Kompetencje zawodowe trenera strzelectwa sportowego

Każdy, kto przestaje się uczyć – niezależnie od tego czy ma lat dwadzieścia, czy osiemdziesiąt – jest stary. Każdy, kto nadal się uczy jest młody. Najwspanialsza rzecz w życiu to zachować młody umysł.

Henry Ford

Autor: Kurzawski Kazimierz

Kompetencje trenera strzelectwa sportowego to obserwowalna i mierzalna wypadkowa wiedzy i umiejętności przyswojonych, opanowanych i zastosowanych w praktyce oraz postaw związanych z efektywnym procesem szkolenia.

Posiadanie kompetencji można stwierdzić po efektach, jakie przynosi działanie trenera. Osoba wykonująca zawód trenera powinna traktować swoją pracę z pasją.

„Do wykonywania zawodu trenera warunkiem koniecznym jest posiadanie nieprzeciętnej osobowości i wysokich kompetencji zawodowych” (Naglak 2010 s.72).

„Trener pozbawiony pozytywnych cech osobowości, zdolności do twórczego myślenia i działania, należytej wiedzy ogólnej i specjalistycznej będzie bezradny wobec powinności na nim ciążących” (Naglak 2010 s.73).

Zdolność wykorzystania przez trenera jego wiedzy, umiejętności, systemu wartości i cech osobowości, w związku z zajmowanym przez niego stanowiskiem szkoleniowym, stanowi przeważnie o sukcesach osiąganych na strzelnicy. 

Kompetencje nie są cechami stałymi. Zmieniają się wraz z doświadczeniem oraz rozwojem zawodowym i życiowym trenera. Nie ma więc możliwości określenia raz na zawsze czy ktoś daną kompetencje posiada lub nie.

Kompetencje trenera strzelectwa to zbiór wiedzy, doświadczenia, umiejętności, wartości i norm, oraz zachowań indywidualnych, stanowiący podstawę sukcesu i powodzenia w pracy szkoleniowej.

Kompetencje zawodowe można podzielić na kategorie:

Wiedza, to:

  • Wiedza teoretyczna i praktyczna.
  • Znajomość prowadzonej działalności szkoleniowej.
  • Zrozumienie procesu tworzenia wyniku sportowego.
  • Znajomość cech istotnych wpływające na wynik w strzelectwie.
  • Prewencyjne podejmowanie aktywnych działań w celu uzyskania wyników sportowych i wychowawczych.
  • Krytyczne myślenie, przewidywanie i wprowadzanie zmian wynikających z danej sytuacji na strzelnicy w trakcie treningu czy zawodów sportowych.

Pełna wersja artykułu

Pobierz

Artykuł opublikowany w: Strzelectwo sportowe (Nowoczesne rozwązania szkoleniowe), zeszyt nr 7, Wrocław, 2010,
ISBN 978-83-928836-1-6

Autor: Kurzawski Kazimierz

Podziel się