Jakie stosować obciążenia w strzelaniach dokładnych w grupie juniorów?

Autor: Kisiel Krzysztof

W obecnych czasach nie tylko ilość, ale przede wszystkim jakość treningów decyduje o rozwoju zawodnika, efektach pracy jego i trenera. Nie możemy jednak zapominać, że jeżeli nie będzie odpowiedniej ilości treningów jak i wystrzelanej amunicji to nie należy się spodziewać, że zawodnik dojdzie do oczekiwanych przez nas wyników. Aby podnieść efektywność szkolenia, trzeba sięgać po doskonalsze metody działania. Potrzeba coraz więcej informacji, aby właściwie trenować zawodnika. Racjonalne zorganizowanie treningu oraz jego prowadzenie i kontrola są niezbędne, aby praca trenera i zawodnika dała oczekiwane efekty. Trzeba jednak przede wszystkim uświadomić sobie ile trzeba włożyć systematycznej i codziennej pracy, żeby osiągnąć odpowiedni poziom wynikowy.

Celem poniższej pracy jest przedstawienie zrealizowanych obciążeń zawodnika podczas 3 lat strzelania w grupie juniorów w konkurencji Pdw 60 i Ppn 60.

„W strzelectwie sportowym, ze względu na specyficzny charakter wysiłku fizycznego, określenie rzeczywistego wpływu obciążenia na organizm człowieka stwarza jego nie zawsze prawidłowy obraz, a często bywa wręcz niemożliwe”.

Myśląc o obciążeniu w strzelectwie, należy mieć na uwadze obciążenia zewnętrzne, charakteryzowane, miedzy innymi, liczbą wykonywanych złożeń, ilością wystrzelanej amunicji oraz czasem treningu. Natomiast obciążenia wewnętrzne są bardzo trudne do określenia, ponieważ ten sam bodziec treningowy oddziałuje na różnych zawodników w różny sposób (dla jednego może to być bodziec średni, a dla innego maksymalny). W tym artykule chcę skupić się jedynie na głównych obciążeniach zewnętrznych. Co nie oznacza, że nie biorę pod uwagę obciążeń wewnętrznych lub je bagatelizuję. Wręcz przeciwnie są one tak samo istotne jak praca „fizyczna” zawodnika, a bardzo często wręcz decydujące o możliwości odniesienia sukcesu w strzelectwie sportowym

 

Pełna wersja artykułu

Pobierz

Artykuł opublikowany w: Strzelectwo sportowe (Nowoczesne rozwązania szkoleniowe), zeszyt nr 12, Wrocław, 2015,
ISBN 978-83-941103

Autor: Kisiel Krzysztof

Podziel się