwale. Nie mogą być mocowane przy użyciu taśmy.

5. Pudełka i walizki na stanowisku (6.11.10 i 8.6.3). W związku z konfliktem tych przepisów ustala się, że:

- Podczas eliminacji i kwalifikacji pudełka, walizki mogą być umieszczane na blatach stanowiskach pod warunkiem, że nie jest przekroczona maksymalna dopuszczalna wysokość 1 m.

- Podczas finałów konkurencji pistoletu, pudełka, walizki nie mogą być umieszczone na stanowisku, ale wolno na blacie stanowiska postawić statyw, pod warunkiem, że nie przekroczona jest maksymalna dopuszczalna wysokość 1 m.

6. Tłumaczenie interpretacji przepisu 9.4.3.2 pozostawiam specjalistom od strzelania do rzutków (proszę o przesłanie na mój adres, podany powyżej, umieszczę na tej stronie).

Interpretacja, 10 maja 2016 r.

Użycie półki w postawie innej niż stojąca - NIEDOZWOLONE. Reguluje to przepis 7.4.5.2.

KOMENTARZ (4 czerwca 2016), Grzegorz Gładyszewski:

   Zawodnikowi, posługującemu się elementem pokazanym na zdjęciu powyżej, zwrócono uwagę podczas Grand Prix of Liberation, Pilzno 2016, że nie jest to element dozwolony. Na prośbę zawodnika skierowałem zapytanie, wraz ze zdjęciem, do Komisji Technicznej ISSF, czy rzeczywiście taki element jest zabroniony i podlega przepisowi 7.4.5.2 pomimo tego, że nie pełni roli typowego "palm rest", a raczej "forend rail". Otrzymałem odpowiedź, że w tej postaci jest niedozwolony. Stąd podana powyżej interpretacja.
   Pojawił się natychmiast problem, czy inne "forend rails", np. używane w karabinach Anschutz, są dopuszczone. Takie pytanie zadałem temu samemu przedstawicielowi Komisji Technicznej ISSF podczas ostatnich zawodów Pucharu Świata w Monachium, jako konkretny przykład podając element stosowany przez jednego z polskich zawodników, widoczny na zdjęciu poniżej:

Otrzymałem zdecydowaną odpowiedź, że zastosowanie takiego elementu jest jak najbardziej zgodne z przepisami, gdyż jest to element poszerzający uchwyt łoża i nie pełni roli "palm rest".

   Wydaje się, że problem wynika z tego, że firmy produkują coraz nowszy sprzęt i coraz więcej akcesoriów mających ułatwić jego przystosowanie do oczekiwań danego zawodnika. W tym konkretnym przypadku problemem jest ustalenie granicy, od której dopuszczony przepisami "forend rail" staje się niedozwolonym "palm rest", co można zobrazować schematycznie poniższym rysunkiem.
   Zwracam uwagę na to, że składy sędziowskie podczas wszystkich zawodów - także Pucharu Świata, a nawet Igrzysk Olimpijskich nie muszą mieć jednolitego zdania w tej kwestii. Należy więc unikać niepewnych, pośrednich rozwiązań, mogących budzić u sędziów wątpliwości.

Kiedy "forend rail" staje się "palm rest"...?

Interpretacja, 26 listopada 2015 r.

Dotyczy pytania, czy można złożyć matę strzelecką, np. na pół lub położyć jedną jej część na drugą? O ile przepis 6.4.7.2.b zabrania modyfikowania maty, to w dalszej części przepis ten stwierdza, że: "Dozwolone jest stosowanie dwóch mat, jednej grubej i jednej cienkiej, ale ich łączny wymiar nie może być większy od podanych wymiarów". Tak więc składanie maty na pół, położenie przedniej, odpinanej części na część główną jest dozwolone, jeśli nie przekraczają 5 cm grubości.

Interpretacja, 26 listopada 2015 r.

Problem dotyczy kontroli zapięcia kurtki. Czy paski na ramieniu podczas kontroli powinny być naciągnięte, jak przy strzelaniu, czy odpięte? Interpretacja jest jasna - tylko i wyłącznie przy odpiętych paskach.

Interpretacja, 24 listopada 2015 r. (uaktualnienie interpretacji z 18 maja 2015 r.)

Dotyczy terminu ważności butli sprężonego powietrza. Bez względu na wyznaczony przez producenta termin ważności butli (np. 20 lat), obowiązuje termin 10 lat, ustalony przez ISSF. Zgodnie z przepisem 6.2.4.2 za ważność butli całkowitą odpowiedzialność ponosi zawodnik, a Komisja Kontroli Broni i Wyposażenia może tę ważność kontrolować (podczas całych zawodów).
   Kolegium Sędziów, po konsultacji z Komisją Techniczną ISSF, zaleca sędziom przeprowadzanie kontroli ważności butli także na stanowiskach podczas "czasu przedprzygotowawczego" oraz po konkurencji (poza zawodnikami wyznaczonymi do kontroli szczegółowej, sędziowie będą wyznaczali dodatkowo zawodników tylko do kontroli ważności butli sprężonego powietrza lub CO2).
   Zawodnik stosujący butlę z nieważnym terminem ważności nie będzie dopuszczony do konkurencji, zaś w przypadku stwierdzenia nieważności butli podczas kontroli po konkurencji, będzie zdyskwalifikowany na podstawie przepisów 6.2.4.2 i 6.7.9.3.

Interpretacja, 23 listopada 2015 r.

Modyfikacja półki policzkowej Kdw, przez wycięcie jej fragmentu i zastosowanie w Kpn - DOPUSZCZALNE (musi jednak spełniać wymiary określone w tabeli 7.4.4.1)

Interpretacja przepisu o uchwycie karabinowym. Dotyczy przepisu:

7.4.5.3
Uchwyt karabinowy
Żaden element uchwytu karabinowego nie może być powiększany lub skonstruowany w taki sposób, który umożliwiałby dotykanie lub opieranie wierzchu ręki (grzbietu ręki) lub nadgarstka.


Wpłynęło pytanie, co oznacza określenie "wierzch" ręki i czy taki zapis wyklucza stosowanie podpórki od dołu uchwytu, uniemożliwiającej zsuwanie się ręki z uchwytu.

Wyjaśniamy, że "wierzch" ręki to ta jej strona, która jest przeciwna do tej z liniami papilarnymi, czyli dłoni :-) - inaczej "grzbiet" ręki. Oznacza to, że stosowanie podpórki od dołu uchwytu, jak na zdjęciu poniżej jest dozwolone, ale nie może ona otaczać ręki (na wzór rękojeści pistoletu dowolnego).

Interpretacja, 19 listopada 2015 r.

Dotyczy konfliktu przepisów 6.17.1.12d i 6.17.1.12k. Wskaźniki bezpieczeństwa w finałach.
Według punkt d) mogą wyjąć wskaźniki po wejściu na stanowiska, a według punktu k) nie mogą. Dopiero na komendę rozpoczynającą strzały próbne i czas przygotowawczy wolno im to zrobić. Uznano, że decydujący jest przepis 6.17.1.12k, a więc po wejściu na stanowiska mogą się składać do strzału, ale nie mogą usuwać wskaźnika bezpieczeństwa, ani strzelać na sucho aż do komendy rozpoczynającej strzały próbne i czas przygotowawczy.

   Ten przepis był już interpretowany w marcu 2015 r.

Interpretacja, 26 października 2015 r.

Dotyczy filtra "560 Gehmann Superfilter AOS MicroSight TM", powodującego ostre widzenie zarówno przyrządów, jak i tarczy. Jest to filtr, nie zawiera soczewek, jest więc przez ISSF dopuszczony do użytkowania.

Interpretacja, marzec 2015 r. (Zbiorcza interpretacja przepisów)

Interpretacja, 1 lutego 2015 r.

Statyw karabinowy musi mieć wysokość niższą od najniższego punktu lewego barku (dla zawodnika praworęcznego), a ewentualna kolumna statywu musi też ten wymóg spełniać.

Interpretacja, 17 marca 2014 r.

Dotyczy szwu na kurtce pod lewym łokciem (praworęczny zawodnik) niespełniającego wymogów przepisu 7.5.4.5. Jeśli szew jest rozpruty to go nie ma. Jeśli powstały otwór nie stanowi podpórki, taka kurtka jest dopuszczona do użycia.

Interpretacja, 14 stycznia 2014 r.

Dotyczy dopuszczalności regulacji kąta kolby, jak to widać w modelu Feinwerkbau 800. Dopuszczalne.

Interpretacja, 2013 r.

 Dotyczy pytania, czy grubość pasa karabinowego jest ograniczona? Przepisy ISSF nie ograniczają grubości pasa,  ten wymiar nie podlega więc kontroli.

Podziel się