Twórczy i korzystny wpływ coachingu sportowego na efekty pracy treningowej

Autorzy: Staniszewski Cezary

Coaching to metoda osobistego doskonalenia, która opiera się przede wszystkim na diagnozowaniu i uaktywnianiu czyjegoś potencjału sportowca oraz wypracowaniu umiejętności wykorzystania tego potencjału do osiągania upragnionych i zamierzonych celów przez jednostkę.

Coaching osobisty w ujęciu sportowym to wejście w partnerską relację pomiędzy zawodnikiem, a coachem (trenerem), w której głównym beneficjentem jest zawodnik, świadomy swoich marzeń, celów i możliwości oraz w pełni gotowy do rozwijania swoich skrzydeł. Żeby tak się stało musi być on wyposażony w niezbędne środki szkoleniowe (obiekty sportowe, broń, tarcze, amunicja, sprzęt, wyposażenie osobiste itp.) oraz organizacyjne i logistyczne zabezpieczenie tego procesu w miejscu stałego pobytu oraz na zgrupowaniach w których uczestniczy. Głównym celem coachingu jest pomoc zawodnikom w obiektywnym ustaleniu, gdzie znajdują się w chwili obecnej, a gdzie chcą znaleźć się w przyszłości oraz stworzenie dobrego planu, który pozwoli zawodnikowi to osiągnąć. Zasadniczym krokiem na drodze coachingu jest praca mentalna zawodnika (samoakceptacja), ponieważ to ona jest warunkiem zmiany (poprawy) osiągnięć. Podstawą zaś do osiągnięcia radykalnej i trwałej jakości swojego życia jest wprowadzenie tzw. siedmiu kroków milowych (Blanchard, Homan 2004):

  1. Bądź Panem swojego świata.
  2. Określ swoje normy postępowania i egzekwuj ich przestrzegania.
  3. Wykorzystaj skutecznie swoje talenty.
  4. Zadbaj o zaspokojenie swoich niezbędnych potrzeb.
  5. Wyeliminuj wszystkie czynniki rozpraszające optymalną realizację swoich celów.
  6. Wytycz granice swoich możliwości i broń ich.
  7. Szanuj i chroń swoje priorytety sportowe i życiowe.

Coaching osobisty jest więc w znacznej mierze oddziaływaniem na procesy myślowe i percepcję zawodnika, tym bardziej, że przedstawione poniżej informacje uzasadniają konieczność przeznaczenia niezbędnej ilości czasu na pracę w skierowaniu myśli zawodnika w pożądanym kierunku. Jak wiemy mózg człowieka produkuje około 85 tysięcy myśli dziennie (za Stosik, Leśniewska 2013). Część z tych myśli związana jest z czynnościami bieżącymi, jednak jak wiemy wiele z nich dotyczy tematyki związanej z doskonaleniem człowieka w różnych jego aspektach. Dotyczy to w szczególności osób, które podejmują się współzawodnictwa sportowego i praktykują regularny trening. Coaching jest więc intelektualizacją i dyscyplinowaniem procesu rozwoju osobowego i treningowego.

 

 

Pełna wersja artykułu

Pobierz

Artykuł opublikowany w: Strzelectwo sportowe (Nowoczesne rozwązania szkoleniowe), zeszyt nr 13, Wrocław, 2016,
ISBN 978-83-941103-1-4

Autor: Staniszewski Cezary

Podziel się