Metodyka nauczania konkurencji pistolet sportowy 30+30 strzałów

Autor: Kulmatycki Wojciech

Strzelectwo sportowe to jedna z wielu dyscyplin sportowych, gdzie bardzo ważną rolę odgrywa opanowanie techniki wykonywanych czynności. Strzelectwo sportowe jest dyscypliną sportową, w której zawodnik musi wykonywać kolejno następujące po sobie jednakowe cykle ruchowe i zachować w nich zdolność do precyzyjnego i cyklicznego jej odtwarzania podczas treningu lub w czasie zawodów.

Nauczanie techniki strzelania od początku winno być z góry zaplanowane i cały czas poddawane kontroli ze strony trenera i zawodnika (samoocena). Treningi winny być tak zaplanowane, by zawodnik stale podnosił swoje umiejętności, a nie wykonywał kolejne ćwiczenie, które niwelują złe nawyki wynikłe ze złego i chaotycznego szkolenia.

Metoda nauczania to wypróbowany i systematycznie stosowany układ czynności nauczyciela i uczniów, realizowany świadomie w celu spowodowania złożonych zmian w osobowości uczniów [3]. Metodyka to zbiór zasad, sposobów (metod) wykonywania określonej pracy, kolejności postępowania [2].

Skuteczność nauczania zależy w znacznym stopniu od sposobu metody nauczania. Metoda to zbiór sprawdzonych wcześniej zasad postępowania w pracy z drugim człowiekiem. Zadaniem i celem współpracy na linii zawodnik-trener jest opanowanie techniki strzelania.

Od początku nauczania trener występuje w roli osoby, która jest głównym i sprawdzonym źródłem wstępnych i głównych informacji związanych z opanowaniem techniki strzelania.

Trener musi we właściwy sposób dobierać ćwiczenia i zadania dla zawodnika.

Pokaz i słowa opisujące ćwiczenie muszą być indywidualnie dobrane do zawodnika. Właściwe posługiwanie się słowem, gestem, sprawna organizacja treningu, dobór ćwiczeń zmierza do celu, tak by z sumy tych działań powstało prawidłowe wyobrażenie ruchu i możliwości jej osiągnięcia, to zadanie dla trenera.

Charakterystyka strzelania konkurencji

Konkurencja pistoletu sportowego podzielona jest na dwie części. Część dokładną i część szybką. Konkurencję zwykle rozgrywa się w jeden dzień. Strzelanie serii strzelań szybkich może nastąpić dopiero po strzeleniu części dokładnej przez wszystkich zawodników.

Pełna wersja artykułu

Pobierz

Artykuł opublikowany w: Strzelectwo sportowe (Nowoczesne rozwązania szkoleniowe), zeszyt nr 5, Wrocław, 2005,
ISBN 83-89829-06-01.

Autor: Kulmatycki Wojciech

Podziel się