Inne spojrzenie na motywowanie w praktyce sportowej

Autor: Seweryniak Tomasz

Praca trenera sportowego charakteryzuje się dużą złożonością, która polega na wykonywaniu zróżnicowanych zadań, współpracy z wieloma osobami i podejmowaniu, często w warunkach stresu, decyzji wpływającymi na bieżące i długofalowe funkcjonowanie sportowców oraz reprezentowanych organizacji. Wiele działań trenerów skierowanych jest na ludzi, a ich efekty ujawniają się poprzez działania osób podlegającym trenerom. Oczywiście, w pierwszej kolejności dotyczyć to będzie sportowców, ale nie można zapominać o współpracownikach czy członkach sztabu trenerskiego, których spotykamy coraz częściej w wielu dyscyplinach sportu. Obserwacje praktyki sportowej wskazują, że model pracy trenerskiej zakładający wielką mnogość i zróżnicowanie zadań trenera, który samodzielnie przygotowuje, realizuje i kontroluje proces treningowy i również samodzielnie odpowiada za wszystko, traci na znaczeniu na korzyść pracy zorganizowanej w zespole specjalistów, którego szefem jest główny trener. Tworzy to sytuację wymagającą od trenerów nowych kompetencji, zbliżonych do menedżera lub lidera zespołu. Jest to tym bardziej konieczne, im wyższy jest poziom rywalizacji sportowej, w której bierze udział sportowiec i trener. Naturalnie, wynika to z konieczności osiągnięcia jak najwyższego poziomu profesjonalizmu, co jest trudne, gdy za wszystkie elementy przygotowania sportowca odpowiada tylko trener. Przyjęty podział zadań będzie wynikał z wyborów podyktowanych efektywnością działania i specyfiką pracy w zawodzie trenera, ale także z przyzwyczajeń czy preferencji indywidualnych. Będą jednak zadania, które pozostaną domeną trenerów, bez względu na to, jak liczny sztab będzie pracował na wynik sportowy. Wśród zadań realizowanych od samego początku funkcjonowania instytucji trenera sportowego i rzadko delegowanych innym specjalistom, z pewnością znajdzie się...

 

Pełna wersja artykułu

Pobierz

Artykuł opublikowany w: Strzelectwo sportowe (Nowoczesne rozwązania szkoleniowe), zeszyt nr 15, Wrocław, 2018,
ISBN 978-83-941103-3-8

Autor: Seweryniak Tomasz

Podziel się