Analiza poziomu sportowego młodzików i juniorów młodszych na podstawie rezultatów uzyskiwanych w „Strzelaniu w sieci”

Autor: Dobosz Adam, Wódkowska Joanna

Streszczenie

Poniższy artykuł opisuje analizę wyników uzyskiwanych w zawodach korespondencyjnych – Strzelanie w Sieci – przez zawodników w kategoriach wiekowych młodzika i juniora młodszego, w konkurencjach karabinowych i pistoletowych, na przestrzeni ostatnich 9 lat. Porównane zostaną wyniki uzyskiwane w tych samych konkurencjach przez dziewczynki i chłopców, rezultaty zostaną zestawione ze średnim poziomem wynikowym badanego okresu oraz wyznaczone zostaną dwa parametry:  „współczynnik przeżywalności”, określający procentowo ile osób startujących w danej edycji kontynuują swoją karierę w strzelectwie do dnia dzisiejszego oraz „współczynnik sukcesu” określający prawdopodobieństwo z jakim osoba uzyskująca miejsca 1-3 w klasyfikacji danej edycji Strzelania w Sieci zdobywa później medal podczas swojego startu głównego.

Wstęp

Wynik w strzelectwie sportowym mówi sam za siebie. Jest on bowiem wypadkową aspektów takich jak:

  • zdolności techniczne i mentalne (rozwijane w procesie treningowym),
  • potencjał szkoleniowy oferowany przez klub sportowy,
  • stopień dopasowania specjalistycznego sprzętu,

Strzelanie w sieci, jako inicjatywa realizowana od 15 lat bezpośrednio przez Panią Jolantę Samulewicz i Pana Wojciecha Kulmatyckiego przy współuczestnictwie Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, cieszy się bardzo dużą popularnością w klubach sportowych realizujących...

 

Pełna wersja artykułu

Pobierz

Artykuł opublikowany w: Strzelectwo sportowe (Nowoczesne rozwązania szkoleniowe), zeszyt nr 14, Wrocław, 2017,
ISBN 978-83-941103-2-1

Autor: Dobosz Adam, Wódkowska Joanna

Podziel się