Motywacja w nowoczesnym podejściu do zarządzania – wyzwania dla trenerów i coachów

Autor: Stosik Aneta, Leśniewska Aleksandra

Wstęp

Współczesne organizacje sportowe mają przed sobą trudne zadanie; muszą bowiem pozyskać i zatrzymać przy sobie najlepszych sportowców. Do realizacji tego celu nie wystarczy już tylko pasja do uprawiania sportu, która jeszcze kiedyś decydowała o pozostaniu przy wybranej dyscyplinie i jej wiernym uprawianiu. Współczesnym sportowcom trzeba zaproponować o wiele więcej. Koniecznie staje się zatem opracowanie i zastosowanie metod zarządzania ludźmi (grupą sportową), które będą zorientowane na identyfikację, pozyskiwanie, utrzymanie i rozwój sportowców o możliwie jak największym potencjale i szansą na sukces sportowy.

W polskich warunkach biznesowych mamy do czynienia z rodzącym się dopiero profesjonalizmem w dziedzinie zarządzania personelem. Upoważnione wydaje się stwierdzenie, że w obszarach, w których wykształciły się sposoby działań oparte zazwyczaj na amatorskich poczynaniach osób bez menedżerskich wizji i kompetencji, trzeba bezwzględnie aplikować rozwiązania najnowszych generacji, po to, by szybko i skutecznie przełamać opór materii oraz uzyskać nową jakość zarządzania, także w obszarach sportowych.

Odpowiedzią na potrzeby współczesnych organizacji sportowych w zakresie obsługi klienta wewnętrznego, którym jest sportowiec, jest nowoczesne podejście do kierowania grupą sportową z nastawieniem na jego potrzeby, oczekiwania i aspiracje. Tego typu podejście pozwala rozwijać przywiązanie do organizacji i ludzi w niej funkcjonujących poprzez prowadzenie aktywnego dialogu i możliwość wychodzenia naprzeciw oczekiwaniom.

 Motywacja w sporcie

Motywacja jest wewnętrzną siłą, która napędza nas do działania. Pozwala wyzwolić wewnętrzną energię, która pcha nas do pracy. Według J.A.F. Stoner’a, R.E. Freeman’a, D.R. Gilbert’a, Jr., motywacja to, „psychologiczny stan przyczyniający się do stopnia, w jakim człowiek się w coś angażuje. Obejmuje czynniki, które powodują, wytyczają i podtrzymują zachowania ludzkie zmierzające w określonym kierunku.”[1]

W zakresie skutecznych mechanizmów wywoływania wpływu na ludzi znajdują się nowoczesne systemy motywowania. Współczesna organizacja wymaga, aby były wyjątkowo zindywidualizowane i wyrafinowane w swoich środkach.


[1] J.A.F. Stoner, R.E. Freeman, D.R. Gilbert, Jr., „Kierowanie”, PWE, Warszawa 2001, s. 427

Pełna wersja artykułu

Pobierz

Artykuł opublikowany w: Strzelectwo sportowe (Nowoczesne rozwązania szkoleniowe), zeszyt nr 9, Wrocław, 2012,
ISBN 978-83-928836-9-2

Autor: Stosik Aneta, Leśniewska Aleksandra

Podziel się