Cykl nauki strzelania konkurencji pistoletu szybkostrzelnego 2x30 strzałów – 25 metrów dla juniora młodszego

Autor: Kulmatycki Wojciech

Konkurencja pistoletu szybkostrzelnego 2x30 strzałów

Odległość do tarcz – 25 metrów. Strzela się do pięciu tarcz ustawionych obok siebie na jednym poziomie, gdzie środki dziesiątek oddalone są od siebie o 75 cm. Tarcze otwierają się w czasie 8 i 6 sekund.

Broń – pistolet sportowy kal. 5,6 mm, waga spustu min 1 kg, amunicja – prędkość wylotowa nie mniejsza niż 250 m/sek.

Waga pistoletu do 1400 gramów.

Konkurencja składa się z 2 części , w których strzela się – jedną serię próbna w czasie 8 sekund, trzy serie 8 sekundowe i trzy serie 6 sekundowe.       
W/w konkurencję strzelają zawodnicy (juniorzy młodsi).

Chcąc zacząć przygotowania do prowadzenia treningów w tej konkurencji należy sprawdzić swój stan posiadania. Zabezpieczenie podstawowych elementów szkolenia w tej konkurencji może dać zakładane efekty. Brak jednego czy drugiego czynnika może spowodować, że nasza praca i nakłady finansowe okażą się niewystarczające a efekty niezadowalające.

Prowadzenie efektywnych pracy treningowej musi opierać się zawsze na kilku zasadach.

  • Zasada pierwsza – strzelnica. Przynajmniej jedna obrotnica. Wskazane dwie ze względu, że zawody rozgrywa się na co najmniej dwóch automatach strzeleckich.

 

Pełna wersja artykułu

Pobierz

Artykuł opublikowany w: Strzelectwo sportowe (Nowoczesne rozwązania szkoleniowe), zeszyt nr 9, Wrocław, 2012,
ISBN 978-83-928836-9-2

Autor: Kulmatycki Wojciech

Podziel się