Analiza porównawcza wyników krajowych mistrzostw w strzelectwie sportowym z wybranych państw europejskich

Autor: Czerniawski Bartosz

Niniejsza praca ma na celu porównanie poziomu sportowego podczas głównej imprezy krajowej. Autor badał poziom wyników dających kwalifikację do finału w poszczególnych konkurencjach. Jednocześnie poniższe dane przedstawią poziom średniego poziomu wyników kwalifikujących się do finału Mistrzostw Polski Kobiet i Mężczyzn na tle finalistów z innych państw. Na podstawie rezultatów sportowych, można również ocenić poziom zainteresowania dyscypliną. Jest to pierwszy etap pracy, która ma na celu stworzenie corocznego podsumowania wyników w wybranych państwach europejskich. Docelowo, możliwa będzie analiza rozwoju poziomu wynikowego w zebranym zakresie danych. Dokonany przegląd wyników wskazuje, iż omawiane zagadnienie nie traci na aktualności szczególnie w odniesieniu do dynamicznie rozwijającego się poziomu i zmian w programie Igrzysk Olimpijskich. 

Do analizy wykorzystano oficjalne wyniki uzyskane podczas krajowych mistrzostw krajowych. Wszystkie wyniki zostały opublikowane na stronach internetowych krajowych związków strzelectwa sportowego. Porównano wyniki z 17 państw w różnych konkurencjach. Wszelkie wnioski będę przedstawione w poniższych diagramach. Szczególnym przypadkiem w niniejszej pracy są rezultaty zanotowane przez niemieckich „karabiniarzy”. Konkurencje karabinowe (KPN60, KPN40, KDW 60L) rozgrywano w konkurencjach liczonych w pełnych wartościach, tj. bez dziesiętnych.

 

Pełna wersja artykułu

Pobierz

Artykuł opublikowany w: Strzelectwo sportowe (Nowoczesne rozwązania szkoleniowe), zeszyt nr 14, Wrocław, 2017,
ISBN 978-83-941103-2-1

Autor: Czerniawski Bartosz

Podziel się