Doskonalenie koncentracji uwagi w przygotowaniu zawodnika strzelectwa sportowego

Autor: Budnik-Przybylska Dagmara, Staniszewski Cezary

Przygotowanie psychologiczne jest niezbędne do osiągania sukcesu.

„Jeśli cokolwiek robisz, rób to najlepiej jak potrafisz”

Artykuł ten dedykujemy wszystkim trenerom i zawodnikom strzelectwa sportowego.

 „Aby odnieść sukces w zawodach, strzelec musi dysponować nienaganną techniką, być sprawnym fizycznie oraz musi umieć radzić sobie z emocjami jakie powstają u niego podczas startu. Te trzy „filary” (sukcesu) muszą być równomiernie rozwijane i trenowane. Brak jednego z nich lub słabość któregoś z nich powoduje, że zawodnik może nie udźwignąć ciężaru całego treningu bądź zawodów”(Kijowski, 2016, s.79).

 Zdarza się, że podczas zawodów zawodnik np. strzela dobrze pierwszą serię lub pierwszą połowę, a potem na przykład w finale przegrywa. W jaki sposób sterować koncentracją uwagi, kontrolować swój organizm, żeby poradzić sobie w sytuacji startu?

Trening koncentracji jak cały trening mentalny powinien być rozpoczęty już na pierwszym etapie szkolenia. Od początku powinna być dyscyplina mentalna i koncentracja na zadaniach treningowych. Im wyższy poziom sportowy, tym większe zaangażowanie na perfekcyjnej koncentracji mentalnej, na walce sportowej i doskonaleniu techniki. 

Zbyt wysoki jak i zbyt niski poziom koncentracji może zaburzyć prawidłowe działanie. Koncentracja wymaga dużych wydatków energii (Railo, 1986, za: Tyszka, 1991) i jeśli jest podjęta zbyt wcześnie oraz podtrzymywana za długo na wysokim poziomie może wyczerpać zasoby energetyczne, powodując, że osoba „spala się” jeszcze przed samym startem. Właściwa koncentracja to utrzymywanie skupionej uwagi na odpowiednim obiekcie w odpowiednim czasie.

Osiąganie stanu optymalnej koncentracji startowej wymaga, aby zawodnik zarówno podczas treningu jak i zawodów był skoncentrowany na „tu i teraz”.  Jednakże koncentracja uwagi powinna przyjmować postać sinusoidy (Orlick, 2008). Trzeba być skoncentrowanym wtedy kiedy...

 

Pełna wersja artykułu

Pobierz

Artykuł opublikowany w: Strzelectwo sportowe (Nowoczesne rozwązania szkoleniowe), zeszyt nr 15, Wrocław, 2018,
ISBN 978-83-941103-3-8

Autor: Budnik-Przybylska Dagmara, Staniszewski Cezary

Podziel się