Analiza porównawcza wyników krajowych mistrzostw w strzelectwie sportowym z wybranych państw europejskich w 2018 r.

Autor: Czerniawski Bartosz

Niniejsza praca ma na celu porównanie poziomu sportowego podczas głównej imprezy krajowej. Autor badał poziom wyników dających kwalifikację do finału w poszczególnych konkurencjach. Jednocześnie poniższe dane przedstawią poziom średniego poziomu wyników kwalifikujących się do finału Mistrzostw Polski Kobiet i Mężczyzn na tle finalistów z innych państw. Jest to drugi etap pracy, która ma na celu stworzenie corocznego podsumowania wyników w wybranych państwach europejskich. Docelowo, możliwa będzie analiza rozwoju poziomu wynikowego w zebranym zakresie danych.

Do analizy wykorzystano oficjalne wyniki uzyskane podczas krajowych mistrzostw krajowych. Wszystkie wyniki zostały opublikowane na stronach internetowych krajowych związków strzelectwa sportowego. Porównano wyniki z 19 państw w różnych konkurencjach. Wszelkie wnioski będę przedstawione w poniższych diagramach. Szczególnym przypadkiem w niniejszej pracy są rezultaty z Austrii, Francji, Niemiec. Konkurencje karabin pneumatyczny kobiet, karabin 3x40, pistolet pneumatyczny kobiet rozegrano w konkurencjach skróconych.

 

Pełna wersja artykułu

Pobierz

Artykuł opublikowany w: Strzelectwo sportowe (Nowoczesne rozwązania szkoleniowe), zeszyt nr 15, Wrocław, 2018,
ISBN 978-83-941103-3-8

Autor: Czerniawski Bartosz

Podziel się